Робочі програми

 2020 року

1. Цикл загальної підготовки

НД-01_РП_Iноземна_мова

НД-02_РП_Історiя_фiлософii_та_фiлософськоi_думки_(193)_2020

НД-03_РП_Академiчна_доброчеснiсть_та_академiчне_письмо_(193)_2020

НД-04_РП_Органiзацiя_науковоi_дiяльностi__та_iнформацiйнi_технологii_(193)_2020

НД-05_РП_Фінансування наукових досліджень, грантова діяльність_(193)_2020

НД-06_РП_Методика_викладання_у_вищiй_школi_(193)_2020

2. Цикл професійної підготовки

2.1 Нормативна частина

П.01_Педагогічна_практика_(193)_2020

НД.01-Спецкурс_за_науковою_спеціальністю_(193)_2020

2.2 Вибіркова частина

ДВ-1.01-Тенденції розвитку кадастрових систем_(193)_2020

ДВ-1.02-Соціально-екологічні проблеми_(193)_2020

ДВ-1.03-ППОЛЗ_(193)_2020

ДВ-1.04-Методи ІАГД_(193)_2020

ДВ-1.05.-Інформаційні технології семантичної інтеграції ГД_(193)_2020

ДВ-1.06-Числові методи в геоінформаційному моделюванні_(193)_2020

ДВ-1.07-Гідрографічні дослідження та підводне знімання_(193)_2020

ДВ-1.08-Застосування програмно-наукового комплексу MATLAB у геонауках_(193)_2020

ДВ-1.09-Координатно-часове забезпечення геодезичних досліджень_(193)_2020

 2019 року

2. Цикл професійної підготовки

2.1 Нормативна частина

П.01_Педагогічна_практика

НД.01-Спецкурс_за_науковою_спеціальністю

2.2 Вибіркова частина

ДВ-1.01-Тенденції розвитку кадастрових систем

ДВ-1.02_Соціально-екологічні проблеми

ДВ-1.03-ППАЛЗ

ДВ-1.04-Методи ІАГД

ДВ-1.05.-Інформаційні технології семантичної інтеграції ГД

ДВ-1.06-Числові методи в геоінформаційному моделюванні

ДВ-1.07-Гідрографічні дослідження та підводне знімання

ДВ-1.08-Застосування програмно-наукового комплексу MATLAB у геонауках

ДВ-1.09-Координатно-часове забезпечення геодезичних досліджень

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram