Підвищення кваліфікації Пилипчук О.Д. та Полубок А.П., 2023
НОВИНИ АРХ,  НОВИНИ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ КНУБА – МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ «ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА» У БАЛТІЙСЬКІЙ МІЖНАРОДНІЙ АКАДЕМІЇ (2023)

Кандидати технічних наук, доценти кафедри дизайну Пилипчук О.Д. та Полубок А.П. успішно завершили міжнародне науково-педагогічне стажування «Цифровізація освітнього процесу в галузі культури та мистецтва», яке проводилось з 27 лютого по 9 квітня 2023 року Балтійською міжнародною академією (м.Рига, Латвійська Республіка). Навчальне навантаження становило 6 кредитів ECTS (180 годин).

Вони отримали сертифікати про підвищення кваліфікації та збірник тез науково-методичних доповідей з надрукованою підсумковою роботою «Сучасні методи формування творчих здібностей у підготовці майбутніх дизайнерів напрямку 02 «Культура і мистецтво».

Визначення сучасного методу формування творчих здібностей майбутніх дизайнерів напрямку підготовки 02 «Культура і мистецтво», є необхідною складовою у навчальному процесі та подальшої самостійної роботи при реалізації творчих проєктів. Як один з інноваційних напрямків, може бути розробка логічно-обґрунтованого методу: вибір колористичного рішення образотворчого мистецтва при проєктуванні інтер’єру для створення гармонійно-комфортного довкілля людини. Для формування методології педагогічної освіти дизайнерів-художників, їхнього творчого розвитку у майбутній професійній діяльності, а також враховуючи сучасні реалії, викликані переходом на можливу дистанційну чи змішану форму навчання, запропоновано практичний метод, що може бути рекомендованим способом для практичної реалізації та успішно застосований як для очної форми навчання, так і дистанційної.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram