НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗВІТ про виконання наукової роботи кафедри гетехніки за 2021-2022 н.р.

Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2021-2022 навч. році у зарубіжних виданнях, за формою:

1) Lytvyn, Oleksandr, Miodoński, B, Marcinowski, J, Sakharov, Volodymyr, Szerszeń-Zamorska, A., “Numeryczna weryfikacja skuteczności wzmocnienia żelbetowego zbiornika na węgiel brunatnyDOI: 10.5604/01.3001.0015.7949“, BuilderIndex Copernicus, 2022, 26(4): 16-19(0,17 др.ар.).

2) 2022, 26(4): 16-19(0,17 др.ар.), “A transdisciplinary analytical system for supporting the environmental researchesDOI: 10.1007/978-3-030-69189-9_19“, Studies in Systems, Decision and Control,ISSN: 2198-4182зарубіжне видання, 2021, 346, 319–331(0,54 др.ар.).

3) B.Fliegner,J.Marcinowski,Volodymyr Sakharov, “Buckling Resistance of Two-Segment Stepped Steel ColumnsDOI: 10.3390/ma14041046“, MaterialsISSN: 1996-1944зарубіжне видання, 2021, 14(4), 1046; 1-18(0,75 др.ар.).

Для більш детального ознайомлення Ви можете перейти за посилання “звіт за 2022 рік“.

===============================================================================================================================

ЗВІТ про виконання наукової роботи кафедри гетехніки за 2021 рік.

Розвиток кафедри геотехніки, який побудовано на використанні здобутого наукового потенціалу, відбувається за наступними напрямками:

 • дослідження природних і техногенних зсувних явищ на території України та розробка методів розрахунку стійкості на ЕОМ з урахуванням активних і пасивних факторів їх утворення;
 • розробка методів розрахунку та дослідження взаємодії елементів системи «основа – фундамент – надземні конструкції» на всіх етапах навантаження з урахуванням процесів нелінійного деформування їх матеріалів, розробка методів імітаційного моделювання процесів взаємодії фундаментів з основою за комп`ютерною технологією;
 • моделювання роботи підпірних стінок у складних інженерно-геологічних умовах із використанням сучасних числових та аналітичних методик їх розрахунку;
 • експериментальні та числові дослідження взаємодії фундаментів з основою з урахуванням жорсткості конструкцій в умовах нового будівництва, а також реконструкції існуючих споруд;
 • розробка автоматизованої системи наукових досліджень (АСНД) «VESNA», модулів надбудови та інтерфейсних засобів для науково-дослідної роботи та навчального процесу.

Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2021 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор (окремо Scopus, Web of Science) за формою:

1)Bartłomiej Fliegner, Oleksandr Lytvyn, Jakub Marcinowski, Volodymyr Sakharov, “Obciążenie próbne przestrzennej konstrukcji stalowego przekrycia hali widowiskowej“, Inżynieria i Budownictwo, 2021, v. 77, p.206-210.(0,22 др.ар.)https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-66cfe4b2-e83e-439f-ad11-5e2facdec84f;

2) Jakub Marcinowski, Volodymyr Sakharov, “Prognozowanie zakresu naprawy powłoki wewnętrznej komina przemysłowego na podstawie badań termowizyjnych”, BUILDERIndex Copernicus2021, 290(9):26-28(0,13 др.ар.)http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.1743;

3) P. Błażejewski, S. Kołodziej, J. Marcinowski , V. Sakharov, “Resistance assessments of steel columns of variable cross sections“, Modern Trends in Research on Steel, Aluminium and Composite StructuresProceedings of the XIV International Conference on Metal Structures (ICMS2021), 2021, p.407-413.(0,30 др.ар.)DOI:10.1201/9781003132134-52.

===============================================================================================================================

На кафедрі геотехніки опубліковано новий випуск збірника 40.

Ознайомитись з статтями збірника Ви можете за посиланням.

На першіх сторінках збірника розміщено привітання з ювілеєм Ігоря Петровича Бойка – заслуженого діяча науки і техніки, завідувача кафедри геотехніки, доктора технічних наук, професора.

 

У робочому кабінеті.

Бойко Ігор Петрович дивовижна людина – він надзвичайно серйозно ставиться до питань науки і проектування, ніколи не пропустить до друку статтю, або тези з метою «щоб було». Кожну з них перегляне, перечитає, висловить свою дружню, доброзичливу критичну думку з метою покращення змісту наукової роботи. Практично на кожне професійне питання він має власну думку і сміливо її висловлює.

 

Підготовка до польових досліджень.

 

Міжнародні польові дослідження «Pile-test-2019». Підготовка до випробування паль.

 

Настанови Бойка І.П. перед виступом на конференції.

 

Члени наукового комітету на Всеукраїнській геотехнічній конференції, м. Полтава, 2008 р.

У листопаді 2020 року представники кафедри прийняли участь у міжнародній науковій конференції XII edycja Konferencji Naukowej Konstrukcje Zespoloneщо пройшла у форматі онлайн.

На конференції були представлені доповіді:

Професора Сахарова В.О. Numeryczne oszacowanie nośności słupów żeliwnych wzmocnionych zewnętrznie powłoką włóknokompozytową

доц. Малишева О.В., ст. викл. Диптан Т.В. та ст. викл. Ращенко А.М. Main features of lagoons development for agricultural purposes

та доц. Скочко Л.О., доц. Підлуцького В.Л. та доц. Носенко В.С. Selection of retaining walls parameters to ensure the slope stability using numerical simulation

Професор Трофимчук О.М. у жовтні 2020 року прийняв участь у роботі конференції 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) з доповіддю The Features of Application of the Integrated Approach to Forecasting Ecology-Economic Processes

У листопаді 2020 співробітники кафедри прийняти участь у роботі конференції БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2020.

проф. Корнієнко М. В., доцент Тетяна Котова, аспірант Ндінга Мані Родольф, з доповіддю Розрахунок фундаментів неглибокого закладання в Республіці Конго, виконаний програмним пакетом «Lira-Sapr»

доц. В. Л. Підлуцький, студент Сергій Бордунов з доповіддю  Вплив розташування та кількості паль на їх взаємодію у фундаменті

доц. Носенко В.С., аспірант Кашоїда О.О. з доповіддю Вплив моделі ґрунтової основи та паль на напружено-деформований стан фундаменту і несучих конструкцій висотного будинку

доц. Малишев О.В., студентка Мироненко Ольга з доповіддю Особливості визначення несучої здатності паль різними методами

У вересні 2019 року кафедра геотехніки спільно з представниками Зеленогурського університету UZ (м. Зелена Гура, Польща) підготувала то провела Третю міжнародну конференцію “Challenges in Geotechnical Engineering” CGE-2019.

Кафедра геотехніки була представлена професорам: Бойко І.П., Сахаровим В.О., Трофімчуком О.М.

 

Із доповідями виступали та приймали учать у обговоренні доценти: Носенко В. С., Малишев О.В., Скочко Л.О., асистенти:  Кривенко О.А., Ручківський В.В., аспіранти: Литвин О.В., Чечельницький С.С., Олійник П., наукові співробітники: Новіков К.Г., Цабак О.В.

 

Учасники конференції відвідали технічну та культурну екскурсії.

 

Наступна конференція запланована на базі КНУБА у травні 2022 року.

Протягом липня 2018 року фахівці кафедри гетехніки спільно з представниками Зеленогурського університету UZ (м. Зелена Гура, Польща) та Західнопоморського технологічного університету (м. Щецин, Польща) за технічної підтримки ПАТ “Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут “Енергопроект” та ТОВ “Паля” у рамах підготовки до наукової конференції CGE-2019, що проводиться спільно КНУБА та UZ виконали польові дослідження грунтів на майданчику в Києві з використанням українських і європейських методик дослідження: буріння свердловин з відбором проб ґрунту, статичне зондування грунтів, cone penetration test (СPTu), dilatometer test (DMT). Результати досліджень будуть використані в якості вихідних даних для оцінки достовірності моделювання взаємодії пальового фундаменту з ґрунтовою основою в різних геотехнічних програмних комплексах в рамках спеціальної секції “Pile tests-2019” наукової конференції CGE-2019.

Кафедра брала участь у підготовці тритомника «Розвиток будівельної науки і техніки» (проф. Г. М. Петренко, проф. І. П. Бойко), короткого енциклопедичного словника «Основи, фундаменти, механіка ґрунтів» (проф. М. В. Корнієнко, проф. Г. П. Степаненко, доц. С. Д. Акімов, доц. М. О. Глотова, доц. Е. Ю. Петренко та ін., за ред. П. І. Кривошеєва), посібника «Технічний нагляд за будівництвом і безпечною експлуатацією будівель та інженерних споруд» І. П. Бойка, М. В. Корнієнка та ін. за редакцією О. А. Тугая і В. М. Гарнеця та інші виданнях.

Співробітники кафедри та лабораторій беруть участь у розробці багатьох нормативних документів, серед яких:

 • «Методичні рекомендації з технології намиву із піщаних кар’єрів для територій під промислове і цивільне будівництво» (1976; Г. П. Степаненко із співавторами),
 • «Керівництво з проектування пальових фундаментів» (1980; І. П. Бойко та ін.),
 • «Керівництво з проектування та будівництва протисельових та протизсувних споруд магістральних трубопроводів» (1985; Г. П. Степаненко, М. О. Глотова та ін.),
 • «Рекомендації з інженерно-геологічних вишукувань та проектування основ будинків та споруд на намивних територіях» (1985; С. О. Слюсаренко, Г. П. Степаненко, М. О. Глотова та ін.),
 • «СНиП 2.02.03-85. Пальові фундаменти» (1986),
 • «ВСН-3-86. Інструкція з проектування та влаштування будинків і споруд на намивних піщаних ґрунтах у м. Києві» (1986; С. О. Слюсаренко, Г. П. Степаненко, М. О. Глотова та ін.),
 • «ВБН В.2.1-1-97. Підсилення фундаментів будівель та споруд, побудованих на лесових ґрунтах, буроін’єкційними палями» (1997; І. П. Бойко, М. В. Корнієнко, О. Ф. Лебеда та ін.),
 • «ВБН В.2.1-36-2-2002. Підсилення фундаментів будівель та споруд багатосекційними вдавлюваними палями» (2002; І. П. Бойко, М. В. Корнієнко, О. Ф. Лебеда та ін.),
 • «ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування» (2009; І. П. Бойко, М. В. Корнієнко та ін.),
 • «ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. Зміна № 1» (2011; за участю І. П. Бойка, М. В. Корнієнка та ін.),
 • «ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Зміна № 2: Фундаменти заглиблені і глибокого закладання. Основні положення проектування» (2011; І. П. Бойко, М. В. Корнієнко та ін.),
 • «ДСТУ Б В.2.1-27:2010. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань» (2011; І. П. Бойко, М. В. Корнієнко та ін.),
 • «ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (2012; М. В. Корнієнко та ін.).

У міжнародних конференціях брали участь С. О. Слюсаренко, І. П. Бойко, М. О. Глотова, М. В. Корнієнко, В. Ф. Краєв, В. О. Сахаров, О. О. Арешкович, Т. В. Диптан, В. В. Жук, В. С. Носенко, В. Л. Підлуцький. На базі кафедри проводяться конференції з проблемних питань геотехніки. Кафедра систематично приймає участь у роботі українських конференцій «Механіка ґрунтів та фундаментобудування».

Публікації за участю фахівців кафедри

2020

 1. Marcinowski, J., Różycki, Z., Sakharov, V. Numerical simulations of destructive tests of cast iron columns strengthened with a CFRP coating // Materials ISSN 1996-1944 , 2020, 13(20), pp. 1–18, 4608 Scopus https://doi.org/10.3390/ma13204608
 2. Natalia Sheviakina, Olexandr Trofymchuk, Snizhana Zagorodnya,Igor Radchuk, Olha Tomchenko. Remote Sensing Monitoring of Biotopes Distribution within Nature Reserve Area // Environmental Research, Engineering and Management Vol. 76 No. 3 (2020):109-120 Scopus   https://doi.org/10.5755/j01.erem.76.3.25204
 3. Yevheniia Anpilova, Vitalina Lukianova, Oleksandr Trofymchuk Environmental Safety of Motor Transport Enterprises within Urban Areas // Journal of Ecological Engineering Volume 21, Issue 4, 2020:231–236 Scopus  https://doi.org/10.12911/22998993/119799
 4. O.Trofymchuk, Y.Anpilova, Y.Yakovliev, I. Zinkiv Ground Deformation Mapping of Solotvyno Mine Area Using Radar Data and GIS // European Association of Geoscientists & Engineers Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, May 2020, Volume 2020, p.1 – 5 Scopus http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo138
 5. O.Trofymchuk, Vasyanin, V., Ushakova, L. A problem of managing the reserve of capacity for the arcs of a communication network // CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2711, pp. 492–502 Scopus http://ceur-ws.org/Vol-2711/paper38.pdf
 6. Nesterenko, O., Netesin, I., Polischuk, V., Trofymchuk, O.  Development of a procedure for expert estimation of capabilities in defense planning under multicriterial conditions // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020, 4(2-106):33–43 Scopus https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.208603
 7. O.Azimov, O.Trofymchuk, I. Kuraeva, S.Karmazinenko Ye.DorofeyEcological and geochemical study of the state of soil deposits in the impact areas of municipal solid waste landfills // Geoinformatics 2020 – XIXth International Conference “Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects”, Volume 2020, p.1 – 7  Scopus  https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo133
 8. O.Trofymchuk  Locally adaptive filterig of non-stationary noise in long-term electrocardiographic signals // RADIOELECTRONIC AND COMPUTER SYSTEMS No 4 (2020):16-33  IndexCopernicus  https://doi.org/10.32620/reks.2020.4.02
 9. A. Rashchenko, T. Dyptan , O. Malyshev The main features of hydraulic fill soils and river Dnieper alluvial deposits in the Kyiv region // Civil and Environmental Engineering Reports Issue: CEER 2020; 4 (30) 2020, p.72-89 ISSN: 2080-5187 IndexCopernicus https://doi.org/10.2478/ceer-2020-0051
 10. O. Lytvyn, J. Marcinowski, V. Sakharov Destrukcyjny wpływ temperatury na eksploatację przekryć stalowych dużych rozpiętości // BUILDER 2020 273(4):111-113 ISSN 1896-0642 IndexCopernicus https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.8797
 11. Носенко В.С., Кривенко О.А.  Вплив жорсткості несучих конструкцій будинку зі збірного залізобетону на напружено-деформований стан фундаментів із буроін’єкційних паль // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – 40 http://bf.knuba.edu.ua/issue/archive
 12. Ручківський В.В. Напружено-деформований стан підпірних стін в залежності від їх конструкції // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – 40 http://bf.knuba.edu.ua/issue/archive
 13.  Л.О. Скочко, В.С. Носенко, В.Л. Підлуцький, О.В. Гаврилюк Вплив параметрів підпірних стін та насипних ґрунтів на стійкість схилів при новому будівництві житлових комплексів // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – 40 http://bf.knuba.edu.ua/issue/archive
 14. Носенко В.С., Кашоїда О.О.  Зміна напружено-деформованого стану вертикальних несучих елементів монолітно-каркасного будинку в залежності від вибору моделі пальового фундаменту  // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – 40 http://bf.knuba.edu.ua/issue/archive
 15. J.Marcinowski, Z.Różycki, V.Sakharov Numeryczne oszacowanie nośności słupów żeliwnych wzmocnionych zewnętrznie powłoką włóknokompozytową // XII edycji Konferencji Naukowej Konstrukcje Zespolone 26 – 27 listopad 2020 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Budownictwa тези міжнародної конференції  http://www.konstrukcje-zespolone.uz.zgora.pl/referaty-konferencyjne/
 16. O.V.Malyshev, A.M.Rashenko, T.V.Dyptan Main features of lagoons development for agricultural purposes // XII edycji Konferencji Naukowej Konstrukcje Zespolone 26 – 27 listopad 2020 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Budownictwa тези міжнародної конференції  http://www.konstrukcje-zespolone.uz.zgora.pl/referaty-konferencyjne/
 17. L.O. Skochko, V.L. Pidlutskyi, V.S. Nosenko Selection of retaining walls parameters to ensure the slope stability using numerical simulation // XII edycji Konferencji Naukowej Konstrukcje Zespolone 26 – 27 listopad 2020 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Budownictwa тези міжнародної конференції  http://www.konstrukcje-zespolone.uz.zgora.pl/referaty-konferencyjne/
 18. В. Л. Підлуцький, С. Бордунов Вплив розташування та кількості паль на їх взаємодію у фундаменті // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020», (25-27.11.2020, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2020, – P. 124-125 тези міжнародної конференції https://www.bmc-conf.com/download/conference proceedings2020.pdf
 19. В. С. НосенкоО. О. Кашоїда Вплив моделі ґрунтової основи та паль на напружено-деформований стан фундаменту і несучих конструкцій висотного будинку // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020», (25-27.11.2020, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2020, – P. 130-131 тези міжнародної конференції https://www.bmc-conf.com/download/conference proceedings2020.pdf
 20. М. В.Корнієнко, Ндінга Мані Родольф, Тетяна Котова  Розрахунок фундаментів неглибокого закладання в Республіці Конго, виконаний програмним пакетом «Lira-Sapr» // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020», (25-27.11.2020, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2020, – P. 132-133 тези міжнародної конференції https://www.bmc-conf.com/download/conference proceedings2020.pdf
 21. О. В. Малишев, Ольга Мироненко Особливості визначення несучої здатності паль різними методами // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020», (25-27.11.2020, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2020, – P. 168-169 тези міжнародної конференції https://www.bmc-conf.com/download/conference_proceedings2020.pdf
 22. Oleksandr Trofymchuk The Features of Application of the Integrated Approach to Forecasting Ecology-Economic Processes // 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) ISBN:978-1-7281-9084-6 тези міжнародної конференці https://doi.org/10.1109/SAIC51296.2020.9239148
 23. O.V. Malyshev, A.M. Rashenko, T.V. Dyptan Main features of lagoons development for agricultural purposes// XII SCIENTIFIC CONFERENCE COMPOSITE STRUCTURES, ZIELONA GÓRA 2020,  теза міжнародної конференції – посилання.

2019

1.  O.M.Trofymchuk, V.A.Vasyanin.   Choosing the Capacity of Arcs with Constraint on Flow Delay Time   //  Cybernetics an

d Systems AnalysisVolume 55, Issue 4, 1 July 2019, Pages 561-569 ISSN:1060-0396 Scopus (SNIP 1.023)

– Режим доступу: https://doi.org/10.1007/s10559-019-00165-0

2. I.Kaliukh, O.Trofymchuk, O. Lebid.  Numerical Solution of Two-Point Static Problems for Distributed Extended Systems by Means of the Nelder–Mead Method   //   Cybernetics and Systems AnalysisVolume 55, Issue 4, 1 July 2019, Pages 616-624 ISSN:1060-0396 Scopus (SNIP 1.023)

– Режим доступу: https://doi.org/10.1007/s10559-019-00170-3

3.  Jacek Grosel, Wojciech Sawicki, Zbigniew Wojcicki, Jakub Marcinowski, Volodymyr Sakharov.   OMA as a tool for nonlinearity detection  //  IOMAC’ 19. Copenhagen, Denmark, 2019 .- Amsterdam : Elsevier, 2019, p. 63-70 ISBN 9781510888333 Scopus (SNIP 1.068)

– Режим доступу:

https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr_Sakharov/publication/336927632_OMA_AS_A_TOOL_FOR_NONLINEARITY_DETECTION/links/5dbb4ef7a6fdcc2128f5d9fd/OMA-AS-A-TOOL-FOR-NONLINEARITY-DETECTION.pdf

4.  Солодей І.І., Петренко Е.Ю., Затилюк Г.А  Особливості створення розрахункових моделей при дослідженні напружено-деформованого стану підземних споруд // Опір матеріалів і теорія споруд/Strength of Materials and Theory of Structures. 2019. № 102 №102,. 2019. с. 139-149 ISSN 2410-2547 IndexCopernicus, Google Scolar

– Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/omts_2019_102_15

5. О.Т. Азімов, О.М. Трофимчук, І.В. Кураєва, С.П. Кармазиненко.   Оцінка вмісту важких металів у ґрунтах та інших компонентах ландшафту в районах захоронення твердих побутових відходів.  // Екологічна безпека та природокористування, № 2 (30), 2019. с. 5-17. ISSN: 2411-4049. фахове видання

– Режим доступу:  https://doi.org/10.32347/2411-4049.2019.2.5-17

6. О.М. Трофимчук та ін.  Експедиційні дослідження параметрів екологічного стану затоки Бакота   //  Екологічна безпека та природокористування, № 2 (30), 2019. с.44-55. ISSN: 2411-4049. фахове видання

– Режим доступу:  https://doi.org/10.32347/2411-4049.2019.2.44-55

7. О.М. Трофимчук, Гомілко О.М. Савицький О.А.  Вертикальний імпеданс фундаменту на шарі водонасиченого ґрунту // НАУКА ТА БУДIВНИЦТВО  №2(20)’2019. с.47-55 фахове видання.

8. I.Kaliukh, O.Trofymchuk, G.Farenyuk, O.Ivanik, S.Shekhunova  Practical measures for landslide risk mitigation in the Ukrainian Carpathians // 1st EAGE Workshop on Assessment of Landslide and Debris Flows Hazards in the Carpathians 2019 Lviv; Ukraine; June 2019  c.46-50

– Режим доступу: https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.201902165

9. O.T.Azimov I.V.Kuraeva O.M.Trofymchuk S.P.Karmazynenko, Y.M.Dorofey, Y.Y.Voytyuk  Estimation of the heavy metal pollution for the soils and different environmental objects within the solid domestic waste landfills // 18th International Conference on Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, Geoinformatics 2019; Institute of Geology of Taras Shevchenko Kyiv National University May 2019 p.1 – 7

– Режим доступу: https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902129

10. I.Kaliukh, , G.Fareniuk, O.Trofymchuk, I.Fareniuk, Y.Berchun  Identification of defects in reinforced concrete piles based on multi-wave reflection //  Proceedings of The fib’s 2019 Symposium – Concrete: Innovations in materials, design and structures Krakow; Poland; May 2019. Pages 91-99

– Режим доступу: https://www.fib-international.org/publications/fib-proceedings/fib-symposium-in-krakow,-poland-2019-proceedings-detail.html

11. Шабалтун А.М, Скочко Л.О. Формування напружено-деформованого стану системи «основа-фундамент-надземні конструкції» при влаштуванні пальових фундаментів на лесових просідаючих ґрунтах // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019», (27-29.11.2019, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2019, – P. 152-153

12. Кашоїда О.О., Носенко В.С. Моделювання напружено-деформованого стану пальового фундаменту будинку з використанням різних розрахункових моделей основи // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019», (27-29.11.2019, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2019, – P. 156-157

13. Федорченко М.О., Скочко Л.О. Особливості створення скінчено-елементної моделі системи “основа- фундамент-наземні конструкції” для розрахунків фундаментних конструкцій з використанням AutoCAD, САПФИР та ЛИРА-САПР  // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019», (27-29.11.2019, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2019, – P. 166-167

14. Михалюк Р.М., Носенко В.С., Цабак О.В. Особливості визначення міцності існуючих залізобетонних конструкцій для об’єкту незавершеного будівництва // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019», (27-29.11.2019, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2019, – P. 170-171

15. Окропірідзе Ю.Т., Носенко В.С. Розрахунок несучих конструкцій каркасно-монолітного будинку з урахуванням зміни їх поповерхової жорсткості // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019», (27-29.11.2019, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2019, – P. 186-187

16. Демідов В.Л., Підлуцький В.Л., Гаврилюк О.В. Зміна несучої здатності бурових паль в залежності від методів її визначення та ґрунтових умов // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019», (27-29.11.2019, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2019, – P. 214-215

17. Малишев О.В., Сенчишин Я.М.  Особливості влаштування лагун для сільськогосподарських цілей // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019», (27-29.11.2019, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2019, – P. 220-221

18. Volodymyr Sakharov Oleksandr Lytvyn Vasyl Pidlutskyi  Dynamic Behavior of A High-Rise Building Under Seismic Loads for Different Bearing Frame Types //  Civil And Environmental Engineering Reports 28(4):180-189  December 2019 (WoS, Google Scholar, Index Copernicus та інш.)

– Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/330476436_Dynamic_Behavior_of_A_High-Rise_Building_Under_Seismic_Loads_for_Different_Bearing_Frame_Types

19. O.V. Malyshev Mathematical modelling of pile work in sand// 3rd Third International Conference “Challenges in Geotechnical Engineering”, September 10–13 2019, Zielona Góra, Poland  теза міжнародної конференції – посилання.

20. O.V. Malyshev, T.V. Dyptan Bearing cag capacity ofy of square piilles in weak// 3rd Third International Conference “Challenges in Geotechnical Engineering”, September 10–13 2019, Zielona Góra, Poland  теза міжнародної конференції – посилання.

21. O.V. Malyshev, Pavlo Oliinyk Comparison of the compression zone dimensions determined by different methods // 3rd Third International Conference “Challenges in Geotechnical Engineering”, September 10–13 2019, Zielona Góra, Poland  теза міжнародної конференції – посилання.

22. Igor Boyko, Oleh Kryvenko Simulation of interaction CFA pile with a soil mass under static vertical load // 3rd Third International Conference “Challenges in Geotechnical Engineering”, September 10–13 2019, Zielona Góra, Poland  теза міжнародної конференції – посилання.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram