Здобувачі вищої освіти І-го рівня (бакалавр)

Гарант освітньої програми

Відомості про гаранта освітньої програми
Група забезпечення спеціальностей кафедри

Офіційні документи

Нормативні документи КНУБА

Освітня програма і стандарт вищої освіти

Публічне обговорення освітньої програми “Промислове і цивільне будівництво” (бакалавр)

ОП – Освітні програми підготовки бакалавра (2022)

ОП – Освітні програми підготовки бакалавра (2023)

Навчальні плани

Робочий навчальний план підготовки бакалавра

Вступ

Правила прийому до КНУБА
Вступ на 1 курс навчання з повною загальною середньою освітою (за сертифікатами ЗНО)
Вступ на 1 курс навчання з дипломом молодшого спеціаліста (скорочений термін навчання)

Нормативні освітні компоненти

СИЛАБУСИ нормативних освітніх компонент

Вибіркові освітні компоненти пропоновані кафедрою

Вибіркові компоненти КНУБА

Каталог вибіркових освітніх компонент КНУБА 2022-2023

СИЛАБУСИ вибіркових компонент пропонованих кафедрою металевих і дерев’яних конструкцій
Вибіркові компоненти пропоновані кафедрою металевих і дерев’яних конструкцій

Навчання

Освітній сайт університету
Електронний каталог бібліотеки університету
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Захисти дипломних проектів бакалаврів

Дистанційний захист із застосуванням відеоконференцзв’язку

Роботодавці та стейкхолдери

Меморандум про співпрацю з Інститутом зварювання м. Любляна, Словенія

Договори про співпрацю:

Договір про співпрацю з НДПП “Вартість”

Договір про співпрацю з Науково-виробничим товариством з обмеженою відповідальністю “СКАД Софт”

Угода про наукове консультування з ТОВ “БК МОНОЛІТ СТАЛЬ”

Конференції проведені кафедрою

Відгуки роботодавців та стейкхолдерів

Відгук на проект освітньо-професійної програми “Промислове і цивільне будівництво”

Рецензія-відгук на освітньо професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Промислове і цивільне будівництво”


Матеріально-технічне забезпечення кафедри

Обладнання, що використовується під час навчального процесу:

 1. Прес гідравлічний ПММ-200
 2. Прес гідравлічний 2ПГ-500
 3. Прес гідравлічний П-250
 4. Електр. кранбалка
 5. Навантажувальний прилад
 6. Прес Р-5
 7. Ферма Алюмінієва
 8. Випробувальна машина ГДР
 9. Дефектоскоп АД-50У
 10. Динамометр ДОМС-50
 11. Динамометр ДПУ-20-2
 12. Установка вантової ферми
 13. Динамометр ДОСА-5
 14. Динамометр ДПУ-20
 15. Динамометр ДПУ-20
 16. Дефектоскоп УДМ-3
 17. СИИТ-3
 18. Динамометр ДОСМ-3-0,2
 19. Моделі будівель і споруд (мет., дер., пласт.) – 20 шт.

Перелік спеціальностей кафедри:

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»:

 • Конструкції будівель i споруд (Рецензія-відгук на освітньо професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Промислове і цивільне будівництво”Металеві та дерев’яні конструкції).

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»:

 • Будівельні конструкції (спеціалізація ГБ, ТБКВМ, ТВ)
 • Конструкції з дерева i полімерних матеріалів (спеціалізація ПЦБ)
 • Конструкції з дерева i пластмас (спеціалізація МБГ)
 • Сталеві конструкції (спеціалізація ПЦБ, МБГ)
 • Металеві та залізобетонні конструкції (спеціалізація ВВ)
 • Спецкурс випускаючої кафедри (спеціалізація ПЦБ)

Спеціальність 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”:

 • Будівельні конструкції. Металеві конструкції

Спеціальність 101 «Екологія»:

 • Архітектура і будівельні конструкції

Спеціальність  122 «Комп’ютерні науки»

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»:

 • Інформаційні технології проектування та розрахунку металевих конструкцій

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

 • Товарознавство будівельних конструкцій
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram