Освітня програма “Міське будівництво та господарство”

Освітньо-професійна програма

Відомості про гаранта освітньої програми

Приймаченко Олексій Віталійович — гарант освітньої програми, завідувач кафедри міського будівництва

Навчальний план

2022

денна форма навчання

2022

заочна форма навчання

Освітні компоненти

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram