ОНП 051 Економіка ІІІ рівень вищої освіти (освітньо-науковий, доктор філософії)

Відомості про гаранта ОНП

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТИ

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА “ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ”

Перелік навчально-методичного забезпечення кафедри

Співпраця із стейкхолдерами

Освітньо-наукові програми

Рецензії до освітньо-професійних програм

Відгуки роботодавців

Протоколи засідань кафедри

Розгляд проєкту ОНП на 2023-24 рр. вже завершено, ОНП на 2024-25 рр. буде оприлюднено на цій сторінці у жовтні 2023 р.
Шановні здобувачі вищої освіти, викладачі, роботодавці та інші зацікавлені учасники освітнього процесу, якщо у Вас вже зараз є пропозиції або зауваження до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 051 “Економіка”, будемо раді їх почути і обговорити у рамках міжкафедральних семінарів, або напишіть нам на електронну пошту.

Гарант ОНП, д.е.н., доцент Бєлєнкова Ольга Юріївна bielienkova.oiu@knuba.edu.ua

Представники кафедри економіки будівництва:

к.е.н., доцент Цифра Тетяна Юріївна tsyfra.tiu@knuba.edu.ua

Росинський Андрій Валерійович, здобувач вищої освіти rosynskyi.av@knuba.edu.ua

Кафедра економіки будівництва ekon_bud@ukr.net

Навчальні плани

Робочі програми і силабуси

Робочі програми і силабуси

Презентації навчальних дисциплін

Презентація ВК.06. Інтелектуальні обчислення та аналіз данних в економічних дослідженнях

Шаблони документів

Індивідуальний навчальний план аспіранта

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта

Заява для спец. дисцип. (шаблон)

Вибіркові дисципліни

Каталог вибіркових освітніх компонент КНУБА на 2022/2023н.р.

Каталог вибіркових освітніх компонентів 2021-2022

Каталог вибіркових освітніх компонентів 2020-2021

Каталог вибіркових освітніх компонент 2016-2017

Міжнародна співпраця

Угода КНУБА – Астана IT University

Agreement KNUCA-Astana IT University

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Сілезький технологічний університет Польща

Меморандум ІІНО КНУБА -Університет Ла Корун’ї

Генеральное соглашение ИННО КНУСА – НИЭИ МОКИ Республики Молдова

Генеральное соглашение ИННО КНУБА – ВШЛ в Ченстохове

Договір КНУБА- ЗТУ у Щеціні

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram