Робочі програми і силабуси

Обовязкові компоненти

ОК.01 Іноземна мова

Шестопалова Ірина Олександрівна

Кафедра мовної підготовки і комунікації

Завідувач кафедри

Кандидат педагогічних наук

✉️ shestopalova.io@knuba.edu.ua

🔎 Кадрові вимоги

🔎 Довідка про міжнародні проекти

👨‍🎓 Google Академія

ОК.02 Історія філософії та філософської думки

Чорноморденко Іван Васильович

Кафедра філософії

Завідувач кафедри

Доктор філософських наук, професор

✉️ chornomordenko.iv@knuba.edu.ua

🔎 Інформація про викладача

🔎 Кадрові вимоги

👨‍🎓 Google Академія

ОК.03 Академічна доброчесність та академічне письмо

ОК.04 Організація наукової діяльністю та інформаційні технології

Назаренко Іван Іванович

Кафедра машин і обладнання технологічних процесів

Завідувач кафедри

Доктор технічних наук, професор

✉️ nazarenko.ii@knuba.edu.ua

🔎 Інформація про викладача

🔎 Кадрові вимоги

👨‍🎓 Google Академія

👨‍🎓 ORCID

Терентьєв Олександр Олександрович

Кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Професор кафедри

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Академії будівництва України

✉️ terentiev.oo@knuba.edu.ua

🔎 Інформація про викладача

🔎 Кадрові вимоги

👨‍🎓 Google Академія

👨‍🎓 ORCID

ОК.05 Фінансування наукових досліджень, грантова діяльність

Петраковська Ольга Сергіївна

Кафедра землеустрою і кадастру

Завідувач кафедри

Доктор технічних наук, професор

✉️ petrakovska.os@knuba.edu.ua

🔎 Інформація про викладача

🔎 Кадрові вимоги

👨‍🎓 Google Академія

ОК.06 Методика викладання у вищій школі

Красильник Юрій Семенович

Кафедра професійної освіти

Доцент кафедри

Кандидат педагогічних наук, доцент

✉️ krasulnyk.yus@knuba.edu.ua

🔎 Кадрові вимоги

👨‍🎓 Google Академія

👨‍🎓 ORCID

Руденко Микола Васильович

Кафедра професійної освіти

Доцент кафедри

Кандидат педагогічних наук, доцент

✉️ rudenko.mv@knuba.edu.ua

🔎 Інформація про викладача

🔎 Кадрові вимоги

👨‍🎓 Google Академія

👨‍🎓 ORCID

 

ОК.07.01 Спеціальний курс за науковою спеціальністю: «Економіка»

Куліков Петро Мусійович

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування

Ректор КНУБА

Доктор економічних наук, професор

✉️ kulikov.pm@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

Бєлєнкова Ольга Юріївна

Професор кафедри

Д.е.н., професор

✉️ bielienkova.oiu@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Сорокіна Леся Вікторівна

Професор кафедри

Д.е.н., професор

✉️ sorokina.lv@knuba.edu.ua

🔎 Докладнішне…

Запєчна Юлія Олександрівна

Доцент кафедри

К.е.н., доцент

✉️ zapiechna.iuo@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

ОК.07.02.1 Спеціальний курс за науковою спеціальністю: «Економіка»

Стеценко Сергій Павлович

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор. Заслужений економіст України, дійсний член академії будівництва України

✉️ stetsenko.sp@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Лисиця Надія Василівна

Доцент кафедри

К.е.н.

✉️ bolila.nv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Цифра Тетяна Юріївна

Доцент кафедри

К.е.н., доцент

✉️ tsyfra.tiu@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

ОК.07.02.2 Спеціальний курс за науковою спеціальністю: «Економіка»

Рижакова Галина Михайлівна

Кафедра менеджменту в будівництві

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор

✉️ ryzhakova.gm@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Чуприна Юрій Анатолійович

Кафедра менеджменту в будівництві

Професор кафедри

Доктор економічних наук, доцент

✉️ chupryna.iua@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

Івахненко Ірина Сергіївна

Кафедра менеджменту в будівництві

Доктор економічних наук, доцент

✉️ ivakhnenko.is@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

ОК.07.02.3 Спеціальний курс за науковою спеціальністю: «Економіка»

Климчук Марина Миколаївна

Кафедра організації та управління будівництвом

Доцент кафедри

К.т.н., доцент

✉️ klymchuk.mm@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

Титок Вікторія Вікторівна

Доцент кафедри

К.е.н., доцент, член-кореспондент Академії будівництва України

✉️ tytok.vv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Шпакова Ганна Валентинівна

Кафедра будівельних технолоній

Професор кафедри

Кандидат технічних наук, доктор економічних наук, доцент, дійсний член Академії будівництва України

✉️ shpakova.gv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

👨‍🎓 ORCID

 

ОК.07.02.4 Спеціальний курс за науковою спеціальністю: «Економіка»

Лич Володимир Миколайович

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор

✉️ lych.vm@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

Згалат-Лозинська Любов Олександрівна

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування

Доцент кафедри

Кандидат економічних наук, доцент

✉️ zghalat-lozynska.lo@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

Зінченко Мирослава Михайлівна

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування

Доцент кафедри

Кандидат економічних наук, доцент

✉️ zinchenko.mm@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

 

ОК.08 Педагогічна практика

Стеценко Сергій Павлович

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор. Заслужений економіст України, дійсний член академії будівництва України

✉️ stetsenko.sp@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Бєлєнкова Ольга Юріївна

Професор кафедри

Д.е.н., професор

✉️ bielienkova.oiu@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Сорокіна Леся Вікторівна

Професор кафедри

Д.е.н., професор

✉️ sorokina.lv@knuba.edu.ua

🔎 Докладнішне…

Лисиця Надія Василівна

Доцент кафедри

К.е.н.

✉️ bolila.nv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Титок Вікторія Вікторівна

Доцент кафедри

К.е.н., доцент, член-кореспондент Академії будівництва України

✉️ tytok.vv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Росинський Андрій Валерійович

 доктор філософії, доцент кафедри, освітній омбудсмен КНУБА.

✉️ rosynskyi.av@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…


Вибіркові компоненти

Куліков Петро Мусійович

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування

Ректор КНУБА

Доктор економічних наук, професор

✉️ kulikov.pm@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

Рижакова Галина Михайлівна

Кафедра менеджменту в будівництві

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор

✉️ ryzhakova.gm@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Климчук Марина Миколаївна

Кафедра організації та управління будівництвом

Доцент кафедри

К.т.н., доцент

✉️ klymchuk.mm@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

Титок Вікторія Вікторівна

Доцент кафедри

К.е.н., доцент, член-кореспондент Академії будівництва України

✉️ tytok.vv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Чуприна Юрій Анатолійович

Кафедра менеджменту в будівництві

Професор кафедри

Доктор економічних наук, доцент

✉️ chupryna.iua@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

Івахненко Ірина Сергіївна

Кафедра менеджменту в будівництві

Доктор економічних наук, доцент

✉️ ivakhnenko.is@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

ВК.01 Трансформація системи управління економічною безпекою до сучасних умов розвитку економічної діяльності (поглиблений курс)

Стеценко Сергій Павлович

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор. Заслужений економіст України, дійсний член академії будівництва України

✉️ stetsenko.sp@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Лисиця Надія Василівна

Доцент кафедри

К.е.н.

✉️ bolila.nv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

ВК.02 Управління економічним потенціалом бізнес-систем

Цифра Тетяна Юріївна

Доцент кафедри

К.е.н., доцент

✉️ tsyfra.tiu@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

ВК.03 Вибірка в статистичному аналізі: методологія, організація, технологія побудови

Гойко Анатолій Францович

Професор

К.е.н., професор. Заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, дійсний член академії будівництва України

✉️ goiko.af@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Сорокіна Леся Вікторівна

Професор кафедри

Д.е.н., професор

✉️ sorokina.lv@knuba.edu.ua

🔎 Докладнішне…

ВК.04 Державне регулювання інституційних трансформацій в економіці

Лич Володимир Миколайович

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор

✉️ lych.vm@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

ВК.05 Теорія, моделі і механізми макроекономічного регулювання

Сорокіна Леся Вікторівна

Професор кафедри

Д.е.н., професор

✉️ sorokina.lv@knuba.edu.ua

🔎 Докладнішне…

Запєчна Юлія Олександрівна

Доцент кафедри

К.е.н., доцент

✉️ zapiechna.iuo@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

ВК.06 Інтелектуальні обчислення та аналіз даних в економічних дослідженнях

Сорокіна Леся Вікторівна

Професор кафедри

Д.е.н., професор

✉️ sorokina.lv@knuba.edu.ua

🔎 Докладнішне…

Запєчна Юлія Олександрівна

Доцент кафедри

К.е.н., доцент

✉️ zapiechna.iuo@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

ВК.07 Вартісний інжиніринг в умовах цифрової трансформації

Бєлєнкова Ольга Юріївна

Професор кафедри

Д.е.н., професор

✉️ bielienkova.oiu@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Цифра Тетяна Юріївна

Доцент кафедри

К.е.н., доцент

✉️ tsyfra.tiu@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

ВК.08 Еколого-економічна експертиза та фінансове забезпечення проектів у будівництві

Цифра Тетяна Юріївна

Доцент кафедри

К.е.н., доцент

✉️ tsyfra.tiu@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

ВК.09 Циркулярна економіка і сталий розвиток стейкхолдерів будівництва

ВК.10 Due Dilidjince девелоперських проектів

Стеценко Сергій Павлович

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор. Заслужений економіст України, дійсний член академії будівництва України

✉️ stetsenko.sp@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Бєлєнкова Ольга Юріївна

Професор кафедри

Д.е.н., професор

✉️ bielienkova.oiu@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

Цифра Тетяна Юріївна

Доцент кафедри

К.е.н., доцент

✉️ tsyfra.tiu@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

ВК.11 Інвестиційна діяльність

Гойко Анатолій Францович

Професор

К.е.н., професор. Заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, дійсний член академії будівництва України

✉️ goiko.af@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

🔎 Докладнішне…

ВК.12 Економіко-управлінська оцінка девелоперських проєктів в будівництві

ВК.13 Управлінський консалтинг в будівництві

ВК.14 Проблеми формування економіки інтелектуального капіталу

ВК.15 Ціноутворення, управління та документообіг у будівництві

ВК.16 Фінансовий аналіз та економічна діагностика

Сорокіна Леся Вікторівна

Професор кафедри

Д.е.н., професор

✉️ sorokina.lv@knuba.edu.ua

🔎 Докладнішне…

ВК.17 Фінансово-економічна діяльність підприємств

ВК.18 Сучасні інформаційні технології та методологія економічних досліджень


Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram