Робочі програми

 2020 року

1. Цикл загальної підготовки

НД-01 РП Iноземна мова
НД-02 РП Історiя фiлософii та фiлософської думки
НД-03 РП Академiчна доброчеснiсть та академiчне письмо
НД-04 РП Органiзацiя науковоi дiяльностi та iнформацiйнi технологii
НД-05 РП Фiнансування наукових дослiджень грантова дiяльнiсть
НД-06 РП Методика викладання у вищiй школi

2. Цикл професійної підготовки

2.1 Нормативна частина

НД.01-Спецкурс за науковою спеціальністю
П.01 Педагогічна практика

2.2 Вибіркова частина

ДВ-1.01 Тенденції розвитку кадастрових систем
ДВ-1.02 Соціально-екологічні проблеми
ДВ-1.03 Просторово-планувальні аспекти оптимізації землекористування
ДВ-1.04 Методи інтелектуального аналізу геопросторових даних
ДВ-1.05 Інформаційні технології семантичної інтеграції ГД
ДВ-1.06 Числові методи в геоінформаційному моделюванні
ДВ-1.07 Гідрографічні дослідження та підводне знімання
ДВ-1.08 Застосування програмно-наукового комплексу MATLAB у геонауках
ДВ-1.09 Координатно-часове забезпечення геодезичних досліджень

 2019 року

2. Цикл професійної підготовки

2.1 Нормативна частина

НД.01-Спецкурс за науковою спеціальністю
П.01 Педагогічна практика

2.2 Вибіркова частина

ДВ-1.01 Тенденції розвитку кадастрових систем
ДВ-1.02 Соціально-екологічні проблеми
ДВ-1.03 Просторово-планувальні аспекти оптимізації землекористування
ДВ-1.04 Методи інтелектуального аналізу геопросторових даних
ДВ-1.05 Інформаційні технології семантичної інтеграції ГД
ДВ-1.06 Числові методи в геоінформаційному моделюванні
ДВ-1.07 Гідрографічні дослідження та підводне знімання
ДВ-1.08 Застосування програмно-наукового комплексу MATLAB у геонауках
ДВ-1.09 Координатно-часове забезпечення геодезичних досліджень

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram