Обов’язкові компоненти освітньо-наукової програми_МБ

РП_ОК.01_
Законодавство_та_архітектурно-проектна_справа_МБ
РП_ОК.09_
Архітектурна екологія_МБ
РП_ОК.02_
Сучасні проблеми архітектури та містобудування
РП_ОК.10_
Охорона праці в галузі та ЦЗ_РП_МБ
РП_ОК.03_
Наукова іноземна мова_МБ
РП_ОК.11_
Сучасні конструкції будівель і споруд_МБ
РП_ОК.04_
Психлолгія і педагогіка вищої школи
РП_ОК.12_
Методика_наукових_досліджень_МБ
РП_ОК.05_
Менеджмент_МБ
РП_ОК.13_
Виробнича практика(проєктна)_МБ
РП_ОК.06_
Концептуальне архітектурне проектування_МБ
РП_ОК.14_
Переддипломна практика_МБ
РП_ОК.07_
Критика сучасних архітектурних теорій_МБ
РП_ОК.15_
Атестаційна робота другого магістерського рівня_МБ
РП_ОК.08_
Інженерне обладнання територій і транспорт_МБ
РП_ОК.15
ПАСПОРТ атестаційної роботи магістра МБ
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram