НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ЛАНДШАФТНОЇ ТА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Навчальна діяльність

1-4 рік навчання – загальний курс підготовки архітекторів та захист дипломного проекту рівня «Бакалавр».

Протягом перших чотирьох років навчання здійснюється за загальним курсом підготовки архітекторів із виконанням різних типологічних проектів з поступовим ускладненням тем, підсумком якого, є захист дипломного проекту рівня «Бакалавр».

5-6 рік навчання – спеціалізований курс за напрямком «Ландшафтна архітектура», захист дипломного проекту рівня «Магістр».

На 5-6 роках підготовки викладаються основні теоретичні дисципліни зі спеціалізації:

 • «Вступ до ландшафтної архітектури»
 • «Основи регіонального планування еколого-містобудівних систем»
 • «Ландшафтне планування»
 • «Дендрологія»
 • «Історична та сучасна практика ландшафтної архітектури»
 • «Методика проектування архітектурно-ландшафтних об’єктів»
 • «Наукові дослідження у ландшафтній архітектурі»

На практичних заняттях студенти вчаться застосовувати теорію і методику архітектурно-ландшафтного проектування та планування на прикладі ландшафтно-рекреаційних територій різного масштабу, враховуючи інженерні, екологічні, законодавчо-нормативні, соціальні та етичні вимоги, виконують проекти з розвитку зеленої інфраструктури міст, збереження природних та культурних ландшафтів, відновлення деградованих територій та планування рекреаційних.

Методична діяльність

Методичні видання, конспекти лекцій, підручники для учбового процесу, в тому числі:

 1. «Містобудування. Довідник проектувальника». Розділи: «Озеленені території», «Курортно-рекреаційні та природно-заповідні території», за редакцією Т.Панченко (2006)
 2. «Туристичне середовище:архітектура, природа, інфраструктура». Монографія – навчальний посібник. Т.Панченко (2009)
 3. «Типологія об’єктів ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури». Навчальний посібник. Т.Панченко, С.Проценко, Л.Рубан, О.Пантюхіна, С.Шешукова (2013)
 4. «Архітектурно-ландшафтна організація прирічкових територій».Навчальний посібник. Л.Рубан (2013)
 5. «Еколого-ландшафтний довідник». Навчальний посібник. С.Проценко (2014)
 6. «Ландшафтно-рекреаційне планування природно-заповідних територій». Монографія. Т.Панченко (2015)
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram