МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Силабус_ОК01_183_магістр

Силабус_ОК02_183_магістр

Силабус_ОК03_183_магістр

Силабус_ОК04_183_магістр

Силабус_ОК05_183_магістр

Силабус_ОК06_183_магістр

Силабус_ОК07_183_магістр

Силабус_ОК08_183_магістр

Силабус_ОК09_183_магістр

Силабус_ОК10_183_магістр

Робочі програми освітніх компонент 2022-2023 н.р.

РП_ОК02_183_магістр

РП_ОК03_183_магістр

РП_ОК04_183_магістр

РП_ОК05_183_магістр

РП_ОК06_183_магістр

РП_ОК07_183_магістр

РП_ОК08_183_магістр

РП_ОК09_183_магістр

РП_ОК10_183_магістр

Робочі програми освітніх компонент 2023-2024 н.р.

ОК01_Професійна іноземна мова

ОК02_Інтелектуальна_власність_та_методологія_наукових_досліджень

ОК03_Стратегії_сталого_розвитку_будівельної_галузі_в_умовах_кліматичних

ОК04_ ОП в ТЗНС, ЦЗ.

ОК04_Охорона_праці_в_технологіях_захисту_навколишнього_середовища

ОК05_Розробка_будівельних_проєктів_в_узгоджені_з_категоріями_стійкості

ОК06_Моніторинг_якості_довкілля_і_стратегічна_обробка_експерементальних

ОК07_Екологічне_управління_та_планування_у_зеленому_будівництві

ОК08_Технології_чистого_виробництва_та_їх_впровадження

ОК09_ВІМ_технології_в_будівельній_галузі

ОК10_Переддипломна практика

Силабуси освітніх компонент 2023-2024 н.р.

ОК01_Силабус_Професійна_іноземна_мова

ОК02_Силабус_Інтелектуальна_власність_та_методологія_наукових_досліджень

ОК03_Силабус_Стратегії_сталого_розвитку_будівельної_галузі_в_умовах

ОК04_Силабус ОП в ТЗНС, ЦЗ+

ОК05_силабус_Розробка_будівельних_проєктів_в_узгодженні_з_категоріями

ОК06_Силабус_Моніторинг_довкілля_1

ОК07_Силабус_Екологічне_управління_та_планування_у_«зеленому_будівництві»

ОК08_Силабус_Технології_чистого_виробництва_та_їх_впровадження

ОК09_Силабус_ВІМ_технології_в_будівельній_галузі

ОК10_Силабус_Переддипломна_практика

 

Методичні_рекомендації_до_виконання_дипплому_магістра_183_12_02

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram