ДФ 17.191 Архітектура та містобудування

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.191 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 44 від 05.02.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 11 від 26.01.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дін Ян на тему «Принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю (на прикладі провінції Шаансі)» з галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 02 квітня 2024 року, об 10:00 год (онлайн)

Онлайн посилання на відеозахист: https://us02web.zoom.us/j/81732706862?pwd=eDl3aVRiams2RTBHYW1NVk4yUmIwUT09

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури.

Голова разової спеціалізованої ради:

                   СЛЄПЦОВ Олег Семенович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри основ архітектури та архітектурного проєктування Київського національного університету будівництва і архітектури.

              Рецензенти:

              ДЬОМІН Микола Мефодійович, доктор архітектури, професор, професор кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури;

              КОЗАКОВА Олена Миколаївна, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури.

              Опоненти:

              КУШНЄЖ-КРУПА Домініка, доктор архітектури в дисципліні науковій Архітектура і урбаністика, доктор габілітований,  професор, професор кафедри історії архітектури і реставрації пам’яток Краківської політехніки ім. Т.Косцюшко (Польща);

              ДМИТРЕНКО Андрій Юрійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри архітектури будівель та дизайну Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Науковий керівник:

              ІВАШКО Юлія Вадимівна, доктор архітектури, професор Київського національного університет будівництва і архітектури, нострифікований доктор габілітований в Краківській Політехніці ім.Т.Косцюшки.

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація Дін Ян

Анотація Дін Ян

Відгук офіційного опонента док. архітектури, док.галібітований (Dr. Hab.) Кушнєж-Крупа Домініки на дисертаційну роботу Дін Ян.

Відгук офіційного опонента док. архітектури, док.галібітований (Dr. Hab.) Кушнєж-Крупа Домініка на дисетраційну роботу Дін Яна (Польською мовою)

Відгук офіційного опонента к.т.н., доц. Дмитренко А.Ю. на дисертаційну роботу Дін Ян

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія офіційного рецензента к.арх., доц. Козакова О.М. на дисертаційну роботу Дін Ян

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія офіційного рецензента док.арх., проф. Дьоміна М.М. на дисертаційну роботу Дін Ян

Протокол створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозахист дисертації Дін Ян

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram