ДФ 17.191 Архітектура та містобудування

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.191 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № ___ від 05.02.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 11 від 26.01.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дін Ян на тему«Принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю (на прикладі провінції Шаансі)» з галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури.

Голова разової спеціалізованої ради:

                   СЛЄПЦОВ Олег Семенович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри основ архітектури та архітектурного проєктування Київського національного університету будівництва і архітектури.

              Рецензенти:

              ДЬОМІН Микола Мефодійович, доктор архітектури, професор, професор кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури;

              КОЗАКОВА Олена Миколаївна, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури.

              Опоненти:

              КУШНЄЖ-КРУПА Домініка, доктор габілітований,  професор, професор кафедри історії архітектури і реставрації пам’яток Краківської політехніки ім. Т.Косцюшко (Польща);

              ДМИТРЕНКО Андрій Юрійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри архітектури будівель та дизайну Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Науковий керівник:

              ІВАШКО Юлія Вадимівна, доктор архітектури, професор Київського національного університет будівництва і архітектури, нострифікований доктор габілітований в Краківській Політехніці ім.Т.Косцюшки.

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація Дін Ян

Анотація Дін Ян

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram