Здобувачі вищої освіти І-го рівня (бакалавр)

Гарант освітньої програми

Відомості про гаранта освітньої програми
Група забезпечення спеціальностей кафедри

Офіційні документи

Нормативні документи КНУБА

Освітня програма і стандарт вищої освіти

Освітня програма “Промислове і цивільне будівництво” (Бакалавр)

Освітня програма підготовки бакалавра (2021)
Каталог освітніх програм КНУБА

Навчальні плани

Робочий навчальний план підготовки бакалавра

Вступ

Правила прийому до КНУБА
Вступ на 1 курс навчання з повною загальною середньою освітою (за сертифікатами ЗНО)
Вступ на 1 курс навчання з дипломом молодшого спеціаліста (скорочений термін навчання)

Нормативні освітні компоненти

СИЛАБУСИ нормативних освітніх компонент

Вибіркові освітні компоненти пропоновані кафедрою

Вибіркові компоненти КНУБА

Каталог вибіркових освітніх компонент КНУБА 2022-2023

СИЛАБУСИ вибіркових компонент пропонованих кафедрою металевих і дерев’яних конструкцій
Вибіркові компоненти пропоновані кафедрою металевих і дерев’яних конструкцій

Навчання

Освітній сайт університету
Електронний каталог бібліотеки університету
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Навчальна і науково-дослідна база кафедри будівельних машин
ПОЛОЖЕННЯ про науково-навчальну аудиторію

Захисти дипломних проектів бакалаврів

Дистанційний захист із застосуванням відеоконференцзв’язку

Роботодавці та стейкхолдери

Меморандум про співпрацю з Інститутом зварювання м. Любляна, Словенія

Конференції проведені кафедрою
Відгуки роботодавців та стейкхолдерів

Перелік спеціальностей кафедри:

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»:

  • Конструкції будівель i споруд (Металеві та дерев’яні конструкції).

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»:

  • Будівельні конструкції (спеціалізація ГБ, ТБКВМ, ТВ)
  • Конструкції з дерева i полімерних матеріалів (спеціалізація ПЦБ, МБГ)
  • Сталеві конструкції (спеціалізація ПЦБ, МБГ)
  • Металеві та залізобетонні конструкції (спеціалізація ВВ)
  • Спецкурс випускаючої кафедри (спеціалізація ПЦБ)

Спеціальність 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”:

  • Будівельні конструкції. Металеві конструкції

Спеціальність 101 «Екологія»:

  • Архітектура і будівельні конструкції

Спеціальність  122 «Комп’ютерні науки»

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»:

  • Інформаційні технології проектування та розрахунку металевих конструкцій

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

  • Товарознавство будівельних конструкцій
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram