Наукова діяльність катедри МДК

Академік НАН України д.т.н Лобанов Л.М. співробітники ІЄЗ ім. Є.О Патона НАН України та члени катедри МДК проф.БіликС.І., проф. Нілов О.О. на заводі БФ з автоматизованого та роботизованого виробництва балок з гофрованою стінкою.

Звіт з наукової діяльності катедри:

РокиДокумент
2021-2022Звiт_НД_МДК-2021-2022р.docx
2020-2021Звіт_НД_МДК-2020-2021р.docx
2019-2020Звіт_НД_МДК-2019-2020р.docx
2018-2019Звіт_НД_МДК-2018-2019р.docx

Катедра має багаторічний досвід і вагомі напрацювання за такими науковими напрямами:

 • розвиток теорії розрахунку та формоутворення нового класу сталевих конструкцій з ефективних сталевих тонкостінних елементів постійного і змінного перерізу малоенергоємних будівель з урахуванням обмежених пластичних деформацій (С.І. Білик, В.М. Адаменко, П.Є. Бабічев, В.О. Володимирський, О.Б. Глітін, І.О. Скляров, В.В. Юрченко, В.З. Шпинда , М.О. Бут);
 • розвиток теорії розрахунку каркасів з високоефективних балкових сталевих елементів з гофрованою стінкою (С.І. Білик,О.О. Нілов, Л.І. Лавріненко, Т.О. Нілова);
 • розвиток теорії розрахунку дерев’яних конструкцій (С.І. Білик, В.З. Кліменко, Д.В. Михайловський, Л.І. Лавріненко, А.С. Білик).
 • пошук нових оптимальних конструктивних форм будівельних конструкцій промислових та висотних будівель. Живучість конструкцій (А. С. Білик, В.О. Володимирський, Л.І. Лавріненко, А.І. Коваленко, М.О. Бут).

Катедра підтримує тісні зв’язки з НАН України та катедрами будівельних конструкцій України й інших держав, бере участь у міжнародних наукових конференціях, зокрема в Польщі, Угорщині, Литві, Фінляндії, Словенії.
Співробітників катедри залучають провідні виробничі підприємства для участі в науковому супроводі сучасних об’єктів будівництва, вдосконаленні конструктивної форми, оптимальному проектуванні конструкцій, в удосконаленні розрахункової схеми, в розробці нових методик розрахунку металевих та дерев’яних конструкцій.

Професори та доценти катедри є співавторами основних будівельних норм України з проектування металевих та дерев’яних конструкцій.

Виконання науково-дослідних робіт за договорами:

Тема: Розробка рекомендацій щодо улаштування вузлів спирання несучого скління на опорні конструкції підлоги об’єкту: «БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПІШОХІДНО-ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕХОДУ МІЖ ПАРКАМИ “ХРЕЩАТИЙ” ТА “ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА” В ПЕЧЕРСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ» Замовлення № 23-19/71-19.Замовник: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва». Науковий керівник д.т.н. проф. Білик С.І.

Проведення довготривалих випробувань скла

Участь у розробці вітчизняних та закордонних нормативних документів:

Співавтори – к.т.н., доцент Юрченко В.В., Білик C.І., Нілов О.О., Михайловський Д.В., Білик А.С., Бут М.О.

 1. ДБН В.2.6-163:2010 «Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу». – Київ, Мінрегіонбуд України, 2011.
 2. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 ЄВРОКОД 3: Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1-1:2005, IDT). – Київ, Мінрегіонбуд України, 2011.
 3. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-8:2011 ЄВРОКОД 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-8. Проектування з’єднань (EN 1993-1-8:2005, IDT). – Київ, Мінрегіонбуд України, 2011.
 4. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012 ЄВРОКОД 3: Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5. Пластинчасті конструктивні елементи (EN 1993-1-5:2005, IDT). – Київ, Мінрегіонбуд України, 2012.
 5. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 ЄВРОКОД 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів (EN 1993-1-3:2006, IDT). – Київ, Мінрегіонбуд України, 2012.
 6. ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми проектування». – Київ, Мінрегіонбуд України, 2014.
 7. СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования». – Минстрой России, 2018.
 8. ДБН В.2.6-161:2017 “Дерев’яні конструкції. Основні положення”. – Київ, Мінрегіон України, 2017
 9. ДБН В.2.2-41:2019 “Вистоні будівлі. Основні положення”. – Київ, Мінрегіон України, 2019
 10. Подано на затвердження. ДСТУ ХХХХХ НАСТАНОВА З ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОЄКТІВ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ. 2020 р.

За останні роки співробітники катедри приймали участь в багатьох міжнародних конференціях та опублікували  велику кількість наукових робіт (статті, винаходи, корисні моделі).

Монографії та посібники:

 1. В. Д. Макаренко, В. В. Чигарьов, С. Ю. Максимов, Ю. М. Кусков, С. І. Білик. Морські бурові платформи. Другий том: Монографія. – Київ: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України. – 2020. – 424 с.
 2. Макаренко В.Д., Білик С.І., Макаренко Ю.В., Калюжний А.П., Матяш О.В. Морські бурові платформи. Мікробіологічна корозія. Розрахунок несучої здатності трубних конструкцій. Третій том. – Київ: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України. – 2020. – 360 с.
 3. Макаренко В.Д., Білик С.І., Джон Ньюхук, Чеботар І.М., Ковалеко М.А., Винников Ю.Л., Харченко М.О., Максимов С.Ю., Кусков Ю.М., Макаренко Ю.В. «Сталеві резервуари. Основи корозійно-механічної стійкості». Монографія. Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя. 2020. 523 с.
 4. Юрченко В. В., Перельмутер А. В. Несуча здатність стержневих елементів конструкцій із холодногнутих профілів. – К.: Каравела, 2020. – 310 с.
 5. Беляев Н., Билык А., Постернак О., Калафат К. Проектирование сталежелезобетонных конструкций зданий в соответствии с Еврокодом 4 и национальными приложениями Украины» К.:УЦСБ, 2020 – 502 с.
 6. Михайловський Д. В. Складний напружений стан у вузлах та елементах конструкцій з цільної та клеєної деревини: Монографія. – Київ: Каравела, 2021. – 170 с.
 7. Скляров І. О. Будівельні конструкції. Металеві конструкції: навчальний посібник для студентів спеціальності 192 “Буд-во та цивільна інженерія” . – Київ: КНУБА, 2021. – 167 с.
 8. Білик А. С., Сандлерс А., Беляєв М., Постернак О. Основи проектування сталезалізобетонних перекриттів багатоповерхових автостоянок. Посібник до практичних занять з дисципліни цільової підготовки для студентів спеціальності 7.092101 «Промислове і цивільне будівництво» – К.: УЦСБ, КНУБА, 2020. – 80 с
 9. Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг.ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020. – 210 с.
 10. Білик А. С. У снах між зоряних шафірів // Вибрані поезії та поетичні переклади/ Артем Білик. – К. «Знання України», 2021 р. – 95с.
 11. Білик А., Беляев Н., Постернак О., Калафат К. Проектирование сталежелезобетонных конструкций зданий в соответствии с Еврокодом 4 и национальными приложениями Украины. – К.: УЦСБ, 2021. – 502 с.
 12. Юрченко В. В., Перельмутер А. В. Оптимальне проектування каркасів будівель із холодногнутих профілів. – Київ, Каравела, 2021. – 210 с. (монографія)
 13. Біологічна корозія каналізаційних систем України: Монографія/ В.Д. Макаренко, В.П. Хоружий, С.І. Білик і ін. – Київ: НУБіП України. – 2021. – 256 с.
 14. Корозійні руйнування каналізаційних систем України: Монографія/ В.Д. Макаренко, С.Ю. Максимов, С.І. Білик і ін. Київ: НУБіП України. – 2021. – 272 с.
 15. Корозійно-механічні руйнування гідротехнічних споруд України: Монографія/ В.Д. Макаренко, С.І. Білик, І.М. Чеботар і ін. Київ: НУБіП України. – 2021. – 304 с.
 16. Корозія в атомній енергетиці. / Макаренко В.Д., Кіндрачук м.В., Максимов С.Ю., Кусков Ю.М., Винников Ю.П., Макаренко Ю.В., Білик С.І., Чигарьов В.В. – Київ: НУБіП України, 2021. – 276 с.
 17. Скляров І.О. Розрахунок та конструювання сталевих рамних каркасів з тонкостінних зварних двотаврів змінного перерізу: монографія. Київ: КНУБА, 2022. – 164 с.
 18. Михайловський Д. В. Розрахунок панельних будинків з поперечно-клеєної деревини: Монографія. – Київ: Каравела, 2022. – 220 с.
 19. Перельмутер А. В., Юрченко В. В. Вибрані проблеми розрахунку та оптимального проектування сталевих конструкцій із холодногнутих профілів / А. В. Перельмутер, В. В. Юрченко В. В. – К.: Каравела, – 206 с.
 20. Yurchenko V.V., Peleshko I.D. Parametric optimization of steel structures: method, algorithm and industrial application. – LAP Lambert Academic Publishing, 2022. – 124 p. ISBN -13: 978-620-5-51488-7.
 21. Кінетика тріщиноутворення в сталевих конструкціях: Монографія / В.Д. Макаренко, С.І. Білик, О.І. Чигиринець і ін. – Київ, НУБіП України, 2023, 248с.
 22. Мікро-біологічна корозія морських бурових платформ. Четвертий том.: Монографія / Макаренко В.Д., Кусков Ю.М., Кузьменко О.Г., Білик С.І., Чигарьов В.В. – Київ, НУБіП України, 2023, ХХХс.

Патенти:

 1. Патент на корисну модель UA №120477 U, МПК Е04С3/07 (2006.01). Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.11.2017, Бюл. № 21. Вузол спряження сталевих балок з поперечно гофрованими хвилястими стінками. Лавріненко Л.І., Семчук І.Ю., Нілова Т.О.
 2. Патент на корисну модель № 97359 Україна, МПК Е04С 3/00 (2015.01). Несуча система для кріплення світлопрозорого скляного фасаду / Скляров І. О.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Скляров І. О.; – № u201410746; заяв. 02.10.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.
 3. Патент на корисну модель № 104918 Україна, МПК Е04С 3/08 (2006.01). Сталева рама змінної жорсткості з моносиметричних двотаврів з гнучкою стінкою / Скляров І. О.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Скляров І.О.; – № u201508267; заяв. 21.08.2015 ; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.
 4. Патент на корисну модель № 104919 Україна, МПК Е04С 3/08 (2006.01). Сталева рама змінної жорсткості, попередньо напружена шпренгельною затяжкою у ригелі / Скляров І. О.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Скляров І.О.; – № u201508268; заяв. 21.08.2015 ; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.
 5. Патент на корисну модель № 116174 Україна, МПК Е04С 3/08 (2006.01). Зварна комбінована металева балка-ферма / Скляров І. О.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Скляров І.О.; – № u201611970; заяв. 25.11.2016 ; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9.
 6. Патент на корисну модель № 115812 Україна, МПК Е04С 3/08 (2006.01). Конструкція поперечних ребер зварних балок / Скляров І. О.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Скляров І.О.; – № u201611995; заяв. 25.11.2016 ; опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8.
 7. Патент на корисну модель № 129834 Україна, МПК Е04С 3/08 (2006.01). Конструкція металевої обойми для влаштування отвору в цегляній стіні / Скляров І. О.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Скляров І.О.; – № u201806348; заяв. 06.06.2018 ; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21.
 8. Патент на корисну модель № 130892 Україна, МПК Е04С 3/08 (2006.01). Металодерев’яна двотаврова балка змінного перерізу / Скляров І. О.; заявники і власники Скляров І.О., Київський національний університет будівництва і архітектури; – № u201807807; заяв. 12.07.2018 ; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24.
 9. Патент на корисну модель № 130893 Україна, МПК Е04С 3/07 (2006.01). Комбінована металодерев’яна двотаврова балка з поясами із деревини та стінкою з профільованого металевого листа / Скляров І. О.; заявники і власники Скляров І.О., Київський національний університет будівництва і архітектури; – № u201807815; заяв. 12.07.2018 ; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24.
  Патент на корисну модель № 131351 Україна, МПК Е04С 3/00 (2006.01). Рама з металодерев’яних двотаврів/ Скляров І. О.; заявники і власники Скляров І.О., Київський національний університет будівництва і архітектури; – № u201807816; заяв. 12.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.
 10. Патент на корисну модель № 131636 Україна, МПК Е04С 3/04 (2006.01). Спосіб з’єднання поясів та стінки металодерев’яних двотаврова балок / Скляров І. О.; заявники і власники Скляров І.О., Київський національний університет будівництва і архітектури; – № u201807806; заяв. 12.07.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2.
 11. Патент на корисну модель № 131782 Україна, МПК Е04С 3/00 (2018.01). Рама змінного перерізу з метало-дерев’яних двотаврів / Скляров І. О.; заявники і власники Скляров І.О., Київський національний університет будівництва і архітектури; – № u201808996; заяв. 29.08.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2.
 12. Патент на корисну модель № 77879 Україна, МПК Е04С 3/06 (2006.01). Рама з багатошарового клеєного шпону змінної жорсткості з криволінійними накладками / Михайловський Д. В., Матющенко Д. М.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Матющенко Д. М.; – № u201211152; заяв. 26.09.12 ; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4.
 13. Патент на корисну модель № 77878 Україна, МПК Е04С 3/06 (2006.01). П’ятикутні металодерев’яні ферми з верхнім поясом змінного перерізу з клеєної деревини / Михайловський Д. В., Скляров І.О., Коваленко М.С., Матющенко Д. М.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д.В., Скляров І.О., Коваленко М.С., Матющенко Д.М.; – № u201211150; заяв. 26.09.12 ; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4.
 14. Патент на корисну модель № 89931 Україна, МПК Е04С 3/06 (2006.01). Рама з клеєної деревини змінної жорсткості з криволінійними карнизними вставками / Михайловський Д. В., Матющенко Д. М.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д.В., Матющенко Д.М.; – № u201311160; заяв. 19.09.13 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9.
 15. Патент на корисну модель № 89932 Україна, МПК Е04С 3/06 (2006.01). Стрілчасті арки з прямолінійних елементів змінного перерізу з клеєної деревини / Михайловський Д. В., Коваленко М.С., Заєць Р. В., Бабич Т. С.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Коваленко М.С., Заєць Р. В., Бабич Т.С.; – № u201311161; заяв. 19.09.13 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9.
 16. Патент на корисну модель № 100301 Україна, МПК Е04В 1/32 (2006.01), Е04С 3/06 (2006.01). Положиста арка з клеєної деревини змінної висоти поперечного перерізу / Михайловський Д. В., Бабич Т. С.; заявники і власники: Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Бабич Т. С.; – № u201413005; заяв. 04.12.14 ; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14.
 17. Патент на корисну модель № 100300 Україна, Е04С 3/06 (2006.01). Рама з клеєної деревини змінної жорсткості з шпренгельною системою / Михайловський Д. В., Матющенко Д. М.; заявники і власники: Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Матющенко Д. М.; – № u201413004; заяв. 04.12.14 ; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14.
 18. Патент на корисну модель № 107035 Україна, МПК (2016.01) Е04В 1/00, Е04С 3/00. Шарнірний вузол положистих арок з клеєної деревини / Михайловський Д. В., Бабич Т. С.; заявники і власники: Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Бабич Т. С.; – № u201506070; заяв. 18.06.15 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10.
 19. Патент на корисну модель № 109995 Україна, МПК (2006.01) Е04С 3/06. Опорний вузол балок з клеєної деревини / Михайловський Д. В., Буряк А. О.; заявники і власники: Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Буряк А. О.; – № u201601795; заяв. 25.02.16 ; опубл. 26.09.2016, Бюл. № 18.
 20. Патент на корисну модель № 112481 Україна, МПК (2006.01) Е04В 5/12, Е04С 3/12. Спосіб армування опорного вузла балок з клеєної деревини базальтовою арматурою / Михайловський Д. В., Буряк А. О.; заявники і власники: Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Буряк А. О.; – № u201601794; заяв. 25.02.16 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.
 21. Патент на корисну модель № 131351 Україна, МПК Е04С 3/00 (2006.01). Рама з металодерев’яних двотаврів/ Скляров І. О.; заявники і власники Скляров І.О., Київський національний університет будівництва і архітектури; – № u201807816; заяв. 12.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1
 22. Патент на корисну модель № 147067 Україна, МПК (2021.01) Е04С 3/00, Е04С 3/12. Гнутоклеєна рама, армована композитними стрічками / Михайловський Д. В., Матющенко Д. М.; заявники і власники: Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Матющенко Д. М.; – № u2020 07339; заяв. 18.11.2020 ; опубл. 07.04.2021, Бюл. № 14.
 23. Патент на корисну модель № 147061 Україна, МПК Е04С 3/06 (2006.01), Е04С 3/12 (2006.01). Комбінована плита з поперечно-клеєної деревини та залізобетону / Михайловський Д. В., Комар М. А., Комар А. А.; заявники і власники: Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Комар М. А., Комар А. А.; – № u2020 07241; заяв. 12.11.2020 ; опубл. 07.04.2021, Бюл. № 14.
 24. Патент на корисну модель № 147059 Україна, МПК Е04С 3/02 (2006.01), Е04С 3/12 (2006.01), Е04С 3/14 (2006.01). Панель з поперечно-клеєної деревини, армована композитною арматурою / Михайловський Д. В., Комар М. А., Комар А. А.; заявники і власники: Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Комар М. А., Комар А. А.; – № u2020 07239; заяв. 12.11.2020 ; опубл. 07.04.2021, Бюл. № 14.
 25. Патент на корисну модель № 147060 Україна, Е04С 3/12 (2006.01). Панель з поперечно-клеєної деревини, армована композитними стрічками / Михайловський Д. В., Комар М. А., Комар А. А.; заявники і власники: Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Комар М. А., Комар А. А.; – № u2020 07240; заяв. 12.11.2020 ; опубл. 07.04.2021, Бюл. № 14.
 26. Патент на корисну модель № 148324 Україна, Е02D 5/00, Е04С 3/08 (2006.01). Конструкція залізобетонного шпунта з внутрішніми каналами для розмивання грунту / Скляров І.О., Михайловський Д. В., Бабич Т.С.; заявники і власники: Київський національний університет будівництва і архітектури, Скляров І.О., Михайловський Д. В., Бабич Т.С.; – № u2020 07072; заяв. 04.11.2020 ; опубл. 28.07.2021, Бюл. № 30.
 27. Патент на корисну модель № 150458 Україна, МПК E04B 1/32 (2006.01)E04C 3/06 (2006.01). ПОЛОЖИСТА АРКА З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ, АРМОВАНА КОМПОЗИТНОЮ АРМАТУРОЮ НА ЕПОКСИДНОМУ КЛЕЮ / Михайловський Д. В., Бабич Т. С.; заявники і власники Київський національний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Бабич Т.С.; – № u202101883; заяв. 09.04.2021 ; опубл. 23.02.2022, бюл. № 8

Захисти дисертаційних робіт:

Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню доктора філософії Шугайлом О.П. в 2023. Захист під керівництвом д.т.н. проф. Білика С.І.

Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню доктора філософії Дауровим М.КО. в 2023. Захист під керівництвом к.т.н. доц. Білика А.С.

2023 рік

 1. Шугайло О.П. Робота сталевих опорних конструкцій обладнання та трубопроводів атомних станцій при сейсмічних навантаженнях. Дисертація доктора філософії – Київ, 2023. – ххх с.
 2. Дауров М.К. Робота сталевих каркасів багатоповерхових будівель при пожежі з посиленням живучості. Дисертація доктора філософії – Київ, 2023. – ххх с.

2020 рік

 1. Михайловський Д.В. Врахування дійсного напружено-деформованого стану у вузлах та елементах конструкцій з клеєної деревини. Дисертація доктора техн. наук – Київ, 2020. – 420 с. Автореферат онлайн

2019 рік

 1. Матющенко Д.М. НАПРУЖЕНО–ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН КАРНИЗНИХ ВУЗЛІВ ГНУТОКЛЕЄНИХ РАМ З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.01 / Матющенко Дмитро Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 28 с. : рис., табл. Автореферат онлайн
 2. Пікуль А.В. Методика розрахунку нетонких пластин та оболонок на основі просторових криволінійних скінченних елементів [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.17 / Пікуль Анатолій Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 24 с. : рис., табл. Автореферат онлайн
 3. Юрченко В.В. Удосконалення конструктивної форми легких каркасів будівель із холодногнутих профілів на базі рішення задачі оптимального проектування [Текст] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.23.01 / Юрченко Віталіна Віталіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 44 с. : рис. Автореферат онлайн
 4. Бут М.О. Ефективні сталеві конструкції консольних коліс огляду діаметром до 30м [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.01 / Бут Максим Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 24 с. : рис., табл. Автореферат онлайн

2018 рік

 1. Альтайе Натхір Айєд Атхааб. Раціональна комбінована конструкція сталевого аркового мосту для умов Іраку [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.01, 019 / Альтайе Натхір Айєд Атхааб ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2018. – 22 с. : рис., табл. Автореферат онлайн
 2. Тонкачеєв В.Г. ЕФЕКТИВНІ КУПОЛА ЗІ СТАЛЕВИХ ГНУТОЗВАРНИХ ЗАМКНУТИХ ПРОФІЛІВ З ВУЗЛАМИ ПІДВИЩЕНОЇ ЖОРСТКОСТІ : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.01 / Тонкачеєв Віталій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2018. – 21 с. : рис. Автореферат онлайн

Наукові публікації разом зі студентами

2021 рік

 1. Лавріненко Л.І.Будко Т.Г. Застосування методів і моделей ВІМ-технологій при проектуванні купольного покриття аквапарку з дерев’яними арками// Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини: Збірник наукових праць , ОДАБА , 2021, вип.25, с. 72-84 DOI:10.31650/2707-3068-2021-25-72-84 Стаття онлайн
 2. Budko T,G., Lavrinenko L.I. Structural Analysis and 3D Timber Spatial Structure Modeling// Building Constructions. Theory and Practice Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип. 8 (2021)- с. 4-16 DOI: 10.32347/2522-4182.8.2021.4-16 Стаття онлайн
 3. Лавріненко Л.І., Бензель О. Інформаційне моделювання сталевої будівлі з підвищеними вимогами жорсткості// Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип. 9 (2022)- с. 30-44 DOI:10.32347/2522-4182.9.2021.30-44 Стаття онлайн
 4. Nekora, S. Sidnei, T. Shnal, O. Nekora, L. Lavrinenko, S. Pozdieiev. Thermal effect of a fire on a steel beam with corrugated wall with fireproof mineral-wool cladding// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, №5/1 (113). 2021, р.24-32 DOI:10.15587/1729-4061.2021.241268 Стаття онлайн

2020 рік

 1. Лавріненко Л.І. Олійник Д.Ю. Область оптимальних параметрів сталевих гофрованих балок// Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.7 (2020)- с.45 -56 DOI:10.32347/2522-4182.7.2020.45-56 Стаття онлайн
 2. L.I.Lavrinenko, D.Y. Oleynik. Optimal height of steel plate girder with corrugated web// Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, 2020, no. 81, page 76-86 DOI:10.31650/2415-377X-2020-81-76-86 Стаття онлайн
 3. Лавріненко Л.І. Некора В.С. Дослідження нагрівання сталевої балки з гофрованою стінкою в умовах пожежі //Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.6 (2020)- с.12-21 DOI:10.32347/2522-4182.6.2020.12-21 Стаття онлайн

2019 рік

 1. Лавріненко Л.І., Зотіна А.С. Ефективні параметри малоелементних шпренгельних ферм із застосуванням двотаврових елементів з гофрованими стінками. // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.4 (2019) – с. 56-69 DOI:10.32347/2522-4182.4.2019 Статті онлайн

Наукові публікації катедри по роках:

2023 рік

 1. Тонкачеєв Г.М., Молодід О.С., Тонкачеєв В.Г., Шандра О.Г. МЕТОД ЦІЛОЧИСЛОВОГО НОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДСИЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РАМ КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ // Нові технології в будівницітві № 43/2023., НДІБВ, К.: 2023 – с. 60-66 DOI: 10.32782/2664-0406.2023.43.8 Стаття онлайн
 2. Oleksandr Shugaylo, Serhii Bilyk. Safety assessment of the steel structures of nuclear power plants units considering special operation conditions // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2023. – Issue 111. – P. 113-124. DOI: 10.32347/2410-2547.2023.111.113-124 (Web Of Science) Стаття онлайн
 3. Denys Mykhailovskyi, Ihor Skliarov. Methods of calculation and engineering protection of critical infrastructure objects and other strategic facilities against long-range projectiles // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2023. – Issue 111. – P. 155-171. DOI: 10.32347/2410-2547.2023.111.155-171 (Web Of Science) Стаття онлайн
 4. Volodymyr Kotsiuruba, Denys Mykhailovskyi, Ruslan Cherevko, Yevhen Кamalov, Ihor Proshchyn. Simulation of flood inflammation due to destruction of hydrotechnical structures //Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2023. – Issue 111. – P. 87-101. DOI: 10.32347/2410-2547.2023.111.87-101 (Web Of Science) Стаття онлайн
 5. Л.Лавріненко, Л.Афанасьєва, В.Тонкачеєв. Особливості роботи і розрахунку нагельних єднань деревних конструкцій з врізними пластинами за ЕС5 // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.13 (2023) – с. 123-138. DOI: 10.32347/2522-4182.13.2023.123-138 Стаття онлайн
 6. Михайловський Д., Склярова Т., Вогнестійкість висотних будинків з деревини. // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.13 (2023) – с. 4–16. DOI: 10.32347/2522-4182.13.2023.4-16 Стаття онлайн
 7. Skliarov I. , Mykhailovskyi D., Skliarova T., A the use of metal-timber structures in the reconstruction of industrial buildings for the renewal of residental real estate. // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.13 (2023) – с. 76–88. DOI: 10.32347/2522-4182.13.2023.76-88. Стаття онлайн
 8. Вячеслав Адаменко, Олег Романишен. Реалізація принципів будівельного інформаційного моделювання (ВІМ) та інформаційних технологій розрахунку при проєктуванні залізобетонних і сталезалізобетонних каркасних будівель // Будівельні конструкції. Теорія і практика – Вип. 13. – КНУБА, 2023. – С. 51-61. DOI: 10.32347/2522-4182.13.2023.51-61 (Фахове видання) Стаття онлайн
 9. Peleshko, I., Yurchenko, V., & Rusyn, P. (2023). Layout and cross-sectional size optimization of truss structures with mixed design variables based on gradient method. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (7 (126), 6–18. DOI: 10.15587/1729-4061.2023.292692. (Scopus) Стаття онлайн
 10. Yulia Ivashko, Denys Mykhailovskyi, Valerii Tovbych, Justyna Kobylarczyk, Dominika Kuśnierz-Krupa, Andrii Dmytrenko, Yuliia Kharaborska, Andrei Victor Sandu. Problems of plants revitalization in the east of Ukraine after the war. International Journal of Conservation Science • 14(2)/2023, c. 551-562. DOI: 10.36868/IJCS.2023.02.12. (Scopus) Стаття онлайн
 11. Mykola Orlenko, Ivan Buzin, Yulia Ivashko, Andrii Dmytrenko, Dominika Kuśnierz-Krupa, Denys Mykhailovskyi, Serhii Belinskyi, Anastasiia Urakina. Reproduction and restoration of iconostases of Ukrainian churches. International Journal of Conservation Science • 14(2)/2023, c. 511-526. DOI: 10.36868/IJCS.2023.02.09. (Scopus) Стаття онлайн
 12. Михайловський Д. В., Комар О. А., Хоронжевський М. Аналіз існуючих методик розрахунку підпірних стін з буронабивних паль // Д. В. Михайловський, О. А. Комар., М. Хоронжевський / Основи та фундаменти Випуск 46 КНУБА, 2023. – DOI: 10.32347/0475-1132.46.2023.88-97 – С. 88 – 97. (Фахове видання) Стаття онлайн
 13. Denys Mykhailovskyi. Modeling and calculation of panel buildings made of cross-laminated timber // Strength of materials and theory of structures: scientific-and-technical collected articles. – KYIV: KNUBA, 2023. – Issue 110. – P. 164-177. DOI: 10.32347/2410-2547.2023.110.164-177. (Web of Science) Стаття онлайн
 14. Peleshko I., Yurchenko V. Parametric optimization of bar structures with discrete and continuous design variables using improved gradient projection method // Strength of materials and theory of structures: scientific-and-technical collected articles. – KYIV: KNUBA, 2023. – Issue 110. – P. 178-198. DOI: 10.32347/2410-2547.2023.110.178-198. (Web of Science) Стаття онлайн
 15. Вячеслав Адаменко. Застосування BIM-технологій та інформаційних методів розрахунку при підготовці здобувачів освітньо-професійної програми «Промислове і цивільне будівництво» / В.М. Адаменко // Передові технології реалізації освітніх ініціатив: зб. наук. праць / наук. ред. А. М. Зленко. Переяслав: Домбровська Я. М., 2023. – С. 6-12.
 16. Коцюруба В.І., Білик А.С., Веретнов А.О., Гайдарли Г.С., Борта Р.М., Тертишний Б.І. Методика розрахунків та обґрунтування вимог до інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури від бпла типу баражуючий боєприпас // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 109. – P.164 – 183. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.109.164-1831. (Web Of Science) Стаття онлайн
 17. Білик А.С. Білик С.І., Глітін О.Б., Джанов Л.В. Оптимальна висота сталевих двотаврових балок зі змінною шириною полиць// Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2023. – Вип. 12. – С. 44-52. DOI:10.32347/2522-4182.12.202 Стаття онлайн
 18. Daurov M.K., Bilyk A.S. The multi-storey buildings steel frames vitality increasing. Modern construction and architecture. 2023. №4. P. 14-22. DOI: 10.31650/2786-6696-2023-4-14-22 Стаття онлайн
 19. Шугайло О-р П., Білик С. І. Розвиток методів оцінки безпеки сталевих опорних конструкцій обладнання і трубопроводів енергоблоків атомних станцій за сейсмічних навантажень. // Науково-технічний журнал «Ядерна та радіаційна безпека», 2023 № 1(97) , С. 20-29. DOI: 10.32918/nrs.2023.1(97).03 (Scopus) Стаття онлайн
 20. Г.М. Тонкачеєв, В.Г. Тонкачеєв, В.П. Рашківський, О.Г. Шандра. ” СИСТЕМА АНАЛІТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НОРМ ВИТРАТ ПРАЦІ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ. // Будівельне виробництво №74/2022., НДІБВ, К.: 2023. – с. 3-10 DOI:10.36750/2524-2555.74.3-10 (Фахове видання) Стаття онлайн
 21. Хіцков К., Лавріненко Л. Аналіз вузлів металевих конструкцій на вогнестійкість із застосуванням спеціалізованих програмних комплексів 3D моделювання // Building Constructions. Theory and Practice Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.12 (2023) – с. 93-104 DOI:10.32347/2522-4182.12.2023.93-104 Стаття онлайн
 22. Афанасьєва Л.В., Лавріненко Л.І. Особливості напружено-деформованого стану залізобетонних конструкцій, пошкоджених корозією// Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць. Випуск 43.- Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування. – 2023. –с.93-104

2022 рік

 1. Дауров М. К., Білик А.С. Порівняння роботи багатоповерхових сталевих каркасів при пожежі за різних початкових умов та їх вплив на живучість. Сучасне будівництво та архітектура. 2022. №1. С. 27-43.
 2. Shugaylo O., Bilyk S. Дослідження напружено-деформованого стану сталевих опорних конструкцій елементів енергоблоків атомних станцій за сейсмічних навантажень // Науково-технічний журнал «Ядерна та радіаційна безпека», 2022 № 3(95) , С. 15-26. DOI:10.32918/nrs.2022.3(95).02 (Scopus) Стаття онлайн
 3. Denys Mykhailovskyi, Oleh Komar, Mykola Komar. Engineering method of calculating laminated timber elements reinforced with composite tapes / Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 109. – P.239 – 262. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.109.239-262 (Web Of Science) Стаття онлайн
 4. Serhii Bilyk, Artem Bilyk, Evhen Tsyupyn. The stability of elastic elements in a deformed state with initial structural form imperfections for truss elements with rigid nodes was studied / Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 109. – P.213 – 228. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.109.213-228 (Web Of Science) Стаття онлайн
 5. Скляров І.О., Склярова Т.С. Синергія властивостей сталі та деревини в констукціях металодерев’яних двотаврів з гофрованою стінкою / І.О. Скляров, Т.С. Склярова // Будівельні конструкції. Теорія і практика– Вип. 11. – КНУБА, 2022. – С. 94-103. DOI:10.32347/2522-4182.11.2022.94-103 Стаття онлайн
 6. Vitalina Yurchenko, Ivan Peleshko. Searching for a compromise solution in cross-section size optimization problems of cold-formed steel structural members / Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 109. – P.72 – 92. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.109.72-92 (Web Of Science) Стаття онлайн
 7. Hennadii Tonkacheiev, Iryna Rudnieva, Vitalii Tonkacheiev, Yurii Priadko. Features of standard time formation to implement construction processes: a case study / Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 109. – P.141 – 151. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.109.141-151 (Web Of Science) Стаття онлайн
 8. Вячеслав Адаменко. Розвиток методів розрахунку і конструювання сталевих будівель і споруд: від Ейфелевої вежі до Національного стадіону сінгапурського спортивного комплексу / В.М. Адаменко //Будівельні конструкції. Теорія і практика– Вип. 11. – КНУБА, 2022. – С. 32-43. DOI:10.32347/2522-4182.11.2022.32-43 Стаття онлайн
 9. Денис Михайловський, Микола Комар. Аналіз напружено-деформованого стану рам з клеєної деревини підсилених композитними стрічками / Д.В. Михайловський, М.А. Комар // Будівельні конструкції. Теорія і практика– Вип. 11. – КНУБА, 2022. – С. 53-60. DOI:10.32347/2522-4182.11.2022.53-60 Стаття онлайн
 10. Валерій Нужний. Перші дослідження ушкоджень будівель і споруд внаслідок бойових дій / В.В. Нужний // Будівельні конструкції. Теорія і практика– Вип. 11. – КНУБА, 2022. – С. 104-114. DOI:10.32347/2522-4182.11.2022.104-114 Стаття онлайн
 11. Vitalina Yurchenko, Anatoly Perelmuter, Ivan Peleshko. Cross-section size optimization of cold-formed steel lipped channel structural members subjected to axial compression // Civil and Environmental Engineering. – 2022. – Vol. 18. – Issue 2. – P. 472 – 481. DOI:10.2478/cee-2022-0044. Стаття онлайн
 12. Yurchenko, V., Peleshko, I. (2022). Optimization of cross-section dimensions of structural members made of cold-formed profiles using compromise search. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (7 (119)), 84–95. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.261037. (Scopus) Стаття онлайн
 13. Валерій Макаренко, Сергій Білик, Тетяна Хомутецька, Тетяна Аргатенко, Юлія Макаренко, Олена Панченко. ПІДВИЩЕННЯ СПРОТИВУ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНОМУ РУЙНУВАННЮ ЗВАРНИХ ОБОЛОНКОВИХ ЄМНОСТЕЙ ВОДОНАПІРНИХ БАШТ // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2022. – Вип.39. – С. 33-43. DOI:10.32347/2524-0021.2022.39.33-43 Стаття онлайн
 14. Денис МИХАЙЛОВСЬКИЙ, Микола КОМАР. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОЗИТНИХ СТРІЧОК ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ // Будівельні конструкції. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 10. – С. 4-10. DOI: 10.32347/2522-4182.10.2022.4-10 (Фахове видання) Стаття онлайн
 15. Денис МИХАЙЛОВСЬКИЙ, Тетяна СКЛЯРОВА. ВПЛИВ НЕРІВНОМІРНИХ ОСІДАНЬ ДЕКІЛЬКОХ ФУНДАМЕНТІВ АРОК НА НАПРУЖЕНО–ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ВСІЄЇ БУДІВЛІ // Будівельні конструкції. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 10. – С. 56-65. DOI: 10.32347/2522-4182.10.2022.56-65 (Фахове видання) Стаття онлайн
 16. Адаменко В. М. Досвід впровадження BIM-технологій в навчальний процес на кафедрі металевих і дерев’яних конструкцій КНУБА / В. М. Адаменко // Будівельні конструкції. Теорія і практика . – 2022. – Вип. 10. – С. 56-68. DOI: 10.32347/2522-4182.10.2022.66-78 (Фахове видання) Стаття онлайн
 17. Perelmuter A.V., Yurchenko V.V., Peleshko I.D. Optimization cross-sectional dimensions for cold-formed steel lipped channel columns // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 108. – P.156 – 170. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.156-170 (Web Of Science) Стаття онлайн
 18. Bilyk S.I., Bashynska O.Y., Bashynskyi O.V. Determination of changes in thermal stress state of steel beams in LIRA-SAPR software// Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 108. – P.189 – 202. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.189-202 (Web Of Science) Стаття онлайн
 19. Bilyk S.I., Bilyk A.S., Tonkacheiev V.H. The stability of low-pitched von Mises trusses with horizontal elastic supports // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 108. – P.131 – 144. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.131-144 (Web Of Science) Стаття онлайн
 20. Daurov M.K., Bilyk A.S. Investigation of changes in steel frames stress state in fire and influence on its vitality // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 108. – P.325 – 336. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.325-336 (Web Of Science) Стаття онлайн
 21. Tonkacheiev V.H., Bilyk S.I. The ribbed-annular dome’s upper tier model stability experimental studies // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 108. – P.283 – 294. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.283-294 (Web Of Science) Стаття онлайн
 22. Шугайло О-р П., Білик С. І. Вплив зміни технологічних умов експлуатації сталевих опорних конструкцій обладнання та трубопроводів атомних станцій на їх сейсмічну міцність // Науково-технічний журнал «Ядерна та радіаційна безпека», 2022 № 1(93) , С. 62-70. DOI: 10.32918/nrs.2021.1(93).07 (Scopus) Стаття онлайн

2021 рік

 1. Михайловський, Д., Склярова, Т., Бондарчук, Б. (2021). АРКИ З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВЕНИ.ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (60), 247–267. DOI: 10.32347/2077-3455.2021.60.247-267 Стаття онлайн
 2. Михайловський Денис, Склярова Тетяна Розрахунок великопрольотних клеєних конструкцій як системи ґрунтова основа-фундамент-наземні споруди (31 серпня 2021 р.). ScienceRise, 4, 17-23, 2021 DOI: 10.21303/2313-8416.2021.002033, Стаття онлайн
 3. Перельмутер А. В., Юрченко В. В. Про доцільність та формулювання задач пошуку оптимальних проектних рішень стержневих конструкцій із холодногнутих профілів // Таврійский науковий вісник. Серія «Технічні науки», 2021. – Вип. 6. – С.140-152. DOI: 10.32851/tnv-tech.2021.6.18 (Фахове видання) Стаття онлайн
 4. Д. МИХАЙЛОВСЬКИЙ, М. КОМАР. АРМУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ З ДЕРЕВИНИ КОМПОЗИТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ // Будівельні конструкції. Теорія і практика. – 2021. – №9. – С. 72-80. DOI: 10.32347/2522-4182.9.2021.72-80 (Фахове видання) Стаття онлайн
 5. Бензель О. Лавріненко Л. Інформаційне моделювання сталевої будівлі з підвищеними вимогами жорсткості // Будівельні конструкції. Теорія і практика. – 2021. – №9. – С. 30-44. DOI: 10.32347/2522-4182.9.2021.30-44 (Фахове видання) Стаття онлайн
 6. Yurchenko V., Peleshko I. Parametric optimization of steel lattice portal frame with CHS structural members // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2021. – Issue 107. – P. 45-74. DOI: 10.32347/2410-2547.2021.107. 45-74
 7. Mykhailovskyi D.V. Method of calculation of panel buildings from cross-laminated timber // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2021. – Issue 107. – P. 75-88. DOI: 10.32347/2410-2547.2021.107. 75-88
 8. Перельмутер А. В., Юрченко В. В. Аналіз несучої здатності центрально стиснутих стержневих елементів із холодногнутих профілів // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Збірник наукових праць. – Вип. № 85. – Одеса, ОДАБА, 2021. – C. 28 – 42. DOI: 10.31650/2415-377X-2021-85-28-42 (Фахове видання)
 9. Шугайло О.П., Рижов Д.І., Жабін О.І., Данильчук Є.Л., Трусов І.О., Посох В.О., Куров В.О. Методологічні підходи до визначення необхідності врахування різних технологічних умов експлуатації елементів енергоблоків АЕС під час оцінки їх сейсмостійкості відповідно до нормативних вимог // Ядерна та радіаційна безпека. – 2021. – № 3(91). – С. 5-10. DOI:10.32918/nrs.2021.3(91).01 (SCOPUS) Стаття онлайн
 10. Шугайло О-р П., Рижов Д. І., Загальні принципи оцінки сейсмічної міцності сталевих опорних конструкцій обладнання і трубопроводів атомних станцій відповідно до нормативних вимог // Ядерна та радіаційна безпека. № 4(92). – 2021 – С. 4-11. doi: 10.32918/nrs.2021.4(92).01 (SCOPUS) Стаття онлайн
 11. Yurchenko V., Peleshko I. Methodology for solving parametric optimization problems of steel structures // Magazine of Civil Engineering. – 2021. – 107(7). Article No. 10705. DOI: 10.34910/MCE.107.5 (Scopus)
 12. Білик С., Білик А., Цюпин Є., Глітін О. Моделювання оцінки фізичного зносу цинкового покриття просторових сталевих рамних дорожніх конструкцій для інформаційних систем безпеки на дорогах // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.8 (2021)- с.25 -31 DOI: 10.32347/2522-4182.8.2021.25- 31 (Фахове видання)
 13. Budko T., Lavrinenko L. Structural Analysis and 3D Timber Spatial Structure Modeling // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.8 (2021)- с.4 -16 DOI: 10.32347/2522-4182.8.2021.4-16 (Фахове видання)
 14. Peleshko I. D., Yurchenko V. V. Parametric Optimization of Metallic Rod Constructions with using the Modified Method of Gradient Projection // International Applied Mechanics. – 2021. – Vol. 57, No. 4. – P. 78–95. (SCOPUS)
 15. Тонкачеєв Г.М., Тонкачеєв В.Г., Носач К.В. Відбір опалубних систем для влаштування монолітних колон за методикою цілочислового нормування трудомісткості та тривалості процесів. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин (Технічний), Вип. 47(1), КНУБА, К.: 2021, стор. 96–107. Стаття онлайн
 16. Thermal effect of a fire on a steel beam with corrugated wall with fireproof mineral-wool cladding /V. Nekora, S. Sidnei, T. Shnal, O. Nekora, L. Lavrinenko, S. Pozdieiev// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.  №5/1 (113). 2021, р.24-32 DOI: 10.15587/1729-4061.2021.241268 (SCOPUS) Стаття онлайн
 17. Білик С. І., Цюпин Є. І. Методика та моделювання зносу цинкового покриття металевих просторових металевих конструкцій для інформаційних систем безпеки на дорогах // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем. – Чернігів: ЧНТУ, 2021. – С. 94 (Фахове видання)
 18. Білик А. С., Білик С. І. Головні напрямки сучасного розвитку металевих конструкцій будівель і споруд // Вісник ОДАБА «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини». – Вип. № 25. – 2021. – С.5-12. (Фахове видання)
 19. Білик А. С., Білик С.І., Джанов Л.В. Оптимальна висота сталевої балки із змінною висотою стінки і полиці // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем – 2021: матеріали тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – Т. 2. – С.92-93. (Фахове видання)
 20. Білик А., Цюпин Є., Білик С. Проектування і експериментальні дослідження несучих конструкцій скління у підлозі мостових конструкцій // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2021. – № 3. – C. 21-29. (Фахове видання)
 21. Mykhailovskyi D., Sklіarova T. (2021). Calculation of large-span glulam structures as a soil base-foundation-above-ground structure system // ScienceRise. – №4. – 2021. – Р. 17–23. DOI: 10.21303/2313-8416.2021. 002033 (Фахове видання) Стаття онлайн
 22. Yulia Ivashko, Peng Chang, Andrii Dmytrenko, Tomasz Kozłowski, Denys Mykhailovskyi. Wpływ układów konstrukcyjnych  na kształtowanie zabytkowych obiektów  drewnianych na przykładzie tradycyjnych  pawilonów chińskich, pawilonów w stylu chinoiserie oraz ukraińskich kościołów drewnianych // Wiadomości Konserwatorskie. Journal of Heritage Conservation. – № 67. – 2021. – С.49-60. (SCOPUS) Стаття онлайн
 23. Лавріненко Л.І., Будко Т.Г Застосування методів і моделей ВІМ-технологій при проектуванні купольного покриття аквапарку з дерев’яними арками// Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини: Збірник наукових праць , ОДАБА , 2021, вип.25, с. 72-84 doi:10.31650/2707-3068-2021-25-72-84 Стаття онлайн
 24. Yurchenko V.V., Peleshko I.D., Biliaiev N.A. Application of improved gradient projection method to parametric optimization of steel lattice portal frame // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. – 2021. – Vol. 17. – Issue 3. – P. 135-159. DOI:10.22337/2587-9618-2021-17-2-135-159 (SCOPUS) Стаття онлайн
 25. Yurchenko V.V., Peleshko I.D., Biliaiev N.A. Application of improved gradient projection method to parametric optimization of steel lattice portal frame // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – 1164. – Article No. 012090. DOI:10.1088/1757-899X/1164/1/012090  (Web Of Science) Стаття онлайн
 26. Karpilovsky V. S., Kriksunov E. Z., Perelmuter A. V.,  Yurchenko V. V. Analysis and design of steel structural joints and connection: software implementation // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. – 2021. – Vol. 17. – Issue 2. – P. 58–66. DOI:10.22337/2587-9618-2021-17-2-58-66 (Scopus) Стаття онлайн
 27. Yurchenko V., Peleshko I. Optimal numbers of the redundant members for introducing initial pre-stressing forces into steel bar structures // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2021. – Issue 106. – P. 68-91. DOI: 10.32347/2410-2547.2021.106.68-91  (Web Of Science) Стаття онлайн

2020 рік

 1. Білик А. С., Цюпин Є.І. Стійкість сталевих стрижнів сталевої ферми з жорсткими зварними вузлами // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2020. – Вип. 75. – 423 с. (Фахове видання)
 2. Білик А., Кириченко О.Г., Коваленко Є.Ю. Дослідження аномальних явищ та погранична наукова картина сучасного світу // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020. – С. 6-28.
 3. Білик А. С. Розробка і прикладне застосування математичної моделі ототожнення ААЯ з урахуванням невизначеності, пов’язаної із відсутністю та із надлишком інформації // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020. – С. 55-68.
 4. Білик А. С., Коваленко Є.Ю. Петров С.О. Трибологічний і хімічний аналіз зразків обробленого базальту із комплексу Варангал у Індії та гіпотетичні можливості технологій прадавніх цивілізацій // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020. – С. 147-165.
 5. Білик А. С., Коваленко Є.Ю., Кириченко О.Г. Розробка і застосування моніторингових комплексів для вивчення аномальних аерокосмічних явищ та аномальних зон // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020. – С.124-134.
 6. Білик А. С., Кириченко О.Г., Букет А.В, Зейкан М.В. АЯ та безпека життєдіяльності. Досвід, концепції, правила, заходи // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020. – С. 166-176.
 7. Білик А. С., Гребенєва І. В. Особливості проектування в умовах Марсу // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020. – С. 184-198.
 8. Білик А. С., Цюпин Є. Стійкість сталевих стрижнів сталевої ферми з жорсткими зварними вузлами // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2020. – Вип. 75. – 423 с. DOI:10.32347/2076-815x.2020.75.55-71 (Фахове видання) Стаття онлайн
 9. Serhii Bilyk, Vitalina Yurchenko. Size optimization of single edge folds for cold-formed structural members // // Strength of Materials and Theory of Structures.  – Kyiv: KNUBA, 2020. – Issue 105. – P.73 – 86. DOI: 10.32347/2410-2547.2020.105.73-86. (Web Of Science) Стаття онлайн
 10. Bilyk S.І., Tonkacheiev H.M., Bilyk А.S., Tonkacheiev V.H. Tall von-Mises trusses’ skew-symmetric deformation // Strength of Materials and Theory of Structures.  – Kyiv: KNUBA, 2020. – Issue 105. – P.114 – 126. DOI: 10.32347/2410-2547.2020.105.114-126. (Web Of Science) Стаття онлайн
 11. Serhii Bilyk, Liudmyla Lavrinenko, Oleksii Nilov, Tetiana Nilova, Ihor Semchuk. Limit state theoretical and experimental investigation of corrugated sine-web under patch loading // Strength of Materials and Theory of Structures.  – Kyiv: KNUBA, 2020. – Issue 105. – P.152 – 164. DOI: 10.32347/2410-2547.2020.105.152-164. (Web Of Science) Стаття онлайн
 12. Vitalina Yurchenko, Ivan Peleshko. Parametric optimization of steel structures based on gradient projection method // Strength of Materials and Theory of Structures.  – Kyiv: KNUBA, 2020. – Issue 105. – P.192 – 220. DOI: 10.32347/2410-2547.2020.105.192-220. (Web Of Science) Стаття онлайн
 13. С. І. Білик, Д. В. Михайловський Інженерна методика розрахунку елементів з комбінованої клеєної деревини / Білик С. І., Михайловский Д. В. // «UKRAINIAN JOURNAL OF FOREST AND WOOD SCIENCE» Том 11, №2 (2020) НУБіП, 2020. doi.org/10.31548/forest2020.02.079 – С. 79 – 90. – 106 с. Стаття онлайн
 14. Д. В. Михайловський, М. А. Комар. Інженерна методика розрахунку елементів з клеєної деревини, армованої композитною арматурою / Михайловский Д. В., Комар М. А. // Будівельні конструкції, теорія і практика №7 КНУБА, 2020. DOI: 10.32347/2522-4182.6.2020.93-100 – С. 93 – 100. – 128 с.Стаття онлайн
 15. Yurchenko, V. Searching for shear forces flows in arbitrary cross-sections of thin-walled bars: numerical algorithm and software implementation // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2020. – Issue 103. – P. 82 – 111. DOI: 10.32347/2410-2547.2019.103.82-111. (Web of Science) Стаття онлайн
 16. Перельмутер А. В., Юрченко В. В. Дослідження області несучої здатності тонкостінних стержневих елементів із холодногнутих профілів // Наука та будівництво. – № 3 (21), 2020. – С.42 – 48. DOI: 10.33644/ scienceandconstruction.v21i3.110 (WoS). Стаття онлайн
 17. Yurchenko V., Peleshko I. Improved gradient projection method for parametric optimisation of bar structures // Magazine of civil engineering. 2020. 98(6). Article No. 9812. DOI: 10.18720/MCE.98.12. (Scopus) Стаття онлайн
 18. Білик А. С., Гребенєва І. В. Особливості проєктування споруд в умовах Марса // Космічна наука і технологія. 2020. 26, № 5 (126). С. 73—89. (Scopus). Стаття онлайн
 19. Михайловський, Б.Р. Бондарчук. Еволюція будівельних норм проектування / Михайловский Д. В., Бондарчук Б. Р. // Будівельні конструкції, теорія і практика №6 КНУБА, 2020. DOI: 10.32347/2522-4182.6.2020.119-134 – С. 119 – 134. Статті зі студентами. Стаття онлайн
 20. Білик С.І, Білик А.С. , Цюпин Є.І., Нужний В.В,Клюшниченко Т.О Удосконалення методики розрахунку зварних швів фланцевих вузлових з’єднань із врізаними ребрами жорсткості просторових сталевих ферм з труб // ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В БУДІВНИЦТВІ ТА АРХІТЕКТУРІ. Будівельні конструкції, будівлі та споруди , -2020, 04, 16-27. Стаття онлайн
 21. Лавріненко Л.І., Некора В.С. Дослідження нагрівання сталевої балки з гофрованою стінкою в умовах пожежі // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.6 (2020)- с.12-21. DOI:10.32347/2522- 4182.6.2020.12-21. Стаття зі студентами. Стаття онлайн
 22. Білик А.С., Класифікація перекриттів пониженої висоти із застосуванням сталевих конструкцій / А.С. Білик, Е. А. Ковалевська //Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. – 2020. – Вип. 1 . – С. 71-90. Стаття онлайн
 23. Адаменко В.М., Мавдюк А.М. Дослідження впливу ефектів другого порядку на прикладі сталевого каркасу аеропорту / Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2020. – Вип. 72. – С. 176-186 ( стаття зі студентом). Стаття онлайн
 24. Білик А.С., Інструменти аналізу вартості життєвого циклу при відновленні будівель після пожежі на прикладі Будинку спілок у м. Києві / А.С. Білик, А. В.Шупик, А. А.Худайберенов //Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2020. – № 1. – С. 12-21. Стаття онлайн
 25. Valeriy Pershakov, Andrii Bieliatynskyi, Sergiy Bilyk, Yevgen Bakulin, Oleksandr Pylypenko, Georgiy Bolotov, Oleksandra Akmaldinova, Ivanna Martynenko, Oleksandr Reznyk. Structural systems of high-rise buildings. Proceedings of the National Aviation University. 2020. N2(83): 54–62. DOI: 10.18372/2306-1472.83.14644 Стаття онлайн.
 26. Valeriy Pershakov, Andrii Bieliatynskyi, Sergiy Bilyk, Yevgen Bakulin, Oleksandr Pylypenko, Georgiy Bolotov, Oleksandra Akmaldinova, Oleksandr Dubik. Structural designs of multi-storey buildings. Proceedings of the National Aviation University. 2019. N4(81): 34–44. DOI: 10.18372/2306-1472.81.14599 Стаття онлайн
 27. Yurchenko V.V., Peleshko I. D. Searching for optimal pre-stressing of steel bar structures based on sensitivity analysis // Archives of Civil Engineering, Vol. 66, No. 3, 2020. – P. 525-540. DOI: 10.24425/ACE.2020.134411 (Scopus) Стаття онлайн

2019 рік

 1. Лавріненко Л.І., Зотіна А.С. Ефективні параметри малоелементних шпренгельних ферм із застосуванням двотаврових елементів з гофрованими стінками//Будівельні конструкції.Теорія і практика. Вип.4 (2019) – с. 56-69. doi.org/10.32347/2522 -4182.4.2019. Стаття зі студентами.
 2. Михайловський Д. В. Напружений стан приопорних зон балок з клеєної деревини / Михайловский Д. В. // Будівельні конструкції, теорія і практика №4 КНУБА, 2019. ISSN: 2522-4182 – С. 49 – 55.
 3. Михайловський Д.В., А. А. Комар. Аналіз існуючих методик розрахунку панелей з перехресно-клеєної деревини за другим граничним станом / Михайловский Д. В., Комар А. А. // Будівельні конструкції, теорія і практика №5 КНУБА, 2019. ISSN: 2522-4182 – С. 24 – 31.
 4. Yurchenko, V. Searching for shear forces flows in arbitrary cross-sections of thin-walled bars: numerical algorithm and software implementation // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2019. – Issue 103. – P. 82 – 111. DOI: 10.32347/2410-2547.2019.103.82-111. (Web of Science) Стаття онлайн
 5. Юрченко В. В. Пошук оптимальних розмірів поперечного перерізу С-подібного холодногнутого профіля, що працює в умовах центрального стиску // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Збірник наукових праць. – Вип. № 77. – Одеса, ОДАБА, 2019. – C. 115 – 125. DOI: 10.31650/2415-377X-2019-77-115-125 Стаття онлайн
 6. Yurchenko V. Algorithm for shear flows in arbitrary cross-sections of thin-walled bars // Magazine of Civil Engineering, No. 92(8), 2019. – P. 3–26. DOI: 10.18720/MCE.92.1 (Scopus) Стаття онлайн
 7. Maksim Vabischevich, Oleg Dedov, Oleksandr Glitin. Experimental determination of the spectrum of structure vibrations under the influence of technological load // TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES — № 4/1(48), 2019. Стаття онлайн
 8. Maksim Vabischevich, Oleg Dedov, Oleksandr Glitin. Numerical-experimental research of technological equipment foundations in dynamic impact conditions // TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES — № 5/1(49), 2019. Стаття онлайн
 9. Бабічев П.Є., Глітін О.Б., Радецький С.Б., ПРАКТИЧНА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПІДСИЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ПРОГОНІВ І БАЛОК ШЛЯХОМ УЛАШТУВАННЯ ДВОХ ПРУЖНИХ ОПОР В ПРОЛЬОТІ. / Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн.збірник/Головн.ред. М.М. Осетрін.-К.,КНУБА, 2019.-Вип. 71.-492 с.
 10. Yurchenko, V. Searching shear forces flows for an arbitrary cross-section of a thin-walled bar: development of numerical algorithm based on the graph theory // International journal for computational civil and structural engineering. – 15(1), 2019. – рр. 153-170. Стаття онлайн
 11. S.I. Bilyk, L.I. Lavrinenko, T.O. Nilova, Semchuk I.Y. «EXPERIMENTAL AND THEORETICAL INVESTIGATION OF INSERTED FLOORS WITH DECREASED HEIGHT» // VARILNA TEHNIKA., Ljubljana,  Slovenia 69 (2019),  7-15. Стаття онлайн
 12. Semchuk I.Y. , Nilova T.O. Stress-strain state of beam corrugated web under patch loading // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2019. – Issue 102. – P. 53-61. Стаття онлайн
 13. Daurov M.K., Bilyk A.S. Providing of the vitality of steel frames of high-rise buildings under action of fire // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2019. – Issue 102. – P. 62-68. Стаття онлайн
 14. Дауров М.К., Білик А.С. Огляд вимог сучасних нормативних документів із розрахунку сталевих каркасів багатоповерхових будівель на опір прогресуючому руйнуванню. // Містобудування та  територіальне планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2019. Вип. 70. с.175–186. Стаття онлайн
 15. Білик С. І., Юрченко В. В. Оптимізація розмірів відгинів, що підкріплюють полиці, для стержневих елементів конструкцій із холодногнутих профілів // «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». – Том 30 (69) № 3, 2019. Стаття онлайн
 16. Перельмутер А. В., Юрченко В. В. Дослідження області несучої здатності тонкостінних стержневих елементів із холодногнутих профілів // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – № 75. – 2019. Стаття онлайн
 17. Перельмутер А. В., Юрченко В. В. Дослідження області несучої здатності тонкостінних стержневих елементів із холодногнутих профілів // Наука та будівництво. Том 19, № 2, 2019. Стаття онлайн
 18. Матющенко Д.М. НАПРУЖЕНО–ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН КАРНИЗНИХ ВУЗЛІВ ГНУТОКЛЕЄНИХ РАМ З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.01 / Матющенко Дмитро Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 28 с. : рис., табл. Автореферат онлайн
 19. Пікуль А.В. Методика розрахунку нетонких пластин та оболонок на основі просторових криволінійних скінченних елементів [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.17 / Пікуль Анатолій Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 24 с. : рис., табл. Автореферат онлайн
 20. Юрченко В.В. Удосконалення конструктивної форми легких каркасів будівель із холодногнутих профілів на базі рішення задачі оптимального проектування [Текст] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.23.01 / Юрченко Віталіна Віталіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 44 с. : рис. Автореферат онлайн
 21. Бут М.О. Ефективні сталеві конструкції консольних коліс огляду діаметром до 30м [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.01 / Бут Максим Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 24 с. : рис., табл. Автореферат онлайн
 22. Г.М. Тонкачеєв, В.Г. Тонкачеєв. ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПРОЦЕСУ МОНТАЖУ ТА ДЕМОНТАЖУ ОПАЛУБКИ ЗА МЕТОДОМ ЦІЛОЧИСЛЕННОГО НОРМУВАННЯ / Г.М. Тонкачеєв, В.Г. Тонкачеєв // Будівельне виробництво №67/2019., НДІБВ, К.: 2019. – стр. 31-36 Стаття онлайн

2018 рік

 1. Karpilovsky V. S., Kryksunov E. Z., Perelmuter A. V., Perelmuter M. A., Yurchenko V. V. Software development experience in designing of steel structural joints // Proceedings of the METNET Seminar 2017 in Cottbus / Eds. by Kuldeep Virdi & Lauri Tenhunen. – Häme University of Applied Science, 2018. – pp. 69 – 82. Стаття онлайн
 2. Gavrilenko I. S., Girenko S. V., Perelmuter A. V., Perelmuter M. A., Yurchenko V. V. Load-bearing capacity as an interactive analysis tool in SCAD Office // Proceedings of the METNET Seminar 2017 in Cottbus / Eds. by Kuldeep Virdi & Lauri Tenhunen. – Häme University of Applied Science, 2018. – pp. 112 – 127. Стаття онлайн
 3. Bilyk Sergiy, Tonkacheiev Vitaliy, Determining sloped-load  limits inside von Mises truss with elastic support. Materiali in  tehnologije., Ljubljana, Slovenija 52 (2018), 105-109,  Стаття онлайн.
 4. Bilyk S.I., BilykА.S., Nilova T.O., Shpynda V.Z., Tsyupyn E.I. Buckling of the steel frames with the I-shaped cross-section columns of variable web height // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles – Kyiv: KNUBA, 2018. – Issue 100. – P. 140-154. Стаття онлайн
 5. Білик С. І., Бут М.О. Аналіз впливу еволюції розрахункової моделі на визначення напруженодеформованого стану/ Білик С. І., Бут М.О. // Містобудування та територіальне планування – К, КНУБА, 2018.-С.77-84. Стаття онлайн
 6. Білик С.І., Білик А.С., Клюшниченко Т.А., Джанов Л.В. Визначення коефіцієнта розрахункової довжини стержня шарнірно закріпленого в нижній частині // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: КНУБА, 2018. с. 162-169. Стаття онлайн
 7. Білик С.І., Тонкачеєв Г.М. Видалення збірних плит перекриття в каркасних будівлях // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: КНУБА, 2018. с. 67–72. Стаття онлайн
 8. Bilyk S., Natheer Aied Athaab Al-taie. Study about welded steel arch bridges for three types, calculations the dead load of steel structures for welded steel arch bridges by use value of live load study about welded steel arch bridges for three types // Містобудування та  територіальне планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 65. с. 100 -115.  Стаття онлайн
 9. Білик А.С. Розрахунок сталевих балок з урахуванням розвитку підвищених пластичних деформацій // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: КНУБА, 2018. с. 26–33. Стаття онлайн
 10. Дауров М.К., Білик А.С. Забезпечення живучості сталевих каркасів висотних будівель при дії пожежі // Містобудування та  територіальне планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 66. с.134–140. Стаття онлайн
 11. Тонкачеєв В. Г. Методика формування оптимальної форми і  конструктивної системи купольного покриття // Містобудування та  територіальне планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 66. с.602–610. Стаття онлайн
 12. Михайловський Д.В., Комар А.А., Комар О.А. Напружено – деформований стан конструкцій висотної будівлі на пальових фундаментах при різних способах моделювання ґрунтової основи // Містобудування та  територіальне планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 65. с.100 -115. Стаття онлайн
 13. Михайловський Д.В., Матющенко Д.М. Методика створення розрахункової схеми гнутоклеєних рам за допомогою методу скінченних елементів // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: КНУБА, 2018. с. 99–107.  Стаття онлайн
 14. Михайловський Д.В., Мавдюк А.М. Особливості розрахунку та застосування дерев’яно-бетонних композитних плит // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: КНУБА, 2018. с. 135-145. Стаття онлайн
 15. Білик С.І., Тонкачеєв В.Г. Проблеми конструювання ребристо-кільцевих куполів / // Системні технології. Наук.зб. – Д.: Міносвіти України. – 2018 – №5 (118). – С 166-170.  Стаття онлайн
 16. Михайловський Д.В. Розрахунок елементів та вузлів дерев’яних конструкцій за ДБН В.2.6-161 «Дерев’яні конструкції. Основні положення». Навчальний посібник / Уклад.: Д.В. Михайловський – ІІНО КНУБА 2018 – 115 с. http://library.knuba.edu.ua/
 17. Альтайе Натхір Айєд Атхааб. Раціональна комбінована конструкція сталевого аркового мосту для умов Іраку [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.01, 019 / Альтайе Натхір Айєд Атхааб ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2018. – 22 с. : рис., табл. Автореферат онлайн
 18. Тонкачеєв В.Г. ЕФЕКТИВНІ КУПОЛА ЗІ СТАЛЕВИХ ГНУТОЗВАРНИХ ЗАМКНУТИХ ПРОФІЛІВ З ВУЗЛАМИ ПІДВИЩЕНОЇ ЖОРСТКОСТІ : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.01 / Тонкачеєв Віталій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2018. – 21 с. : рис. Автореферат онлайн

2017 рік

 1. Михайловский Д.В.    Застосування деревини та деревинних матеріалів у будівництві // Международный информационно-технический журнал Оборудование и инструмент для профессионалов (деревообработка) – №4 / 199.  Харків, 2017.‑80 с. ‑ С.40 – 44.  Стаття онлайн
 2. Дауров М.К., Білик А.С. Забезпечення живучості сталевих каркасів. http://library.knuba.edu.ua/
 3. Білик С.І., Тонкачеєв  В.Г. Моделювання деформацій верхнього ярусу пологого купольного покриття // Нові технології в будівництві : міжнар.наук.-техн. зб. – К., ДП НДІБВ, 2017.– Вип.32 – с.34-39. Стаття онлайн
 4. Білик А.С., Калафат К.В., Бiляєв М.А., Ковалевська Е. А Розрахунок сталевих конструкцій на вогнестійкість відповідно до Єврокоду 3 // Практичний посібник до ДСТУ-Н EN 1993-1-2:2010 / Український Центр Сталевого Будівництва. Відп. Ред. К.Калафат – Київ, 2017. -81 с. Монографія. Монографія онлайн
 5. Нілов О.О., Білопуп Т.О.,Нілова Т.О. Експериментальні дослідження роботи сталевих двотаврових тонкостінних балок з поперечно-гофрованими стінками / О.О. Нілов, Т.О. Білопуп, Т.О. Нілова, М.В. Лазнюк // Зб. наук. пр. Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 15. – К. : Вид-во «Сталь», 2015. – С. 62-70.  Стаття онлайн
 6. Нілов О.О., Семчук І.Ю. Напружено-деформований стан поперечно-гофрованих стінок сталевих балок при дії зосередженого навантаження / О.О. Нілов, І.Ю. Семчук // Зб. наук. пр. Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 16. – К. : Вид-во «Сталь», 2015. – С. 21-29. Стаття онлайн
 7. М.С. Барабаш, А.В. Пикуль, О.Ю. Башинская. МОДЕЛИРОВАНИЕ УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЛИРА-САПР» // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering, Volume 13, Issue 1, 2017 — pp.34-41. Стаття онлайн
 8. Barabash M.S., Genzerskyi I.V., Pikul А.V., Bashynska О.Yu. METHODS OF MODELING OF COMPOSITE MATERIALS AND COMPOSITE STRUCTURES ON «LIRA-SAPR» // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. − 1 (48)′2017, с. 129–137 . Стаття онлайн
 9. Пікуль А.В. Моделювання роботи фланцевих вузлів з застосуванням криволінійних просторових скінченних елементів // Збірник тез науково-практичної конференції з інженерної механіки ОДАБА, Одеса: ОДАБА, 2017. http://library.knuba.edu.ua/
 10. Башинская О.Ю., Пикуль А.В., Барабаш М.С. Решение задачи термоползучести бетона методом конечных элементов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. Науч. трудов. Вып.№99. Дн-вск : ГВУЗ ПГАСА, 2017, с. 22–30. Стаття онлайн
 11. Sklyarov І.О. Application of monosymmetrical i-beams in light metal frames with variable stiffness / Sklyarov І.О. // Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi: Scientific, science and technology collected articles. — Оdesa, 2016. — Issue 1(48). — 106 p. — Language: ENG-UKR. С. 30-34. Стаття онлайн
 12. Скляров І.О. Положення про атестаційну випускну роботу на здобуття освітнього ступеня магістра / уклад.: Г.М. Тонкачеєв, М.В. Корнієнко, І.О. Скляров та ін. – Київ:КНУБА, 2017. – 24 с. Текст онлайн

2016 рік

 1. Білик С.І., Тонкачеєв  В.Г. Вузлова стійкість купольних конструкцій за методом узагальненого критерію // Будівельне виробництво : Міжвідом.наук.-техн. зб. – К., ДП НДІБВ, 2016.–Вип.60– С. 30-34. Стаття онлайн
 2. Білик С.І., Лавріненко Л.І., Нужний В.В., Шупик А.В., Котвицький Б.М. Порівняння вимог до місцевої стійкості полиць і стінок двотаврових перерізів балок при згині за ДБН В.2.6-198-2014 і Єврокодом 3 (ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010) // Містобудування та територіальне планування. Випуск 62, ч.1  – К., КНУБА. -2016. – с.66-76. Стаття онлайн
 3. Білик С.І., Шпинда В.З. Вплив зміни жорсткості перерізу круглих арок зі зварних двотаврів на розподіл згинальних моментів // Будівництво. Наука. Проекти. Економіка.: науково-вироб-ий журн. – К, АБУ, 2016.–Вип.1(15)– С. 35-41. Стаття онлайн
 4. Білик С.І. Вплив початкових прогинів на стійкість сталевих колон за аналізом експериментальних досліджень // Містобуд-ня та територ-не план-ня : наук.-техн. зб. / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2016.–Вип.61 (спецвипуск). Стаття онлайн
 5. Білик С.І., Альтайе Н., Аббас А. Методики проверки устойчивости и прочности арок моста из стальных труб с учетом требований европейских и отечественных норм // Містобуд-ня та територ-не планування : наук.-техн. зб. / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 60 – С. 6-14. Стаття онлайн
 6.  S. Bilyk, Natheer Aied Fthaab Al-Taie, Adil Jabbar Abbas  FABRICATON OF PLATE GIRDERS AND COVER-PLATE BEAMS // Науковий вісник буд-ва : наук. зб. – Харків, ХНУБА, 2016. – Вип. (3)85 – С. 87-92. Стаття онлайн
 7. S. Bilyk, Al-Taie, Adil Jabbar Abbas  FIELD WELDING OF STEEL GIRDERS FOR BRIDGES // Буд-ні вироби та матеріали: всеукр. наук-техн. та виробн. журн. – Київ,НДІБМВ, 2016. – Вип. (2-3)92 – С. 72-74.  Стаття онлайн
 8. Білик С.І., В.Г. Тонкачеєв  Числові дослідження впливу на стійкість ферм Мізеса гребенової пружної опори при похилому навантаженні // Вісник ОДАБА, зб. Наук. праць, – Одеса, 2016. –  вип. 61,–  .35-39.  Стаття онлайн
 9. S. Bilyk  Determination of critical load of elastic steel column based on experimental data // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія. міжнар. наук.-вироб. журн. К., КНУБА, Вип.04/2016, С.89-96. Стаття онлайн
 10. Тонкачеєв В.Г. Визначення оптимальних конструктивних параметрів ребристо-кільцевих куполів покриття приміщень з корисною площею 200….500 м2. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2016 – Вип. 62. Частина І. – с.525-531. Стаття онлайн
 11. Нілов О.О., Лавріненко Л.І. , Нілова Т.О., Семчук І.Ю. Стійкість поперечно-гофрованих синусоїдних стінок двотаврових балок за межею пружності // Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського. — К. : Сталь, 2016. — Вип. 17. — С. 15–26. Стаття онлайн
 12. Нілов О.О., Лавріненко Л.І., Нілова Т.О. Місцева стійкість елементів перерізу сталевих балок з поперечно–гофрованими стінками в області пружно-пластичної роботи // Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського. — К. : Сталь, 2016. — Вип. 18. — С. 33–50. Стаття онлайн
 13. Лавріненко Л.І., Шишкін А.С.(студент) Эффективность компоновочных схем балочных покрытий и перекрытий на основе балок с гофрированной стенкой для условий Туркменистана // Містобудування та територіальне планування. Випуск 59 –К., КНУБА. -2016. – с.485-493. Стаття онлайн
 14. Лавріненко Л.І., Сильвио Адмиро Перейра де Брито (студент) Большепролетное стальное покрытие футбольного стадиона с использованием трубчатых элементов // Містобудування та територіальне планування. Випуск 59 –К., КНУБА. -2016. – с.23-30.  Стаття онлайн
 15. Білик А.С., Коваленко А. І. Сучасні методи моделювання прогресуючого руйнування будівель і споруд // Строительство. Материаловедение. Машиностроение : сб. научн. тр..- Днепропетровск. Серия, Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения  87/2016 – C. 35-41. Стаття онлайн
 16. Білик А.С., Білик С.І., Нужний В.В. Систематика і практика реконструкції із застосуванням сталевих конструкцій // «Проектант» / Збірник Академії будівництва України (Журнал), Асоціація проектних організацій – №18/2016 – С 22-30. Стаття онлайн
 17. Білик А.С., Аметов Ю. Г., Біляєв М. А.  ДСТУ Б В.2.6-215: 2016 «Розрахунок і конструювання сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам» – Мінрегіонбуд 2016 – 65 с. // ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ Онлайн ресурс
 18. Білик А.С., Аметов Ю. Г., Біляєв М. А.  ДСТУ Б В.2.6-216: 2016 «Розрахунок і конструювання з’єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій» –  Мінрегіонбуд 2016 – 40 с. // ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ Онлайн ресурс
 19. Білик А.С., Аметов Ю. Г., Біляєв М. А., Пікуль  А. В. Нові стандарти проектування сталезалізобетонних балок перекриттів і анкерних упорів та можливості їх застосування // Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація // Зб. наук. статей. Вип. 12. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – c.61-71. Стаття онлайн
 20. Білик А.С., Ковалевська Е. А. Розрахунок сталевих конструкцій будівель відповідно до Єврокоду 3 та національних додатків // УЦСБ 2016 – 231 с. Монографія. Монографія онлайн
 21. Білик А.С. Проектування в сучасних умовах будівельного ринку України // Проектант» / Збірник Академії будівництва України (Журнал), Асоціація проектних організацій – №20/2016 – С.12-22. Стаття онлайн
 22. Білик А.С., Ковалевська Е. Класи поперечних перерізів сталевих конструкцій за вітчизняними та європейськими нормами // Містобудування та територіальне планування науково-техн. збірник №62 / 2016 частина 1 , відп. ред. М.М. Осєтрін (574с). – с.59-65.  Стаття онлайн
 23. Білик А.С. Критерії вибору конструктивної форми і засобів при реконструкції будівель – частина 1 // «Проектант» / Збірник Академії будівництва України (Журнал), Асоціація проектних організацій – №21/2016 – С14-20. Стаття онлайн
 24. Билык А.С. Сталь в реконструкции зданий / монография, УЦСС, 2016 – 167 с. Онлайн ресурс
 25. Пікуль А.В., Барабаш М.С. Проблеми моделювання динамічних впливів. Реалізація в ПК ЛІРА-САПР // Збірка тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження професора В.К. Єгупова “Проблеми теорії і практики сейсмостійкого будівництва” – Одеса: ОДАБА, 2016. – 124 с. Стаття онлайн

2015 рік

 1. Юрченко В. В. Узагальнені секторіальні координати для довільного перерізу тонкостінного стержня: розробка числового алгоритму з використанням теорії графів // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць. Випуск 31. – Рівне, 2015. – С. 538 – 549. Стаття онлайн
 2. Білик С.І. Теоретичне порівняння фактора стійкості і коефіцієнта поздовжнього згину центрально-стиснутих сталевих колон з урахуванням початкових деформацій та вигинів / С. І. Білик // Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 15. – К. : Вид-во «Сталь», 2015. – С. 48-61.  Стаття онлайн
 3. Нілов О.О., Білопуп Т.О., Нілова Т.О. Експериментальні дослідження роботи сталевих двотаврових тонкостінних балок з поперечно-гофрованими стінками / О. О. Нілов, Т.О. Білопуп, Т.О. Нілова, М.В. Лазнюк // Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 15. – К. : Вид-во «Сталь», 2015. – С. 62-70. Стаття онлайн
 4. Білик А.С., Терновий М.І., ХмельницькийС.В. Алгоритмічна оптимізація каркасів багатоповерхових будівель за критерієм металоємності / А. С. Білик, М.І. Терновий, С.В. Хмельницький // Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 15. – К. : Вид-во «Сталь», 2015. – С. 71-102.   Стаття онлайн
 5. Білик С.І. Стійкість двострижневих ферм з урахуванням пружної жорсткості гребеневого вузла / С. І. Білик // Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 16. – К. : Вид-во «Сталь», 2015. – С. 13-21. Стаття онлайн
 6. Нілов О.О., Семчук І.Ю. Напружено-деформований стан поперечно-гофрованих стінок сталевих балок при дії зосередженого навантаження / О. О. Нілов, І.Ю. Семчук // Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 16. – К. : Вид-во «Сталь», 2015. – С.  21-29. Стаття онлайн
 7. Білик А.С., Коваленко А.І. Порівняння методів розрахунку металевих каркасів висотних будівель на одиничну живучість / А. С. Білик, А.І. Коваленко // Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 16. – К. : Вид-во «Сталь», 2015. – С. 30-39. Стаття онлайн
 8. Юрченко, В. В. Розподіл потоків дотичних зусиль вздовж замкнених контурів перерізу тонкостінного стержня: розробка числового алгоритму з використанням теорії графів / В. В. Юрченко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць. Випуск 30. – Рівне, 2015. – С. 306– 316.  Стаття онлайн
 9. Perelmuter A., Yurchenko V. Shear stresses in hybrid thin-walled section: development of detail numerical algorithm based on the graph theory // Proceedings of 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. ShortPapers. – Vol. 2. – Gdańsk, 2015. – pp. 943–944.  Стаття онлайн
 10. Perelmuter, A., Yurchenko, V. On the Issue of Structural Analysis ofSpatial Systems from Thin-Walled Bars with Open Profiles / A. Perelmuter, V. Yurchenko // Proceedings of the METNET Seminar 2015 in Budapest / Eds. by Kuldeep Virdi & Lauri Tenhunen. – HAMKUniversity of Applied Science, 2015. – pp. 68 – 80.  Стаття онлайн
 11. Марк Лоусон, Артем Билык. Стальные конструкции в архитектуре. К.:УЦСБ, «НПП Інтерсервіс», 2015г (2-е изд., исправленное и дополненное), —  136 с. Довідник.  Онлайн ресурс
 12. Адаменко В.М. Методика експериментальних досліджень деформованого стану монолітного ребристого перекриття силосу. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2015. – Вип. 55. – С. 9-13.  Стаття онлайн
 13. Адаменко В.М. Міцність і деформативність сталевих балок, підсилених шляхом збільшення перерізу під навантаженням. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури / гол. ред. В.С. Дорофєєв. – Одеса: Зовнішрекламсервіс. – 2015. – Вип. 57. – С. 3-8.  Стаття онлайн
 14. Адаменко В.М. Чисельне моделювання напружено-деформованого стану монолітного ребристого перекриття силосу. Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА. – 2015. – Вип. 56. – С.48-56.  http://library.knuba.edu.ua/
 15. Хэйвуд М., Уэй. Э., Беляєв Н.А., Білик С.І. Білик А.С. Расчет стальних холодноформованых профилей в соответствии с Еврокодом 3. Украинский Центр Стального Строительства, 2015 К.: Изд-во ООО «НПП «Интерсервис»»,-95 с.  Онлайн ресурс
 16. Л.І.Лавріненко, Шульга Є.М. Аналіз технологічних та конструктивних рішень реконструкції резервуарів ємністю 20-50 тис.м. Містобудування та територіальне планування. Випуск 55 – К., КНУБА.-2015- с. 501-505.  Стаття онлайн
 17. О.О. Нілов, Т.О. Нілова. Чисельне дослідження несучої здатності сталевих балок з поперечно-гофрованою стінкою з урахуванням початкових недосконалостей. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. — Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 30.– С. 194–200. Стаття онлайн
 18. С.І.Білик, А.С.Білик. Коефіцієнт стійкості центрально-стиснутих сталевих елементів з урахуванням початкових деформацій та геометричних недосконалостей. Строительство, материало-ведение, машиностроение, сб. науч. трудов, – Днепропетровск, 2015. –  вип. 82,–  С.32-37. Стаття онлайн
 19. А.С.Білик, М.І. Терновий, С.В. Хмельницький. Можливості реалізацій алгоритмічної оптимізації багатоповерхових будівель зі сталевим каркасом. Строительство, материало-ведение, машиностроение, сб. науч. трудов, – Днепропетровск, 2015. –  вип. 82,–  С.38-43. Стаття онлайн
 20. С.І.Білик, В.Г. Тонкачеєв. Вплив на стійкість ферми Мізеса напрямку дії вузлового навантаження при пружних опорах на прикладі сталевого ребристо-кільцевого купола. Строительство, материало-ведение, машиностроение, сб. науч. трудов, – Днепропетровск, 2015. –  вип. 82,–  С.43-49. Стаття онлайн
 21. С.І.Білик. Теоретчне обгрунтування фактора стійкості центрально- стиснутих сталевих колон з урахуванням початкових недосконалостей. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2015. – Вип. 57. – С. 45-53. Стаття онлайн
 22. Білик А.C., Терновий М.І, Хмельницький С.В. Комп’ютерний програмний комплекс для оптимізації сталевого каркасу висотної будівлі. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2015. – Вип. 57. – С. 54-60. Стаття онлайн
 23. КліменкоВ.З., Бєлов І.Д. Випробування конструкцій, обстеження та моніторинг будівель і споруд. Підготовлено до друку – 2015. Онлайн ресурс
 24. Нілов О.О., Семчук І.Ю. Напружено–деформований стан поперечно–гофрованих стінок сталевих балок при дії зосередженого навантаження // Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського. — К. : Сталь, 2015. — Вип. 16. — С. 22–29. Стаття онлайн

2014 рік

 1. Перельмутер А. В., Юрченко В. В. До питання розрахунку просторових конструкцій із тонкостінних стрижнів відкритого профілю // Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського / Під заг. ред. О. В. Шимановського. – К.: Вид-во «Сталь», 2014. – Вип. 13. – С. 12–26. Стаття онлайн
 2. Perelmuter, A., V. Yurchenko On the Issue of Structural Analysis of Spatial Systems from Thin-Walled Bars with Open Profiles // Металеві конструкції, т. 20. – 2014. – № 3. – УАМК, ДонНАБіА. – С. 179–190. Стаття онлайн
 3. Марк Лоусон. Артем Билык. Стальные конструкции в архитектуре. К.:УЦСБ, «НПП Інтерсервіс», 2014. -135с. Довідник. Онлайн ресурс
 4. Скляров І. О. Несуча система для кріплення світлопрозорого скляного фасаду. Патент на корисну модель № 97359 Україна, МПК Е04С 3/00 (2015.01)№ u201410746; заяв. 02. 10.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.  http://library.knuba.edu.ua/
 5. М.Бреттл, Д.Браун, Н.Беляев, А.Билык. Расчет стальных конструкций зданий в соответствии с Еврокодом 3 и национальными приложениями Украины . К.:УЦСБ, «НПП Інтерсервіс», 2014. -97с. Довідник. Онлайн ресурс
 6. К. Калафат, А. Билык, Н. Беляев, Э Ковалевская. Расчет огнестойкости стальных конструкций и проектирование огнезащиты в соответствии с Еврокодом 3 и национальными приложениями Украины. К.:УЦСБ, «НПП Інтерсервіс», 2014. -84с. Довідник. Онлайн ресурс

Участь у наукових конференціях та семінарах:

2024 рік

 1. Лавріненко Л. І. Методи і інструменти розрахунку на вогнестійкість елементів та з’єднань дерев’яних конструкцій. Збірка праць ХVІII Міжнародної наукової конференції ‘Наука та освіта’, 4–11 січня 2024 р., м. Хайдусобосло, Угорщина, Хмельницький, 2023, с. 41-45 Тези онлайн
 2. Daurov M.K., Nilova T.O, Glitin O.B. Influence of the steel frame multi-storey buildings element solid section form on their vitality in fire // Scientific Research in XXI Century: proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference (Ottawa, Canada, 16-18.02.2024). Ottawa, 2024. P.412-414. Тези онлайн

2023 рік

 1. Daurov M.K. The technique of multi-story buildings steel frames vitality in the fire increasing // Diversity and inclusion in scientific area: proceedings of the 3 rd international scientific and practical conference (Warsaw, Poland, 6-8.08.2023). Warsaw, 2023. P.171-174. Тези онлайн
 2. Олег Романишен, Вячеслав Адаменко. Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану сталезалізобетонних колон, що працюють у складі багатоповерхового каркасу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023», 29.11-01.12.2023 р. – К.: КНУБА, 2023. Тези онлайн
 3. Микола Комар, Андрій Комар, Олег Комар, Денис Михайловський. Плити з поперечно-клеєної деревини армовані композитними стрічками // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023», 29.11-01.12.2023 р. – К.: КНУБА, 2023. Тези онлайн
 4. Башинський О.В. Аналіз НДС вогнезахищеної сталевої балки перекриття з врахуванням нелінійності // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів (КЗЯТПС – 2023): матеріали тез доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25-26 травня 2023 р.) : у 2т. / Національний університет “Чернігівська політехніка” [та ін.] – Чернігів : НУ “Чернігівська політехніка”, 2023. – Т.2. – с. 125-127 Тези онлайн
 5. Білик С.І., Білик А.С., Нужний В.В. Загальна класифікація ударних навантажень на захисні споруди // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів (КЗЯТПС – 2023): матеріали тез доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25-26 травня 2023 р.) : у 2т. / Національний університет “Чернігівська політехніка” [та ін.] – Чернігів : НУ “Чернігівська політехніка”, 2023. – Т.2. – с. 151-153 Тези онлайн
 6. Лавріненко Л.І.,Цюпін Є.І. Проектування гнутоклеєних дерев`яних конструкцій із застосуванням інформаційного моделювання// Матеріали конференції: IV Міжнародна науково практична конференція «Будівлі та конструкції спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Київ, 26 – 27 квітня, 2023. С.63 – 64. Тези онлайн
 7. Артем Білик, Володимир Коцюруба. Концепція національної безпеки України «Країна-фортеця» в ракурсі захисту критичної інфраструктури // IV Міжнародна наукова практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», 26-27 квітня 2023 р. Київ, с. 16-17 Тези онлайн
 8. Вячеслав Адаменко, Іван Афтенюк. Особливості застосування комп’ютерних методів при розрахунках та підборі перерізів складених сталевих елементів конструкцій // IV Міжнародна наукова практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», 26-27 квітня 2023 р. Київ, с. 31-32 Тези онлайн
 9. Артем Білик, Сергій Білик, Любомир Джанов. Оптимальна висота сталевої двотаврової балки із змінною шириною полиць // IV Міжнародна наукова практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», 26-27 квітня 2023 р. Київ, с. 46-47 Тези онлайн
 10. Валерій Нужний. Проблематика розрахунку на втому баштових конструкцій // IV Міжнародна наукова практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», 26-27 квітня 2023 р. Київ, с. 71-72 Тези онлайн

2022 рік

 1. Дауров М.К. Напружений стан сталевих каркасів багатоповерхових будівель під час пожежі та його вплив на живучість // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2022) : матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2022 р.) // відпов. за випуск Єрошенко А.М. [та ін.]. Чернігів, 2022. – Т. 2. – С. 108-109.
 2. Daurov M.K. The fire location influence on multi-storey buildings steel frames stress state and its vitality // Modern science: innovations and prospects: proceedings of ix international scientific and practical conference (Stockholm, Sweden, 29-31 May 2022). Stockholm, 2022. P.208-211.
 3. М. Комар, Д. Михайловський. Тришарнірні рами з клеєної деревини підсилені композитними стрічками // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2022 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2022.– с.161-162. Тези онлайн
 4. М. Дауров. Робота сталевих каркасів багатоповерхових будівель при пожежі з урахуванням пластичних деформацій та її вплив на живучість // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2022 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2022.– с.181-182. Тези онлайн
 5. С. Білик, Л. Джанов. Впровадження курс BIM-технологій в металевих конструкціях у навчальний процес в умовах дистанційного навчання // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2022 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2022.– с.183-184. Тези онлайн
 6. Білик С.І., Нужний В.В. Визначення кількості циклів при розрахунку на втому баштових конструкцій // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2022) : матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2022 р.) : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] ; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – Т. 2. – С. 96-97. Тези онлайн
 7. Білик С.І., Джанов Л.В. Особливості вибору оптимального перерізу сталевих двотаврових зварних балок зі змінною шириною полиці та змінною висотою стінки // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2022) : матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2022 р.) : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] ; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – Т. 2. – С. 97-98. Тези онлайн
 8. Дауров М.К. Напружений стан сталевих каркасів багатоповерхових будівель під час пожежі та його вплив на живучість.Матеріали XIІ міжнародної науково-практичної конференції  «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ»,   26-27 травня, Чернігів 2022 р., Чернігів. ТОм 2. НУ «Чернігівська політехніка», 2022. Стор. 108. Тези онлайн
 9. Лавріненко Л.І. Конструктивний аналіз та 3D-моделювання просторового купольного покриття // Сучасні досягнення в науці та освіті. Збірник праць XVI Міжнародної наукової конференції. 1-8 листопада 2021, м. Нетанія, Ізраїль. – С. 77-80. 2022 р.
 10. Лавріненко Л.І. Перспективні напрямки дослідження малоелементних ферм із застосуванням двотаврів з гофрованими стінками // „Наука та освіта”. Збірник праць XVІ Міжнародної наукової конференції, 4-11 січня 2022 р., Хайдусобосло, Угорщина. – С. 114 – 119.

2021 рік

 1. Білик С.І., Білик А.С., Джанов Л.В. Оптимальна висота сталевої балки зі змінною висотою стінки і полиці // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС–2022): матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2021 р.) : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] ; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – Т. 2. –C.92-93.
 2. Адаменко В.М. Особливості виконання дублюючих розрахунків та їх застосування для моніторингу каркасно-монолітних будівель на етапі будівництва у рамках науково-технічного супроводу // Експлуатація та реконструкція будівель і споруд : тези доп. IV міжнар. конф. — Одеса : ОДАБА, 2021. – С. 27 – 29.
 3. Лавріненко Л.І., Будко Т.Г. Моделювання просторового купольного покриття із застосуванням BIM-технологій // Матеріали доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини». – О.: ОДАБА, 2021. – С.35-36.
 4. Нужний В.В. Дослідження вітрової динаміки флагштока із змінним перерізом // Матеріали доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини». – О.: ОДАБА, 2021. – С.43.
 5. Білик А., Цюпин Є., Білик С. Результати натурного експериментального дослідження зносу оцинкованого покриття металевих просторових рамних дорожніх конструкцій для інформаційних систем безпеки на дорогах після тривалої дії атмосферних умов міста // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини». – ОДАБА, 2021. – С.9-10. (Фахове видання)
 6. Адаменко В.М. Досвід застосування BIM-технологій при проєктуванні і розрахунках сталевих та залізобетонних конструкцій // Матеріали доповідей Першої всеукраїнської науково-практич#ної конференції «BIM-ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ: ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ» [Текст] / за заг. редакцією доктора технічних наук, професора Гончаренко Д. Ф. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2021. – С. 13 – 16. ISBN 978-617-7912-99-5. Тези онлайн
 7. Адаменко В. М. Напружено-деформований стан монолітного ребристого перекриття силосу при максимальних навантаженнях // Робоча програма та тези доповідей ІІІ-ї Науково- практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції». – К.: КНУБА, 2021. – С. 29 – 30. Тези онлайн
 8. Адаменко В. М. Використання 3D BIM-інформаційного моделювання при проєктуванні, розрахунках та конструюванні металевих конструкцій // Матеріали доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини». – О.: ОДАБА, 2021. – С. 4-6. Тези онлайн
 9. Лавський О.Є. Проєктування трубобетонних конструкцій з використанням BIM-технологій // Матеріали доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції «BIM-ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ: ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ» [Текст] / за заг. редакцією доктора технічних наук, професора Гончаренко Д. Ф. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2021. – С. 41 – 43. ISBN 978-617-7912-99-5. Тези онлайн
 10. Олексій Лавський. Аналіз рамних вузлів трубобетонної колони та сталевої балки в аспекті прогресуючого руйнування // Робоча програма та тези доповідей ІІІ-ї Науково- практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції». – К.: КНУБА, 2021. – С. 77 – 78. Тези онлайн
 11. Денис Михайловський, Шевкет Абдурахманов. Підсилення стрільчастих арок композитною арматурою на епоксидному клею // ІІІ Науково- практична конференція “Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції” (Робоча програма та тези доповідей ІІІ Науково- практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції») // К.: КНУБА, 2021. – с.25-26. Тези онлайн
 12. Вячеслав Адаменко. Напружено-деформований стан монолітного ребристого перекриття силосу при максимальних навантаженнях // ІІІ Науково- практична конференція “Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції” (Робоча програма та тези доповідей ІІІ Науково- практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції») // К.: КНУБА, 2021. – с.29-30. Тези онлайн
 13. Олександр Глітін, Сергій Радецький. Випробування центрально-стиснутої колони, виконаної з тонкостінних гнутих профілів // ІІІ Науково- практична конференція “Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції” (Робоча програма та тези доповідей ІІІ Науково- практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції») // К.: КНУБА, 2021. – с.39-40. Тези онлайн
 14. Денис Михайловський, Микола Комар. Панель з поперечно-клеєної деревини армована композитними стрічками // ІІІ Науково- практична конференція “Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції” (Робоча програма та тези доповідей ІІІ Науково- практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції») // К.: КНУБА, 2021. – с.45-46. Тези онлайн
 15. Людмила Лавріненко. Теоретичні параметри сталевих гофрованих балок оптимальної висоти // ІІІ Науково- практична конференція “Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції” (Робоча програма та тези доповідей ІІІ Науково- практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції») // К.: КНУБА, 2021. – с.47-48. Тези онлайн
 16. Денис Михайловський, Тетяна Склярова. Положисті арки з клеєної деревини армовані композитними стрічками // ІІІ Науково- практична конференція “Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції” (Робоча програма та тези доповідей ІІІ Науково- практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції») // К.: КНУБА, 2021. – с.65-66. Тези онлайн
 17. Ігор Скляров. Комбіновані металодерев’яні двотаврові балки // ІІІ Науково- практична конференція “Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції” (Робоча програма та тези доповідей ІІІ Науково- практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції») // К.: КНУБА, 2021. – с.71-72. Тези онлайн
 18. Анатолій Пікуль. Ітераційні скінченні елементи в ПК “ЛІРА-САПР” // ІІІ Науково- практична конференція “Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції” (Робоча програма та тези доповідей ІІІ Науково- практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції») // К.: КНУБА, 2021. – с.138-139. Тези онлайн

2020 рік

 1. Білик С.І., Нужний В.В. Розрахунок консольних стержнів на динамічну дію із зосередженою масою // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем – 2020: матеріали тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – Т. 2. – С.97.
 2. Білик С. І., Цюпин Є. І. Моделювання змін граничних умов при розрахунку колон на стійкість // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем – 2020: матеріали тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – Т. 2. – С.96.
 3. Комар М., Михайловський Д. Панелі з поперечно-клеєної деревини армовані композитною арматурою // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2020 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2020.– с.140-141. Тези онлайн
 4. Бабич Т., Михайловський Д. Аналіз напружено-деформованого стану у вузлах арок з клеєної деревини // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2020 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2020.– с.172-173. Тези онлайн
 5. Білик А.С., Цюпин Є.І. Моделювання змін граничних умов при розрахунку колон на стійкість /«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ». Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції. Том 2. 29 – 30 квітня 2020 р. – м. Чернігів- КЗЯТПС – 2020.-стор.96 Тези онлайн

2019 рік

 1. Білик С. І., Нужний В. В., Цюпін Е. І. Критерій стійкості консольних сталевих двоступінчастих колон із плавно-змінною жорсткістю кожної частини /«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ». Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції. Том 2. 14 – 16 травня 2019 р. – м. Чернігів- КЗЯТПС – 2019.-стор.112 Тези онлайн
 2. Tsyupyn E.I., Nuzhnyj V.V., Bilyk А.S. . Stability and dynamics of variable cross-sectioncantilever steel structures/27th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY 16–18 October 2019, Portorož, Slovenia/ PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, LJUBLJANA,2019- p. 178. Тези онлайн
 3. Юрченко В. В. Пошук оптимальних розмірів поперечного перерізу С-подібного холодногнутого профілю, що працює в умовах центрального стиску / В. В. Юрченко // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: Тези доповідей третьої міжнародної науковопрактичної конференції, м. Київ, 24-25 вересня 2019р.
 4. Лавріненко Л.І. Гетун Г. В. III Міжнародна науково–практична конференція «Експлуатація та реконструкція будівель і споруд», Одеська державна академія будівництва та архітектури, 26–28 вересня 2019. Тези доповідей. – С. 92.
 5. Гетун Г.В., Лавріненко Л.І. , Безклубенко І.С., Соломін А. В. Впливи об’єктів нового будівництва на існуючу забудову. // III Міжнародна науково–практична конференція «Експлуатація та реконструкція будівель і споруд», Одеська державна академія будівництва та архітектури, 26–28 вересня 2019. Тези доповідей. – С.45

2018 рік

 1. Рудь Д. Н., Юрченко В. В. Программная реализация поиска потоков касательных усилий в сечении тонкостенного стержня произвольной конфигурации // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: Тези доповідей другої міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26-27 вересня, 2018. – С. 109 – 111.
 2. Білик С.І., Тонкачеєв В.Г. Моделювання роботи ферми Мізеса для натурного експерименту //Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2018 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2018. – с.214-215. Тези онлайн
 3. Gavrilenko I. S., Girenko S. V., Perelmuter A. V., Perelmuter M. A., Yurchenko V. V. Load-bearing capacity as an interactive analysis tool in SCAD Office // Proceedings of the METNET Seminar 2017 in Cottbus / Eds. by Kuldeep Virdi & Lauri Tenhunen. – Häme University of Applied Science, 2018. – pp. 112 – 127. Тези онлайн
 4. Karpilovsky V. S., Kryksunov E. Z., Perelmuter A. V., Perelmuter M. A., Yurchenko V. V. Software development experience in designing of steel structural joints // Proceedings of the METNET Seminar 2017 in Cottbus / Eds. by Kuldeep Virdi & Lauri Tenhunen. – Häme University of Applied Science, 2018. – pp. 69 – 82. Тези онлайн

2017 рік

 1. Mykhailovskyi D., Matiushchenko D.      Numerical researches experimental frames using the finite elements method //Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2017 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2017. – 442 p. P.183.  Тези онлайн
 2. Mikhailovskyi D., Knoblokh E.      Laminated veneer lumber (LVL) – perspective and technological material // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2017 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2017. – 442 p. P.192.  Тези онлайн
 3. Mykhailovskyi D., Komar A  Cross laminated timber and methods for calculating them         . // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2017 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2017. – 442 p. P.205.  Тези онлайн
 4. Mykhailovsky D., Babych T. Stress-strain state of arches of uneven setlements of supports      // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2017 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2017. – 442 p. P.215-216. Тези онлайн
 5. Karpilovsky V. S., Kryksunov E. Z., Perelmuter A. V., Perelmuter M. A., Yurchenko V. V. Software development experience in designing of steel structural joints // METNET 12th International Seminar, Germany, Cottbus, Brandenburg University of Technology, 11-12 of October 2017. Тези онлайн
 6. Гавриленко И. С., Гиренко С. В., Перельмутер А. В., Перельмутер М. А., Юрченко В. В.   Область несущей способности как интерактивный инструмент анализа в SCAD Office // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25-26 жовтня 2017. – К.: Талком. С. 39-42. Тези онлайн, Відеозапис виступу
 7. Юрченко В. В.            Интерактивные инструменты анализа в SCADOffice // 50-й Межрегиональный семинар «САПР вчера, сегодня, завтра: итоги и перспективы», Санкт-Петербург, 21-23 ноября 2017.
 8. Юрченко В. В.              Интерактивные инструменты анализа в SCADOffice // Международный семинар «Расчет и проектирование конструкций в технологии BIM», Санкт-Петербург, 24 ноября 2017.
 9. Mavduck A., Melnyk A., Mykhaylovskiy D.               Advantages and structural features using the CLT panels like the outer bearing wall of the buildings // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2017 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2017. – 442 p. P.77-78. Тези онлайн
 10. Mikhailovskyi D., Kazachonok Y., Okhrimenko B.    Stress-strain state of diagrid with elements from laminated timber // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2017 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2017. – 442 p. P.173-174.  Тези онлайн
 11. Білик А.С., Пікуль А.В., Писаревський Б. Ю.      Моделювання роботи фланцевих з’єднань під дією динамічних навантажень // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі», м. Київ, 25-26 жовтня 2017. Тези онлайн

2016 рік

 1. Bilyk S. І., Spynda V. Z. The Buckling of the Frame with the Columns from the I-shaped Cross-Section with Variable Web Height/ 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY, PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS/ INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, LJUBLJANA, 2016 – p.43. Тези онлайн

Співробітники катедри приймають активну участь у організації та проведенні міжнародної конференції молодих вчених “BUILD MASTER CLASS“, яка проводиться щорічно в Київському національному університеті будівництва і архітектури. Професор катедри Михайловський Д.В. є членом організаційного комітету конференції та наукового комітету конференції. Доцент Тонкачеєв В.Г. є членом організаційного комітету та серкетарем секції №3.

Пленарне засідання конференції Build Master Class
Робота секції №3
Наукова дискуcія (проф. Михайловський Д.В., проф. Осіпов О.Ф.)
Пленарне засідання конференції Build Master Class
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram