СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 “ПРАВО” (МАГІСТРИ)

Офіційні документи КНУБА

Освітньо-професійна програма

ОПП 081 "Захист прав людини у сфері будівництва та містобудування" 2022-2023 н.р.

ОПП 081 "Захист прав людини у сфері будівництва та містобудування" 2023-2024 н.р.

Освітні плани

Викладацький склад

ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТА ОПП

ЧЛЕНИ ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНШІ ВИКЛАДАЧІ

Теоретичне навчання

Практична підготовка студентів

Юридична клініка "Правовий захист"

Співробітництво зі стейкголдерами

Наукова діяльність

Міжнародне співробітництво

Угоди про міжнародне співробітництво

Міжнародні наукові заходи та видання

Матеріальне забезпечення навчального процесу

Студентське життя

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram