Приходько Дмитро Олександрович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Summary

  1. У 2007 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію магістр з менеджменту. У 2011 році закінчив аспірантуру за спеціальністю 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва».
  2. Кандидат технічних наук, 05.23.08 – «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва», тема: «Функціонально-організаційна надійність процесів будівництва», ДК 065980, 31.05.2011р. ВАКУ.
  3. Доцент по кафедрі менеджменту в будівництві, 12ДЦ 032619, 26.10.2012р. МОНМСУ
  4. Пройшов міжнародне стажування в Astana IT University, сертифікат про наукове стажування, «Управління підприємствами в умовах цифровізації економіки», 20.09.2021р., 180 год. Наказ КНУБА № 1030/1 від 03.11.2021р.
  5. Загальний стаж роботи 18 років. Науково-педагогічний стаж 15 років.
  6. З 2007 року працює в КНУБА на посадах асистента (2007), доцента (2011).
  7. З 2013 по 2018 рік заступник відповідального секретаря приймальної комісії КНУБА.

Перелік навчальних дисциплін:

1.Теоретичні основи менеджменту в будівництві (073 «Менеджмент»).

2.Менеджмент організацій (073 «Менеджмент»).

3.Корпоративне управління та управління змінами (073 «Менеджмент»).

4.Основи менеджменту та маркетингу (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Керівник атестаційних випускних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент».

 Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад 100 наукових і методичних праць, серед яких 2 монографії у співавторстві, 3 навчальних посібники.

Напрями наукової діяльності:

Науково-методичне та аналітичне обґрунтування започаткування та розвитку тимчасових, агрегованих, проектно-орієнтованих структур у будівництві, які забезпечують інвестування та втілення будівельних проектів на засадах державно-приватного партнерства; модернізація бюджетно-логістичних моделей управління будівництвом адаптованих до потреб девелопменту. Запровадження сучасних моделей багатофакторної рейтингової діагностики стану конкурентоспроможності будівельних підприємств; оновлення змісту та структури організаційно-технологічних моделей підготовки будівельного виробництва на засадах девелопменту та інжинірингу;

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram