Робоча програма

ОК1_РП_КНбак_Фізичне_виховання_22_23
ОК2_РП_КНбак_Фізика_22-23
ОК3_РП_КНбак_Математичний_аналіз_22_23
ОК4_РП_КНбак_Дискретна_математика_22_23
ОК5_РП_КНбак_Програмування_та_алгоритмічні_мови_22_23
ОК6_РП_КНбак_Історія_української_державності_та_культури_22_23
ОК7_РП_КНбак_Вступ_до_фаху_22-23
ОК8_РП_КНбак_Ділова_іноземна_мова_22_23
ОК9_РП_КНбак_Основи_академічного_письма_22_23
ОК10_РП_КНбак_Об‘єктно_орієнтоване_програмування_22_23
ОК11_РП_КНбак_Історія_філософії_та_філософської_думки_22_23
ОК12_РП_КНбак_Комп‘ютерна_схематехніка_та_електроніка_22_23
ОК13_РП_КНбак_Теорія_рядів_дійсної_та_комплексної_змінної_22
ОК14_РП_КНбак_Теорія_алгоритмів_22_23
ОК15_РП_КНбак_Технологія_комп‘ютерного_проєктування_22_23
ОК16_РП_КНбак_Теорія_ймовірності_22_23
ОК17_РП_КНбак_Системне_програмування_22_23
ОК18_РП_КНбак_Теорія_управління_22_23
ОК19_РП_КНбак_Організація_баз_даних_і_знань_22_23
ОК20_РП_КНбак_Крос_платформне_програмування_22_23
ОК21_РП_КНбак_Дослідження_операцій_22_23
ОК22_РП_КНбак_Інтелектуальний_аналіз_даних_22_23
ОК23_РП_КНбак_Системний_аналіз_22_23
ОК24_РП_КНбак_Стандартизація_в_інформаційних_системах_22_23
ОК26_РП_КНбак_Проектування_інформаційних_систем_22_23
ОК27_РП_КНбак_Політологія_22-23
ОК28_РП_КНбак_Хмарні_та_GRID_технології_22_23
ОК29_РП_КНбак_Моделювання_систем_22_23
ОК30_РП_КНбак_Інтелектуальні_ІСТ_ДТС_будівель_22_23
ОК31_РП_КНбак_Теорія_прийняття_рішень_22_23
ОК32_РП_КНбак_Фахова_іноземна_мова_22_23
ОК33_РП_КНбак_Управління_ІТ_проектами_22_23
ВП_РП_КНбак_Виробнича_практика_22_23
ПП_РП_КНбак_Переддипломна_практика_22_23

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram