Конференція Польща 2023
НОВИНИ АРХ,  НОВИНИ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ КНУБА – УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ “RESEARCH ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY” (М. ЧЕНСТОХОВА, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

Науково-педагогічні працівники КНУБА – кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну Пилипчук О.Д., кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну Полубок А.П. та викладач кафедри дизайну Адамович Д.Р. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Research activities and achievements in pedagogy and psychology», що проходила 5-6 квітня 2023 року в Polonia University in Częstochowa (the Republic of Poland).

Вони отримали сертифікати із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредиту ECTS) та збірник тез міжнародної науково-практичної конференції з надрукованою роботою “TAKING INTO ACCOUNT THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF A PERSON FROM THE PERCEPTION OF COLORS IN THE DESIGN OF THE INTERIOR ENVIRONMENT” / “ВРАХУВАННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ ВІД СПРИЙНЯТТЯ КОЛОРИСТИКИ У ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА”.

Авторами було визначено, що знання законів і можливостей колористики, доцільність використання колірного рішення особливо важливе у процесі проєктування інтер’єру з урахуванням загального психоемоційного стану реципієнта. Щодо цього, першочерговим завданням є створення інтер’єру, який має бути організованим, відповідати функціональним процесам і поставленому творчому завданню, а також повністю задовольняти індивідуальні вимоги людини. Відповідно, дизайнерам-художникам необхідно комплексно підійти до поставленого завдання у проєктуванні, в якому одним зі складових є психоемоційний вплив кольору і його емоційна складова, котрі є основою для художника-дизайнера під час проєктування інтер’єрного простору з метою досягнення потрібного психоемоційного стану людини при сприйнятті середовища.

Ознайомитися з науковою діяльністю науково-педагогічних працівників кафедри дизайну КНУБА

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram