Обов’язкові компоненти (ДАС)

Паспорт атестаційної випускної комісії на здобуття освітнього ступеня «магістр»

«Законодавство, архітектурно-проектна справа та інтелектуальна власність», розробник д.т.н., доцент Смілка В.А.

«Сучасні проблеми архітектури та містобудування», розробник д.т.н., професор Палеха Ю.М.

«Наукова іноземна мова», розробник ст. викладач Соколова І.В.

«Психологія і педагогіка вищої школи», розробник к. пед. наук, доцент Красильник Ю.

«Менеджмент і організація будівництва», розробники к. т. н., доцент Горбач М.В., д.е.н., професор Чуприна Ю.А.

«Концептуальне проектування архітектурного середовища», розробники доктор архітектури, професор Тімохін О.В., доктор архітектури, професор Булах І.В., кандидат архітектури, доцент Щурова В.А., кандидат архітектури, доцент Ольховська О.В., кандидат архітектури, доцент Грабар М.В. 

«Критика сучасних архітектурних теорій», розробники доктор архітектури, професор Тімохін О.В., доктор архітектури, професор Булах І.В 

«Інженерне обладнання територій і транспорт», розробник кандидат технічних наук, доцент Биваліна М.В. 

«Архітектурна екологія», розробник кандидат архітектури, доцент Гомон О.О. 

«Охорона праці в галузі та цивільний захист», розробник к.т.н., доцент Гунченко О.М. 

«Сучасні конструкції будівель і споруд», розробник к.т.н., доцент Скочко Л.О., к.т.н., доцент Носенко В.С. 

«Методика наукових досліджень, ліцензування та патентування наукової продукції», розробник доктор архітектури, професор Ковальська Г.Л. 

«Проектна практика (виробнича)», розробник кандидат архітектури, Грабар М.В.

«Переддипломна практика», розробник кандидат архітектури, доцент Щурова В.А.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram