НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра «Кафедра теорії архітектури і архітектурного проєктування» є випусковою і готує студентів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». Студенти отримують дипломи освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр» (4 роки) та «магістр» (2 роки).

Викладачі кафедри ведуть курсове проектування і здійснюють кураторство груп на всіх курсах навчання від першого до шостого. На протязі кожного року навчання студенти виконують чотири архітектурні проекти, що надає можливостей вивчити типологічні особливості більшості житлових і громадських будинків, а також особливості містобудівного проектування. Тематика курсового проектування на кафедрі повністю відповідає переліку архітектурних об’єктів, визначеному в програмі архітектурного факультету.

Спеціалізація «Архітектура будівель і споруд: Теорія архітектури» проводиться на рівні «магістр».  Кафедра теорії архітектури і архітектурного проєктування ставить завданням постійно опрацьовувати і удосконалювати своє наукове спрямування щодо регіональних стильових особливостей архітектурної творчості, впливу нових перспективних будівельних технологій на розвиток архітектурних форм, проблем енергозбереження та екологічної безпеки житлового середовища, впровадження нових методів архітектурних теоретичних досліджень в навчальний процес. За визначеними напрямами на кафедрі викладають спецкурси. Курсове та дипломне проектування ведеться з врахуванням спеціалізації кафедри, перевага надається перспективним типам житлових та громадських будинків, експериментальним об’єктам, прогностичним розробкам.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram