Списки груп (денна форма)

Навчальний рік 2022-2023

Технологія будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів 
МаркетингТоварознавство та
комерційна діяльність 
Хімічні технології
та інженерія
1 курсБЦІ-І
ТБКВМ-11 ск
Маркетинг-I
Маркетинг-I ск
ТКД-І
ТКД-І ск
ХТІ-І
ХТІ-І ск
2 курсТБКВМ-ІІМаркетинг-IIТБК-ІІ
3 курсТБКВМ-ІІІМаркетинг-IIIТКД-ІІІХТІ-III
4 курсТБКВМ-IV Маркетинг-IV
Маркетинг-IV ск
ТКД-IVХТІ-IV
1 курс магістратуриТБКВМ-I мТКД-І м
2 курс магістратуриТБКВМ-IІ мТКД-ІІ м
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram