КОНФЕРЕНЦІЇ,  Минулі конференції,  Новини,  НОВИНИ КНУБА

Наукова молодь: від дослідження до реалізації. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2023»

У Київському національному університеті будівництва і архітектури з 29.11.2023 до 01.12.2023  триває  Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2023». 30.11.2023 відбулося засідання Секції 2 «Містобудування та територіальне планування».

Близько двох десятків доповідей молодих дослідників було присвячено плануванню сталої мобільності та інфраструктури, оцінці енергетичних витрат транспортної системи міста, проблемам організації привокзальних площ аеропортів, перспективам розвитку системи зелених насаджень у містах, особливостям розвитку урболаншафтів, аналізу формування цін на ринку нерухомості в місті та градації житла за вартістю, дослідженню обмежень у використанні земель навколо об’єктів енергетичної інфраструктури, аналізу поняття «адаптивне місто» та багатьом іншим темам, які є надзвичайно актуальні в сучасних умовах в Україні.

У межах роботи секції завідувачем кафедри міського будівництва Приймаченко Олексієм було також представлено обґрунтування відповідності освітньої програми «Міське будівництво та господарство» –  стандарту вищої освіти за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Міське будівництво та господарство»; другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Міське будівництво та господарство»; другого (магістерського) рівня вищої освіти ОНП «Міське будівництво та господарство».

У підсумку учасники відзначили, що конференція, безумовно, є платформою для представлення своїх досліджень та обговорення поточних наукових результатів, обміну досвідом, знаннями та ідеями, для співпраці та налагодженню зв’язків між молодими вченими.

Наталія Денисенко, доцент кафедри міського господарства

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram