Публікації 2024

ПУБЛІКАЦІЇ

2024 рік

Монографії:

Статті:

1. Дичка І.А., Радченко К.О., Терейковський І.А., Терейковська Л.О. Концептуальна модель процесу прогнозування навантаження на вебсервер. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Випуск № 54. 2024. C. 74-83.
 
2. Забарило, О. В., Коротких, Ю. А., Забарило, П. О. (2024). Роль моделювання транспортних потоків у вирішенні актуальних транспортно-планувальних проблем України. Управління розвитком складних систем, (57), 157–163.
 
3. Мазуренко, Р. В., Єременко, Б. М. (2024). Інтелектуальна система керування трафіком великого міста: концепт онтології «моделі рішень». Управління розвитком складних систем, (57), 174–180.
 
4. Полтораченко, Н. І. (2024). Моделювання інженерної мережі в зоні дії одного регулятора. Управління розвитком складних систем, (57), 107–111. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2024.57.107-111
 
5. Стецик, О. А., Теренчук, С. А. (2024). Розробка моделі системи уникнення ефекту «Бульбашки» в соціальних мережах. Управління розвитком складних систем, (57), 77–82.
https://doi.org/10.32347/2412-9933.2024.57.77-82
 
6. Терентьєв, О. О., Соловей, Б. А. (2024). Байєсова нейронна мережа для зменьшення аварійності експлуатації будівельного баштового крана. Управління розвитком складних систем, (57), 96–101.
 
7. Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Тисленко О.Б., Зубрій І.М., Макарчук О.В. Архітектура інформаційної системи діагностики технічного стану фундаментів будівель /  SWorldJournal. Issue No24 Part 1 March 2024. P. 135-143. DOI: 10.30888/2663-5712.2024-24-00-073. 
 
8. Човнюк Ю. В., Приймаченко О. В., Чередніченко П. П., Турчанінова Л. І.,Шудра Н. С. Фундаментальний аналіз та оптимізація (мінімізація) динамічних навантажень у пружних елементах механізмів підйому вантажу кранів. Частина І.  Механіка та математичні методи, 2024. T. VІ. №. 1. С. 74–83.

https://doi.org/10.31650/2618-0650-2024-6-1-74-83

9. Човнюк Ю. В., Чередніченко П. П., Васильєва Г. Ю., Турчанінова Л. І.,Шудра Н. С. Фундаментальний аналіз та оптимізація (мінімізація) динамічних навантажень у пружних елементах механізмів підйому вантажу кранів. Частина ІІ.  Механіка та математичні методи, 2024.T. VІ. №. 1. С. 84−94

Конференції:

1. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П., Гетун Г.В., Баліна С. Н.,  Марківський підхід до моделювання в екології Proceeding of the XVIII international conference on science and education, January 4-11, 2024, Hajduszoboszlo (Hungary), p.90-93.[ Googl scolar]

https://iftomm.ho.ua/pages/se.html

2. Iryna Bezklubenko, Balina Olena, Getun Galina, Butsenko Yurij. Features static calculation of arches. В зб. тез доп. XІV міжнародна наукова-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». – Чернігів, 23-24 травня 2024. –  С.133-135. https://drive.google.com/file/d/15mitUYU6xh3ZNesFzsQq4cQwL9HxHmhC/view

3. Гетун Г.В., Баліна О.І., Безклубенко І.С., Ботвіновська С.І., Соломін А.В. Об`ємно-планувальні та конструктивні рішення захисних споруд цивільного захисту населення Proceeding of the XVIII international conference on science and education, January 4-11, 2024, Hajduszoboszlo (Hungary), p.55-62.[Googl scolar]

https://iftomm.ho.ua/pages/se.html

4.Gorbatyuk Yevgenii, Terentyev Olexander. Creation of an information system for assessing the quality of design solutions during building construction. Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2024. Pp. 292-296. ISBN 978-966-8219-87-0. 

https://sci-conf.com.ua/xi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-8-10-01-2024-kiyiv-ukrayina-arhiv/.

5.Gorbatyuk Ievgenii, Terentyev Olexander, Bulavka Oleg. Critical loads during the operation of tower cranes. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 84): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 18-19 січня 2024 р.) / редкол.: О. Патряк та ін. ГО “Наукова спільнота”, WSZIA w Opolu. Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. 2024. С. 124-126.

http://www.konferenciaonline.org.ua/

6. Gorbatyuk Ie., Terentyev O., Tyslenko O., Zubrij I. Modeling of reliability of foundation structures / Importance of Soft Skills for Life and Scientific Success: Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Internet Conference, FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine, March 7-8, 2024. Pp. 7-8. ISBN 978-617-8293-21-5.

URL: http://www.wayscience.com/.

7. Горбатюк Є.В., Тисленко О.Б., Зубрій І.М. Функціонування інженерних комплексів при створенні цільових об’єктів будіндустрії. International scientific conference “Organization of scientific research in modern conditions ‘2024” No 23 on March 21, 2024. Seattle, Washington, USA. Pp. 46-51. DOI 10.30888/2709-2267.2024-23-00-017. 

https://www.proconference.org/index.php/usc/issue/view/usc23-00.

8.  Jawad A.M., Alamro L., Abdulrazak L., AbdelRahman A., Bezklubenko I. Study of Camera Efficiency and Image Resolution . Proceedings of FRUCT’35 Tampere, Finland, 24-26 April 2024. FRUCT Oy, Finland, ISSN 2305-7254, ISBN 978-952-65246-1-0 Р. 294-306.

 
 

9. Terentyev O., Gorbatyuk Ie. Calculation of building foundations using a mathematical apparatus. Modern research in science and education. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2024. Pp. 250-257. ISBN 978-1-73981-123-5. 

https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-science-and-education-11-13-01-2024-chikago-ssha-arhiv/.

10. Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Власюк В.В. Загальний підхід до моделювання надійності фундаментних конструкцій. Проблеми, пріоритети та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 15 лютого 2024 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2024. С.77-78. ISBN 978-617-8231-47-7.

URL: https://www.economics.in.ua/2024/02/15-02.html

11. Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Конах М.О. Калібрування статичних методів моделювання надійності фундаментних конструкцій. Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 20 лютого 2024 р.). Ізмаїл: ЦФЕНД, 2024. С.65-66. ISBN 978-617-8231-48-4.

URL: https://www.economics.in.ua/2024/03/20.html.

12. Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Левкович О.М. Експертна інформаційна система підтримки прийняття рішень для задачі діагностики технічного стану будівель. Наукові тренди постіндустріального суспільства: збірник наукових праць з матеріалами VI Міжнародної наукової конференції, м. Івано-Франківськ, 26 квітня, 2024 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2024. С.166-168. ISBN 978-617-8312-26-8. DOI 10.62731/mcnd-26.04.2024

https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/issue/view/26.04.2024

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2024/05/61-90-pb-compressed.pdf

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram