КОНФЕРЕНЦІЇ,  Минулі конференції,  Новини,  НОВИНИ КНУБА

У КНУБА пройшла Міжнародна  конференція «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023»

Першого грудня в Київському національному університеті будівництва і архітектури успішно завершила свою роботу Міжнародна конференція

 « БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023».

На другому пленарному засіданні з вітальним словом виступили заступник голови конференції к.т.н., с.н.с. Ковальчук О.Ю., вчений секретар та координатор конференції к.т.н., доц. Підлуцький В.Л., керівник технічного комітету д.е.н., проф. Івахненко І.С.

Виступаючі відзначили важливість проведення даної конференції, яка дозволяє молодим вченим формувати науковий та стратегічний підхід від постановки задачі до її вирішення та отримання коректних результатів дослідження, а також отримання прогресивної наукової думки. Також відзначено високий рівень конференції, добре підготовлені доповіді та необхідність поширення участі серед молоді.

Вченим секретарем Підлуцьким В.Л. було представлено розширену доповідь щодо роботи конференції та наведено статистичні дані з фото-звітом. По кожній секції конференції було заслухано звіти відносно роботи секцій.

В цьому році подано 244 тези конференції, авторами яких є понад 500 науковців. Документи відображені у збірнику праць конференції. Безпосередньо в роботі конференції взяли участь понад 447 учасників. 

Організаційний комітет відзначив найкращі доповіді студентів, аспірантів, молодих вчених,  які виступали як на пленарних, так і на секційних засіданнях конференції, які рекомендовані до друку розширених результатів досліджень у фахових науково-технічних збірниках університету. 

До обговорення результатів конференції та з вітальним словом долучилися наступні учасники: д.т.н., проф. Бойко І.П., к.т.н., доц. Колякова В.М., к.т.н., доц. Носенко В.С., к.т.н., доц. Клис М.В., к.т.н., доц. Міщук Д.О., к.т.н., доц. Кожедуб С.А., к.т.н., доц. Бондарева Л.О., к.т.н., доц. Тонкачеєв В.Г.

Всі виступаючі відзначали той факт, що значно зросла якість робіт молодих вчених. А це піднімає конференцію на новий більш вищий рівень і дає змогу залучати до конференції провідних вчених для читання розширених лекцій. Було сказано, що конференція повністю виконала поставлені перед нею завдання, а саме обмін науковим досвідом серед учасників, а також передача знань та традицій молодим науковцям.  

Тематика конференції досить широка та охоплює багато напрямків:

Секція 1. «Архітектура та дизайн».

Секція 2. Містобудування та територіальне планування.

Секція 3. Будівництво, матеріали та конструкції, технологія будівельного виробництва.

Секція 4. Інженерні мережі, автоматизовані системи та екологічні аспекти будівництва.

Секція 5. Будівельні машини і обладнання.

Секція 6. Організація, економіка та менеджмент в будівництві.

Секція 7. Інформаційні технології.

Секція 8. Історичні, соціо-культурні, політико-правові та філософські аспекти розвитку архітектури і будівництва.

Секція 9. Новітні вектори трансформації будівельного сектору: домінанти життєвого циклу.

 З результатами проведеної конференції, звітом та фото-звітом можна ознайомитися за посиланням на сайті конференції https://bmc-conf.knuba.edu.ua 

 Організаційний комітет конференції дякує всім  за участь у конференції і бажає творчих здобутків та сподівається на зустріч на наступній конференції «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2024», яка відбудеться 27-29 листопада 2024 року.

Координатор конференції В.Л. Підлуцький

та керівник технічного комітету професор І.С. Івахненко

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram