АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ

 У даному розділі міститься інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів відповідно до вимог Закону України “Про запобігання корупції”(№ 1700-VII) , а також з метою забезпечення відкритості та прозорості.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Проект Закону України про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки

Науково-практичний коментар до Закону України “Про запобігання корупції”. Автори: Банчук О.А., Дудоров О.О., Луцик В.В., Попович В.П., Сорока О.В., Хавронюк М.І. Видавництво: ТОВ “ВАІТЕ”,Координатор проектів ОБСЕ в Україні. 2018 рік.

Міжнародні акти

Конвенція ООН проти корупції №251-V ратифікованої ВРУ від 18.10.2010

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) №252-V ратифікованої ВРУ від 18.10.2006

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією “2476-IV від 16.03.2005

Національне законодавство

Постанова КМУ “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” від 29 листопада 2006 року № 1673

Постанова КМУ “Про питання запобігання та виявлення корупції” від 4 вересня 2013 року № 706

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі,АР Крим, територіальній громада, державним або комунальним установам чи організаціям” від 16 листопада 2011 року №1195

Закон України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 №1700-18

Проект Закону України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018-2020 роки”

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної атикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України” від 13.05.2014 №1261-7

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” від 07.04.2011 № 3207-VI

Внутрішні нормативно-розпорядчі документи

Антикорупційна програма КНУБА

Я ПРО ПРОЯВИ КОРУПЦІЇ

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Київському національному університеті будівництва і архітектури –  Анісімов Сергій Вікторович.

Увага ! Інформація про прояви корупції серед працівників університету може бути надана Уповноваженій особі  особисто заявником (кабінет № 232), за телефонами: (067)3217411, на електронну адресу asvuzin@i.ua

Конфіденційність отримання інформації гарантована.

Роз’яснення Уповноваженої особи

КОЛО ОСІБ КНУБА, ЯКІ ПОДАЮТЬ ЕЛЕКТРОННІ ДЕКЛАРАЦІЇ

 Відповідно до роз’яснення Міністерства юстиції України від 25.01.2017 р. № 2690/39474-0-33-16/11 (офіційний лист) в системі вищої освіти електроні декларації подають:

  • ректор;
  • проректори;
  • головний бухгалтер;
  • начальник планово-фінансового відділу.

Верховна Рада України 21.12. 2016 р. прийняла закон за № 1798-V111 «Про Вищу раду правосуддя».  Цим Законом (набув чинності  з 05.01.2017 р.) внесені зміни до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції». Змінами передбачено, що дія розділу V11 «Фінансовий контроль» не поширюється, зокрема, на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері освіти (крім керівників вищих навчальних закладів  та їх заступників), науки (крім президента, віце-президентів, членів президій та головних учених секретарів НАН України та національних галузевих академій наук, керівників НДІ та інших наукових установ). Міністерство юстиції України листом від 25.01.2017 за № 2690/39474-0-33-16/11         дало роз’яснення, що дія розділу V11 Закону України «Про запобігання корупції» не поширюється …на посадових осіб закладів освіти ((крім керівників вищих навчальних закладів  та їх заступників).

Таким чином,  відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та вищеозначеного роз’яснення Міністерства юстиції України,  в Київському національному університеті будівництва і архітектури електроні декларації подають: ректор та його заступники (проректори). З роз’ясненням щодо порядку заповнення електронних декларацій можна ознайомитись на офіційному веб-сайті НАЗК –  https://nazk.gov.ua/deklaraciya.

Подання декларацій про майно та доходи в паперовому вигляді діючим законодавством не передбачено.

Звертаю увагу, що кінцевий термін подання декларацій 1 квітня 2018 року. Невчасне подання декларацій тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафів.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ

Інформація про процедуру одержання ключа ЕЦП в податковій інспекції та в КБ Приватбанк

ПОРЯДОК формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

ФОРМА декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram