ІІІ третій рівень вищої освіти (освітньо-науковий, доктор філософії)

Освітньо-наукові програми

ОНП-2021-2022 Рецензія від Мішенін Е.В. Рецензія від Івлева Н.П. Рецензія від Хвесик М.А.
ОНП-2020-2021 Рецензія від Хижняк В.О. Рецензія від Безуглий А.О. Рецензія від Обиход Г.О.
ОНП-2019-2020 Рецензія Коваленко Є.С. Рецензія Ніколаєв В.П.  Рецензія Іщенко Т.М.
ОНП-2018-2019 Рецензiя Тормосов Р.А.  Рецензiя Перегинец I.I.  Рецензія Скакун В.А.
ОНП-2017-2018
ОНП-2016-2017

Відгуки роботодавців

Протоколи засідань кафедри

Розгляд проєкту ОНП на 2021-22 рр. вже завершено, ОНП на 2022-23 рр. буде оприлюднено на цій сторінці у жовтні 2021 р.
Шановні здобувачі вищої освіти, викладачі, роботодавці та інші зацікавлені учасники освітнього процесу, якщо у Вас вже зараз є пропозиції або зауваження до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 051 “Економіка”, будемо раді їх почути і обговорити у рамках міжкафедральних семінарів, або напишіть нам на електронну пошту.

Гарант ОНП, д.е.н., доцент Бєлєнкова Ольга Юріївна bielienkova.oiu@knuba.edu.ua

Представники кафедри економіки будівництва:

к.е.н., доцент Цифра Тетяна Юріївна tsyfra.tiu@knuba.edu.ua

Росинський Андрій Валерійович, здобувач вищої освіти rosynskyi.av@knuba.edu.ua

Кафедра економіки будівництва ekon_bud@ukr.net

Навчальні плани

Навчальний план 2021-2022

Навчальний план 2020-2021

Навчальний план 2019-2020

Навчальний план 2018-2019

Навчальний план 2017-2018

Навчальний план 2016-2017

Робочі програми і силабуси

Робочі програми і силабуси

Презентації навчальних дисциплін

Презентація ВК.06. Інтелектуальні обчислення та аналіз данних в економічних дослідженнях

Шаблони документів

Індивідуальний навчальний план аспіранта

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта

Заява для спец. дисцип. (шаблон)

Вибіркові дисципліни

Каталог вибіркових освітніх компонентів 2021-2022

Каталог вибіркових освітніх компонентів 2020-2021

Каталог вибіркових освітніх компонент 2016-2017

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram