І-ий рівень вищої освіти (бакалавр)

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за такими спеціальностями (освітніми програмами):

Освітньо-професійна програма "Управління проєктами"
Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

ОК01 Фізичне виховання
ОК02 Фізика
ОК03 Математичний аналіз
ОК04 Дискретна математика
ОК05 Програмування та алгоритмічні мови
ОК06 Історія української державності та культури
ОК07 Вступ до фаху
ОК08 Ділова іноземна мова
ОК09 Основи академічного письма
ОК10 Об’єктно-орієнтоване програмування
ОК11 Історія філософії та філософської думки
ОК12 Комп’ютерна схемотехніка та електроніка
ОК13 Теорія рядів дійсної та комплексної змінної
ОК14 Теорія алгоритмів
ОК15 Технології комп’ютерного проектування
ОК16 Теорія ймовірності
ОК17 Системне програмування
ОК18 Теорія управління
ОК19 Організація баз даних та знань
ОК20 Крос-платформне програмування
ОК21 Дослідження операцій
ОК22 Управління проєктами
ОК23 Управління вимогами до інформаційних систем та технологій в проєктах
ОК24 Проєкти реінжинірингу бізнес-процесів підприємств та Agile трансформація
ОК25 Проєкти діджиталізації діяльності організацій
ОК26 Гнучкі методи та технології управління ІТ-проєктами
ОК27 Політологія
ОК28 Моделювання нейронних мереж та глибинне навчання
ОК29 Життєві цикли інформаційних систем, технологій та проєктів
ОК30 Управління комунікаціями в ІТ-проєктах
ОК31 Креативні технології управління проєктами
ОК32 Фахова іноземна мова
ОК33 Реалізація проєктів менеджменту якості засобами інформаційних технологій

ВП Виробнича практика

ПП Переддипломна практика

Здобувач обирає дисципліни сумарним обсягом 60,0 кредитівПерелік вибіркових компонентів, які реалізує кафедра в рамках освітньо-професійної програми:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram