Аспірантура

Стань нашим аспірантом

Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА належить до загальноосвітніх кафедр, яка входить у склад архітектурного факультету.
Наукові дослідження кафедри виконуються згідно державної бюджетної теми «Геометричне моделювання об’єктів, процесів та явищ». В межах цієї комплексної науково-дослідної теми розробляються окремі наукові напрямки:
• «Дискретне геометричне моделювання об’єктів архітектури та дизайну» (керівник д.т.н., професор Ковальов С.М.);
• «Удосконалення викладання графічних дисциплін у вищих навчальних закладах» (керівники д.т.н., професор Ковальов С.М., д.т.н., доцент Ботвіновська С.І.);
• «Технічна естетика» (керівник д.т.н., професор, );
У рамках вищезазначених тем відбуваються дослідження актуальних проблем геометричного моделювання студентами, аспірантами та докторантами кафедри. Ці теми було започатковано у кандидатських та докторських дисертаційних роботах за спеціальністю «05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка». Робота над дослідженнями, в рамках зазначених тем, продовжується і сьогодні.
13 листопада 2019 року відбувся захист докторської дисертації завідувача кафедри к.т.н., доцента Ботвіновської Світлани Іванівни. Дисертаційну роботу «Теоретичні основи формоутворення в дискретному моделюванні об’єктів архітектури та дизайну» за спеціальністю «05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка» було виконано на базі КНУБА. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.06. З роботою можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури.
Більше 15 років при кафедрі нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА працюють аспірантський та докторантський семінари. Докторантський семінар збирається раз на квартал (керівник професор Ковальов С.М.), аспірантський семінар збирається раз на місяць (керівники професор Підгорний О.Л., Ковальов С.М.).

ПРО КАФЕДРУ

ВИКЛАДАЧІ

НАВЧАННЯ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НОВИНИ

АБІТУРІЄНТАМ

АСПІРАНТУРА

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram