ВИКЛАДАЦЬКИЙ І ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Scientific activity

Завідувач кафедри

Глива Валентин Анатолійович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: hlyva.va@knuba.edu.ua

physics_dep@knuba.edu.ua

читати далі …

 

Азнаурян Ірина Олександрівна

доцент кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: aznaurian.io@knuba.edu.ua

читати далі …

 

Бесараб Олег Миколайович

завідувач лабораторії кафедри фізики, асистент кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: besarab.om@knuba.edu.ua

читати далі …

 

Бірук Яна Ігорівна

доктор філософії (технічні науки), асистент кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: biruk.iai@knuba.edu.ua

читати далі …

 

 

 

Бурдейна Наталія Борисівна

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: burdeina.nb@knuba.edu.ua

читати далі …

 

 

Григорчук Олександр Михайлович

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: hryhorchuk.om@knuba.edu.ua

читати далі …

 

 

Клапченко Василь Іванович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: klapchenko.vi@knuba.edu.ua

читати далі …

 

 

Краснянський Григорій Юхимович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: krasnianskyi.giu@knuba.edu.ua

читати далі …

 

 

Кузнецова Ірина Олександрівна

асистент кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: kuznetsova.io@knuba.edu.ua

читати далі …

 

 

 

Петруньок Тетяна Броніславівна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: petrunok.tb@knuba.edu.ua

читати далі …

 

 

Тарасевич Віталій Іванович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: tarasevych.vi@knuba.edu.ua

читати далі …

 

 

 

Фролов Валерій Федорович

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: frolov.vf@knuba.edu.ua

читати далі …

 

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram