Про кафедру управління проєктами

Завідувач кафедри – доктор технічних наук,  професор   Бушуєв Сергій  Дмитрович.

Академік Української Академії Наук, академік Академії будівництва України, заслужений діяч науки і техніки України, професор Сіднейського університету, засновник та президент Української асоціації Управління Проектами, член Ради Директорів Всесвітньої Асоціації Управління Проектами, академік Нью-Йоркської академії наук, Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки, автор та співавтор більш ніж 200 наукових праць та книг.

Тел. 044 244 96 90, e-mail: sbushuyev@ukr.net

Історія кафедри

Історія кафедри 

З 1998 року Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури (КНУБА) у кооперації із фахівцям Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ» розпочав підготовку магістрів за спеціальністю «Управління проєктами». У 2001 році буда створена кафедра проєктного менеджменту, яка згодом змінила назву на кафедру управління проєктами. До 2001 року КНУБА впроваджувала проєкт Світового банку Реконструкції та Розвитку щодо створення кадрового потенціалу керівників проектів та програм на основі магістерської програми. З 2015 року разом у кооперації із колегами із Дортмундського університету прикладних наук та мистецтв (м. Дортмунд, Німеччина) стартував проект Euro MPM, в рамках якого магістри, які навчаються на кафедрі за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» та 073 «Менеджмент», освітні програми «Управління проєктами», мають можливість отримати диплом Дортмундського університету прикладних наук та мистецтв за програмою управління проєктами чи цифрова трансформація.  

З 2016 року кафедра забезпечує підготовку докторів філософії. 

З 2020 року кафедра долучилась до реалізації освітньої програми з управління проєктами на бакалаврському рівні, спеціальність 126 «Інформаційні технології і системи».  

З 2021 року кафедра упроваджує освітню програми «Штучний інтелект» на бакалаврському рівні, спеціальність 126 «Інформаційні технології і системи». 

З 2022 року кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою «Штучний інтелект. Когнітивні технології» на магістерському рівні, спеціальність 126 «Інформаційні технології і системи». 

Завдяки своїм фаховим знанням, умінням та навичкам випускники кафедри можуть обіймати посади керівників та консультантів різного рівня в державних органах, міністерствах, установах та організаціях різного спрямування. Після успішного складання додаткового іспиту в Українській асоціації управління проектами «УКРНЕТ» – магістри мають можливість отримати Сертифікат рівня Е або D Професійного менеджера проектів міжнародної асоціації управління проектами (International Project Management Association). 

26 червні 2023 року на засіданні Вченої ради КНУБА зав.каф. Сергій БУШУЄВ презентував результати наукової діяльності для надання колективу науковців у сфері управління проєктами, які здійснюють свої дослідження під керівництвом проф. С.БУШУЄВА та його учнів, статусу наукової школи, відповідно до Положення про наукові школи КНУБА, введеного у дію наказом ректора № 280 від 06.07.2021 р. 

Завідувачем кафедри з моменту її заснування є її засновник та провідний керманич наукового напрямку з управління проєктами в Україні д.т.н., проф. Сергій Бушуєв. 

Поточну інформацію про кафедру можна віднайти на фейсбуці кафедри. 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram