Методичне забезпечення фахових освітніх компонент

ОК01. Iноземна мова. Силабус

ОК02 Фiлософiя науки, технiки та архiтектури Силабус

ОК03 Академiчна доброчеснiсть та академiчне письмо Силабус

ОК04 Органiзацiя наукової дiяльностi та iнформацiйнi технологiї

ОК05 Фінансування наукових досліджень грантова діяльність Силабус

ОК06 Методика викладання у вищій школі Силабус

ОК07. Спецiальний курс. Силабус

ОК08 Педагогічна практика Силабус

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram