НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАТАЛОГ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ – Київський національний університет будівництва i архітектури

Навчальна діяльність

галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»
спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спец.

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)

Профіль фахівця: проектування промислових і цивільних споруд;
організація та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерна підготовка, комплексна реконструкція будівель і споруд.

Навчальні дисципліни кафедри

Перший (бакалаврський) рівень

Відомості про гаранта освітньої програми
Спеціальність – 192 “Будівництво та цивільна інженерія” спеціалізація «Промсислове та цивільне будівництво»

Назва дисципліниСилабус
Вступ до фахуСилабус
Навчальний практикумСилабус
Технологія будівельних процесівСилабус
Технологія зведення будівель і спорудСилабус
Спецкурс випускаючої кафедри

Силабус

 Спеціальність – 192 “Будівництво та цивільна інженерія” спеціалізація «Міське будівництво та господарство»

1. Технологія будівельного виробництваСилабус

Спеціальність – 192 “Будівництво та цивільна інженерія” спеціалізація «Водопостачання та водовідведення»

1. Технологічні процеси у будівництвіСилабус

Спеціальність – 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології” спеціалізація «Гідротехнічне будівництво»

1. Технологічні процеси у будівництвіСилабус

 

 

Спеціальність – 073 “Менеджмент”; Спеціальність – 071 ”Облік і аудит”; Спеціальність – 051 “Економіка”

1. Технологія будівельних процесів
2. Техніко-технологічне обґрунтування кошторисних розрахунків

Спеціальність – 073 “Менеджмент”;

1. Навчальний практикум

Спеціальність – 191 “Архітектура та містобудування

1. Технологія будівництва
2. Виробнича практика

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізацією 193.01 «Геодезія»

1. Технологія будівельного виробництва

Спеціальність – 101 “Екологія

1. Технологія будівельного виробництва

Другий (магістерський) рівень

Спеціальність – 192 “Будівництво та цивільна інженерія” спеціалізація «Промсислове та цивільне будівництво»

Силабус

Назва дисципліниСилабус
1. Дисципліни спеціальної підготовки випускової кафедри. Технологія зведення спеціальних будівель і споруд
Силабус
2. Експлуатація будівель та споруд: курс ТБВ
Силабус
3. Дисципліни спеціальної підготовки випускової кафедри. Інноваційні технології каркасного будівництва
Силабус
4. Реконструкція будівель та споруд
Силабус
5. Інженерний захист та підготовка територій: кафедра ТБВ
Силабус
6. Спецкурс за вибором кафедри
Силабус
7. Інноваційні технології інженерного проектування за ВК
Силабус
8. Переддипломна практика
Силабус
9. Теоретичне дослідження за темою магістерської роботи
Силабус
10. Аналіз та моделювання за темою магістерської роботи
Силабус
11. Експериментальне дослідження за темою магістерської роботи
Силабус
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спеціальність – 151“Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології” спеціалізація “Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології”

1. Технологія будівельного виробництва

Спеціальність – 191 “Архітектура та містобудування” спеціалізація “Архітектура будівель і споруд”

1. Інженерно-технічні питання при реконструкції, реставрації архітектурних обєктів

Навчальна діяльність кафедри БТ (Третій (науковий) рівень освіти)

1. Спеціальний курс за науковою спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія»

2. Аналіз та прогнозування напрямків прогресу у будівництві
3. Методологія наукових досліджень в технології і організації будівництва
4. Наукові основи вдосконалення організаційно-технологічних рішень виконання спеціальних видів робіт

Тематика дипломного проектування: зведення монолітних багатоповерхових будинків; зведення промислових будівель; зведення громадських будинків; реконструкція будинків і споруд.

Детальна інформація стосовно навчально-методичної роботи кафедри представлена на web-сторінці: http://org2.knuba.edu.ua/

Методична діяльність

Технология строительного производства

Литвинов О.О., Ю.И. Беляков. Технология строительного производства. – К.: Вища школа, 1984. – 479 с.

Методы монтажа строительных конструкций

Черненко В. К. Методы монтажа строительных конструкций. – К.: Будівельник., 1982. – 208 с.

Технология и организация монтажа строительных конструкций

Черненко В.К., В. Ф. Баранникова Технология и организация монтажа строительных конструкций. Справочник – К.: Будівельник., 1988. – 276 с. ISBN 5-7705-0269-X

Проектирование земляных работ.

В.К. Черненко, В.А.Галимуллин, Л.С. Чебанов. Проектирование земляных работ. Программированное пособие.– К.: Выща шк., 1989. ISBN 5-11-002375-1

Будівельно-монтажні роботи в умовах реконструкції

Савйовський В.В. Будівельно-монтажні роботи в умовах реконструкції Навч. посібник. -К.:ІСДО, 1994.

Технология реконструкции

Савйовский В.В. Технология реконструкции. -X.: Основа, 1997.- 256 с.

Ремонт и реконструкция гражданских зданий

Савйовский В.В., Болотских О.Н. Ремонт и реконструкция гражданских зданий. -Х.: Ватерпас, 1999.-258 с.

Технологія будівельного виробництва

Технологія будівельного виробництва: Підручник / В.К. Черненко, М.Г.Ярмоленко, Г. М. Батура, О.Ф.Осипов, Ю.О. Піщаленко, Є.Г. Романушко, А.П. Снежко, В.І. Терновий, Б.Ф. Чувикін; За заг. ред. В.К. Черненко – К.: Вища шк., 2002. – 430 с. ISBN 966-642-086-4

Вступ до будівельної справи

Вступ до будівельної справи: Навчальний посібник/ Терновий В.І., Лівінський О.М., Ушацький С.А., Друкований М.Ф., Друкований О.М. – К.: Укр.акад.наук«МП Леся», 2007. – 336 с.

Сучасні покрівельні роботи

Сучасні покрівельні роботи: Навчальний посібник/ В. І. Терновий. – К.: «МП Леся», 2007. – 112 с.

Технологія будівельного виробництва

Технологія будівельного виробництва: Практикум / Навчальний посібник / М.Г.Ярмоленко, Є.Г.Романушко, О.Ф.Осипов та ін.; За заг. ред. М.Г.Ярмоленка. – К.: Вища шк., 2007. – 207 с.

Техническая диагностика строительных конструкций зданий

Савйовский В.В. Техническая диагностика строительных конструкций зданий -Х.: Изд. «ФОРТ», 2008, – 556 с.

Технологія монтажу будівельних конструкцій

Технологія монтажу будівельних конструкцій: Навчальний посібник / В. К. Черненко, О. Ф. Осипов, Г. М. Тонкачеєв та інші; За ред. В. К. Черненка. – Вид. 1-ше і 2-ге. видання – К.: Горобець, 2011. – 372 с.: іл. ISBN 978-966-8508-36-3

Технология возведения и ремонта сооружений

Савйовский В.В. Технология возведения и ремонта сооружений. –Х.: ЛИДЕР, 2014.-256 с.

Бурові роботи в будівництві

Бурові роботи в будівництві: навчальний посібник / В. І. Терновий, О. С. Молодід, І. М. Уманець. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2015. – 92 с. ІSBN 978-617-7202-89-8

Ущільнення ґрунтів у будівництві

Ущільнення ґрунтів у будівництві: навчальний посібник / В.І. Терновий; І. М. Уманець, Л. С. Саушева; О. С. Молодід. – К.: «ДЦ КОМПРИНТ», 2015. – 136 с. ISBN 978-617-7202-90-4

Організація, планування та управління в будівництві

О.М. Лівінський, О.І. Курок, І.Н. Дудар, Г.М. Тонкачеєв та ін. Організація, планування та управління в будівництві : підручник. – К.: (УАН), “МП ЛЕСЯ” 2016 – 567 с.

Возведение и реконструкция сооружений

Савйовський В.В. Возведение и реконструкция сооружений учебное пособие – К.: Издательство Лира-К, 2015 – 268 с. ISBN 978–966–8391–36–1

Зведення спеціальних будівель і споруд

Савйовський В.В., Молодід О.С. Зведення спеціальних будівель і споруд: навчальний посібник. – К: Видавництво Ліра-К, 2018. – 248 с. ISBN 978-617-7605-64-4

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram