052 ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (PhD)

Семко Вадим Леонідович

доцент кафедри політичних наук і права кандидат політичних наук, доцент

semko.vl@knuba.edu.ua 

vls14@ukr.net

Тел.: (097)167-42-47

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про підвищення кваліфікації від 22.02.2020 р

У 2000 р. закінчив Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманов за спеціальністю «Політологія».

Тема кандидатської дисертації: «Українсько-російські етнополітичні відносини у пострадянську добу» (23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство).

Перелік навчальних дисциплін:

  • Політологія
  • Соціологія
  • Соціологія в архітектурі
  • Етнополітика
  • Політична антропологія
  • Етнополітологія та етнодержавознавство

Наукова робота:

Автор понад 50 науково-методичних праць, в т.ч. монографій з питань розвитку політики енергоефективності, з питань мовної політики, навчальних посібників «Політологія» та «Соціологія».

Напрями наукової діяльності:

  • Міжетнічні відносини, національна політика, міжнародні відносини, гібридна війна, політика енергоефективності та енергозбереження

Наукові праці Семко В. Л.

Згурська Валентина Леонідівна

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук і права.

ORCID

zgurska.vl@knuba.edu.ua;

valentinazgurskaya@gmail.com

Тел.: (067)830-77-68

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації

У 1991 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «історія, суспільствознавство та методика виховної роботи».

Тема кандидатської дисертації: «Концепція держави і нації В.Старосольского» (23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство).

Перелік навчальних дисциплін:

–Політологія

–Політичні системи та режими сучасності

–Педагогіка вищої школи

–Основи наукових досліджень

–Сучасна зарубіжна політологія

Наукова робота:

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема навчального посібника «Політологія».

Напрями наукової діяльності:

Громадянське суспільство, розвиток територіальних громад, процеси децентралізації.

Наукові праці Згурської В. Л.

У 2010 р. закінчила Інститут політичних наук за спеціальністю «політологія» та за спеціальністю «державне управління».Тема дисертації: «Гендерне представництво в парламентах: українські реалії та зарубіжний досвід» (23.00.02 – політичні інститути та процеси).

Перелік навчальних дисциплін:
–Політологія
–Вступ до спеціальності «Політологія»

–Сучасний парламентаризм

–Вибори та виборчі системи

–Політична символізація в архітектурі

Наукова робота:

Авторка понад 30 наукових статей у фахових виданнях з переліку МОН України та інших наукових збірниках. Має 5 навчально-методичних праць.

Напрями наукової діяльності:

Гендерна політика, регіональна політика, політична символізація в архітектурі.

Наукові праці Гербут Н. А.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram