НОВИНИ БТФ

Світла пам’ять Вотченіковій О.В., доценту кафедри ТКДвБ

З глибокою скорботою повідомляємо, що 11 квітня 2023 року
перестало битися серце нашої дорогої колеги Ольги Володимирівни
Вотченікової, доцента кафедри товарознавства та комерційної
діяльності в будівництві.
Більше 20 років свого прекрасного життя вона присвятила
науково-педагогічній діяльності спочатку в Донецькому державному
університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, а з
2014 року в Київському національному університеті будівництва і
архітектури на кафедрі товарознавства та комерційної діяльності в
будівництві.
Вотченікова О.В. є співавторкою 8-ми підручників та
навчальних посібників (у тому числі 6-ти з Грифом МОН України),
2-х монографій, 2-х довідників. Авторка та співавторка більше 20
публікації у наукових фахових виданнях. Учасник 40 регіональних і
міжнародних конференцій. Авторка та співавторка 14 навчально-
методичних праць.
З 2019 року Ольга Володимирівна очолювала науково-
методичну раду за спеціальністю 075 “Маркетинг”, була
розробником та гарантом ОП “Маркетинг” І-го рівня вищої освіти,
приймала активну участь під час ліцензувааня та акредитацій
спеціальностей 075 та 076 кафедри ТКДвБ.
Студенти спеціальностей 075 та 076 будуть довго пам’ятати
Ольгу Володимирівну, яка викладала їм ряд дисциплін: основи
маркетингу, торговельне підприємництво, управління якістю товарів
та організацію торгівлі. Вона завжди приходила на допомогу
студентам у вирішенні проблемних питань, які навіть її не
стосувалися. Була привітною, чесною, дружньою та відкритою в
спілкуванні з колегами.
Колектив кафедри товарознавства та комерційної діяльності в
будівництві, її друзі та колеги висловлюють глибоке співчуття
рідним та близьким Ольги Володимирівни, сумують разом з ними.
Пам’ять про цю чудову жінку назавжди збережеться у наших
серцях!

Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
Доцент, к.екон.н. Романенко О.В.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram