Історична довідка. Завідувачі кафедри

Перший випуск
1978 рік

22 вересня 2023 року кафедрі Водопостачання та водовідведення КНУБА виповнилось 75 років

Історія кафедри

До 1948 року в Києві підготовку спеціалістів з водопостачання та водовідведення здійснювали одночасно 2 вищі навчальні заклади – Київський інженерно-будівельний інститут (КІБІ) та Київський інститут цивільних інженерів КІЦІ). Від вересня 1948 року у КІБІ було засновано санітарно-технічний факультет (СТФ) і на спеціальність ВК (повна назва «Гідравліка, водопостачання, каналізація, раціональне використання і охорона водних ресурсів») було вперше прийнято 25 студентів. Саме тоді із кафедри санітарної техніки КІБІ було виділено кафедру водопостачання і каналізації, яку очолив відомий вчений і організатор науки, спеціаліст з питань гідравліки каналізаційних мереж к.т.н., доцент С. К. Колобанов (тодішній декан СТФ).

        У подальшому кафедру, яка неодноразово на протязі свого більш ніж 70-ти річного існування змінювала свою назву, очолювали: 1959 р. – академік АН України, всесвітньо відомий вчений, один із засновників нового напрямку науки про воду «Хімія і технологія води» д.т.н., професор Л. А. Кульський; 1960 – к.т.н., доцент М. Д. Даніленко; 1961 – видатний вчений-гідротехнік д.т.н., професор В. В. Аристовський.

кафедра гідравліки і водовідведення 1978

У 1971 році кафедру водопостачання і каналізації було перейменовано на кафедру «Гідравліки, водопостачання і каналізації» (від 1981 року – кафедра «Гідравліки, водопостачання і каналізації» ГВіК), яку очолив к.т.н., професор Ю. М. Константінов, відомий вчений-гідравлік, видатний організатор вищої школи. 

кафедра гідравліки та водовідведення 1985

У 1989 році у зв’язку із розширенням і оновленням виконуваних завдань і суттєвим збільшенням учбових навантажень кафедра ГВіК була розділена на дві окремі кафедри – «Водопостачання», яку очолив Анатолій Михайлович Тугай д.т.н, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник народної освіти УРСР, віце-президент Академії будівництва України, ректор КНУБА; і «Гідравліки і водовідведення» (ГіВ) на чолі з Ю. М. Константіновим. 

кафедра гідравліки і водовідведення 1991 рік

У 1998 році кафедру гідравліки і водовідведення очолив член-кореспондент НАН України, відомий вчений-гідромеханік д.т.н., професор О. Я. Олійник, який керував нею до 2012 року

У 2012 році кафедри «Водопостачання» та «Гідравлики і водовідведення» об’єднали у спільну кафедру «Водопостачання і водовідведення», яку тоді ж очолив д.т.н., професор А. М. Кравчук.

Від початку 2020 року кафедрою керує д.т.н., професор В. П. Хоружий.

Кафедра водопостачання та водовідведення 2020 рік.

Крім вже названих Л. А. Кульського, В. В. Аристовського, О. Я. Олійника, А. М. Тугая (вип. СТФ 1964 р.), Ю. М. Константінова, А. М. Кравчука (вип. СТФ 1976 р.) варто згадати інших видатних вчених в галузі гідравліки, водопостачання, водовідведення, очистки природних і стічних вод: Віктора Вікторовича Смислова, доктора технічних наук, професора кафедри від 1963 р. (гідравліка відкритих русел); Віталія Омеляновича Терновцева (вип. СТФ 1959 р.), доктора технічних наук, професора кафедри від 1993 р. (розробка та впровадження споруд для очищення води і захисту від забруднення природних водних джерел); Івана Тимофійовича Прокопчука (вип. СТФ 1975 р.), доктора технічних наук, професора, декана СТФ 2002-2006 р.р. (ефективні методи експлуатації артезіанських свердловин); д.т.н., професора Іусуфа Мухамедовича Таварткіладзе, який пройшов шлях від асистента до професора кафедри за період з 1967 до 2019 р. (технологія та споруди для біологічного очищення стічних вод); професора Олексія Анатолійовича Василенка, який на протязі багатьох років працював заступником декана санітарно-технічного факультету.

Серед викладачів і випускників кафедри є багато широко відомих вчених, інженерів, організаторів науки і виробництва.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram