НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗВІТ про виконання наукової роботи кафедри гетехніки за 2021-2022 н.р.

Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2021-2022 навч. році у зарубіжних виданнях, за формою:

1) Lytvyn, Oleksandr, Miodoński, B, Marcinowski, J, Sakharov, Volodymyr, Szerszeń-Zamorska, A., “Numeryczna weryfikacja skuteczności wzmocnienia żelbetowego zbiornika na węgiel brunatnyDOI: 10.5604/01.3001.0015.7949“, BuilderIndex Copernicus, 2022, 26(4): 16-19(0,17 др.ар.).

2) 2022, 26(4): 16-19(0,17 др.ар.), “A transdisciplinary analytical system for supporting the environmental researchesDOI: 10.1007/978-3-030-69189-9_19“, Studies in Systems, Decision and Control,ISSN: 2198-4182зарубіжне видання, 2021, 346, 319–331(0,54 др.ар.).

3) B.Fliegner,J.Marcinowski,Volodymyr Sakharov, “Buckling Resistance of Two-Segment Stepped Steel ColumnsDOI: 10.3390/ma14041046“, MaterialsISSN: 1996-1944зарубіжне видання, 2021, 14(4), 1046; 1-18(0,75 др.ар.).

Для більш детального ознайомлення Ви можете перейти за посилання “звіт за 2022 рік“.

=======================================================================

ЗВІТ про виконання наукової роботи кафедри гетехніки за 2021 рік.

Розвиток кафедри геотехніки, який побудовано на використанні здобутого наукового потенціалу, відбувається за наступними напрямками:

 • дослідження природних і техногенних зсувних явищ на території України та розробка методів розрахунку стійкості на ЕОМ з урахуванням активних і пасивних факторів їх утворення;
 • розробка методів розрахунку та дослідження взаємодії елементів системи «основа – фундамент – надземні конструкції» на всіх етапах навантаження з урахуванням процесів нелінійного деформування їх матеріалів, розробка методів імітаційного моделювання процесів взаємодії фундаментів з основою за комп`ютерною технологією;
 • моделювання роботи підпірних стінок у складних інженерно-геологічних умовах із використанням сучасних числових та аналітичних методик їх розрахунку;
 • експериментальні та числові дослідження взаємодії фундаментів з основою з урахуванням жорсткості конструкцій в умовах нового будівництва, а також реконструкції існуючих споруд;
 • розробка автоматизованої системи наукових досліджень (АСНД) «VESNA», модулів надбудови та інтерфейсних засобів для науково-дослідної роботи та навчального процесу.

Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2021 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор (окремо Scopus, Web of Science) за формою:

1)Bartłomiej Fliegner, Oleksandr Lytvyn, Jakub Marcinowski, Volodymyr Sakharov, “Obciążenie próbne przestrzennej konstrukcji stalowego przekrycia hali widowiskowej“, Inżynieria i Budownictwo, 2021, v. 77, p.206-210.(0,22 др.ар.)https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-66cfe4b2-e83e-439f-ad11-5e2facdec84f;

2) Jakub Marcinowski, Volodymyr Sakharov, “Prognozowanie zakresu naprawy powłoki wewnętrznej komina przemysłowego na podstawie badań termowizyjnych”, BUILDERIndex Copernicus2021, 290(9):26-28(0,13 др.ар.)http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.1743;

3) P. Błażejewski, S. Kołodziej, J. Marcinowski , V. Sakharov, “Resistance assessments of steel columns of variable cross sections“, Modern Trends in Research on Steel, Aluminium and Composite StructuresProceedings of the XIV International Conference on Metal Structures (ICMS2021), 2021, p.407-413.(0,30 др.ар.)DOI:10.1201/9781003132134-52.

Для більш детального ознайомлення Ви можете перейти за посилання “звіт за 2021 рік“.

=======================================================================

На кафедрі геотехніки опубліковано новий випуск збірника 40.

Ознайомитись з статтями збірника Ви можете за посиланням.

На першіх сторінках збірника розміщено привітання з ювілеєм Ігоря Петровича Бойка – заслуженого діяча науки і техніки, завідувача кафедри геотехніки, доктора технічних наук, професора.

 

У робочому кабінеті.

Бойко Ігор Петрович дивовижна людина – він надзвичайно серйозно ставиться до питань науки і проектування, ніколи не пропустить до друку статтю, або тези з метою «щоб було». Кожну з них перегляне, перечитає, висловить свою дружню, доброзичливу критичну думку з метою покращення змісту наукової роботи. Практично на кожне професійне питання він має власну думку і сміливо її висловлює.

 

Підготовка до польових досліджень.

 

Міжнародні польові дослідження «Pile-test-2019». Підготовка до випробування паль.

 

Настанови Бойка І.П. перед виступом на конференції.

 

Члени наукового комітету на Всеукраїнській геотехнічній конференції, м. Полтава, 2008 р.

У листопаді 2020 року представники кафедри прийняли участь у міжнародній науковій конференції XII edycja Konferencji Naukowej Konstrukcje Zespoloneщо пройшла у форматі онлайн.

На конференції були представлені доповіді:

Професора Сахарова В.О. Numeryczne oszacowanie nośności słupów żeliwnych wzmocnionych zewnętrznie powłoką włóknokompozytową

доц. Малишева О.В., ст. викл. Диптан Т.В. та ст. викл. Ращенко А.М. Main features of lagoons development for agricultural purposes

та доц. Скочко Л.О., доц. Підлуцького В.Л. та доц. Носенко В.С. Selection of retaining walls parameters to ensure the slope stability using numerical simulation

Професор Трофимчук О.М. у жовтні 2020 року прийняв участь у роботі конференції 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) з доповіддю The Features of Application of the Integrated Approach to Forecasting Ecology-Economic Processes

У листопаді 2020 співробітники кафедри прийняти участь у роботі конференції БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2020.

проф. Корнієнко М. В., доцент Тетяна Котова, аспірант Ндінга Мані Родольф, з доповіддю Розрахунок фундаментів неглибокого закладання в Республіці Конго, виконаний програмним пакетом «Lira-Sapr»

доц. В. Л. Підлуцький, студент Сергій Бордунов з доповіддю  Вплив розташування та кількості паль на їх взаємодію у фундаменті

доц. Носенко В.С., аспірант Кашоїда О.О. з доповіддю Вплив моделі ґрунтової основи та паль на напружено-деформований стан фундаменту і несучих конструкцій висотного будинку

доц. Малишев О.В., студентка Мироненко Ольга з доповіддю Особливості визначення несучої здатності паль різними методами

У вересні 2019 року кафедра геотехніки спільно з представниками Зеленогурського університету UZ (м. Зелена Гура, Польща) підготувала то провела Третю міжнародну конференцію “Challenges in Geotechnical Engineering” CGE-2019.

Детально інформація про конференцію представлена на офіційному сайті конференції

 

Кафедра геотехніки була представлена професорам: Бойко І.П., Сахаровим В.О., Трофімчуком О.М.

 

Із доповідями виступали та приймали учать у обговоренні доценти: Носенко В. С., Малишев О.В., Скочко Л.О., асистенти:  Кривенко О.А., Ручківський В.В., аспіранти: Литвин О.В., Чечельницький С.С., Олійник П., наукові співробітники: Новіков К.Г., Цабак О.В.

 

Учасники конференції відвідали технічну та культурну екскурсії.

 

Наступна конференція запланована на базі КНУБА у травні 2022 року.

Протягом липня 2018 року фахівці кафедри гетехніки спільно з представниками Зеленогурського університету UZ (м. Зелена Гура, Польща) та Західнопоморського технологічного університету (м. Щецин, Польща) за технічної підтримки ПАТ “Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут “Енергопроект” та ТОВ “Паля” у рамах підготовки до наукової конференції CGE-2019, що проводиться спільно КНУБА та UZ виконали польові дослідження грунтів на майданчику в Києві з використанням українських і європейських методик дослідження: буріння свердловин з відбором проб ґрунту, статичне зондування грунтів, cone penetration test (СPTu), dilatometer test (DMT). Результати досліджень будуть використані в якості вихідних даних для оцінки достовірності моделювання взаємодії пальового фундаменту з ґрунтовою основою в різних геотехнічних програмних комплексах в рамках спеціальної секції “Pile tests-2019” наукової конференції CGE-2019.

Кафедра брала участь у підготовці тритомника «Розвиток будівельної науки і техніки» (проф. Г. М. Петренко, проф. І. П. Бойко), короткого енциклопедичного словника «Основи, фундаменти, механіка ґрунтів» (проф. М. В. Корнієнко, проф. Г. П. Степаненко, доц. С. Д. Акімов, доц. М. О. Глотова, доц. Е. Ю. Петренко та ін., за ред. П. І. Кривошеєва), посібника «Технічний нагляд за будівництвом і безпечною експлуатацією будівель та інженерних споруд» І. П. Бойка, М. В. Корнієнка та ін. за редакцією О. А. Тугая і В. М. Гарнеця та інші виданнях.

Співробітники кафедри та лабораторій беруть участь у розробці багатьох нормативних документів, серед яких:

 • «Методичні рекомендації з технології намиву із піщаних кар’єрів для територій під промислове і цивільне будівництво» (1976; Г. П. Степаненко із співавторами),
 • «Керівництво з проектування пальових фундаментів» (1980; І. П. Бойко та ін.),
 • «Керівництво з проектування та будівництва протисельових та протизсувних споруд магістральних трубопроводів» (1985; Г. П. Степаненко, М. О. Глотова та ін.),
 • «Рекомендації з інженерно-геологічних вишукувань та проектування основ будинків та споруд на намивних територіях» (1985; С. О. Слюсаренко, Г. П. Степаненко, М. О. Глотова та ін.),
 • «СНиП 2.02.03-85. Пальові фундаменти» (1986),
 • «ВСН-3-86. Інструкція з проектування та влаштування будинків і споруд на намивних піщаних ґрунтах у м. Києві» (1986; С. О. Слюсаренко, Г. П. Степаненко, М. О. Глотова та ін.),
 • «ВБН В.2.1-1-97. Підсилення фундаментів будівель та споруд, побудованих на лесових ґрунтах, буроін’єкційними палями» (1997; І. П. Бойко, М. В. Корнієнко, О. Ф. Лебеда та ін.),
 • «ВБН В.2.1-36-2-2002. Підсилення фундаментів будівель та споруд багатосекційними вдавлюваними палями» (2002; І. П. Бойко, М. В. Корнієнко, О. Ф. Лебеда та ін.),
 • «ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування» (2009; І. П. Бойко, М. В. Корнієнко та ін.),
 • «ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. Зміна № 1» (2011; за участю І. П. Бойка, М. В. Корнієнка та ін.),
 • «ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Зміна № 2: Фундаменти заглиблені і глибокого закладання. Основні положення проектування» (2011; І. П. Бойко, М. В. Корнієнко та ін.),
 • «ДСТУ Б В.2.1-27:2010. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань» (2011; І. П. Бойко, М. В. Корнієнко та ін.),
 • «ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (2012; М. В. Корнієнко та ін.).

У міжнародних конференціях брали участь С. О. Слюсаренко, І. П. Бойко, М. О. Глотова, М. В. Корнієнко, В. Ф. Краєв, В. О. Сахаров, О. О. Арешкович, Т. В. Диптан, В. В. Жук, В. С. Носенко, В. Л. Підлуцький. На базі кафедри проводяться конференції з проблемних питань геотехніки. Кафедра систематично приймає участь у роботі українських конференцій «Механіка ґрунтів та фундаментобудування».

Публікації за участю фахівців кафедри

2020

 1. Marcinowski, J., Różycki, Z., Sakharov, V. Numerical simulations of destructive tests of cast iron columns strengthened with a CFRP coating // Materials ISSN 1996-1944 , 2020, 13(20), pp. 1–18, 4608 Scopus https://doi.org/10.3390/ma13204608
 2. Natalia Sheviakina, Olexandr Trofymchuk, Snizhana Zagorodnya,Igor Radchuk, Olha Tomchenko. Remote Sensing Monitoring of Biotopes Distribution within Nature Reserve Area // Environmental Research, Engineering and Management Vol. 76 No. 3 (2020):109-120 Scopus   https://doi.org/10.5755/j01.erem.76.3.25204
 3. Yevheniia Anpilova, Vitalina Lukianova, Oleksandr Trofymchuk Environmental Safety of Motor Transport Enterprises within Urban Areas // Journal of Ecological Engineering Volume 21, Issue 4, 2020:231–236 Scopus  https://doi.org/10.12911/22998993/119799
 4. O.Trofymchuk, Y.Anpilova, Y.Yakovliev, I. Zinkiv Ground Deformation Mapping of Solotvyno Mine Area Using Radar Data and GIS // European Association of Geoscientists & Engineers Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, May 2020, Volume 2020, p.1 – 5 Scopus http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo138
 5. O.Trofymchuk, Vasyanin, V., Ushakova, L. A problem of managing the reserve of capacity for the arcs of a communication network // CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2711, pp. 492–502 Scopus http://ceur-ws.org/Vol-2711/paper38.pdf
 6. Nesterenko, O., Netesin, I., Polischuk, V., Trofymchuk, O.  Development of a procedure for expert estimation of capabilities in defense planning under multicriterial conditions // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020, 4(2-106):33–43 Scopus https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.208603
 7. O.Azimov, O.Trofymchuk, I. Kuraeva, S.Karmazinenko Ye.DorofeyEcological and geochemical study of the state of soil deposits in the impact areas of municipal solid waste landfills // Geoinformatics 2020 – XIXth International Conference “Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects”, Volume 2020, p.1 – 7  Scopus  https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo133
 8. O.Trofymchuk  Locally adaptive filterig of non-stationary noise in long-term electrocardiographic signals // RADIOELECTRONIC AND COMPUTER SYSTEMS No 4 (2020):16-33  IndexCopernicus  https://doi.org/10.32620/reks.2020.4.02
 9. A. Rashchenko, T. Dyptan , O. Malyshev The main features of hydraulic fill soils and river Dnieper alluvial deposits in the Kyiv region // Civil and Environmental Engineering Reports Issue: CEER 2020; 4 (30) 2020, p.72-89 ISSN: 2080-5187 IndexCopernicus https://doi.org/10.2478/ceer-2020-0051
 10. O. Lytvyn, J. Marcinowski, V. Sakharov Destrukcyjny wpływ temperatury na eksploatację przekryć stalowych dużych rozpiętości // BUILDER 2020 273(4):111-113 ISSN 1896-0642 IndexCopernicus https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.8797
 11. Носенко В.С., Кривенко О.А.  Вплив жорсткості несучих конструкцій будинку зі збірного залізобетону на напружено-деформований стан фундаментів із буроін’єкційних паль // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – 40 http://bf.knuba.edu.ua/issue/archive
 12. Ручківський В.В. Напружено-деформований стан підпірних стін в залежності від їх конструкції // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – 40 http://bf.knuba.edu.ua/issue/archive
 13.  Л.О. Скочко, В.С. Носенко, В.Л. Підлуцький, О.В. Гаврилюк Вплив параметрів підпірних стін та насипних ґрунтів на стійкість схилів при новому будівництві житлових комплексів // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – 40 http://bf.knuba.edu.ua/issue/archive
 14. Носенко В.С., Кашоїда О.О.  Зміна напружено-деформованого стану вертикальних несучих елементів монолітно-каркасного будинку в залежності від вибору моделі пальового фундаменту  // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – 40 http://bf.knuba.edu.ua/issue/archive
 15. J.Marcinowski, Z.Różycki, V.Sakharov Numeryczne oszacowanie nośności słupów żeliwnych wzmocnionych zewnętrznie powłoką włóknokompozytową // XII edycji Konferencji Naukowej Konstrukcje Zespolone 26 – 27 listopad 2020 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Budownictwa тези міжнародної конференції  http://www.konstrukcje-zespolone.uz.zgora.pl/referaty-konferencyjne/
 16. O.V.Malyshev, A.M.Rashenko, T.V.Dyptan Main features of lagoons development for agricultural purposes // XII edycji Konferencji Naukowej Konstrukcje Zespolone 26 – 27 listopad 2020 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Budownictwa тези міжнародної конференції  http://www.konstrukcje-zespolone.uz.zgora.pl/referaty-konferencyjne/
 17. L.O. Skochko, V.L. Pidlutskyi, V.S. Nosenko Selection of retaining walls parameters to ensure the slope stability using numerical simulation // XII edycji Konferencji Naukowej Konstrukcje Zespolone 26 – 27 listopad 2020 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Budownictwa тези міжнародної конференції  http://www.konstrukcje-zespolone.uz.zgora.pl/referaty-konferencyjne/
 18. В. Л. Підлуцький, С. Бордунов Вплив розташування та кількості паль на їх взаємодію у фундаменті // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020», (25-27.11.2020, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2020, – P. 124-125 тези міжнародної конференції https://www.bmc-conf.com/download/conference proceedings2020.pdf
 19. В. С. НосенкоО. О. Кашоїда Вплив моделі ґрунтової основи та паль на напружено-деформований стан фундаменту і несучих конструкцій висотного будинку // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020», (25-27.11.2020, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2020, – P. 130-131 тези міжнародної конференції https://www.bmc-conf.com/download/conference proceedings2020.pdf
 20. М. В.Корнієнко, Ндінга Мані Родольф, Тетяна Котова  Розрахунок фундаментів неглибокого закладання в Республіці Конго, виконаний програмним пакетом «Lira-Sapr» // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020», (25-27.11.2020, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2020, – P. 132-133 тези міжнародної конференції https://www.bmc-conf.com/download/conference proceedings2020.pdf
 21. О. В. Малишев, Ольга Мироненко Особливості визначення несучої здатності паль різними методами // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020», (25-27.11.2020, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2020, – P. 168-169 тези міжнародної конференції https://www.bmc-conf.com/download/conference_proceedings2020.pdf
 22. Oleksandr Trofymchuk The Features of Application of the Integrated Approach to Forecasting Ecology-Economic Processes // 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) ISBN:978-1-7281-9084-6 тези міжнародної конференці https://doi.org/10.1109/SAIC51296.2020.9239148

2019

1.  O.M.Trofymchuk, V.A.Vasyanin.   Choosing the Capacity of Arcs with Constraint on Flow Delay Time   //  Cybernetics an

d Systems AnalysisVolume 55, Issue 4, 1 July 2019, Pages 561-569 ISSN:1060-0396 Scopus (SNIP 1.023)

– Режим доступу: https://doi.org/10.1007/s10559-019-00165-0

2. I.Kaliukh, O.Trofymchuk, O. Lebid.  Numerical Solution of Two-Point Static Problems for Distributed Extended Systems by Means of the Nelder–Mead Method   //   Cybernetics and Systems AnalysisVolume 55, Issue 4, 1 July 2019, Pages 616-624 ISSN:1060-0396 Scopus (SNIP 1.023)

– Режим доступу: https://doi.org/10.1007/s10559-019-00170-3

3.  Jacek Grosel, Wojciech Sawicki, Zbigniew Wojcicki, Jakub Marcinowski, Volodymyr Sakharov.   OMA as a tool for nonlinearity detection  //  IOMAC’ 19. Copenhagen, Denmark, 2019 .- Amsterdam : Elsevier, 2019, p. 63-70 ISBN 9781510888333 Scopus (SNIP 1.068)

– Режим доступу:

https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr_Sakharov/publication/336927632_OMA_AS_A_TOOL_FOR_NONLINEARITY_DETECTION/links/5dbb4ef7a6fdcc2128f5d9fd/OMA-AS-A-TOOL-FOR-NONLINEARITY-DETECTION.pdf

4.  Солодей І.І., Петренко Е.Ю., Затилюк Г.А  Особливості створення розрахункових моделей при дослідженні напружено-деформованого стану підземних споруд // Опір матеріалів і теорія споруд/Strength of Materials and Theory of Structures. 2019. № 102 №102,. 2019. с. 139-149 ISSN 2410-2547 IndexCopernicus, Google Scolar

– Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/omts_2019_102_15

5. О.Т. Азімов, О.М. Трофимчук, І.В. Кураєва, С.П. Кармазиненко.   Оцінка вмісту важких металів у ґрунтах та інших компонентах ландшафту в районах захоронення твердих побутових відходів.  // Екологічна безпека та природокористування, № 2 (30), 2019. с. 5-17. ISSN: 2411-4049. фахове видання

– Режим доступу:  https://doi.org/10.32347/2411-4049.2019.2.5-17

6. О.М. Трофимчук та ін.  Експедиційні дослідження параметрів екологічного стану затоки Бакота   //  Екологічна безпека та природокористування, № 2 (30), 2019. с.44-55. ISSN: 2411-4049. фахове видання

– Режим доступу:  https://doi.org/10.32347/2411-4049.2019.2.44-55

7. О.М. Трофимчук, Гомілко О.М. Савицький О.А.  Вертикальний імпеданс фундаменту на шарі водонасиченого ґрунту // НАУКА ТА БУДIВНИЦТВО  №2(20)’2019. с.47-55 фахове видання

– Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ntab_2019_2_7

8. I.Kaliukh, O.Trofymchuk, G.Farenyuk, O.Ivanik, S.Shekhunova  Practical measures for landslide risk mitigation in the Ukrainian Carpathians // 1st EAGE Workshop on Assessment of Landslide and Debris Flows Hazards in the Carpathians 2019 Lviv; Ukraine; June 2019  c.46-50

– Режим доступу: https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.201902165

9. O.T.Azimov I.V.Kuraeva O.M.Trofymchuk S.P.Karmazynenko, Y.M.Dorofey, Y.Y.Voytyuk  Estimation of the heavy metal pollution for the soils and different environmental objects within the solid domestic waste landfills // 18th International Conference on Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, Geoinformatics 2019; Institute of Geology of Taras Shevchenko Kyiv National University May 2019 p.1 – 7

– Режим доступу: https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902129

10. I.Kaliukh, , G.Fareniuk, O.Trofymchuk, I.Fareniuk, Y.Berchun  Identification of defects in reinforced concrete piles based on multi-wave reflection //  Proceedings of The fib’s 2019 Symposium – Concrete: Innovations in materials, design and structures Krakow; Poland; May 2019. Pages 91-99

– Режим доступу: https://www.fib-international.org/publications/fib-proceedings/fib-symposium-in-krakow,-poland-2019-proceedings-detail.html

11. Шабалтун А.М, Скочко Л.О. Формування напружено-деформованого стану системи «основа-фундамент-надземні конструкції» при влаштуванні пальових фундаментів на лесових просідаючих ґрунтах // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019», (27-29.11.2019, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2019, – P. 152-153

– Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/conference_proceedings2019.pdf

12. Кашоїда О.О., Носенко В.С. Моделювання напружено-деформованого стану пальового фундаменту будинку з використанням різних розрахункових моделей основи // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019», (27-29.11.2019, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2019, – P. 156-157

– Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/conference_proceedings2019.pdf

13. Федорченко М.О., Скочко Л.О. Особливості створення скінчено-елементної моделі системи “основа- фундамент-наземні конструкції” для розрахунків фундаментних конструкцій з використанням AutoCAD, САПФИР та ЛИРА-САПР  // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019», (27-29.11.2019, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2019, – P. 166-167

– Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/conference_proceedings2019.pdf

14. Михалюк Р.М., Носенко В.С., Цабак О.В. Особливості визначення міцності існуючих залізобетонних конструкцій для об’єкту незавершеного будівництва // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019», (27-29.11.2019, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2019, – P. 170-171

– Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/conference_proceedings2019.pdf

15. Окропірідзе Ю.Т., Носенко В.С. Розрахунок несучих конструкцій каркасно-монолітного будинку з урахуванням зміни їх поповерхової жорсткості // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019», (27-29.11.2019, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2019, – P. 186-187

– Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/conference_proceedings2019.pdf

16. Демідов В.Л., Підлуцький В.Л., Гаврилюк О.В. Зміна несучої здатності бурових паль в залежності від методів її визначення та ґрунтових умов // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019», (27-29.11.2019, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2019, – P. 214-215

– Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/conference_proceedings2019.pdf

17. Малишев О.В., Сенчишин Я.М.  Особливості влаштування лагун для сільськогосподарських цілей // Conference Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019», (27-29.11.2019, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2019, – P. 220-221

– Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/conference_proceedings2019.pdf

18. Volodymyr Sakharov Oleksandr Lytvyn Vasyl Pidlutskyi  Dynamic Behavior of A High-Rise Building Under Seismic Loads for Different Bearing Frame Types //  Civil And Environmental Engineering Reports 28(4):180-189  December 2019 (WoS, Google Scholar, Index Copernicus та інш.)

– Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/330476436_Dynamic_Behavior_of_A_High-Rise_Building_Under_Seismic_Loads_for_Different_Bearing_Frame_Types

2018

Boyko Igor. The interaction features of the multi-level retaining walls with soil mass DOI: 10.1515/ceer-2017-0045 / Igor Boyko, Liudmyla Skochko, Veronica Zhuk // Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), Zielona Góra, Poland Volume 26, Issue 3 ( 2018). – pp. 179-190 ISSN 2080-5187 (WoS, Google Scholar, Index Copernicus та інш.)

– Режим доступу: https://ceer.com.pl/resources/html/article/details?id=157103

Vasyl Pidlutskyi. Research of the interaction of piles with different lengths and the grillage in the foundations of high-rise buildings /Vasyl Pidlutskyi, Igor Boyko, Viktor Nosenko// Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), Zielona Góra, Poland Volume 26, Issue 3 ( 2018). – pp. 179-190 ISSN 2080-5187 (WoS, Google Scholar, Index Copernicus та інш.)

– Режим доступу: https://ceer.com.pl/resources/html/article/details?id=157093

2017

Hryshai Y. Investigation of the change in bearing capacity of piles depending on their length / Hryshai Y., Pidlutskyi V. // Working program and proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2017», (28.11-01.12.2017, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2017, – pp. 177-177. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31116/1/programm.pdf

Kaleniuk N. Choice of efficient parameters for reinforced concrete raft strip pile foundation / Kaleniuk N., Nosenko V. // Working program and proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2017», (28.11-01.12.2017, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2017, – pp. 222-222. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31116/1/programm.pdf

Khoptii K. The study of stress-strain state of the soil depending on the depth of the pit / Khoptii K., Pidlutskyi V. // Working program and proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2017», (28.11-01.12.2017, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2017, – pp. 191-192. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31116/1/programm.pdf

Malyshev Oleg Bearing capacity of t-cross section piles in sand DOI: 10.1515/ceer-2017-0041 / Oleg Malyshev // Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), Zielona Góra, Poland Volume 26, Issue 3 (Nov 2017), – pp. 133-144 ISSN 2080-5187 (WoS, Google Scholar, Index Copernicus та інш.) .

– Режим доступу: https://ceer.com.pl/resources/html/article/details?id=157099

Myshko S. Research redistribution of load between grillage and piles, depending on the length of pile / Myshko S., Kukhniuk N., Pidlutskyi V. // Working program and proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2017», (28.11-01.12.2017, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2017, – pp. 211-211. тези міжнародної конференції –

Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31116/1/programm.pdf

Nechyporenko E. Influence of deformation seam on interaction multiple section buildings foundations / Nechyporenko E., Pidlutskyi V. // Working program and proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2017», (28.11-01.12.2017, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2017, – pp. 192-193. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31116/1/programm.pdf

Pidlutskyi V. The stress-strain state of the pile foundations of highrise buildings, depending on the change in the stiffness of the foundation structures / Pidlutskyi V., Baklazhka O. // Working program and proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2017», (28.11-01.12.2017, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2017, – pp. 193-194. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31116/1/programm.pdf

Pidlutskyi V. Investigation of the effect parameters of the retaining wall to redistribution of forces in its elements / Andriychuk T., Pidlutskyi V. // Working program and proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2017», (28.11-01.12.2017, Ukraine, Kyiv) Kyiv: KNUCA, 2017, – pp. 199-199. тези міжнародної конференції.

– Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31116/1/programm.pdf

Pidlutskyi V.L. Formation of the foundations stress-strain state from the location change and piles parameter / Pidlutskyi V.L. // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво, Полтава Випуск 2(49), -С. 135-143 (Google Scholar, Index Copernicus та інш.) ISSN 2409-9074 фахове видання

– Режим доступу: http://znp.pntu.edu.ua/files/archive/ua/49_2017/19.pdf

Pidlutskyi Vasyl Research of the interaction of piles with different lengths and the grillage in the foundations of high-rise buildings DOI: 10.1515/ceer-2017-0035 / Vasyl Pidlutskyi, Igor Boyko, Viktor Nosenko // Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), Zielona Góra, Poland Volume 26, Issue 3 (Nov 2017), – pp. 59-68 ISSN 2080-5187 (WoS, Google Scholar, Index Copernicus та інш.)

– Режим доступу: https://ceer.com.pl/resources/html/article/details?id=157093

Skochko L.O. The redistribution of the height retaining walls levels, its effect at the stress-strain state of the system «retaining structures – soil mass» / Skochko L.O. // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво, Полтава Випуск 2(49), -С. 186-194. (Google Scholar, Index Copernicus та інш.) фахове видання. ISSN 2409-9074

– Режим доступу: http://znp.pntu.edu.ua/files/archive/ua/49_2017/25.pdf

Бойко І.П. Дослідження НДС ґрунтового масиву та утримуючих конструкцій на зсувонебезпечній території / Бойко І.П. Арешкович О.О., Марущак Ю.С. // Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : Proceedings of the Second international conference CGE-2017, (November 20th–23rd 2017, Kyiv, Ukraine) Kyiv:KNUCA, 2017, – pp.92-93. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: https://www.cgeconf.com/download/articles/CGE_2017_page_92-93.pdf

Бойко І.П. Дослідження несучої здатності буроін’єкційних паль за різними методиками / Бойко І.П., Кривенко О.А. // Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : Proceedings of the Second international conference CGE-2017, (November 20th–23rd 2017, Kyiv, Ukraine) Kyiv:KNUCA, 2017, – pp.126-127. тези міжнародної конференції.

– Режим доступу:  https://www.cgeconf.com/download/articles/CGE_2017_page_126-127.pdf

Воробйова Н.В. Інклінометричні спостереження за розвитком зсувних деформацій в межах схилу / Н.В. Воробйова,Е. Ю. Петренко // Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : Proceedings of the Second international conference CGE-2017, (November 20th–23rd 2017, Kyiv, Ukraine) Kyiv:KNUCA, 2017, – pp.18-19. тези міжнародної конференції – Режим доступу: https://www.cgeconf.com/download/articles/CGE_2017_page_18-19.pdf

Голуб В.П. Уточнення характеристик лесової основи в процесі зведення будинку / В.П. Голуб, М.В. Корнієнко, А.М. Ращенко, Т.В. Диптан // Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : Proceedings of the Second international conference CGE-2017, (November 20th–23rd 2017, Kyiv, Ukraine) Kyiv:KNUCA, 2017, – pp.130-131. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: https://www.cgeconf.com/download/articles/CGE_2017_page_130-131.pdf

Задорожна Т.Е. Місцевий досвід будівництва на заторфованих ґрунтах / Задорожна Т.Е. , Багацький К.О., Жук В.В. // Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : Proceedings of the Second international conference CGE-2017, (November 20th–23rd 2017, Kyiv, Ukraine) Kyiv:KNUCA, 2017, – pp.108-109. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: https://www.cgeconf.com/download/articles/CGE_2017_page_108-109.pdf

Корнієнко М.В. Вплив «відпочинку» на несучу здатність вдавлюваної палі / М.В. Корнієнко, М.Д.Жердицький, П.В. Павленко, Т.В. Диптан // Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : Proceedings of the Second international conference CGE-2017, (November 20th–23rd 2017, Kyiv, Ukraine) Kyiv:KNUCA, 2017, – pp.128-129. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: https://www.cgeconf.com/download/articles/CGE_2017_page_128-129.pdf

Корнієнко М.В. Можливість використання шлаколужних в’яжучих для закріплення слабких ґрунтів за бурозмішувальною технологією / М.В. Корнієнко, Т.Е. Задорожна // Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : Proceedings of the Second international conference CGE-2017, (November 20th–23rd 2017, Kyiv, Ukraine) Kyiv:KNUCA, 2017, – pp.132-133 тези міжнародної конференції – Режим доступу: https://www.cgeconf.com/download/articles/ CGE_2017_page_132-133.pdf

Корнієнко М.В. Особливості визначення деформацій глинистих ґрунтів в умовах компресійного стиску / М.В. Корнієнко, О.В. П’ятков, С.В.Поклонський // Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : Proceedings of the Second international conference CGE-2017, (November 20th–23rd 2017, Kyiv, Ukraine) Kyiv:KNUCA, 2017, – pp.138-139. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: https://www.cgeconf.com/download/articles/CGE_2017_page_138-139.pdf

Корнієнко М.В. Особливості обстеження історичних пам’яток малоповерхової забудови в сучасних умовах / М.В. Корнієнко, М.М. Корзаченко, Г.О. Шепетюк // Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : Proceedings of the Second international conference CGE-2017, (November 20th–23rd 2017, Kyiv, Ukraine) Kyiv:KNUCA, 2017, – pp.50-51. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: https://www.cgeconf.com/download/articles/CGE_2017_page_50-51.pdf

Корнієнко М.В. Про виконання сучасних методів розрахунку основ і фундаментів в Республіці Конго (Браззавіль) / М.В. Корнієнко, Родольф Мані Ндінга // Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : Proceedings of the Second international conference CGE-2017, (November 20th–23rd 2017, Kyiv, Ukraine) Kyiv:KNUCA, 2017, – pp.90-91. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: https://www.cgeconf.com/download/articles/CGE_2017_page_90-91.pdf

Кривошеєв П.І. Геотехнічні проблеми України і перспективи їх вирішення / П.І. Кривошеєв, В. М. Сенаторов, М.В. Корнієнко, П.М.Козелецький // Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : Proceedings of the Second international conference CGE-2017, (November 20th–23rd 2017, Kyiv, Ukraine) Kyiv:KNUCA, 2017, – pp.134-135. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: https://www.cgeconf.com/download/articles/CGE_2017_page_134-135.pdf

Малишев О.В. Вплив коефіцієнта пористості на характер розподілу напружень у основі стрічкових фундаментів / О.В. Малишев, П.М. Олійник // Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : Proceedings of the Second international conference CGE-2017, (November 20th–23rd 2017, Kyiv, Ukraine) Kyiv:KNUCA, 2017, – pp.84-85. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: https://www.cgeconf.com/download/articles/CGE_2017_page_84-85.pdf

Малишев О.В. Вплив способу розміщення паль в плані на характер розподілу напружень в ґрунтовій основі / О.В. Малишев // Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : Proceedings of the Second international conference CGE-2017, (November 20th–23rd 2017, Kyiv, Ukraine) Kyiv:KNUCA, 2017, – pp.60-61. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: https://www.cgeconf.com/download/articles/CGE_2017_page_60-61.pdf

Носенко В.C. Взаємодія заглиблених інженерних споруд з неоднорідним ґрунтовим середовищем в умовах зміни параметрів ґрунтів та навантажень / Носенко В.C., Бойко І.П. // Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : Proceedings of the Second international conference CGE-2017, (November 20th–23rd 2017, Kyiv, Ukraine) Kyiv:KNUCA, 2017, – pp.76-77. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: https://www.cgeconf.com/download/articles/CGE_2017_page_76-77.pdf

Сахаров В.О. Динамічна реакція висотної будівлі при сейсмічному навантаженні в залежності від конструктивної схеми каркасу / Сахаров В.О., Підлуцький В.Л., Литвин О.В. // Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : Proceedings of the Second international conference CGE-2017, (November 20th–23rd 2017, Kyiv, Ukraine) Kyiv:KNUCA, 2017, – pp.20-21. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: https://www.cgeconf.com/download/articles/CGE_2017_page_20-21.pdf

Скочко Л.О. Вплив взаємного положення конструкцій трьохярусної підпірної стіни на напружено-деформований стан елементів системи «утримуючі конструкції – ґрунтовий масив» / Скочко Л.О. // Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : Proceedings of the Second international conference CGE-2017, (November 20th–23rd 2017, Kyiv, Ukraine) Kyiv:KNUCA, 2017, – pp.124-125. тези міжнародної конференції

– Режим доступу: https://www.cgeconf.com/download/articles/CGE_2017_page_124-125.pdf

Скочко Л.О. Вплив положення ярусів підпірних стін в плані на величину горизонтальних переміщень та значення згинальних моментів / Скочко Л.О. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник. – К.: КНУБА 2017. – Вип. 48, С.527-536. фахове видання.

– Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2017/2017_48.pdf

Lytvyn Oleksandr Dynamic reaction of high building on seismic loadings depending on its construction scheme / Oleksandr Lytvyn, Volodymyr Sakharov // Problemy współpracy fundamentów z podłożem gruntowym : Regionalne problemy inżynierii środowiska, Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Budownictwa i Architektury, – 2017. – Р. 151-156. закордонне видання ISBN 978-83-943488-3-0

Sakharov Volodymyr Symulacja komputerowa nieliniowego zachowania się budynków na podłożu gruntowym pod obciążeniem dynamicznym / Volodymyr Sakharov, Igor Boyko // Problemy współpracy fundamentów z podłożem gruntowym : Regionalne problemy inżynierii środowiska, Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Budownictwa i Architektury, – 2017, – 141-150. закордонне видання ISBN 978-83-943488-3-0

Підлуцький В.Л. Визначення та порівняння несучої здатності паль в пісках середньої крупності / Підлуцький В.Л., Гаврилюк О.В. // Будівельні конструкції. Теорія і практика : Збірник наукових праць. -К.: КНУБА, – 2017. – Вип. 1. – С. 173-180. ISSN 2522-4182

Скочко Л.О. Особливості числового моделювання напружено-деформованого стану багатоярусних підпірних стін з врахуванням зміни конфігурації їх окремих ярусів / Скочко Л.О. // Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». – К.КНУБА, 2017. Вип. 9, -С. 227-231 ISSN 2310-0516 (Google Scholar.) фахове видання

Boyko I. Dynamic reaction of high building on seismic loadings depending on its construction scheme / I. Boyko, O. Lytvyn, V. Sakharov // Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa, (Zielona Góra, Polska, 29-30 czerwca 2017), Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017. – pp. 133-134. тези міжнародної конференції ISBN 978-83-947951-0-8

Boyko I. Technological features of Continuous Flight Auger piles (CFA) arrangement in the composition of foundation structures in densely build-up territory / I. Boyko, O. Kryvenko, V. Ruchkivskyi // Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa, (Zielona Góra, Polska, 29-30 czerwca 2017), Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017. – pp. 151-152. тези міжнародної конференції ISBN 978-83-947951-0-8

Boyko I. The stress-strain state of the landslide-prone slope / I. Boyko, V. Zhuk // Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa, (Zielona Góra, Polska, 29-30 czerwca 2017), Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017. – pp. 149-150. тези міжнародної конференції ISBN 978-83-947951-0-8

Gavrylyuk O. The interaction of the bored piles with sandy soil base / Gavrylyuk O. // Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa, (Zielona Góra, Polska, 29-30 czerwca 2017), Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017. – pp. 143-144. тези міжнародної конференції ISBN 978-83-947951-0-8

Nosenko V. Numerical simulation of mutual influence of high-rise building foundations under restrained urban conditions / V. Nosenko, I. Boyko, V. Pidlutskyi // Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa, (Zielona Góra, Polska, 29-30 czerwca 2017), Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017. – pp. 139-140. тези міжнародної конференції ISBN 978-83-947951-0-8

Pidlutskyi V. Investigation of the interaction of high-rise building foundations on piles of different lengths / V. Pidlutskyi, I. Boyko, V. Nosenko // Konstrukcje zespolone: XI konferencja naukowa, (Zielona Góra, Polska, 29-30 czerwca 2017), Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017. – pp. 147-148. тези міжнародної конференції ISBN 978-83-947951-0-8

Sakharov Volodymyr Dynamic model reduction in the nonlinear interaction simulation of the neighboring high-rise buildings on the soil base / Volodymyr Sakharov // Computer Methods in Mechanics: 22nd International Conference of CMM-2017 (Lublin, Poland, 13-16 september, 2017), Lublin: Lublin University of Technology, 2017. MS09, pp. 13-14. (WoS) ISBN 978-83-7947-264-2

Skochko L. Numerical modelling of the stress-strain state of multilevel retaining walls with different construction configurations / L. Skochko , I. Boyko // Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa, (Zielona Góra, Polska, 29-30 czerwca 2017), Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017. – pp. 141-142. тези міжнародної конференції ISBN 978-83-947951-0-8

2016

Бойко І.П. Перша міжнародна конференція «Проблеми геотехніки» (Challenges in geotechnical engineering) / І.П. Бойко, М.В. Корнієнко, В.О. Сахаров // Світ геотехніки: Науково-технічний журнал. – Запоріжжя: НДІБК. –2016. – Вип. 1(49). – С. 3-3. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/svitgeoteh_2016_1_2.pdf

Корнієнко М.В. Дослідження деформованого стану основи фундаменту за результатами числового моделювання при підсиленні ґрунтоглиноцементними палями / М.В Корнієнко., В.В.Жук, С.Ф.Абед // Світ геотехніки: Науково-технічний журнал. – Запоріжжя: НДІБК. –2016. – Вип. 1(49). – С. 7-10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitgeoteh_2016_1_4

Корнієнко М.В. Інженерний захист лесових схилів в умовах міської забудови / М.В. Корнієнко, В.П. Булгаков // Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Київ. ДП НДІБК. – 2016. – Вип. 83. – С. 317-324. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/buko_2016_83(2)__38

Корнієнко М.В. Класифікаційні особливості малоповерхових будівель та їх зміни в часі / М.В. Корнієнко, М.М.Корзаченко, Г.О. Шепетюк, А.М.Шевченко // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка -2016, Вип. 3(45) – С. 125-136 . ISSN 2409-9074. – Режим доступу: http://znp.pntu.edu.ua/uk/3_45_2015

Корнієнко М.В. Напружений стан ґрунтової основи фундаменту, підсиленого ґрунтоглиноцементними палями, за результатами числового моделювання / М.В Корнієнко., В.В.Жук, С.Ф.Абед // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка -2016, Вип. 1(46) – С. 148-153. ISSN 2409-9074. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpgmb_2016_1_18

Корнієнко М.В. Особливості геодезичного моніторингу будівель на плитних фундаментах / М.В.Корнієнко, В.В. Жук, І.С. Чегодаєв, С.В. Поклонський // Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Київ. ДП НДІБК. – 2016. – Вип. 83. – С. 606-615. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/buko_2016_83(2)__71

Корнієнко М.В. Про досвід вивчення та використання при проектуванні, зведенні та експлуатації будівельних об’єктів Єврокодами в Україні / М.В. Корнієнко // Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Київ. ДП НДІБК. – 2016. – Вип. 83. – С. 131-144. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/buko_2016_83(1)__12

Корнієнко М.В. Про можливості резонансного заглиблення арматурних каркасів в буроін’єкційні палі / М.В. Корнієнко, Г.М. Голенков, А.В. Ковальчук // Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Київ. ДП НДІБК. – 2016. – Вип. 83. – С. 599-605. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/buko_2016_83(2)__70

Лебеда О.Ф. Особливості підсилення фундаментів пам’ятки архітектури – контори цукрозаводчика Харитоненка в м. Суми / О.Ф. Лебеда, М.В. Корнієнко, Г.О. Шепетюк, Є.В. Літнарович, В.О. Мовчан // Світ геотехніки: Науково-технічний журнал. – Запоріжжя: НДІБК. –2016. – Вип. 1(49). – С. 30-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitgeoteh_2016_1_10

Мєшкова І.Ю. Про можливий вплив сил негативного тертя в баретах та палях великого діаметру / І.Ю.Мєшкова, Ю.В.Заварзін, Д.А.Карпенко, М.В.Корнієнко // Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Київ. ДП НДІБК. – 2016. – Вип. 83. – С. 423-430. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/buko_2016_83(2)__51

Sakharov V. Dynamic behaviour of Zymne Monastery Cathedral on soil base with consideration of non-linear deformation of material / V. Sakharov // Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues: Proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015. – CRC Press 2016. – P.503-506. ISBN 978-1-138-02906

Корнієнко М.В. Дослідження грунтів перед кладкою фундаментів на маслозаводі в районі Овандо / М.В.Корнієнко, Т.В. Котова, М.Р. Ндінга // Містобудування та територіальне планування. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Київ. КНУБА. – 2016. – Вип. 60. – С. 198-200.

Корнієнко М.В. Особливості впливу ґрунтових умов на приватну забудову міста Чернігова / М.В. Корнієнко, М.М. Корзаченко // Збірник наукових праць. Сучасні проблеми технічного регулювання у будівництві. Київ. КНУБА.2016. – Вип. 2. – С. 272-277.

Корнієнко М.В. Про необхідність коригування стандартів визначення несучої здатності паль в Україні / М.В.Корнієнко, М.Д.Жердицький, П.В. Павленко, А.М. Ращенко // Збірник наукових праць. Сучасні проблеми технічного регулювання у будівництві. Київ. КНУБА.2016. – Вип. 2. – С. 20-31.

Boyko I. The analysis options placement of continuous flight auger piles in clay soils / Boyko I., Nosenko V. Krivenko O. // Proceedings of International Scientific – Practical Conference of Young Scientists «Build-Master-Class-2016» 16-18 of November 2016 In Kyiv National University of Construction and Architecture Ukraine, Kyiv, Povitroflotskyi av., 31:. – К.: КНУБА. – 2016. – С. 135-135

Kornienko M. Placing additional underground premises by increasing the bacement walls at reconstructionof historical and architectural objects / Kornienko M., Shepetiuk G. // Proceedings of International Scientific – Practical Conference of Young Scientists «Build-Master-Class-2016» 16-18 of November 2016 In Kyiv National University of Construction and Architecture Ukraine, Kyiv, Povitroflotskyi av., 31:. – К.: КНУБА. – 2016. – С. 145-146

Kornienko M. The ability to use slag-meadow binders to consolidate weak grounds by soilcement elements / Kornienko M., Zadorozhna T. // Proceedings of International Scientific – Practical Conference of Young Scientists «Build-Master-Class-2016» 16-18 of November 2016 In Kyiv National University of Construction and Architecture Ukraine, Kyiv, Povitroflotskyi av., 31:. – К.: КНУБА. – 2016. – С. 144-145

Kornienko M. The possibility of a regulated approach to vibration compaction / Kornienko M., Golenkov G., Kovalchuk A. // Proceedings of International Scientific – Practical Conference of Young Scientists «Build-Master-Class-2016» 16-18 of November 2016 In Kyiv National University of Construction and Architecture Ukraine, Kyiv, Povitroflotskyi av., 31:. – К.: КНУБА. – 2016. – С. 145-145

Lytvyn A. Stress-strain state of tall buildings foundation structures while seismic load / Lytvyn A., Sakharov V., Pidlutskyi V. // Proceedings of International Scientific – Practical Conference of Young Scientists «Build-Master-Class-2016» 16-18 of November 2016 In Kyiv National University of Construction and Architecture Ukraine, Kyiv, Povitroflotskyi av., 31:. – К.: КНУБА. – 2016. – С. 134-134

Mavdyk A. Modern methods of calculating wind loads and their effects on building’s underground and foundation constructions / Mavdyk A., Pidlutskyi V. // Proceedings of International Scientific – Practical Conference of Young Scientists «Build-Master-Class-2016» 16-18 of November 2016 In Kyiv National University of Construction and Architecture Ukraine, Kyiv, Povitroflotskyi av., 31:. – К.: КНУБА. – 2016. – С. 119-119

Nosenko V. Research of interaction drilling piles of sandy bases / Nosenko V., Gavryliuk O. // Proceedings of International Scientific – Practical Conference of Young Scientists «Build-Master-Class-2016» 16-18 of November 2016 In Kyiv National University of Construction and Architecture Ukraine, Kyiv, Povitroflotskyi av., 31:. – К.: КНУБА. – 2016. – С. 144-144

Pidlutskyi V. Features rational choice foundations for high-rise buildings / Pidlutskyi V., Baklazhka O. // Proceedings of International Scientific – Practical Conference of Young Scientists «Build-Master-Class-2016» 16-18 of November 2016 In Kyiv National University of Construction and Architecture Ukraine, Kyiv, Povitroflotskyi av., 31:. – К.: КНУБА. – 2016. – С. 134-134

Pidlutskyi V. Impact of soil environment deformation model on calculation of high-rise buildings’ foundations / Pidlutskyi V., Fuchenko A. // Proceedings of International Scientific – Practical Conference of Young Scientists «Build-Master-Class-2016» 16-18 of November 2016 In Kyiv National University of Construction and Architecture Ukraine, Kyiv, Povitroflotskyi av., 31:. – К.: КНУБА. – 2016. – С. 133-133

Ruchkivsky V. The influence of parameters of the retaining wall on its stress-strain state in densely built-up territory / Ruchkivsky V. // Proceedings of International Scientific – Practical Conference of Young Scientists «Build-Master-Class-2016» 16-18 of November 2016 In Kyiv National University of Construction and Architecture Ukraine, Kyiv, Povitroflotskyi av., 31:. – К.: КНУБА. – 2016. – С. 135-135

Skochko L. Deterrence of slopes by multilevel retaining walls / Skochko L. // Proceedings of International Scientific – Practical Conference of Young Scientists «Build-Master-Class-2016» 16-18 of November 2016 In Kyiv National University of Construction and Architecture Ukraine, Kyiv, Povitroflotskyi av., 31:. – К.: КНУБА. – 2016. – С. 146-146

2015

Kornienko M.V. Use of bentonite clay solution to fixing sandy soil / M.V. Kornienko, S.F. Abed // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 410-414.

Petrenko E.Yu. Numerical calculations soil deflected mode research on the landslide-prone territories / E.Yu. Petrenko, M.V. Kornienko, M.M. Gharakhanlou // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 292-300.

Бойко І.П. Дослідження перерозподілу зусиль у фундаменті при різних варіантах розташування паль / І.П. Бойко, В.Л. Підлуцький // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 64-73.

Бойко І.П. Особливості розрахунку спільної роботи будівлі з ґрунтовою основою в сейсмічно-небезпечних районах / І.П.Бойко, М.В.Корнієнко, В.О.Сахаров, В.В.Жук // Наука і будівництво 2015 Вип.2 С.49-52

Бойко І.П. Польові методи випробування паль статичними навантаженнями / І.П. Бойко // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2015. – Вип.36 – С.3-8.

Бойко І.П. Числове моделювання напружено-деформованого стану фундаменту різнорівневого висотного комплексу в м. Києві / І.П. Бойко В.С. Носенко // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 3-14.

Гараханлу М.Махді Экспериментальное изучение эрозионного смыва грунта в лабораторных условиях / М.Махді Гараханлу // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 36. – С.131-138.

Жук В.В. До розрахунків спільної роботи будівлі з ґрунтовою основою в умовах нерівномірних деформацій / В.В. Жук, В.Л. Підлуцький // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2015. – Вип.36 – С.9-17.

Корниенко Н.В. О лабораторном исследовании свойств грунтоглиноцементной смеси, используемой для закрепления песков / Н.В. Корниенко, С.Ф. Абед // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 36. – С.116-121

Корниенко Н.В. Оптимизация закрепления грунтового основания фундамента буросмесительной технологией по результатам численного моделирования / Н.В. Корниенко, В.В. Жук, С.Ф. Абед // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 247-259.

Корнієнко М.В. Вплив місцевих інженерно-геологічних умов на влаштування міських приватних малоповерхових будинків / М.В. Корнієнко, М.М. Корзаченко, Г.О. Шепетюк // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 383-392.

Корнієнко М.В. Особливості проектування і влаштування фундаментів приватних житлових будинків в республіці Конго (Браззавіль) / М.В. Корнієнко, М.Р.Ндінга // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 422-427.

Корнієнко М.В. Про ефективність закріплення котлованів екраном з мікропаль / М.В. Корнієнко, П.В. Павленко, А.М. Ращенко, Н.В. Воробйова // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 94-103.

Корнієнко М.В. Про можливість регульованого підходу при віброущільненні грунтів / М.В. Корнієнко, Г.М. Голенков, В.П. Голуб, А.В. Ковальчук // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 272-280.

Корнієнко М.В. Проблеми, що виникають при обстеженні історичних малоповерхових будівель на прикладі будинку полкової канцелярії в Чернігові / М.В. Корнієнко, М.М. Корзаченко, С.В. Завацький, В.В. Павленко // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 36. – С.96-105

Лебеда О.Ф. Особливості підсилення фундаментів пам’ятки архітектури – контори цукрозаводчика харитоненка в м. Суми / О.Ф. Лебеда, М.В. Корнієнко, Г.О. Шепетюк, Є.В. Літнарович, В.О. Мовчан // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 308-316.

Малишев О.В. Розподіл вертикальних напружень в основі забивних паль круглого поперечного перерізу / О.В. Малишев // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 329-339.

Мєшкова І.Ю. Визначення несучої здатності паль, які випробувані з-під ростверку / І.Ю. Мєшкова, М.В. Корнієнко // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 393-401.

Носенко В.С. Вибір раціонального варіанту пальового фундаменту висотного будинку / В.С.Носенко // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 36. – С.106-115

Носенко В.С. Визначення напружено-деформованого стану гнучких підпірних стін за різними методиками / В.С.Носенко, О.А.Кривенко // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 36. – С.37-47

Підлуцький В.Л. Осідання паль різної довжини при зміні кута для визначення розмірів підошви умовного фундаменту / В.Л. Підлуцький, С.Ю. Мушта // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 363-370.

Підлуцький В.Л. Порівняння несучої здатності паль у пісках середньої крупності, визначеної за різними методиками / В.Л.Підлуцький, В.В. Жук, О.В.Гаврилюк // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 36. – С.122-130.

Підлуцький В.Л. Формування напружено-деформованого стану основи при зведені комплексу висотних будинків / В.Л. Підлуцький // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 36. – С.65-79

Сахаров В.О. Дослідження динамічної поведінки будівель при нелінійному деформуванні основи та фундаментів / В.О. Сахаров // Восточно-Європейській журнал передових технологій. – Харків: НВП ПП «Технологічний Центр», 2015.– 2/7(74) – С.4 – 10.

Сахаров В.О. Застосування спектральних суперелементів в задачах динаміки системи «основа – фундамент – будівля» / В.О. Сахаров // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПДАБА, 2015.– №1(202). – С.37-46.

Сахаров В.О. Сучасні методики дослідження динамічних задач взаємодії елементів системи «основа – фундамент – будівля / В.О. Сахаров // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 37. – С. 15-26.

Скочко В.І. Формоутворення та визначення компонентів напружено-деформованого стану плоских шарнірних ферм / В.І. Скочко, Л.О. Скочко // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 36. – С.87-95

Цимбал С.Й. Розрахунок осідання основи фундаментів неглибокого закладання за межами лінійної залежності з урахуванням бічного розширення ґрунту / С.Й. Цимбал, О.В. Малишев // Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 36. – С.57-64

Бойко І.П. Конструкції будівель і споруд. Розділ: основи і фундаменти: методичні вказівки для студентів для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання / І.П. Бойко, В.С. Носенко, В.Л.Підлуцький, В.О. Сахаров // Методичні вказівки. – К.: КНУБА, 2015 44 c.

Бойко І.П. Механіка ґрунтів: методичні вказівки для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» всіх форм навчання / І.П. Бойко, В.С. Носенко, В.Л.Підлуцький // Методичні вказівки. – К.: КНУБА, 2015 40 c.

Бойко І.П. Основи і фундаменти: методичні вказівки для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» заочної форми навчання / І.П. Бойко, В.Л.Підлуцький, В.С. Носенко // Методичні вказівки. – К.: КНУБА, 2015 44 c.

2014

Бойко І.П. Взаємодія конструкцій багатоповерхових будівель з урахуванням в’язко-пластичної роботи ґрунтового масиву при сейсмічних навантаженнях / І.П. Бойко, О.С. Сахаров, В.О. Сахаров // Світ геотехніки: Науково-технічний журнал. – Запоріжжя: НДІБК. –2014. – № 1. – С. 17-21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitgeoteh_2014_1_6.

Бойко І.П. Визначення несучої здатності бурових паль в піщаній основі / І.П. Бойко, О.В. Гаврилюк // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2014. – Вип.35 – С.60-67

Бойко І.П. Проблемні питання інженерного захисту берегів штучних морів і річок їх басейну / І.П. Бойко // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2014. – Вип.35 – С.3-8

Гетун Г.В. Анализ влияния сейсмической нагрузки на деформации высотного здания при различном числе этажей / Г.В. Гетун, В.А.Сахаров, В.А. Мельник // Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej seria Budownictwo, 19. – 2014 , 156-162

Жук В.В. Числове моделювання взаємодії елементів системи «основа – фундамент – надземна частина будівлі» в умовах будівництва на підроблюваних територіях при дії сейсмічних навантажень / В.В. Жук, В.О. Сахаров, М.В. Корнієнко, В.П. Голуб, Т.В. Диптан // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2014. – Вип.35 – С.40-53

Корнієнко М.В. Визначення несучої здатності палі великого діаметру за результатами статичних випробувань і за нормативними документами / М.В. Корнієнко, І.Ю. Заварзіна // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2014. – Вип.35 – С.54-59

Корнієнко М.В. Вплив методики обробки результатів дослідження грунту при стисканні на величину модуля деформації / М.В. Корнієнко, О.В. Пятков С.В. Поклонський // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2014. – Вип.35 – С.92-100

Корнієнко М.В. Інженерно-геологічні вишукування на території міста чернігова протягом ХVІІІ – ХХ ст. / М.В. Корнієнко, М.М. Корзаченко // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2014. – Вип.35 – С.68-81

Носенко В.С. Напружено-деформований стан фундаментів висотного будинку із урахуванням аварійних впливів / В.С. Носенко // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2014. – Вип.35 – С.82-91

Петренко Е.Ю. Математична модель ерозії грунтів в зоні глобальної техногенної дії / Е.Ю. Петренко І.І.Солодей Махді Гараханлу // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2014. – Вип.35 – С.125-141

Підлуцький В.Л. Чисельне моделювання випробування ґрунтів палями при розрахунку фундаментів висотних будинків / В.Л. Підлуцький // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2014. – Вип.35 – С.29-39

Сахаров В.О. Варіант явного методу для ефективного розв’язання нелінійних задач геотехніки / В.О. Сахаров // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2014. – Вип.35 – С.115-124

Цимбал С.Й. Розрахунок пальового фундаменту із таврових паль за деформаціями основи / С.Й. Цимбал О.В.Малишев В.М.Бугримов // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2014. – Вип.35 – С.101-114

Sakharov V. An investigation of system “soil base – foundation – structure” response to seismic forces with provision for nonlinear properties of materials / V. Sakharov // X Konferencja naukowa Konstrukcje zespolone, Zielona Góra, 26-27 Czerwca 2014, 407-426

Корнієнко М.В. Випробування будівельних конструкцій. Розділ «Основи і фундаменти» / М.В.Корнієнко О.В.Пятков Т.В.Диптан // Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів денної форми навчання галузі знань «Будівництво та архітектура». – Видавництво «Науковий світ» – К.:КНУБА. – 2014. – 20 с.

Корнієнко М.В. Методичні вказівки до виконання дипломного проетк. Розділ «Основи і фундаменти» / М.В.Корнієнко А.М.Ращенко Т.В.Диптан В.В.Жук // Видавництво «Науковий світ» – К.:КНУБА. – 2014. – 22 с.

Швець Н.Б. Механіка грунтів. Основи та фундаменти / Н.Б.Швець І.П.Бойко Ю.Л.Винников М.Л.Зоценко О.О.Петраков О.В.Солодянкін В.Г.Шаповал О.М.Шашенко С.В.Біда // Підручник. – Дніпропетровськ: «Пороги», 2014. – 232 с., видання друге, перероблене і доповнене.

2013

Бойко І.П. Дослідження напружено-деформованого стану фундаментів з палями різної довжини багатоповерхових будинків у м. Києві / І.П. Бойко, О.В. Пятков, В.Л. Підлуцький // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ – 2013. – Вип. 3(38). Т2. – С.40-48. ISSN 2409-9074 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpgmb_2013_3(2)__8

Гетун Г.В. Дослідження впливу сейсмоізоляції на напружено-деформований стан висотної будівлі під дією сейсмічних навантажень / Г.В. Гетун, В.О. Сахаров, В.А. Мельник // Світ геотехніки: Науково-технічний журнал. – Запоріжжя: НДІБК. –2013. – Вип. 2(38). – С.18-23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitgeoteh_2013_2_6

Жук В.В. Про покращення розрахункових схем каркасних будівель на просідаючих грунтах / В.В. Жук, М.В. Корнієнко // Світ геотехніки: Науково-технічний журнал. – Запоріжжя: НДІБК. –2013. – Вип. 2(38). – С.4-7 – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitgeoteh_2013_2_3

Кіперман Д.М. Питання класифікації та властивостей слабких ґрунтів / Д.М. Кіперман, В.С. Носенко, І.П. Бойко // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ – 2013. – Вип. 3(38). Т2. – С.154-160. ISSN 2409-9074. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpgmb_2013_3(2)__22

Корнієнко М.В. Комплексна оцінка визначення модуля деформації ґрунту польовими та лабораторними методами / М.В. Корнієнко, О.В. Язвінський, С.В. Поклонський // Будівельні конструкції. Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування: збірник наукових праць. – К.:НДІБК – 2013 – Вип. 79. – С. 72–79. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/buko_2013_79_11

Корнієнко М.В. Особливості зміни конструктивних рішень фундаментів цегляних приватних будівель за XVIII-XXI століть / М.В. Корнієнко, М.М. Корзаченко // Будівельні конструкції Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування: збірник наукових праць. – К.:НДІБК – 2013 – Вип. 79. – С. 158–166. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/buko_2013_79_23

Корнієнко М.В. Оцінка допустимого навантаження на одиночну палю великого діаметру за українськими та європейськими нормами / М.В. Корнієнко, Д.А. Карпенко, І.Ю. Заварзіна // Будівельні конструкції Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування: збірник наукових праць. – К.:НДІБК – 2013 – Вип. 79. – С. 150–157. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/buko_2013_79_22

Корнієнко М.В. Про можливість виявлення нестійких ділянок ґрунтової основи за природним електромагнітним випромінюванням / М.В. Корнієнко, В.І. Поліщук // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ – 2013. – Вип. 3(38). Т2. – С.186-192. ISSN 2409-9074. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpgmb_2013_3(2)__24

Корнієнко М.В. Проектування центрально завантажених плитних фундаментів під окремі колони за сучасним нормами / М.В. Корнієнко, Л.А. Мурашко, Т.В. Диптан, О.В. Козак // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ – 2013. – Вип. 3(38). Т2. – С.175-185. ISSN 2409-9074. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpgmb_2013_3(2)__24

Лебеда О.Ф. Застосування вдавлюваних мікропаль при влаштуванні фундаментів нового будинку в умовах існуючої забудови / О.Ф. Лебеда, М.В. Корнієнко, В.О. Мовчан // Будівельні конструкції Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування: збірник наукових праць. – К.:НДІБК – 2013 – Вип. 79. – С. 307–312. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/buko_2013_79_43

Малишев О.В. Модуль деформації глинистого грунту під нижнім кінцем палі / О.В. Малишев // Будівельні конструкції Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування: збірник наукових праць. – К.:НДІБК – 2013 – Вип. 79. – С. 103–109. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/buko_2013_79_15

Сахаров В.О. Дослідження впливу використання сейсмоізоляції на напружено – деформований стан 47-поверхової будівлі / В.О. Сахаров, В.А. Мельник // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ – 2013. – Вип. 3(38). Т2. – С.313-321. ISSN 2409-9074. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpgmb_2013_3(2)__41

Сахаров В.О. Дослідження впливу кількості поверхів на напружено-деформований стан висотного будинку при сейсмічних навантаженнях / В.О. Сахаров, І.П. Бойко, Г.В. Гетун, В.А. Мельник // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: науково-технічний збірник. – Вінниця: ВНТУ. – 2013. – № 6. – С. 16-20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2013_6_7

Сахаров В.О. Дослідження впливу сейсмічних навантажень на взаємодію комплексу висотних будівель з в’язко-пружно-пластичною ґрунтовою основою / В.О. Сахаров // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ – 2013. – Вип. 3(38). Т2. – С.302-312. ISSN 2409-9074. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpgmb_2013_3(2)__40

Бойко І.П. Буронабивні палі із армуванням деревиною / І.П. Бойко, Г.П. Шевчук // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2012/2013. – Вип.33 – С.107-112

Бойко І.П. Дослідження впливу огородження котловану на підйом поверхні його дна / І.П. Бойко, А.В. Яцюк // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2012/2013. – Вип.33 – С.176-185

Жук В.В. Реалізація методики дослідження характеру взаємодії каркасних будівель з нерівномірно просідаючою лесовою основою / В.В. Жук, М.В. Корнієнко // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2012/2013. – Вип.33 – С.67-76

Корнієнко М.В. Дослідження фундаментів давніх чернігівських кам’яниць / М.В. Корнієнко, М.М. Корзаченко // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2012/2013. – Вип.33 – С.155-167

Корнієнко М.В. Про можливість використання табличних значень опору під нижнім кінцем та по бічній поверхні палі підвищеної довжини при попередньому визначенні її несучої здатності / М.В. Корнієнко, І.Ю. Заварзіна // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2012/2013. – Вип.33 – С.138-143

Малышев О.В. Влияние формы поперечного сечения модели тавровой сваи на условия ее погружения / О.В. Малышев // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2012/2013. – Вип.33 – С.113-119

Петренко Е.Ю. Зміна напружено-деформованого стану схилу в умовах забудови / Е.Ю. Петренко, І.І. Солодей, М.Махді Гараханлу // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2012/2013. – Вип.33 – С.96-106

Приймачук О.М. Практична реалізація фундаментів космічного ракетного комплексу «Циклон-4» в Бразилії за результатами натурних випробувань та даними чисельного моделювання / О.М. Приймачук, М.С. Капшук, Ю.С. Зоркін, І.П. Бойко, В.О. Сахаров // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2012/2013. – Вип.33 – С.3-18

Сахаров В.О. Моделювання зміни напружено-деформованого стану несучих конструкцій при влаштуванні деформаційного шва в існуючій будівлі / В.О. Сахаров, І.А. Клименко // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2012/2013. – Вип.33 – С.168-175.

Сахаров В.О. Модель деформування водонасиченої ґрунтової основи при дії сейсмічних та довготривалих динамічних навантажень / В.О. Сахаров // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2012/2013. – Вип.33 – С.47-57

Сахаров В.О. Модель нелінійного деформування ґрунтової основи при сейсмічних навантаженнях / В.О. Сахаров // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2012/2013. – Вип.33 – С.33-46

Скочко В.І. Диференціальні закономірності між геометричними і фізичними параметрами сітчастих структур та полів, що їх врівноважують / В.І. Скочко, Л.О. Скочко // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2012/2013. – Вип.33 – С.85-95

Степаненко Г.П. Геолого-екологічні проблеми використання піщаних ґрунтів в будівництві на території Києва і області / Г.П. Степаненко // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2012/2013. – Вип.33 – С.58-66

Boyko I.P. Behavior of the multi-story building under seismic loads with the account of the viscoplasticity of the soil base / I.P. Boyko, O.S. Sakharov, V.O. Sakharov // Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris – September 2013 – P.1443-1446

Taranov V.G. Structure-soil massif system behavior features under static & dynamic loads / V.G. Taranov, V.A.Aleksandrovych, I.I. Luchkovskyi, S.A. Plashchev, M.V. Kornienko, O.O. Areshkovych // Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris – September 2013 – P.1627-1629.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram