ІІ-ий рівень вищої освіти (магістр)

До уваги здобувачів

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр за такими спеціальностями (освітніми програмами)

Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма: Управління проєктами

Технології управління людськими ресурсами: психологічні, комунікаційні та лідерські аспекти (денна заочна)

Цифрова бізнес-екосистема (денна заочна) 

Економіко-математичне моделювання у проєктному управлінні (денна заочна)

Архітектурний проєктний менеджмент (денна заочна

Бізнес аналіз та прийняття рішень (денна заочна)

Бізнес аналіз (денна заочна)

Бізнес планування (заочна денна)

Генерування підприємницьких ідей: креативні технології, стартапи (денна заочна

Інжиніринг в проєктах девелопменту (денна заочна)

Іноземна мова (денна заочна)

Формування та операційне управління середовищем втілення проєкту з використання інформаційних технологій (денна заочна)

Управління ризиками та можливостями проєкту (денна заочна ) 

Управління програмами, портфелями проєктів та офіс управління проєктами (денна заочна)

Управління сталим розвитком (денна заочна)

Управління якістю в проєктах , стандарт управління проєктами (денна заочна)

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Освітньо-професійна програма: Управління проєктами

Освітня програма: 2021/20222022/20232023/2024.
Навчальний план: 2021/22 (Денна, Заочна); 2022/23 (ДеннаЗаочна); 2023/24 (Денна, Заочна)
ОК1 Управління ІТ проєктами. Гнучкі методології (Матеріали курсу оновлюються в рамках участі у міжнародному проєкті EuroPIM України (EU-ViMUk), що реалізується в рамках програми «Україна цифрова: забезпечення успішності навчання під час кризи (2022)» за кошти німецької служби академічних обмінів DAAD)
ОК2 Математичні моделі та методи в управлінні ІТ проєктами (Матеріали курсу оновлюються в рамках участі у міжнародному проєкті EuroPIM України (EU-ViMUk), що реалізується в рамках програми «Україна цифрова: забезпечення успішності навчання під час кризи (2022)» за кошти німецької служби академічних обмінів DAAD)
ОК4 Управління інноваціями в ІТ-проєктах та цифрова трансформація (Матеріали курсу оновлюються в рамках участі у міжнародному проєкті EuroPIM України (EU-ViMUk), що реалізується в рамках програми «Україна цифрова: забезпечення успішності навчання під час кризи (2022)» за кошти німецької служби академічних обмінів DAAD)
ОК7 Управління якістю, ризиками та можливостями в ІТ-проєктах (Матеріали курсу оновлюються в рамках участі у міжнародному проєкті EuroPIM України (EU-ViMUk), що реалізується в рамках програми «Україна цифрова: забезпечення успішності навчання під час кризи (2022)» за кошти німецької служби академічних обмінів DAAD)
ОК11 Переддипломна практика
ОК12 Атестаційна робота магістра. Для усіх здобувачів вищої освіти, а також для здобувачів із особливими освітніми потребами, існує можливість проходження переддипломної практики у дистанційному режимі в рамках дистанційного курсу “Створення та розвиток ІТ-продуктів”, розробленого ІТ-продуктовою компанією Genesis спеціально для ЗВО за підтримки МОН

ОК1 Управління ІТ проєктами. Гнучкі методології (Матеріали курсу оновлюються в рамках участі у міжнародному проєкті EuroPIM України (EU-ViMUk), що реалізується в рамках програми «Україна цифрова: забезпечення успішності навчання під час кризи (2022)» за кошти німецької служби академічних обмінів DAAD)
ОК2 Математичні моделі та методи в управлінні ІТ проєктами (Матеріали курсу оновлюються в рамках участі у міжнародному проєкті EuroPIM України (EU-ViMUk), що реалізується в рамках програми «Україна цифрова: забезпечення успішності навчання під час кризи (2022)» за кошти німецької служби академічних обмінів DAAD)
ОК4 Управління інноваціями в ІТ-проєктах та цифрова трансформація (Матеріали курсу оновлюються в рамках участі у міжнародному проєкті EuroPIM України (EU-ViMUk), що реалізується в рамках програми «Україна цифрова: забезпечення успішності навчання під час кризи (2022)» за кошти німецької служби академічних обмінів DAAD)
ОК7 Управління якістю, ризиками та можливостями в ІТ-проєктах (Матеріали курсу оновлюються в рамках участі у міжнародному проєкті EuroPIM України (EU-ViMUk), що реалізується в рамках програми «Україна цифрова: забезпечення успішності навчання під час кризи (2022)» за кошти німецької служби академічних обмінів DAAD)
ОК11 Переддипломна практика
ОК12 Атестаційна робота магістра. Для усіх здобувачів вищої освіти, а також для здобувачів із особливими освітніми потребами, існує можливість проходження переддипломної практики у дистанційному режимі в рамках дистанційного курсу “Створення та розвиток ІТ-продуктів”, розробленого ІТ-продуктовою компанією Genesis спеціально для ЗВО за підтримки МОН

Пропозиції стейкхолдерів, роботодавців та здобувачів освіти щодо покращення освітньої програми “Управління проєктами” та її окремих компонентів можна відправити на електронну пошту гаранту ОП д.т.н., проф. Олені Веренич verenych.ov@knuba.edu.ua

Результати обговорення

Освітня програма отримала умовну (відкладену) акредитацію відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану» (Додаток 1 до протоколу засідання № 20 від 22.11.2022 р. Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти).”

Спеціальність 126: Інформаційні системи та технології
Освітньо-професійна програма: Штучний інтелект. Когнітивні технології

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram