РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ

РОБОЧА ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ Опір Матеріалів ОП “Міське будівництво та господарство”

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ Вибірковий курс “Інженерні задачі теорії пружності”ОПП “Промислове і цивільне будівництво” другого (магістерського) рівня вишої освіти

 

РОБОЧА ПРОГРАММА ОСВІТНОЇ КОМПОНЕНТИ Опір матеріалів Будівництво та цивільна інженерія ОП “Промислове і цивільне будівництво”

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ Опір матеріалів Будівництво та цивільна інженерія ОП “Технології будівельних конструкцій виробів і матеріалів”

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ Прикладна механіка ОП “Хімічні технології та інженерія”

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ  Основи теорії споруд ОП “Архітектура та містобудування”

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ  Опір матеріалів ОП “Галузеве машинобудування”

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ Опір матеріалів ОП Прикладна механіка “Інженерія логістичних систем”

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram