НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ кафедри опору матеріалів

КАТАЛОГ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ – Київський національний університет будівництва i архітектури

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТИ – Київський національний університет будівництва i архітектури

Нормативна документація університету – Київський національний університет будівництва i архітектури

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ КНУБА

ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Викладачами кафедри викладаються наступні дисципліни студентам всіх факультетів університету :

 • Опір матеріалів.
 • Опір матеріалів з основами теорії пружності та пластичності.
 • Основи опору матеріалів.
 • Основи теорії споруд.                             

Викладачі кафедри є авторами наступних підручників та навчальних посібників:

 • Шульга М.О. Опір матеріалів при статичних навантаженнях: Курс лекцій / М.О. Шульга. – Київ.: КНУБА, 2002. – 140с.
 • Шкельов Л.Т. Сопротивление материалов: Общие уравнения зависимости напряженно-деформируемого состояния упругого тела. Конспект лекцій. / Л.Т. Шкельов для студентів-іноземців спеціальності “Промислове та цивільне будівництво” – Київ.: КНУБА, 2003 р.
 • Шкельов Л.Т. Сопротивление материалов: Напряженное и деформированное состояния стержня при учете ряда дополнительных факторов. Конспект лекцій. / Л.Т. Шкельов для студентів-іноземців спеціальності “Промислове та цивільне будівництво” – Київ.: КНУБА, 2006 р.
 • Шкельов Л.Т. Впровадження методу прямих для визначення напруженого та деформованого стану просторових і пластинчатих конструктивних елементів: Монографія. / Л.Т. Шкельов, А.М.Станкевич, Д.В.Пошивач, А.Ф.Корбаков – Київ.: КНУБА, 2004р.
 • Шкельов Л.Т. Опір матеріалів. Підручник для студентів виших навачальних закладів. / Л.Т. Шкельов, А.М. Станкевич, Д.В. Пошивач. – К.: ЗАТ Віпол, 2011р. – 456с. Доступний в бібліотеці КНУБА і на кафедрі опору матеріалів. (ауд. 164)
 • Шкельов Л.Т. Розрахунок різних напружено-деформованих станів прямолінійного стержня методом початкових параметрів. Навчальний посібник. / Л.Т.Шкельов, Д.В.Пошивач. – К.: КНУБА, 2012.- 68с.
 • Шкелев Л.Т. Теория упругости. Конспект лекций. / Л.Т.Шкелев, А.Н.Станкевич. – К.: КНУСА, 2013.- 152с.
 • Прядко М. В. Обстеження та підсилення будівельних конструкцій промислових будівель: Навчальний посібник. /  М. В. Прядко, І.М. Руднєва, Ю. М. Прядко. – Київ: КНУБА, 2018. – 332 с. ISBN 978-966-627-197-9.
 • Кошевий О.П. Опір матеріалів в лекціях і задачах: Навчальний посібник. // О.П.Кошевий, Л.О.Григор’єва, Д.В.Левківський.– Київ: КНУБА;- Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня Рута, 2019. – 340 с. – ISBN 978-617-7626-86-1. Доступний в читальному залі бібліотеки КНУБА і на кафедрі опору матеріалів. (ауд. 164)
 • Григор’єва Л.О. Опір матеріалів з основами теорії пружності: Курс лекцій. // Л.О.Григор’єва, Д.В.Левківський. О.П.Кошевий. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. – 270с. ISBN 978-617-520-044-5. Доступний в читальному залі бібліотеки КНУБА і на кафедрі опору матеріалів. (ауд. 164)
 • Іваненко П.О., Григор’єва Л.О., Кошевий О.П. та ін. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Збірник задач з опору матеріалів. Київ: Видавництво Ліра-к, 2021. – 396с. ISBN 987-617-520-163-3 Доступний в читальному залі бібліотеки КНУБА і на кафедрі опору матеріалів. (ауд. 164)

 Методичні вказівки для студентів будівельних спеціальностей:

– Розрахунок прямокутних пластин методом Бубнова-Гальоркіна. / Уклад. Шкельов Л.Т. – Київ.: КНУБА, 2002р.;

– Кільцева пластина Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт. / Уклад. М.О. Пеклов – Київ.: КНУБА, 2003. – 64с.;

– Опір матеріалів. Плоска задача теорії пружності. Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічних робіт. / Уклад. Ю.А.Морсков, В.С.Єременко, О.П.Кошевий, А.М.Станкевич. – Київ.: КНУБА, 2003 . – 39с.;

– Опір матеріалів. Методичні вказівки до виконання контрольних задач і розрахунково-графічних робіт. / Уклад. М.О.Шульга, В.Ф.Корнієнко. – Київ.: КНУБА, 2005. – 80с.;

– Опір матеріалів. Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів будівельних спеціальностей. Розрахунок стержнів на розтягання (стискання). Геометричні характеристики плоских переризів. Побудова епюр зусиль. Розрахунок прокатної балки. Розрахунок вала на кручення. / Уклад. Ю.А.Морсков, В.С.Єременко, О.Ф.Корбаков. – Київ.: КНУБА, 2005р. – 56с.;

– Плоска задача теорії пружності. / Уклад. Л.Т. Шкельов.- Київ.: КНУБА, 2006 р.;

– Опір матеріалів. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт. / Уклад. П.О.Іваненко. – Київ.: КНУБА, 2008. – 36с.;
–  Розрахунок статично-визначуваних стрижневих систем. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт. /  Уклад. М.О.Пеклов.- Київ.: КНУБА, 2008. – 40с.;
–  Розрахунок статично-невизначуваних стрижневих систем. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт. / Уклад. М.О.Пеклов. – Київ.: КНУБА, 2009. – 48с.;

–   Опір матеріалів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. / Уклад. А.М.Станкевич, І.В.Жупаненко, С.П.Кім. – Київ.: КНУБА, 2010. – 51с.;

– Опір матеріалів. Аналіз просторового напруженого стану. Методичні вказівки. / Уклад. М.О. Шульга, Л.О.Григор’єва. – Київ: КНУБА, 2010. – 40с.;

– Опір матеріалів. Геометричні характеристики плоских поперечних перерізів. Побудова епюр внутрішніх зусиль. Метод рекомендації. / Уклад. А.М.Станкевич, І.В.Жупаненко, Д.В.Левківський. – Київ: КНУБА 2012. – 68с.;

– Опір матеріалів. Повний розрахунок прокатної балки. Складний опір. Метод. рекомендації. / Уклад. А.М.Станкевич, І.В.Жупаненко, Д.В.Левківський. – Київ: КНУБА, 2013. – 52с. ;

– Опір матеріалів. Розрахунок вала на кручення та кручення зі згином. Метод. рекомендації. / Уклад. О.П.Кошевий, О.М.Тробюк. – Київ.: КНУБА, 2014. – 28с.;

– Стійкість і стійка міцність прямих стержнів. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт. / Уклад. М.О. Пеклов. – Київ.: КНУБА, 2014. – 80 c.;

– Опір матеріалів. Розрахунок статично невизначуваних систем. Розрахунок стиснених і стиснуто-зігнутих стержнів. Метод. рекомендації. / Уклад.  А.М.Станкевич, І.В.Жупаненко, Д.В.Левківський. – Київ: КНУБА, 2015. – 56с.;

– Опір матеріалів. Геометричні характеристики плоских переризів. Розтягування (стискування) стержнів. Побудова епюр внутрішніх зусиль в стержневих системах. Пряме плоске згинання балок: Методичні рекомендації, завдання та приклади. / Уклад. Л.О.Григор’єва. – Київ.: КНУБА, 2015. – 64с.;

– Опір матеріалів. Частина 1. Геометричні характеристики поперечних перерізів. Побудова епюр внутрішніх зусиль. Розрахунок статично-визначеної балки. Методичні рекомендації. / Уклад. О.П.Кошевий, О.М.Тробюк, М.О.Янсонс. – Київ.: КНУБА, 2016. – 77с.;

– Опір матеріалів. Розрахунок статично невизначуваної (нерозрізної) балки методом сил. Методичні рекомендації. / Уклад. О.Ф.Корбаков. – Київ.: КНУБА, 2016. – 28с.;

– Опір матеріалів. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання. / Уклад. П.О.Іваненко. – Київ.: КНУБА, 2021. – 35с.

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

Лабораторна робота №1. Випробування стального зразка на розтяг.

Лабораторна робота №2. Випробування чавунного зразка на стиск.

Лабораторна робота №3. Випробування деревини на сколювання та стиск.

Лабораторна робота № 4. Чистий згин.

ВІДЕОУРОКИ

Консольна балка. Частина 1. Побудова епюр та підбір перерізу.

Шарнірно закріплена плоска рама під дією плоскої системи сил.

Горизонтальна рама під дією вертикального навантаження.

Розрахунок нецентрально стиснутої колони.

Геометричні характеристики складеного поперечного перерізу.

Крім того, у навчальний процес впроваджено розроблений на кафедрі пакет прикладних програм для розрахунку графічних робіт з опору матеріалів на комп’ютерах. Кафедра має комп’ютерний клас забезпечений сучасними комп’ютерами.

ПРОТОКОЛИ КАФЕДРИ

Програма дистанційного навчання студентів

Онлайн завдання

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram