Здобувачі, що навчаються за ОНП

Заходи з неформальної освіти
Заходи_з_неформальної_освіти_тренінги
Круглий стіл
Zbirnyk_ЕБД-2021 (2)
Назви та програми тренінгів:
«Стратегічне управління та екологічна безпека як основні засади вектору розвитку промислових регіонів
України. Державна екологічна політика в умовах техногенного перевантаження існуючих екосистем».

«Екологічні проблеми навколишнього середовища. Екологічна свідомість та сталий розвиток планети»
«Екологічна свідомість та сталий розвиток»
«Можливості регулювання викидів парникових газів у природних екосистемах та секторах економіки»
Програма_5 тренінгу
Фотозвіти тренінгів
Фотозвіти тренінгів
Фотозвіт “Лекції проблем екології”

З 19 по 12 травня 2021 р. у рамках проєкту «Еразмус +CLimed» відбувається тренінг 1st CLimed, який складається з наступних блоків:
Лекційний – 19-21 квітня 2021 р.
19. 04. 2021 р. Лекції щодо компетентностного навчання (українською мовою) проф. Юрій Рашкевич (Львівський політехнічний національний університет, Львів, Україна)
20.04.2021 р. Лекції щодо компетентносного навчання (англійською мовою) професора Марека Франковичу (Ягеллонський університет у Кракові, Краків, Польща)
21.04.2021 р. Групове презентування та обговорення за результатами домашніх завдань
Домашнє завдання – приблизно 3 тижня;
Заключні презентації та обговорення – 12 травня 2021 р.
У тренінгу беруть участь аспіранти, випускники ОНП 101 «Екологія» та викладачі кафедри охорони праці і навколишнього середовища: Гончаренко Артем, Савченко Антонина, Перебинос Олена, Жукова Олена, Волошкіна Олена, Кривомаз Тетяна, Ткаченко Тетяна


Докладніше щодо проекту
Індивідуальні навчальні плани аспірантів
Інд_навч. план_Бібов
Інд._навч. план_Петров
Інд_навч. план_ Глущенко
Інд._ навч. план_Гончаренко
Інд._ навч. план_Савченко
Інд._навч. план_Маршалл
Інд._навч. план_Калюх
Індивідуальний_навчальний_план_Абу_Діб
Індивідуальний_навчальний_план_Негода

Дотичність тем наукових досліджень аспірантів напрямам досліджень наукових керівників
Дотичність_тем_наукових_досліджень_аспірантів_напрямам_досліджень
Тематика науково дослідних робіт викладачів та аспірантів кафедри
Тематика_науково_дослідних_робіт_викладачів_та_аспірантів_кафедри
Міжнародна та наукова робота аспірантів.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram