НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАФЕДРИ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • регіональна політика та політична урбаністика, механізми взаємодії центральних та місцевих органів влади, розробка громадсько-політичних засад розвитку будівельного комплексу, дослідження політики енергоефективності та енергозбереження;
 • концептуалізація засад будівельного та містобудівного права, участь у розробці законів щодо містобудування, просторового планування, місцевого самоврядування;
 • вивчення соціальних взаємодій в місті, проведення соціологічних опитувань, розробка рекомендацій щодо впливу соціальних взаємодій на просторове планування, дослідження соціально-політичної символізації в архітектурі;
 • історична персоналістика, дослідження розвитку національно-визвольного руху, участь у розробці законопроектів щодо правового та соціального статусу воїнів АТО та ООС;
 • гендерна політика, розробка рекомендацій щодо врахування гендерних відносин у просторовому плануванні;
 • дослідження мовної політики в Україні та регіонах країни.

ВИКОНАНІ НАУКОВІ ПРОЄКТИ:

 • НДР «Урбаністика: історичні, соціологічні та політико-правові аспекти» (1917-1920; у рамках робочого часу викладачів)
 • НДР 9ДБ-2011 «Територіальні соціально-політичні спільноти України як фактор формування загальнонаціональної єдності» (2011-2012; бюджетна; обсяг фінансування – 153,6 тис.грн.)

Великий звіт НДР 9ДБ-2011

 • НДР 4ДБ-2013 «Взаємодія центральних та місцевих органів державної влади як чинник модернізації держави та суспільства» (2013-2014; бюджетна; обсяг фінансування – 167,8 тис.грн.)

Великий звіт НДР 4ДБ-2013

 • НДР 6ДБ-2015 «Інституційно комунікативна модель політики регіонального розвитку та територіальної інтеграції» (2015-2016; бюджетна; обсяг фінансування – 325,7 тис.грн.)

Великий звіт НДР 6ДБ-2015

 • НДР 4ДБ-2017 «Моделі національної консолідації України (на прикладі політики енергоефективності та енергозбереження)» (2017-2018; бюджетна; обсяг фінансування – 621,8 тис.грн.)

Великий звіт НДР 4ДБ-2017

 • НДР «Неурядові організації, рухи, соціальні і традиційні медіа як інструменти, що використовуються державами для здійснення зовнішнього впливу у невійськовій сфері з метою створення ситуації крихкості» (1919; згідно з договором з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб України за сприяння Посольства Швейцарської Конфедерації в Україні; обсяг фінансування – 50 тис.грн.)

ОРГАНІЗАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

При кафедрі діє Лабораторія з досліджень регіонального розвитку, соціальних та політичних проблем будівельного комплексу. Мета – проведення наукових досліджень, супровід та впровадження отриманих результатів в сфері регіонального розвитку, містобудівної політики, розвитку будівельного комплексу, архітектури та суміжних галузях.
Завідувач лабораторії – к.п.н. Ю. Є. Баєва.
Науковий керівник лабораторії – завідувач кафедри політичних наук і права, д.п.н., проф. Є. В. Перегуда.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Збірник наукових праць «Регіональна політика: історія, політико-правові засади, урбаністика, архітектура»

Випуск І. 2015

Випуск ІІ. 2016. Частина 1

Випуск ІІ. 2016. Частина 2

Випуск ІІІ. 2017. Частина 1

Випуск ІІІ. 2017. Частина 2

Випуск ІІІ. 2017. Частина 3

Випуск ІV. 2018. Частина 1

Випуск ІV. 2018. Частина 2

Випуск V. 2019. Частина 1

Випуск V. 2019. Частина 2

 • Збірник наукових праць “Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади”

Випуск І. 2020 Частина 1

Випуск І. 2020. Частина 2

Випуск ІІ. 2021. Частина 1

Випуск ІІ. 2021. Частина 2

Випуск ІІ. 2021. Частина 3 (Студентські читання)

 

 

 

 • Збірник наукових праць “Будівельне право: проблеми теорії і практики”

Випуск І. 2017

Випуск ІІ. 2018

Випуск ІІІ. 2019. Частина 1

Випуск ІІІ. 2019. Частина 2

Випуск IV. 2020

Випуск V. 2021

 

 

 • I міжнародна науково-практична конференція “Право та публічне управління – новітні тенденції розвитку”

Інформація про конференцію

Збірник матеріалів конференції. Зміст

Фото учасників конференції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНОГРАФІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ 

 

 

 

 

 

 

 • Перегуда Є. В. Виконавча влада України: Політико-правові аспекти модернізації. К.: Логос, 2013. 408 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ткаченко В., Коляда І. Володимир Івасюк: життя, творчість, кохання, таємниця загибелі. Івано-Франківськ: Фоліант, 2020. 96 с.

 

 

 

 

 

 

 

 • Tkachenko V.V., Tkachenko I.V., Puzyrova P.V. Financial potential: strategic management in conditions of economic risk: Monograph. Kyiv, 2020. 176 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Деревінський В. Ф. В’ячеслав Чорновіл. Харків: «Клуб сімейного дозвілля», 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 • Деревінський В. Ф. В’ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою. Харків: Віват, 2016. 496 с.

 

 

 

 

 

 

 

 • Нацистська окупаційна політика у сфері освіти на теренах Райхскомісаріату “Україна” (1941-1944 р.р.). За ред. Гончаренко О. М., Гончаренко І. В., Куницького М. П. Переяслав-Хмельницький, 2014. 231 с.

 

 

 

 

 

 

 • Кресіна І.О., Перегуда Є.В., Коваленко А.А. та ін. Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; Логос, 2011. 400 с.

 

 

 

 

 

 

 

 • Ткаченко В.В., Бондар О.А., Климчук М.М., Поколенко В.О., Циркун Т.О. Розвиток цифрової економіки та запровадження принципів енергоефективності в економічну стратегію держави: Монографія. Івано-Франківськ, вид-во «Фоліант», 2019.

 • Мамонтов І. О. ОУН і УПА у правовому полі. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2017. 270 с.

 • Савойська С. В. Мовна політика у сучасній Україні: деструктивні і конструктивні виміри. К.: ВЦ «Просвіта», 2015. 688 с.

 • Савойська С. В. Мовно-комунікативна політика як специфічна область державно політики в поліетнічному соціумі: теоретико-історіологічний аналіз. К.: Вид. центр «Просвіта», 2013.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У НАУКОВІЙ СФЕРІ

У 2019-2023 рр. співробітництво здійснювалося з:

 • Польською академією наук – було виграно грант на проведення та проведено Урбаністичний форум, в рамках якого відбувались в т.ч. міжнародні наукові конференції “Просторове планування” та “Будівельне право”;

 • з МінТОТ та Посольством Швейцарії в Україні. За результатами конкурсу виграно грант та реалізовано проект на тему, пов’язану з неурядовими організаціями та ЗМІ, які використовуються для створення в Україні ситуації крихкості, та заходами протидії їх діяльності;
 • Фондом Ебергарда Шьока, Фондом підтримки будівельної галузі та Фондом Ганса Зайделя (усі – ФРН), які виступили  співорганізаторами Урбаністичного форуму 2020 та круглого столу “Права людини в умовах становлення соціальної правової держави в Україні;
 • Краківською політехнікою та Караденізським технічним університетом, які також виступили співорганізаторами Урбаністичного форуму;

 • Відділом гуманітарних наук університету Вроцлавська політехніка (Польща) за напрямами – проведення спільних наукових досліджень, спільна участь у міжнародних наукових конференціях;

 • Бізнес-школою Національного університету Луї (Польща) – щодо стажування викладачів кафедри.

КЕРІВНИЦТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ

Під керівництвом викладачів кафедри студенти КНУБА посідали призові місця та отримували грамоти на всеукраїнських конкурсах студентських робіт та всеукраїнських олімпіадах з політології, соціології, історії України.

Під їх керівництвом:

 • 7 студентів взяли участь у вузівському етапі програми «Кращий студент України». Студентка групи БМП Анна Горбаченко (наук. керівник доц. Халабуденко О.А.) виграла вузівський етап програми за номінацією «Кращий студент – науковець України»;

 • студентки Пушкаш Р. та Лесик В. (наук. кер. оц.. Гербут Н.А.) представили проєкт «Дипломатія засобами мистецтва муралізму» у конкурсі «Культурна дипломатія» Інституту міжнародної академічної і наукової співпраці;

 • 9 студентів спеціальності «Право» (наук. кер. доц. Похиленко І.С.) взяли участь у конкурсі, організованому Генеральноїю прокуратурою України;

 • студенти (наук. кер. Деревінський В.Ф., Гербут Н.А., Похиленко І.С., Стеценко С.В., Ярощук І.В., Перегуда Є.В.) виступили з доповідями та опублікували тези у матеріалах конференцій;

 • 7 студентів (наук. кер. Сердюк Н.А., Шаповалова І.В., Халабуденко О.А.) виступили з доповідями та опублікували тези у матеріалах круглого столу «Права людини в умовах розбудови соціальної правової держави в Україні» (Київ, 10 грудня 2020 р.);

 • відбулось 2 засідання Студентського дискусійного клубу «Суспільно-політичні проблеми в сучасному українському суспільстві». Представлені 11 доповідей.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram