ВИКЛАДАЧІ

Дем’яненко Роман  Анатолійович

Завідувач кафедри “Інженерна геодезія”

Доцент, кандидат технічних наук
ORCID 0000-0002-5405-3840
Web of Science ABB-4048-2020
Google Академія
demianenko.ra@knuba.edu.ua
(044)249-72-51, кімната 204 (3 корпус)

Докладніше…

Анненков Андрій Олександрович

професор, доктор технічних наук,  академік
провідний будівельний експерт, провідний інженер-проєктувальник
Scopus Author ID 57190021687
ORCID 0000-0002-3618-5399
Web of Science AAF-2662-2020
Google Академія
annenkov.ao@knuba.edu.ua
кімн. 208 (3 к),  тел. (044)241-55-24

Самойленко Олександр Миколайович

– професор, доктор технічних наук,
Директор Науково-виробничого інституту геометричних, механічних та віброакустичних вимірювань та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки

ORCID 0000-0002-9426-8707

samoilenko.om@knuba.edu.ua

Докладніше…

Шульц Роман Володимирович 

професор, доктор технічних наук
Scopus Author ID 57190371980
ORCID 0000-0003-2581-517X
Web of Science N-5724-2017
Google Академія
кімн. 331 (3 к),  тел. 243-26-71
shults.rv@knuba.edu.ua

Докладніше…

Кузьмич Олександр Йосипович

професор, кандидат технічних наук,

ORCID  0000-0003-1762-6344
кімн. 213 (3 к),  тел. (044)249-72-55
kuzmych.oy@knuba.edu.ua

Докладніше…

Ісаєв Олександр Павлович

доцент, кандидат технічних наук,

ORCID 0000-0002-2175-0324

кімн. 213 (3 к), тел. (044)249-72-55

isaiev.op@knuba.edu.ua

Докладніше…

Медведський Юрій Вікторович

кандидат технічних наук, доцент

ORCID 0000-0003-0342-7088

Web of Science AAV-9149-2020

Google Академія

кімн. 208 (3 к),  тел. (044)241-55-24

medvedskyi.iuv@knuba.edu.ua

Докладніше…

Литвин Григорій Михайлович

доцент, кандидат технічних наук,

ORCID 0000-0002-9240-375Х 

кімн. 215 (3 к),  тел. (044)241-55-24

lytvyn.gm@knuba.edu.ua

Докладніше…

Лапицький Ігор Володимирович

доцент, кандидат технічних наук,

ORCID 0000-0001-7333-2100

lapytskyi.iv@knuba.edu.ua

кімн. 215 (3 к),  тел. (044)241-55-24

Докладніше…

Адаменко Олександр Вікторович

доцент кафедри “Інженерна геодезія”,

кандидат технічних наук,

ORCID 0000-0001-7608-1845

кімн. 208 (3 к),  тел. (044)241-55-24
adamenko.ov@knuba.edu.ua

Докладніше…

Білоус Микола Васильович

кандидат технічних наук,
ПАТ «Київметробуд»
ORCID 0000-0002-1368-7628

bilous.mv@knuba.edu.ua

Докладніше…

Гуляєв Юрій Федорович 

доцент,
ORCID 0000-0002-7265-1975
кімн. 215 (3 к)

тел. (044)241-55-24

guliaiev.iuf@knuba.edu.ua

Докладніше…

Чуланов Петро Олександрович

старший викладач,
ORCID 0000-0002-6735-3770
кімн. 208 (3 к)

тел. (044)241-55-24
chulanov.po@knuba.edu.ua

Докладніше…

Шудра Наталія Сергіївна

старший викладач,
ORCID 0000-0001-5416-7680
кімн. 16 (3 к),

тел. (044)249-72-51
shudra.ns@knuba.edu.ua

Докладніше…

Циколенко Олена Василівна

асистент кафедри “Інженерна геодезія”
ORCID 0000-0001-9231-8400
кімн. 208 (3 к),   

тел. (044)241-55-24

tsykolenko.ov@knuba.edu.ua

Докладніше…

БОНДАР СВІТЛАНА АНДРІЇВНА

асистент кафедри “Інженерна геодезія”

ORCID 0000-0002-9378-6588

Google Scolar 

bondar.sa@knuba.edu.ua

кімната 208 (3 корпус)

тел. (044)241-55-24

Докладніше

Чумак Ольга Вікторівна

асистент кафедри “Інженерна геодезія”
ORCID
кімн. 208 (3к),     тел. (044)241-55-24
chumak.ov@knuba.edu.ua

Докладніше…

Ремішевський Олег Леонідович

завідувач лабораторії кафедри “Інженерна геодезія”,

асистент кафедри “Інженерна геодезія”
тел. (044)249-72-51,    кімн. 16 (3 к), 
remishevskyi.ol@knuba.edu.ua

ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

Бурлака Анатолий Викторович

інженер 1 категорії,
кімн.20 (3 корпус)
burlaka.av@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram