081 ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Picture of Бабюк Алла Миколаївна

Бабюк Алла Миколаївна

кандидат юридичних наук
доцент кафедри політичних наук і права

📞 (099)177-69-75
📧 babiuk.am@knuba.edu.ua
📬 Alla1005@ukr.net

ORCID: 0000-0002-5906-9366
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OtP7u7AAAAAJ&hl=uk

Підвищення кваліфікації:

Освіта: У 2004 р. закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація: магістр права.

У січні 2011 р. – захищено кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Генезис праворозуміння Ганса Кельзена” за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2004 – 2013 рр. працювала в системі митних органів України, де займалася правовою роботою.

З 2013 року займається науково-педагогічною діяльністю у закладах вищої освіти, зокрема:
2013 – 2015 р. старший викладач кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного лінгвістичного університету; 2015 – 2021 р. доцент кафедри права факультету економіки і права Київського національного лінгвістичного університету;
2021 р. – до цього часу доцент кафедри політичних наук і права факультету урбаністики та просторового планування Київського національного університету будівництва і архітектури

Навчальні дисципліни:
-Митне право
-Історія держави і права зарубіжних країн
-Філософські засади прав людини
-Актуальні проблеми нормотворення
-Нормопроєктуальна техніка

Наукова робота:
-Автор 43 наукових та навчально-методичних публікацій.

 • Історія держави і права зарубіжних країн: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. А.М. Бабюк. Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2020. 56 с.
 • Правове регулювання митної справи в Україні / А. М. Бабюк // «Актуальні проблеми держави і права». – 2021. – № 89. – С. 3–7. Фахова
 • Модернізація законодавства України з питань митної справи / А. М. Бабюк //  Науковий журнал «Правові новели». – 2021. – № 13. – С. 83–89. Фахова
 • History of Legal Regulation of Relations in the Field of Education in Ukraine / N. O. Davydova, V. A. Shatilo, A. M. Babiuk, M. V. Levchuk // «Linguistics and Culture Review». – 2021. – № 5(S2). – С. 328–341.  https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1356. Scopus
 • Дотримання та захист прав людини і громадянина в рамках здійснення митної справи / А. М. Бабюк // Всеукраїнська науково-практична конференція «Національний та міжнародний механізми захисту прав людини: постмодерні тенденції розвитку, виклики та шляхи модернізації». – 26 лютого 2021 року, м. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури. – С. 23–26.
 • Новітні дослідження митно-правового регулювання / А. М. Бабюк // Міжнародна науково-практична відеоконференція «До світу через мови». – 13–14 травня 2021 року, м. Київ, Київський національний лінгвістичний університет. – С. 586–587.
 • Державна митна політика: історія та перспективи розвитку / А. М. Бабюк // Міжнародна наукова конференція «Причорноморські публічно-правові читання». – 10–12 вересня 2021 року, м. Миколаїв, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. – С. 64–66.
 • Міжнародний захист прав людини: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, Є.В. Перегуда, А.М. Бабюк, І.О. Мамонтов. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 54 с.
 • Новітні орієнтири державної митної політики України / А. М. Бабюк //  «Нове українське право». – 2022. – № 1. – С. 88–93.  DOI: https://doi.org/10.51989/NUL.2022.1.13 URL: http://newukrainianlaw.in.ua/index. php/journal/article/view/202 Фахова
 • Бабюк А.М. Митна система України Юридичний вісник. 2022. №1 С.15-20. https://doi.org/10.32837/yuv.v0i1.2297 Фахова
 • Митне право: посібник. Уклад.: Бабюк  А.М. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2022. 110 с.
 • Carrying out economic activity in war conditions: legal aspect / H. Ilchenko, S. Sieriebriak, O. Hryhorenko, Y. Pavliuchenko, A. Babiuk // «AD ALTA: Journal of  Interdisciplinary Research». – 2022. – № 12(S2). – С. 41–46. http://www.magnanimitas.cz/12-02-xxxi. Web of Science.
 • Новітні тенденції розвитку митного адміністрування / А. М. Бабюк // І Міжнародна науково-практична конференція «Право та публічне управління – новітні тенденції розвитку» (онлайн). – 30-31 березня 2022 року, м. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури. – С. 17–18.
 • Митна безпека в контексті національної безпеки України / А. М. Бабюк //  Міжнародна науково-практична конференція «Конституційно-правові механізми реалізації та захисту прав людини і громадянина в умовах війни: світовий досвід та
  Україна». – 26 травня 2022 року, м. Ужгород, ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – С. 104–107.
 • Атестаційний екзамен: методичні рекомендації щодо підготовки та складання для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, І.О. Мамонтов, О.А. Халабуденко, І.В. Шаповалова, А.М. Бабюк, О.М. Кулеба, Г.І. Вангородська. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2022. 28 с.
 • Нормопроєктувальна техніка: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. Бабюк А.М., Безклубий І.А. Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2022. 23 с.
 • Фінансове та податкове право: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». 2-е вид., доп. Уклад. Бабюк А.М., Марченко М.В., Машков К.Є., Вангородська Г.І. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2022. 52 с.
 • Історія держави і права: Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять, виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальності 052 «Політологія»». Уклад. Бабюк А.М., Сердюк Н.А. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2022. 87 с.
 • Міжнародне приватне право: методичні рекомендації з підготовки до практичних занять, виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. В.М. Чернега, А.М. Бабюк. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2022. 33 с.
 • Історія держави і права. Частина друга. Історія держави і права зарубіжних країн: тексти лекцій для студентів спеціальностей 052 «Політологія» та 081 «Право». Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2022. 270 с.
 • Єдиний державний кваліфікаційний іспит: Методичні рекомендації з підготовки для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право». Уклад. Є.В. Перегуда, Н.А. Сердюк, В.В. Карпунцов та ін. Київ- Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2023.
 • Economic and legal bases of the Carpathian Euroregion development during the COVID- 19 pandemic (Hungary, Slovakia, Poland, Ukraine) / R. Khusainov, A. Lisnik, M. Zatrochová, A. Babiuk, K. Mashkov // Journal of Innovation and Entrepreneurship. – 2023. – № 12, 45 (2023). https://doi.org/10.1186/s13731-023-00303-1. Scopus.
 •  Особливості роботи митних органів України в умовах воєнного стану / А. М. Бабюк // Матеріали міжнародної правової школи «Реалізація конституційного права на охорону здоров’я в умовах війни: український досвід та міжнародні стандарти» – 10 лютого 2023 року, м. Ужгород, ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – С. 12–16.
 • Міжнародно-правове регулювання правочинів з іноземним елементом / А. М. Бабюк // Шоста міжнародна науково-практична конференція «Будівельне право: публічно-приватне партнерство в процесі відновлення України» – 28 квітня 2023 року, м. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури.
 • Філософські засади прав людини: Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять, виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи для студентів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право». Уклад. А.М. Бабюк. Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2023. 21 с.
 • Єдиний державний кваліфікаційний іспит: Методичні рекомендації з підготовки для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право». Уклад. Є.В. Перегуда, Н.А. Сердюк, В.В. Карпунцов та ін. Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2023. 27 с.
Picture of Похиленко Ірина Сергіївна

Похиленко Ірина Сергіївна

кандидат юридичних наук
доцент кафедри політичних наук і права

📧 pokhylenko.is@knuba.edu.ua

ORCID: 0000-0001-5409-7408
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=U6XeE3AAAAAJ

Освіта: У 2005 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію магістр права.

З 1 вересня 2005 року по 30 вересня 2009 року навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право без відриву від виробництва.

19 листопада 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-правові форми суб’єктів малого підприємництва» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право та отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У 2012 р. отримала звання доцента кафедри господарського права та процесу Київського університету права НАН України.

У 2017 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та професійну кваліфікацію психолог.

Перелік навчальних дисциплін:

 • Адміністративне право
 • Адміністративний процес
 • Господарське право
 • Господарський процес
 • Інвестиційне право

Наукова робота:

Автор близько 100 наукових та навчально-методичних праць.

Напрями наукової діяльності:

Господарське право; господарське процесуальне право, психологія.

 • Похиленко І. С. Класифікація авіаційної діяльності / Ірина Сергіївна Похиленко. // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2019. – №4. – С. 21–27. Фахова
 • Похиленко І. С. Поняття авіаційної діяльності // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2019.  №3. С. 15–19. Фахова
 • Похиленко І.С. Поняття та класифікація учасників господарського процесу // Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії: монографія / Київський університет права НАН України; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького.- Київ: Талком, 2019. С. 403-425.
 • Похиленко І.С. Щодо удрсконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва//  Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб.наук.пр.] Вип.ІІІ. Матеріали третьої наук.-практ. конф., (Київ, 4 грудня 2019 р.)/Мін-во освіти і науки України, Київ. нац ун-т будівн. і архітектури та ін. Київ-Тернопіль: «Бескиди», 2019 в 2-х ч. Ч.1. С.115-119.
 • Похиленко І.С. Неприпустимість зловживання процесуальними правами в господарському та адміністративному процесах  // Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальнсті: мат. Міжнарнор. наук.-пркт. конф. За заг. ред. І.С. Гриценка, М.І.Смоковича, м. Київ, 17-18 вересня 2019 року.-Херсон: В.Д. “Гельветика, 2019. С. 54-57.
 • Похиленко І.С. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку: становлення та розвиток  // Навчаємо через практику: досвід використання судових трансляцій у викладанні права  / Упорядник:  Назарій Боярський. Харків, 2019: ФОП Панов А.М., 2019.  С. 51-54.
 • Похиленко І.С. Розгляд прави по суті в господарському суді // Навчаємо через практику: досвід використання судових трансляцій у викладанні права / Упорядник: Назарій Боярський. Харків, 2019: ФОП Панов А.М., 2019.  С. 105-108.
 • Кулеба О.М., Похиленко І.С. Адміністративне право: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». К.: КНУБА, 2019.
 • Кулеба О.М., Похиленко І.С. Адміністративний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». К.: КНУБА, 2019.
 • Похиленко І. С. Правове регулювання суб’єктів авіаційної діяльності/ Ірина Сергіївна Похиленко. //Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2020. – №2. C.21-26. Фахова
 • Похиленко І. С. Способи судового захисту суб’єктів господарювання / Ірина Сергіївна Похиленко. // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2020. – №1. – С. 162-167. Фахова
 • Похиленко І.С. До питання про способи судового захисту у сфері будівництва в господарському процесі//Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. ІV. За матеріалами Четвертої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право»., (Київ, 20 листопада 2020 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2020. C.54-58.
 • Похиленко І.С. Застосування принципу справедливості в судовому процесі//Права людини в умовах розбудови соціальної правової держави в Україні. Зб. наук. пр. Матеріали «круглого столу» (Київ, 10 грудня 2020 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2020. С.44-50.
 • Похиленко І.С. Інновації як основа розвитку повітряного права//Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: [Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, Національний авіаційний університет, 28 лютого 2020 р.] Том 2- Тернопіль: Вектор, 2020. С.279-281.
 • Господарський процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. І.С. Похиленко. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 68 с.
 • Господарське право: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. І.С.Похиленко. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020.  98 с.
 • Адміністративне право: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. О.М.Кулеба, І.С. Похиленко. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 72 с.
 • Похиленко, І.. Про деякі питання компенсації за затримку або скасування авіарейсу (за матеріалами судової практики). МНТК “АВІА, North America, Апр. 2021. Available at: http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2021/paper/view/8227/6652. Date accessed: 21 Апр. 2021.
 • Похиленко І.С. До питання про правове регулювання музеїв //Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2021 року) у 2 т. / За заг. ред. к.ю.н., доц. Г.З. Огнев’юк, к.ю.н. А.В. Айдинян. К., 2021. Т. 1. С.316-317.
 • Похиленко І.С. До питання про дистанційне навчання в умовах карантинної діджиталізаці //Діджиталізація та права людини: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 30 березня 2021 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. – С.269-270.
 • Похиленко І. Переваги та недоліки дистанційного навчання // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика. Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, Київ, 20 травня 2021 р. / уклад. : Н. Левицька, О. Силка, Л. Приблуда, О. Пилипенко. – Київ : НУХТ, 2021. – С.54-57.
 • Похиленко І. До питання про академічну доброчесність // Академічна відповідальність: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15 квітня 2021 р.). Київ: Київський регіональний центр НАПрН України, 2021. С.108-111.
 • Похиленко І.С. До питання про право на освіту // Збірник матеріалів тез доповідей Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Національний та міжнародний механізми захисту прав людини: постмодерні тенденції розвитку, виклики та шляхи модернізації» (Київ, 26 лютого 2021 року). Зб. наук. пр. Київ–Тернопіль : КНУБА, ВГО «Асоціація українських правників», «Бескиди», 2021. С. 90-95.
 • Похиленко І.С. Урбаністика від витоків до сучасності. Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. V. За матеріалами П’ятої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право» (Київ, 10 грудня 2021 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. С. 112-116.
 • Похиленко І.С. До питання про дистанційне навчання в умовах карантинної діджиталізації. Діджиталізація та права людини: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 30 березня 2021 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. URL:https://ccu.gov.ua/sites/default/files/zbirnyk_didzhytalizaciya_2021.pdf.
 • Похиленко І.С. Правове регулювання малого підприємництва крізь призму десятиліть. Перші наукові читання пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни./Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції /За заг.ред.: В.В. Поєдинок, С.Я. Вавженчука./Київ:Талком, 2021.
 • Похиленко І.С. До питання про збереження культурної спадщини. Збірник матеріалів тез доповідей круглого столу «Вектори вдосконалення національного механізму захисту прав людини» (Київ, 7 липня 2021 року). 36. наук. пр. Київ-Тернопіль: КНУБА, ВГО «Асоціація українських правників», «Бескиди», 2021.
 • Адміністративний процес: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. О.М.Кулеба, І.С.Похиленко. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 88 с.
 • Похиленко І.С. Особливості провадження інноваційної діяльності у сфері культури// Часопис Київського університету права. 2021. № 4. С.105-109
 • Davydova, N., Pokhylenko, I., Mialovytska, N., Zlatina, N., & Otradnova, O. (2022). Dialectics of rights and responsibilities in education: Dialéctica de derechos y responsabilidades en la educación. Cuestiones Políticas, 40(73), 330-344 https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/38402
 • Tarasiuk, Y., Samsin, I., Bliakharskyi, Y., Epel, O., & Pokhylenko, I. (2022). Administrative law tools regulating high-rise construction in historic city districts: Ukraine and Germany. Amazonia Investiga, 11(56), 291-304 https://amazoniainvestiga.info/check/56/28-291-304.pdf
 • Похиленко І. С. Особливості визначення територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану //Науково-практичний юридичний журнал «Альманах права» Том 13 (2022), 282-285 с. http://almanahprava.org.ua/en/issues/volume-13/pokhylenko-i.-s.html
 • Похиленко І.С. Вплив пандемії COVID-19 на підприємництво в умовах воєнного стану // Вплив COVID-19 на національну безпеку, соціально-економічне середовище країни та здоров’я населення : монографія / за заг. ред. А. В.  Височиної, Н. Є. Летуновської. – Суми: СумДУ, 2022. С.383-392 https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/90025/1/Monograph_Vysochyna_Letunovska.pdf
 • Pokhylenko I. S. LEGAL REGULATION OF CULTURAL HERITAGE IN THE CONDITIONS OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR // The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. P.1256-1261
 • http://baltijapublishing.lv/…/index…/bp/catalog/book/237
 • http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/237/6376/13412-1?fbclid=IwAR0HOGbe_vZU5FuziXvmpvXcZS4j8s0gakQjjOGtUwAeB-4Z46LoGsQJWeQ
 • Похиленко І.С. До питання про захист корпоративних прав в умовах воєнного стану// Російсько-українська війна: право, безпека, світ [Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Західноукраїнський національний університет, 29-30 квітня 2022 р.]. Тернопіль: ЗУНУ, 2022. С.254-257
 • Похиленко И.С. Роль науки в Киевском национальном университете строительства и архитектуры в обеспечении антикриминальной деятельности// Ştiința, învățământul și practica prevenirii criminalității: (culegere de rapoarte și comunicări ale unor conferințe științifice) / Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Academia “Ștefan cel Mare” a MAI a Republicii Moldova, Institutul Dunărean al Universităţii Naționale “Academia Maritimă din Odessa”, consiliul științific: Bujor Valeriu (preşedinte) [et al.]; comitetul organizatoric: Bejan Octavian (preşedinte) [et al.]. – Chişinău: S. n., 2022 (CEP USM). – p. 396-401
 • ПОХИЛЕНКО І. ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАХИСТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ // [Матеріали I міжнародної науково-практичної конференція “Право та публічне управління – новітні тенденції розвитку”, 30-31 березня 2022 р.].КНУБА, 2022. С.24-26
 • Похиленко І.С. Щодо обмеження права на свободу слова в умовах воєнного стану// Травневі студії: історія, міжнародні відносини: Збірка матеріалів IV Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених «Травневі студії 2022: історія, міжнародні відносини», присвяченої 85-річчю Донецького національного університету імені Василя Стуса і факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса / за ред. Ю. Т. Темірова. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. Вип. 7.С.85-88
 • Похиленко І.С. До питання щодо визначення територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану // Конституційно-правові механізми реалізації та захисту прав людини і громадянина в умовах війни: світовий досвід та Україна: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 26 травня 2022 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2022. –С.229-233
 • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право».  Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2022.
 • Turovets, Y., Pokhylenko, I., Rossikhina, H., Huseynov, I., & Bulhakova, O. Digitalization of the administrative services in various fields of activity. Amazonia Investiga. 2022, 11(60), 90-101. https://doi.org/10.34069/AI/2022.60.12.9. Web of Science.
 • Похиленко І.С. Захист культурної спадщини в умовах збройного конфлікту в Україні (350-й день війни). Свобода, безпека та незалежність: правовий вимір: [Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 24 лютого 2023 р.] – С.112-114.
 • Похиленко І.С. До питання про новели медійного законодавства. Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24–25 лютого 2023 р. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. –С.63-65.
 • Похиленко І.С. До питання про забезпечення державою збереження історичних пам’яток та
  інших об’єктів в умовах воєнного стану. // Захист суверенітету, територіальної цілісності і національної безпеки як спільна справа держави та Українського народу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 березня 2023р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Асоціація українських правників. Київ: «АртЕк», 2023. С.48-50.
 • Похиленко І.С. Цифровізація господарської діяльності в умовах воєнного стану. Другі наукові читання пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни. Економіка війни та повоєнний економічний розвиток України: проблеми, пріоритети, завдання правового регулювання. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2023 р., м. Київ) / За заг. ред.: В.В. Поєдинок. Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С.120-122 https://drive.google.com/file/d/1IGLIPJZAI3_kSOVYWluAnxBoliaJTcdY/view?pli=1
 • Похиленко І.С. До питання про інноваційні методи в освіті. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2023. – С.323-326 https://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/16985.
 • Похиленко І.С. Концентраційні табори: історія та сучасність. Травневі студії: історія, міжнародні відносини: Збірка матеріалів V Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених «Травневі студії 2023: історія та міжнародні відносини в інформаційному протистоянні». Вип. 8 / за ред. Ю. Т. Темірова. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. С.427-430.
 • Похиленко І.С. Національні та міжнародні аспекти забезпечення діджиталізації як напряму інтеграції України до Європейського Союзу. Захист прав, свобод і законних інтересів людини, громадянина та держави в умовах збройної агресії проти України. Зб. наук. праць. Матеріали ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 жовтня 2022 року). / Ред. колегія: О. В. Скрипнюк (співголова), І. Б. Усенко (співголова), Є. В. Ромінський (відповідальний секретар), А. М. Гурова, А. Ю. Іванова, П. С. Демченко. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2023. С.182-185.
 • Єдиний державний кваліфікаційний іспит: Методичні рекомендації з підготовки для студентів другого (магістерського) рівня вищої
 • освіти зі спеціальності 081 «Право». Уклад. Є.В. Перегуда, Н.А. Сердюк, В.В. Карпунцов та ін. Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2023. 27 с.
 • Корпоративне право: Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять, виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи для студентів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право». Уклад. І.С. Похиленко. Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2023. 34с.

Карпунцов Валерій Віталійович

професор кафедри політичних наук і права
доктор юридичних наук (2018)
Заслужений юрист України (2007)
державний радник юстиції 3 класу (2016)

Нагороджений урядовими, відомчими та церковними відзнаками

karpuntsov.vv@knuba.edu.ua

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram