Навчальна та методична діяльність кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд

Навчальні  дисципліни на кафедрі:

На кафедрі АПЦБС навчається 12 груп студентів 1-6 курсів архітектурного факультету ( групи 12-А, 12-Б, 22-А, 22-Б, 32-А, 32-Б, 42-А, 42-Б, 52-А, 52-Б, 62-А, 62-Б ).
Архітектурне проектування  1- 6 курс. Викладання здійснюється всіма викладачами кафедри у складі 6 творчих архітектурно-навчальних майстерень.
Керівники майстерень:  
док. арх.,проф. Куцевич В.В.
канд. арх.,проф. Єжов С.В.
канд. арх.доц. Приймак В.В.
канд. арх.,доц. Зенькович Н.Г.
доц. Король В.П.
канд. архіт. доц. Дівак В.І.
Викладаються наступні дисципліни:
Теорія архітектури і архітектурного проектування (житлові будівлі) – (2 курс) – доц. Король В.П.
Теорія архітектури і архітектурного проектування (громадські будівлі та споруди ) – ( 2 курс) – канд. арх., доц. Кащенко Т.О., док. арх. проф. Жовква О.І.
Архітектурна композиція – (1-2 курс) – канд. арх., доц. Єжова О.І., ас. Малійова О.В., ас. Галак К.Т.
Дисципліна профілізації у напрямку архітектури будівель і споруд – (5 курс) – канд. арх., доц. Кащенко Т.О.
Основи типологічного аналізу у галузі архітектури будівель і споруд – канд. архіт. доц. Дівак В.І.
Архітектурне формоутворення – (5-6 курс) – канд. арх., доц.. Ахаїмова А.О.
Архітектура багатоповерхових житлових будівель – (5 курс) – канд. арх.,проф. Єжов С.В.
Архітектурне безбар’єрне середовище – (5 курс) – док. арх., проф. Куцевич В.В.
Архітектура закладів тимчасового проживання (5 курс) – доц. Ковальська О.Є., канд. арх. доц. Брідня Л.Ю.
Архітектура споруд для пасажирів – (5 курс) – ст. викл. Кумова Т.В.
Архітектура висотних будівель і споруд (5 курс) – канд. арх., доц. Єжова О.І.
Архітектура культових будівель і споруд (6 курс) – док. арх.,проф. Куцевич В.В.
Архітектура закладів торгівлі, харчування та побутового обслуговування (6 курс) – докт. арх., проф. Чернявський В.Г.
Архітектура спортивних та видовищних споруд- (6 курс) – канд. арх., доц. Зенькович Н.Г.
Реконструкція житлових та громадських будівель  –  (6 курс) – канд. арх. доц. Брідня Л.Ю.
Наукові дослідження у галузі архітектурного проектування цивільних будівель і споруд – (6 курс – магістри) – док. арх., проф. Куцевич В.В.

Міжнародна діяльність викладачів і студентів кафедри:

Викладачі і аспіранти кафедри друкують статті у зарубіжних виданнях, включених до науково-метричних баз даних, у тому числі Scopus і Web of Science, приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях. До написання статей, а також до складання тез конференцій залучаються і студенти-магістри.

З 2017 р. студенти кафедри отримують подвійні дипломи магістра КНУБА та Люблінської політехніки (Польща).

Кафедра встановлює нові міжнародні зв’язки для розвитку наукової та педагогічної діяльності фахівців кафедри, а також залучає студентів до участі у міжнародних конкурсах та конференціях.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram