Наукова діяльність

Наукові публікації

Наукові публікаці  за 2022р.

Монографії

 1. Абизов В. Камьонка Л., Сафронова О., Устінова І. Формування збалансованого (сталого) архітектурного середовища: монографія/ Під ред. В. Абизова і Л. Камьонки: монографія.  Kielce, 2022. 204 с.

 

Наукові праці

 1. Бець С.М. Біоніка та дизайн інтер’єру. Використання біологічних методів та структур для формування гармонійного середовища. Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. Дизайн. К.: НАУ, 2022. Вип. 25. С. 150-157. doi: 10.18372/2415-8151.25.16791 URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design/article/view/16791
 1. S. Baiandin, A. Pawłowska, O. Ivashko, O. Pryimachenko, P. Baiandin, M. Kokoszko, A. Dmytrenko, V. Pavliuk. Restoration, Operation and Inclusion of Museums in Large Cities with Noise Load.  “International Journal of Conservation Science” Volume 13,  Issue  2, 2022. pp. 473-490.
 2. Oksana Pylypchuk, Olga Krivenkо, Yurii Kolomiiets, Tetiana Bulhakova and Oleksandra Shmeliova. (2021). Formation of Creative Abilities of Design Artists in the Design of Colour Schemes of Fine Art Objects in the Interior. J. of Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR),  Atlantis Press SARL, Part of Springer Nature [Proceedings of the 7th International Conference on Social Science and Higher Education, Oct. 28-30, 2021, Xiamen, China] pp. 1-6. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.211122.047 (журнал знаходиться в WoS, індексація запланована в 2022).
 3. Сафронова А.В., Сафронова О.О. Сафронов В.К. (2022). Phototypology as a method of displaying the formation of the urban environment in a modern photobook Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. Дизайн. Вип. 25. С. 217-226. http:// doi.org/10.18372/2415-8151.25.16799  
 4. Сафронов, В., & Сафронова, О. (2022). Деякі аспекти формування інформаційно-емоційної складової дизайну архітектурного середовища. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (63), 100–109.
 5. Małgorzata Hryniewicz, Andrii Dmytrenko, Oleksandr Kashchenko, Yuliia Tretiak, Michał Krupa, Hanna Yablonska, Olena Yaremchuk. Landscaping of Montenegrin resorts: Adriatic coast and the Bay of Kotor. Landscape Architecture and Art, 2022, 20 (20) pp. 53-62
 6. Shevchenko, L., Krivenko, O., Pylypchuk О., Venedyktova, G. (2022). Optimization of the process of designing high-rise bioclimatic buildings using renewable energy. AIP Conference Proceedings, 2490. URL: https://aip.scitation.org/journal/apc.

 

 

Тези наукових конференцій

 1. Бець С.М. Паттерни дизайну та їх вплив на майбутнє людства. Наука, освіта і суспільство: нові дослідження і перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 6 травня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 66-67.  URL: https://drive.google.com/file/d/1cpLmMXhWWydLrWLw4QmGEURVxQcCFYtO/view
 2. Бець С.М. Трансформації проєктування та дизайну закладів освіти у сучасних реаліях. Інновації в архітектурі та дизайні: збірник матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, (травень 2022 р.) / М-во культури та інформаційної політики України М-во освіти і науки України, Національна акад. образ. мист-ва і арх-ри [за ред.:О.А. Трошкіної]. – Київ: НАОМА, 2022. С. 254-255. URL: https://drive.google.com/file/d/1_fIU3AhtA1Ya6XCve2l40prxkk12UizZ/view
 3. Safronova А.V., Safronova О.О.  Current issues of design of ukrainian contemporary photobook Інновації в архітектурі та дизайні: збірник матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, (травень 2022 р.) Київ: НАОМА, 2022. C. 274-276.
 1. Яремчук О. М. Сучасний шрифтовий плакат. Перспективні тенденції розвитку. Третя міжнародна конференція «Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах»: зб. Тез між нар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, Poistechnika Warszawska, INTBAU. Київ, 2022. С. 105-107. Електронний архів Національної академії мистецтв України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://academia.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/Synthesis-theses-2022-2.pdf
 2. Яремчук Олена Миколаївна СУЧАСНІ КРИТЕРІЇ ВИМОГ ЩОДО ФОРМИ ТА ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ОСНОВАМ КОМПОЗИЦІЇ В ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ //16-17 листопада ІІІ міжнародна наукова конференція «ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ». Режим доступу: http://mari.kiev.ua/node/281

 

 

Методичні праці

 1. Куленко М.Я. Графічний дизайн. Акцидентний шрифт як мистецтво: навчальний  посібник. Київ, 2022. (рукопис)

 

 

Науково-популярні праці

1.      Куленко Михайло Якович. Ювіляри України. Події. Імена. Звершення. К. Українська конфедерація журналістів, 2021. С. 262-263. Режим доступу: https://who-is-who.ua/main/page/nlu13/190/691

 (надруковані роботи:

 1. «Натюрморт з квітами». Акрил. 60х40, 2019 р.
 2. «Тепла осінь». Полотно, олія. 50х60, 2015 р.
 3. «Похмура осінь». Полотно, олія. 45х60, 2015 р.
 4. «Карпати». Полотно, олія. 50х60,2015).
 5. Куленко Михайло Якович. Мистецький олімп. Україна очима митців 2021. К. Українська конфедерація журналістів, 2021. Режим доступу: https://who-is-who.ua
 6. Куленко Михайло Якович. Мистецький олімп. Україна очима митців 2022. К. Українська конфедерація журналістів, 2021. ІІ Том. С .79, С. 229 Режим доступу: https://who-is-who.ua/main/page/mystetskyy-olimp-Ukrayina-ochyma-myttsiv-2022/223/694

 

 

Публікації кафедри за 2021 р.

 1. Bilenkova S., Czajkowski P., Gordeev A., Heregova S., Kholodnytski V., Korotun I. / Larsson B. (ed.), Lienemeyer J., Marusyk T., Nesteriov T., Pabjan B., Piddubnyi I., Przesmyska E.,Shulyar V., Vatamaniuc A. “AT HOME OR ABROAD? / Chіsinau, Cernivci, Lviv, Wroclaw”// Lund – Stockholm. – 2020. – 560 S., ill. ISBN 978-91-87439-37-7. [колективна монографія].  http://universus.se/arkiv/book/at-home-or-abroad
 2. Li Shuan, Olena Remizova, Valerii Tovbych, Oleksandr Kashchenko, Anna Korovkina Figurative Originality of the Building of the Japanese Middle School In Qingdao in the Modern World Heritage of Art Nouveau – Wiadomości Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation • 65/2021. P.180-190. (ISSN 0860-2395 _ ISSN (Online) 2544-8870, індексується на платформах POL-index, BazTech, BazHum, Index Copernicus, SCOPUS)

http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk65-ost.pdf

http://www.wiadomoscikonserwatorskie.pl/ 

3. Mykola Dyomin, Yulia Ivashko, Oleksandr Ivashko, Kazimierz Kuśnierz, Tetiana Kuzmenko Rozwój trendów i problemów dużych historycznych miast ukraińskich w XX

i XXI wieku. Studium przypadku tendencji urbanistycznych i problemów w rewitalizacji dzielnicy przemysłowej. Wiadomości Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation • 65/2021, c.26-36.

4. Ion SANDU, Mykola ORLENKO, Mykola DYOMIN, Oleksandr IVASHKO, Yulia IVASHKO, Carmen Gabriela LĂZĂREANU, Krystyna PAPRZYCA, Ioan Gabriel SANDU, Paulina SZTABIŃSKA-KAŁOWSKA.

SCIENTIFIC CONSERVATION OF THE OUTSTANDING THEATERS OF THE 19th CENTURY AND THEIR INFLUENCE ON THE CREATION OF MODERN ART-SPACE

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSERVATION SCIENCE Volume 12, Issue 2, April-June 2021: 361-390..

5.Mykola ORLENKO, Yulia IVASHKO, Dominika KUśNIERZ-KRUPA, Justyna KOBYLARCZYK, Oleksandr IVASHKO.   CONSERVATION OF THE RESIDENTIAL AND PUBLIC ARCHITECTURE OF THE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES (ON THE EXAMPLES OF KYIV AND CRACOW).

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSERVATION SCIENCE Volume 12, Issue 2, April-June 2021: 507-528.

6. Oksana Pylypchuk, Olga Krivenkо, Yurii Kolomiiets, Tetiana Bulhakova and Oleksandra Shmeliova. (2021). Formation of Creative Abilities of Design Artists in the Design of Colour Schemes of Fine Art Objects in the Interior. J. of Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR),  Atlantis Press SARL, Part of Springer Nature [Proceedings of the 7th International Conference on Social Science and Higher Education, Oct. 28-30, 2021, Xiamen, China] pp. 1-6. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.211122.047 (журнал знаходиться в WoS, індексація запланована в 2022)

7. Куленко М., Кельба С. Графічний дизайн. Мистецтво каліграфії. Навчальне видання. Київ, 2021. 260 с.

 8. Куленко Михайло Якович. Ювіляри України. Події. Імена. Звершення. К. Українська конфедерація журналістів, 2021. С. 262-263. Режим доступу: https://who-is-who.ua/main/page/nlu13/190/691

 надруковані роботи: 

 • «Натюрморт з квітами». Акрил. 60х40, 2019 р.
 • «Тепла осінь». Полотно, олія. 50х60, 2015 р.
 • «Похмура осінь». Полотно, олія. 45х60, 2015 р.
 • «Карпати». Полотно, олія. 50х60,2015).

 9. Куленко Михайло Якович. Мистецький олімп. Україна очима митців 2021. К. Українська конфедерація журналістів, 2021.  Режим доступу: https://who-is-who.ua

 1. Н. Плісс  Каталог-альбом живописних творів з текстами автора та мистецтвознавців. Рекомендований мистецтвознавцям, культорологам, викладачам творчих вузів. Київ – 2021, 84 сторінок.
 2. Творонович І., Кащенко О. Дизайн-проектування коворкінгів  – Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну». К, 2021. Том 2- 286 – 289. С. 286-289. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1FV-A8baOO9Z4aWucJ6oregf3Q7gqLQmI/view
 3. Біленкова С.ВЕволюція новаторських ідей Адольфа Лооса у просторі часу від естетики модерну – до універсальності модернізму // Міжнародна онлайн конференція: «СОЦІАЛЬНІ КОНДЕНСАТОРИ ЕПОХИ — ПРОСТОРОВІ НОВАЦІЇ У ЗОДЧЕСТВІ МОДЕРНІЗМУ». – Харків: ХНУБА, 20 – 21 квітня 2021 року. http://docplayer.net/215172310-Socialni-kondensatori-epohi-prostorovi-novaciyi-u-zodchestvi-modernizmu.htmlhttps://kstuca.kharkov.ua/news/u-khnuba-vidbulasia-mnk-sotsialni-kondensatory-epokhy-prostorovi-novatsii-u-zodchestvi-modernizmu.html

13. Проблема не у відсутності коштів: Світлана Біленкова розкритикувала організацію демонтажу і збереження архітектурного декору з обєктів культурної спадщини у Чернівцях. // «Букінфо». – 2021. – 03.березня: http://buknews.com.ua/page/problema-ne-u-vidsutnosti-koshtiv-svitlana-bilenkova-rozkrytykuvala-orhanizatsiyu-demontagu-i-zberegennia-arkhitekturnoho-dekoru-z-obiektiv-kulturnoi-spadshchyny-u-chernivtsiakh.html

 1. Біленкова С. Рекреаційні зони озеленення об’єктів культурної спадщини: відтворюємо чи знищуємо. – 2021. – 20 червня: http://versii.cv.ua/news/rekreatsijni-zony-ozelenennya-ob-yektiv-kulturnoyi-spadshhyny-vidtvoryuyemo-chy-znyshhuyemo/55633.html

Участь викладачів у наукових, науково-практичних конференціях :

2022 рік Участь у конференціях, вебінарах, семінарах :

Цибочкіна В.А  зяла участь у циклі вебінарів «Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science», який було проведено науково-навчальним центром компанії «Наукові Публікації».

2021 рік

Наукові фахові видання:

2020 рік

Kashchenko O., Kovalska G., Gnatiuk L. Revitalization of the urban environment and contemporary trends of its humanization via the means of art [Rewitalizacja środowiska miejskiego i współczesne trendy jego humanizacji za pomocą sztuki] // Wiadomości Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation • 61/2020. P.31-34. (ISSN 0860-2395 _ ISSN (Online) 2544-8870, індексується на платформах POL-index, BazTech, BazHum, Index Copernicus, SCOPUS) URL: http://www.wiadomoscikonserwatorskie.pl/  (doi: 10.48234/WK61HUMANIZATION)

Кащенко А.В., Полубок А.П. Методы корректировки масштабной соразмерности скульптуры и архитектурного пространства. – Architecture/ Colloquim Journal – #26(77), 2020 – 4-7 c. (індексується на платформах Index Copernicus, Google Scholar)

Тези доповідей:

Участь у конференціях:

 1. Білинкова С.В. цикл онлайн-лекцій і респект=зустрічей “Оберігаючи видатні міста світу Художник і місто”: Чернівці, обласна універсальна наукова бібліотека ім.М.Івасюка. серпень – грудень 2020 року: http://versii.cv.ua/aktsenti/serpnevi-respekt-zustrichi-z-svitlanoyu-bilenkovoyu/52782.html   
 2. Рябчук В.І.Рерьєф, як складова у формуванні уявлення про просторове середовище у студентів-архітекторів першого курсу.  ПРОГРАМА ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Педагогіка образотворчого мистецтва: традиції, сьогодення, перспективи”. К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 15-16 квітня 2021р. URL: https://fpp.npu.edu.ua/-othermenu-37/ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-pedahohika-obrazotvorchoho-mystetstva-tradytsii-sohodennia-perspektyvy#prohrama-konferentsii
 3. Цибочкіна В.А.Вплив протомистецтва на формування естетичного світогляду у студентів образотворчих спеціальностей.  ПРОГРАМА ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Педагогіка образотворчого мистецтва: традиції, сьогодення, перспективи”. К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 15-16 квітня 2021р. URL: https://fpp.npu.edu.ua/-othermenu-37/ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-pedahohika-obrazotvorchoho-mystetstva-tradytsiisohodenniaperspektyvy#prohrama-konferentsii
 4. 4. Карпов Є.Є. Стилізація в об’ємнопросторових формахяк засіб розкриттяпросторового образуу студентів-бакалаврів. ПРОГРАМА ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Педагогіка образотворчого мистецтва: традиції, сьогодення, перспективи”. К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 15-16 квітня 2021р. URL: https://fpp.npu.edu.ua/-othermenu-37/ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-pedahohika-obrazotvorchoho-mystetstva-tradytsii-sohodennia-perspektyvy#prohrama-konferentsii

  2020 рік            Наукові фахові видання:

  1. Артеменко Г.О. ЧИННИКИ Й УМОВИ ФОРМУВАННЯ ШКОЛИ УКРАЇНСЬКОГО МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З АРХІТЕКТУРОЮ (КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 56. Київ: КНУБА, 2020. С.3-16 (ISSN 2077-3455, індексується на платформах – “Наукова періодика України”, “Google Scholar”, “CrossRef”) – Режим доступу: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.3-16
  2. Kashchenko O., Kovalska G., Gnatiuk L. Revitalization of the urban environment and contemporary trends of its humanization via the means of art [Rewitalizacja środowiska miejskiego i współczesne trendy jego humanizacji za pomocą sztuki] // Wiadomości Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation • 61/2020. P.31-34. (ISSN 0860-2395 _ ISSN (Online) 2544-8870, індексується на платформах POL-index, BazTech, BazHum, Index Copernicus, SCOPUS) URL: http://www.wiadomoscikonserwatorskie.pl/  (doi: 10.48234/WK61HUMANIZATION)
  3. Кащенко А.В., Полубок А.П. Методы корректировки масштабной соразмерности скульптуры и архитектурного пространства. – Architecture/ Colloquim Journal – #26(77), 2020 – 4-7 c. (індексується на платформах Index Copernicus, Google Scholar)
  4. Командиров О.В., Левченко О.В., Косаревська Р.О. АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ // Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза». Вип.65. Київ: Київський НДІ судових експертиз, 2020. С.485-496. (ISSN 0130-2655, індексується на платформах – “Наукова періодика України”, “Index Copernicus”, “Google Scholar”, “CrossRef”). URL: https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.48
  5. Kysil O., Kosarevska R., Levchenko O. The innovation of accounting and certification of historic architectural monuments using BIM technology // «Budownictwo i Architektura» (Poland) 19(2)2020. P.005-018. (ISSN 1899-0665, індексується на платформах – Arianta, BASE, BazTech, CEEOL, Dimensions, DOAJ, EBSCO, ERIH Plus, Google Scholar, Index Copernicus, Infona, PBN/POL-Index, TIB, WorldWideScienc, CrossRef). URL: https://doi.org/10.35784/bud-arch.888
  6. Пилипчук О.Д., Кривенко О.В. Аналіз прикладів застосування біокліматичного підходу до колористичних рішень у висотної забудові // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2020. Вип. № 58. С. 223–232 DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.223-232 (Науковий рецензований журнал, входить до категорії «Б» («Переліку фахових видань України»), а також наукометричної бази Cross Ref, Google Scholar та ін.).
  7. Пилипчук О.Д., Кривенко О.В. Використання сучасних напрямків образотворчого мистецтва у проектно-дизайнерській практиці як засобів організації естетичного предметно-просторового середовища // Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2020. Вип. № 75. С. 317–327. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.317-327. (Науковий рецензований журнал, входить до категорії «Б» («Переліку фахових видань України»), а також наукометричної бази Cross Ref, Google Scholar та ін.).
  8. Pylypchuk, O. (2020). Determination of methods for improving the aesthetic of the environment with the help of visual art. Colloquium-journal, Warszawa, Polska, 30(82), 4–6. DOI: https://doi.org/10.24412/2520-2480-2020-3082-4-6. (Зарубіжний, міжнародний науковий журнал, що входить до наукометричної бази Index Copernicus, Google Scholar, Issuu та ін.).
  9. Прокопов О.В. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ОБРАЗУ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ ЕКСТРЕМАЛЬНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ НА ПРИКЛАДІ СКЕЙТ-ПАРКІВ // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 56. Київ: КНУБА, 2020. С.266-274 (ISSN 2077-3455, індексується на платформах – “Наукова періодика України”, “Google Scholar”, “CrossRef”) – Режим доступу: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.266-274
   1. Третяк Ю.В., Гура М.О. Основні фактори формування архітектурно-планувальної організації вокзалів в обласних центрах. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #10(62), 2020. С.8-13. URL:
    https://eesa-journal.com/2020/12/01/osnovni-faktori-formuvannya-arxitekturno-planuvalnoї-organizaciї-vokzaliv-v-oblasnix-centrax-8-15/
  10. Тези доповідей:

   1. Артеменко Г.О. Засоби і прийоми освітлення інтер’єрів православних храмів // «Transfer of Innovative Technologies 2020» Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. –Київ: КНУБА, 20-21 травня 2020 р. 25-27 с.
   2. Балай Б.М., Косаревська Р.О., Третяк Ю.В. ПРОБЛЕМИ ПРОЄКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ ТИМЧАСОВОГО ЖИТЛА. VI міжнародна науково-практична конференція АРХІТЕКТУРА ІСТОРИЧНОГО КИЄВА. ІСТОРІЯ – ТЕОРІЯ – ПРАКТИКА. К., 20.11.2020. С.20-21. URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2017/06/КНУБА_ІТА_VI_Конференція_2020_11_20_Тези.pdf

   3. Бойко А.С., Косаревська Р.О. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ТА ІННОВАЦІЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ЇЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ. VI міжнародна науково-практична конференція АРХІТЕКТУРА ІСТОРИЧНОГО КИЄВА. ІСТОРІЯ – ТЕОРІЯ – ПРАКТИКА. К., 20.11.2020. С.28-29. URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2017/06/КНУБА_ІТА_VI_Конференція_2020_11_20_Тези.pdf
   4. Бондаренко Ю.С., Косаревська Р.О. ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ТИМЧАСОВОГО
    ЖИТЛА. VI міжнародна науково-практична конференція АРХІТЕКТУРА ІСТОРИЧНОГО КИЄВА. ІСТОРІЯ – ТЕОРІЯ – ПРАКТИКА. К., 20.11.2020. С.30-31. URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2017/06/КНУБА_ІТА_VI_Конференція_2020_11_20_Тези.pdf
   5. Гура М., Третяк Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗТАШУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ. АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ: Матеріали ХI Міжнародної науко-во-практичної конференції (м. Київ, 16–18 листопада 2020 року). – К.: НАУ, 2020. С.56-57. URL: http://iap.nau.edu.ua/images/05_02_20/%20_2020.pdf
   6. Гура М., Третяк Ю.В. ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ. АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ: Матеріали ХI Міжнародної науко-во-практичної конференції (м. Київ, 16–18 листопада 2020 року). – К.: НАУ, 2020. С.57-59. URL: http://iap.nau.edu.ua/images/05_02_20/%20_2020.pdf
   7. Dyomin M., Dmytrenko A., Chernyshev D., Ivashko O. Big Cities Industrial Territories Revitalization Problems and Ways of Their Solution // Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering. – Cham : Springer, 2020. – Vol. 73. – P. 365-373. (Print ISBN 978-3-030-42938-6, Online ISBN 978-3-030-42939-3, індексується на платформі SCOPUS) – URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-42939-3_37 (https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_37)
   8. Кащенко О.В., Плісс Н.А. ЗАДАЧІ ГАРМОНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРНО-ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА УМОВ ДИНАМІЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 23 квітня 2020 року. – Київ: КНУТД, 2020. – у 2 томах. Том 2. С.184-186. URL: https://drive.google.com/file/d/1F5ArVJTBue8Oa5sefSD4EL9hd_F_0WAr/view (http://designconference.knutd.edu.ua/arxiv/)
   9. Кіляєва Д.В., Третяк Ю.В. Проблеми світлового дизайну в комерційному інтер’єрі. Матеріали BMC-2020 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020”. К.: КНУБА, 25-27.11.2020. С.62-63. URL: https://www.bmc-conf.com/en/index.html
   10. Кравченко В.В., Косаревська Р.О., Третяк Ю.В. ПРОГРЕСИВНИЙ ДОСВІД ПРОЄКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ МЕДІАТЕК. VI міжнародна науково-практична конференція АРХІТЕКТУРА ІСТОРИЧНОГО КИЄВА. ІСТОРІЯ – ТЕОРІЯ – ПРАКТИКА. К., 20.11.2020. С.85-86. URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2017/06/КНУБА_ІТА_VI_Конференція_2020_11_20_Тези.pdf
   11. Кулакова Т.Ю., Косаревська Р.О. СИМВОЛИКА ТРАДИЦІЙНОГО УКРАЇНСЬКОГО ОРНАМЕНТУ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ. Програма VI міжнародної науково-практичної конференції АРХІТЕКТУРА ІСТОРИЧНОГО КИЄВА. ІСТОРІЯ – ТЕОРІЯ – ПРАКТИКА. К., 20.11.2020. (доповідь-презентація). URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2017/06/КНУБА_VI_Конференція_2020_11_20_програма.pdf
   12. Кутибаєва Г.Є., Косаревська Р.О. СИМВОЛІКА В СУЧАСНОМУ ЕТНІЧНОМУ ІНТЕР’ЄРІ. VI міжнародна науково-практична конференція АРХІТЕКТУРА ІСТОРИЧНОГО КИЄВА. ІСТОРІЯ – ТЕОРІЯ – ПРАКТИКА. К., 20.11.2020. С.89-90. URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2017/06/КНУБА_ІТА_VI_Конференція_2020_11_20_Тези.pdf
   13. Лазарєв М.П., Косаревська Р.О. ФУТУРИСТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІСТОРИЗМУ В ДИЗАЙНІ. VI міжнародна науково-практична конференція АРХІТЕКТУРА ІСТОРИЧНОГО КИЄВА. ІСТОРІЯ – ТЕОРІЯ – ПРАКТИКА. К., 20.11.2020. С.91-92. URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2017/06/КНУБА_ІТА_VI_Конференція_2020_11_20_Тези.pdf
   14. Левченко О.В., Косаревська Р.О. КОГНІТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬ (BIM) В АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ. V міжнародна науково-технічна конференція ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ (19.11.2020, м.Київ). К.: Видавництво Ліра-К, 2020. С.84-85. URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2017/06/Програма-та-тези-доповідей-V-Міжнародної-науково-технічної-конференції-“Ефективні-технології-в-будівництві”-2020-.pdf
   15. Пилипчук О.Д.Полубок А.П. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ ЄКОЛОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИКИ ПРОСТОРУ. АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ: Матеріали ХI Міжнародної науко-во-практичної конференції (м. Київ, 16–18 листопада 2020 року). – К.: НАУ, 2020. С.108-109. URL: http://iap.nau.edu.ua/images/05_02_20/%20_2020.pdf
   16. Пилипчук, О.Д., Полубок, A.П. (2020). Современные методы взаимодействия художественно-изобразительной и проектно-дизайнерской практики. Materials of the International scientific and practical conference «Cultural studies and art criticism: things in common and development prospects»: conference proceedings, 27–28 November 2020. Venice: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020, 12–15. ISBN 978-9934-26-004-9. ISBN: 978-9934-26-004-9. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-004-9-70.
   17. Pylypchuk, O.D., Krivenkо, O.V., Polubok, A.P. (2020). INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL ASPECTS OF DESIGN ON THE AESTHETICS OF ARCHITECTURAL SPACE. Materials of the International Scientific and Practical Conference: «Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions», Part 2, September, 25–26, Prague, Czech Republic, ISBN 978-9934-588-79-2. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-79-2-2.29.
   18. Pylypchuk O.D. Application of Methods of Forming the Color Environment of the Interior in the Educational Process of Training Designers and Artists // Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє: матеріали у збірнику міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16– 17 листопада 2020 р. Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. С.206–207. ISBN 978-966-695-537-4.
   19. Pylypchuk O.D. Use of modern directions of visual art as a means of enhancing the aesthetics of the architectural environmentтору // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: збірник праць ІI Міжнародна науково-практична конференція, 26–27 листопада 2020 р. Київ: Інститут інноваційної освіти КНУБА, 2020. С. 139–140
   20. Поліщук Є.О., Третяк Ю.В. Проблеми розвитку дизайну меблів в інтер’єрах компактного житла. Матеріали BMC-2020 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020”. К.: КНУБА, 25-27.11.2020. С.40-42. URL: https://www.bmc-conf.com/en/index.html
   21. Сірош А.В., Третяк Ю.В. Систематизація елементів ландшафтного дизайну в інтер’єрі житла. АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ: Матеріали ХI Міжнародної науко-во-практичної конференції (м. Київ, 16–18 листопада 2020 року). – К.: НАУ, 2020. С.142-144. URL: http://iap.nau.edu.ua/images/05_02_20/%20_2020.pdf
   22. Стеценко А.І., Третяк Ю.В. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КОЛЬОРОВОГО ОСВІТЛЕННЯ У ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕР’ЄРАХ. VI міжнародна науково-практична конференція АРХІТЕКТУРА ІСТОРИЧНОГО КИЄВА. ІСТОРІЯ – ТЕОРІЯ – ПРАКТИКА. К., 20.11.2020. С.139-140. URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2017/06/КНУБА_ІТА_VI_Конференція_2020_11_20_Тези.pdf
    1. Татарин А.В., Третяк Ю.В. Особливості формування інтер’єрів житлового простору на етнічних засадах. Матеріали BMC-2020 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020”. К.: КНУБА, 25-27.11.2020. С.34-35. URL: https://www.bmc-conf.com/en/index.html
    2. Tretiak Yu, Shebek N., Timokhin V., Kolmakov Ie., Olkhovets Ol. Sustainable development and harmonization of the architectural environment of cities. – The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020), Kryvyi Rih, Ukraine, Edited by Semerikov, S.; Chukharev, S.; Sakhno, S.; Striuk, A.; Osadchyi, V.; Solovieva, V.; Vakaliuk, T.; Nechypurenko, P.; Bondarenko, O.; Danylchuk, H.; E3S Web of Conferences, Volume 166, id.09001 – Режим доступу: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_09001/e3sconf_icsf2020_09001.html (https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016609001)
   23. Участь у вебінарах та онлайн-семінарах:

    1.Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Clarivate «Профілі автора: створення, корегування, можливості», який відбувся 16.10.2020 року (Україна).

    2.Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Clarivate «Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки», який відбувся 15.10.2020 року (Україна).3.Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Clarivate «Вступ до наукометрії», який відбувся 11.10.2020 року (Україна).4.Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Clarivate «Можливості аналітичного інструменту InCites», який відбувся 11.09.2020 року (Україна).

    5. Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Clarivate «Публікаційна стратегія науковця», який відбувся 10.09.2020 року (Україна).

    6. Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Clarivate «Web of Science Core Collection для наукової роботи», який відбувся 09.09.2020 року (Україна).

    7. Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Clarivate «Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання», який відбувся 08.09.2020 року (Україна).

    8. Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Clarivate «Наукова комунікація в цифрову епоху», який відбувся 07.09.2020 року (Україна).

    9. Косаревська Р.О. Участь у циклі вебінарів науково-навчального центру компанії “Наукові публікації – Publ.Science”: “Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science”, які відбулися з 17 по 21.08.2020 року (Україна).

    10. Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Elsevier “Профіль автора у Scopus”, який відбувся 24.07.2020 року (Україна).

    11. Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Elsevier “ScienceDirect – можливості у відкритому доступі”, який відбувся 17.07.2020 року (Україна).

    12. Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Elsevier “Indeksowanie czasopism naukowych i zwiększanie ich wpływu oraz rozpoznawalności”, який відбувся 14.07.2020 року (Польща).

    13. Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Elsevier “Пошук інформації у Scopus”, який відбувся 10.07.2020 року (Україна).

    14. Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Clarivate «Аналітичний інструмент InCites для установи та науковця», який відбувся 10.07.2020 року (Україна).

    15. Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Clarivate «Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця», який відбувся 09.07.2020 року (Україна).

    16. Косаревська Р.О. Участь у спільному вебінарі компанії Clarivate, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного університету “Києво-Могилянська Академія”, НТУ “Харківський політехнічний університет” «Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави», який відбувся 08.07.2020 року (Україна).

    17. Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Clarivate «Оновлений Journal Citation Reports», який відбувся 08.07.2020 року (Україна).

    18. Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Clarivate «Пошук і аналіз літератури у Web of Science Core Collection», який відбувся 07.07.2020 року (Україна).

    19. Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Clarivate «Публікації в міжнародних виданнях», який відбувся 06.07.2020 року (Україна).

    20. Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Elsevier “Знайомство зі Scopus”, який відбувся 02.07.2020 року (Україна).

    21. Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Clarivate «Можливості аналітичного інструменту InCites», який відбувся 05.06.2020 року (Україна).

    22. Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Clarivate «Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection», який відбувся 03.06.2020 року (Україна).

    23. Косаревська Р.О. Участь у вебінарі компанії Clarivate «Що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection», який відбувся 02.06.2020 року (Україна).

   24. 2019 рік

    Автореферати і дисертації:

    1. Данько К.С. Методичні основи архітектурно-планувальної організації енергоефективних багатоквартирних житлових будинків (18.00.02 – Архітектура будівель і споруд).- К.: КНУБА, 2019.- 293 с. (дисертація).- Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8.pdf
    2. Данько К.С. Методичні основи архітектурно-планувальної організації енергоефективних багатоквартирних житлових будинків (18.00.02 – Архітектура будівель і споруд).- К.: КНУБА, 2019.- 26 с. (автореферат).- Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8.pdf
    3. Пилипчук О.Д. Художньо-декоративні форми як інструмент гармонізації колористики інтер’єрного середовища (05.01.03 – Технічна естетика).- К.: КНУБА, 2019.- 338 с. (дисертація).- Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/diser-8.pdf
    4. Пилипчук О.Д. Художньо-декоративні форми як інструмент гармонізації колористики інтер’єрного середовища (05.01.03 – Технічна естетика).- К.: КНУБА, 2019.- 20 с. (автореферат).- Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/aref-20.pdf

    Наукові фахові видання:

    1. Артеменко Г.О. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИЗАЙН» В СУЧАСНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 55. Київ: КНУБА, 2019. С.3-13 (ISSN 2077-3455, індексується на платформах – «Наукова періодика України», «Google Scholar») – Режим доступу: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2019.55.3-13
    2. Бець С.М. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА КУЛЬТУРНУ ІДЕНТИФІКАЦІЮ ТА РОЗВИТОК ДИЗАЙНУ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 55. Київ: КНУБА, 2019. С.144-153 (ISSN 2077-3455, індексується на платформах – «Наукова періодика України», «Google Scholar») – Режим доступу: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2019.55.144-153
    3. Dyomin M., Ivashko O.. STREET ART AS A NEW PHENOMENON OF ART – A MEANS OF GENTRIFICATION OF THE URBAN ENVIRONMENT // Art Inquiry. Recherches sur les arts 2019, vol. XXI, P.129-148. (ISSN 1641-9278 / e – ISSN 2451-0327, індексується на платформах – Scopus; Index Copernicus) URL: http://doi.org/10.26485/AI/2019/21/9
    4. Ivashko O. The issues of conservation and revitalization of the monuments of industrial architecture [Zagadnienia konserwacji, restauracji i rewitalizacji zabytków architektury przemysłowej] // Wiadomości Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation • 58/2019. P.113-117. (ISSN 0860-2395 _ ISSN (Online) 2544-8870, індексується на платформах POL-index, BazTech, BazHum, Index Copernicus, SCOPUS) URL: http://www.wiadomoscikonserwatorskie.pl/  (doi:10.17425/WK58CONSERVATION)
    5. Кащенко О.В. Художньо образне моделювання в біодизайні // Art & Design. Київ, КНУТД, 2019. Вип.3. С.58-63. (індексується на платформах Index Copernicus, Crossref, Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), Google Scholar The Journals Impact Factor (JIF), Research Bible, Scientific Indexing Services (SIS), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україніка наукова). Режим доступу: http://artdesign.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/33/2019/12/58-%D0%9A%D0%90%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E.pdf (https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.3.6.)
    6. Кащенко О.В. Концептуальні засади архітектурно-мистецької освіти // Архітектурний вісник КНУБА. – К.: КНУБА, 2019, – Вип. 17-18 – с. 18-26.- Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1_1T-Nf-J5ZtsaGQTFrn2rHmMjTm9wAXT/view2
    7. Кащенко О.В. Рівні моделювання природних аналогів при формуванні архітектурно-предметного середовища- Етнодизайн в контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Кн.3. зб наукових праць – Полтава:ПНПУ імені  В.Г. Короленка. 2019. – С.181-185.
    8. Пилипчук О.Д., Полубок А.П. Рішення творчого задуму художньо-декоративної форми в залежності від застосованих матеріалів // Science Rise. DOI: 10.15587/2313-8416.2019.164772. Харків: НВП ПП Технологічний Центр, 2019. Вип. № 4(57). С. 36-39. DOI: 10.15587/2313-8416.2019.164772 (Видання входить до науково-метричної бази Index Copernicus, Cross Ref, Google Scholar, РИНЦ, SIS та ін.)- Режим доступу: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/164772
    9. Pilipchuk O., Kolomiiets Y. (2019). Elaboration of main methods of using coloristics at creating the ecological interior space including artworcs // EUREKA: Art and Humanities, scientific article in the journal. Tallinn, Eest,  3, 3-8. DOI: 10.21303/2504-5571.2019.00905. (Зарубіжне, європейське видання. Міжнародний науковий журнал, що входить до наукометричної бази Cross Ref, Index Copernicus, ERIH PLUS, Google Scholar, РИНЦ, SIS та ін).- Режим доступу: http://eu-jr.eu/social/article/view/905/904
    10. Pilipchuk O. ENERGY EFFICIENCY ASPECTS OF COLORISTIC OPPOR-TUNATAES OF INTERIOR SPACE WITH INCLUSION OF ARTISTIC-DECORATIVE FORMS // Технічна естетика і дизайн. Київ: КНУБА, 2019. Вип. №  16. (науковий журнал, що входить до наукометричної бази Cross Ref, Google Scholar та ін.). С. 58–71. DOI: https://doi.org/10.32347/2221-9293.2019.16.58-71
    11. Tretiak Y.V. Innovative methods of modernization of the architectural environment of penitentiary complexes in Ukraine. – Архітектурна освіта і наука в Україні та світі: досвід і перспектива розвитку [монографія] / редкол. О.Л.Михайлишин (голова), П.А.Ричков, Н.В.Лушнікова та ін. – Рівне: ФОРМАТ-А, 2019. – 197 – 203  ISBN 978-617-515-318-5
    12. Третяк Ю.В., Перелигіна К.В. Особливості адаптації, модернізації та удосконалення інтер`єрного середовища читальних залів існуючих бібліотек. Архітектурний вісник КНУБА. №20. К: КНУБА, 2019. С.190-196.

    Тези доповідей:

    1. Артеменко Г.О. Сучасний інтер’єр українського православного храму як засіб комунікації // Архітектура: естетика+екологія+економіка: матеріали ІVМіжнародної науково-практичної конференції =Architecture:Aesthetic+Ecology+Economics: ІVInternationalScientificPracnicalConferenceProceedings / Полт. національн. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка – Полтава: ПолтНТУ, 2019- 219с. 1-2 жовтня 2019 р. – С.8-9.
    2. Артеменко Г.О. МИСТЕЦЬКА ПІДГОТОВКА В АРХІТЕКТУРНІЙ ТА ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ОСВІТІ В СИСТЕМІ ПРОФІЛЬНОГО
     ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції 21 листопада 2019 р.: Сучасна архітектурна освіта. Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору. – К.: КНУБА, 2020. С.22-24. URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/20/Матеріали_конфер_Сучасна_архіт_освіта_ХІ.pdf
    3. Івашко О.Д. Принципи та методи організації арт-утворень на базі непрацюючих промислових підприємств. Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції “Регіональна політика. Історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика”. Київ, 2019. С.350 -354.
    4. Карпов Є.Є. Методика викладання скульптурно-станкової композиції з використанням складного багаторівневого каркасу // Міжнародна наукова конференція: “Мистецька освіта в Україні: сучасний стан – інноваційність – перспективи розвитку”.- Київ, КАМ, 12-13.04.2019.
    5. Кащенко О.В. ХАОС  – ПОРЯДОК  – ГАРМОНІЯ / Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції: Сучасна  архітектурна  освіта.  Містобудування:  Естетика  хаосу  та порядку. –К.: КНУБА, 2019. –140 с.- Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/20/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84_%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%A5.pdf
    6. Kosarevska R., Kysil O., Levchenko O. Możliwości ВIM do poziomu 4D w rozwiązywaniu problemów wizualizacji obiektów historycznych z myślą o stworzeniu interaktywnych atlasów historycznych i architektonicznych miast historycznych // ХІ International Conference on Problems of Research, Preservation and Restoration of Historical Fortifications.- Medzhybizh, Lviv (Ukraine) та Chełm (Poland), 02-06.06.2019.- (Презентація, 25 слайдів).- Режим доступу: http://science.lpnu.ua/historic-fortifications
    7. Гусєва В.М., Косаревська Р.О. Роль інформаційних технологій в діяльності соціокультурних центрів // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. ВІМ та інформаційні технології в архітектурі».- К.: КНУБА, 22.11.2019.- С.17-18.- Режим доступу: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_0174b76661c645ba9eda548482916a9a.pdf (issn 2077-3455, Google Scholar).
    8. Косаревська Р.О., Левченко О.В. Застосування інформаційних технологій для збереження об’єктів садово-паркового мистецтва та історичних ландшафтів // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. ВІМ та інформаційні технології в архітектурі».- К.: КНУБА, 22.11.2019.- С.43-44.- Режим доступу: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_0174b76661c645ba9eda548482916a9a.pdf (issn 2077-3455, Google Scholar).
    9. Пилипчук О. Д., Козак Н.Ф, Гетун Г.В. Створення комфортного колірного середовища як одне із завдань екології інтер’єрного простору // Science and education: збірник праць XІІІ Міжнародної наукової конференції, 4–13 січня 2019 р. Хайдусобосло (Угорщина) – Хмельницький: ХНУ, 2019. С.24-27.
    10. Полубок А.П. Значення скульптурної пластики у просторовому розвитку архітектурного середовища // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: збірник праць І Міжнародну науково-практичну конференцію, 10-11 жовтня 2019 р. Київ: Інститут інноваційної освіти КНУБА, 2019. С. 137–139.- Режим доступу: https://iino.knuba.edu.ua/novini/612-i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-prostorovij-rozvitok-teritorij-traditsiji-ta-innovatsiji-stala-znakovoyu-podieyu-u-naukovomu-ta-suspilnomu-zhitti-krajini
    11. Полубок А.П Обобщение художественно-пластического образа как один из основных приёмов скульптурной пластики // INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES-II, 27-29 September 2019. Kiev: 2019. c 3-4.- Режим доступу: http://aves.akdeniz.edu.tr/YayinGoster.aspx?ID=8480&NO=39
    12. Третяк Ю.В. Стан та протиріччя сучасного дизайну // V Міжнародна науково-практична конференція: «Теорія та практика дизайну».- Київ, НАУ, 11.03.2019. C.38-40.
    13. Третяк Ю.В. Аркологічний об‘єкт: утопія чи новий спосіб життя // Х Міжнародна науково-практична конференція “Архітектура та екологія”, 12-14 листопада 2019 р. – НАУ, фак-т архіт., буд. і дизайну
    14. Третяк Ю.В. Застосування ВІМ-систем у дизайні архітектурного середовища пенітенціарних комплексів в Україні // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. ВІМ та інформаційні технології в архітектурі».- К.: КНУБА, 22.11.2019.- С.95-96.- Режим доступу: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_0174b76661c645ba9eda548482916a9a.pdf (issn 2077-3455, Google Scholar).
    15. Третяк Ю.В. Традиції і сучасність освітніх концепцій Баухауза: чи є потрібним і можливим повернення до витоків спеціальності. – Матеріали ХІ Всеукраїнська наукова конференція «Сучасна архітектурна освіта. Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору», 21 листопада 2019. С.94-96. URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/20/Матеріали_конфер_Сучасна_архіт_освіта_ХІ.pdf
    16. Чепенко Н.Г. Свято-Покровський собор на Солом’янці // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. ВІМ та інформаційні технології в архітектурі».- К.: КНУБА, 22.11.2019.- С.100-102.- Режим доступу: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_0174b76661c645ba9eda548482916a9a.pdf (issn 2077-3455, Google Scholar).

    2018 рік

    Наукові фахові видання:

    1. Danko K.S.Modern Approaches to the Design of Sustainable Cities / A.E. Konyuk, K.S. Danko, A.V. Zauralskaya // International Journal of Engineering and Technology. – 2018. – Vol. 7, No 3.2. – P. 621-625. – URL : https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/14601
    2. Косаревська Р.О. «Софіївський сад» та його художні образи // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 50. – Київ: КНУБА, 2018. – С.83-88 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
    3. Kravchuk Oksana,Piddubnyi Ihor. Formation of Space and Use of Teatralna Square in Chernivtsi in the 19th – Early 20th Century. Списание ЕПОХИ Издание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /Journal EPOHI [EPOCHS] Edition of the Department of History of “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tаrnovo. Том / Volume XXVI (2018), Книжка / Issue 2.  P. 404-417.
    4. Пилипчук О.Д. Определение критериев восприятия зрителем художественно-декоративной формы в колористическом пространстве интерьера // Технічна естетика і дизайн, 13/2018. Київ: КНУБА, С. 101-105, (ISSN 2221-9293) – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/?page_id=263
    5. Пилипчук О.Д Вплив історичного розвитку світового мистецтва і стильових змін на проблему взаємозв’язку художньо-декоративних форм і інтер’єрного середовища // Технічна естетика і дизайн, 14/2018. Київ: КНУБА, С.258-262. (ISSN 2221-9293) – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/?page_id=263
    6. Третяк Ю.В. Передумови проектування та будівництва пенітенціарних будівель із застосуванням модульних конструкцій, виготовлених у заводських умовах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 51. – Київ: КНУБА, 2018. – С.489-497 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
    7. Третяк Ю. В., Мовчан М. Ю. Особливості формування композиції громадських інтер’єрів за допомогою текстилю // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 52. – Київ: КНУБА, 2018. – С.406-413 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
    8. Третяк Ю. В., Рещікова В. Є. Досвід проектування інтер’єрів медіатек за допомогою засобів освітлення // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 52. – Київ: КНУБА, 2018. – С.390-399 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal

    Тези доповідей:

    1.  Артеменко Г.О. Творчий досвід архітектора С.М. Вайнштейна для майбутніх    фахівців-архітекторів //  Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн / Відп. ред. О.А.Трошкіна. – Київ: ЦП «Компринт», 2018. (Тези доповідей ІІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, 14-16 березня 2018 р).– С. 227-228.
    2. Біленкова С.В. Невідомі сторінки чернівецького модернізму. Історична пам’ять і доля митців / Регіональний вимір архітектури авангарду Україна і Європа: Тези міжнар.конф.18 – 20 квітня 2018, м.Харків / Наук.ред. О.П.Буряк. – Х.: “Раритет України”, 2018. – С.14 – 15.
    3. Кащенко О.В. МЕТОД БІОДИЗАЙНУ В КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ / Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну. Матеріали ІV Міжнародної науково практичної конференції 5-9-листопада 2018р.- Режим доступу: http://kntu.net.ua/index.php/ukr/content/download/57913/345415/file/2018_%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%94%D0%98%D0%97%D0%90%D0%99%D0%9D_%D0%A5%D0%9D%D0%A2%D0%A3.PDF
    4. Кащенко О.В.  Інформаційний простір  сучасної  дизайн освіти/ Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну». Том 2. 2018 –  с. 151-153.- Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1n-Q2lLg7GNThQOM7V_XnBju8wmKN0YUZ/view
    5. Косаревська Р.О. Історико-архітектурний атлас Києва як основа усвідомлення його містобудівної спадщини // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: “Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів”.- К.: КНУБА, 2018.- С.63-64.- Режим доступу: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_eec0410eb1a74354863d71c4d571219f.pdf (issn 2077-3455, Google Scholar).
    6. Кузнєцова І., Яремчук О., Гербіч К. Витоки сучасних шрифтових композицій, задіяних в оформленні інтер’єрів молодіжних клубів. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ: КНУТД, 2018 р. У 2 томах. Том 1. С. 76–78.- Режим доступу: http://designconference.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/30/2018/04/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-2018.pdf
    7. Пилипчук О.Д. Роль естетичних можливостей колористики у вирішенні проблеми екології інтер’єрного простору // Архітектура та екологія: матеріали у збірнику ІХ Міжнародної наукової конференції 30 жовтня – 1 листопада 2018 р. Київ: НАУ, 2018, С. 96-97.
    8. Пилипчук О.Д. Питання психологічного і асоціативного значення сприйняття кольорів в просторі сучасного інтер’єру // Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2018 р. Київ: КНУБА, 2018, С. 98-99.
    9. Пилипчук О. Д., Козак Н.Ф., Гетун Г.В., Вплив кольорових і світлових рефлексів оточуючого середовища на сприйняття художньо-декоративних поверхонь // Science and education: збірник праць XІІІ Міжнародної наукової конференції, 6–13 вересня 2018 р. Нетанія (Ізраїль) – Хмельницький: ХНУ, 2018. С. 180-184. Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6643/1/MASE-2018.pdf
    10. Пилипчук О.Д. Питання впливу кольорових і світлових рефлексів оточуючого середовища на сприйняття художньо-декоративних поверхонь // Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування. Дизайн та мистецтво як засоби гуманізації архітектурного середовища: матеріали у збірнику Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 листопада 2018 р. Харків: ХНУМГ ім. Бекетова, 2018, С. 214-215.
    11. Пилипчук О.Д. «Історичний аспект питання взаємозв’язку художньо-декоративних форм в контексті інтер’єрного середовища». Матеріали у збірнику Міжнародної науково-практична конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну». Київ: КНУТД, 2018, С.188–190. Режим доступу: http://designconference.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/30/2018/04/Програма_конф_Дизайн-2018.pdf
    12. Пилипчук О.Д. «Вирішення проблем взаємозв’язку колористики інтер’єру і художньо-декоративних засобів у студентських навчальних завданнях художників-дизайнерів». Матеріали IХ Всеукраїнської наукової конференції«Сучасна архітектурна освіта: Еволюція архітектури як інформаційна трансформація». Київ: КНУБА, 2018, С.53–55 Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/20/9_КНУБА_СУЧАСНА_АРХІТ_ОСВІТА_2017_2018.pdf
    13. Третяк Ю.В. Проблеми вдосконалення дизайн-освіти в Україні. Тези доповіді на ІІІ Міжнародному науково-практичному конгресі «Міське середовище – ХХІ ст. – Архітектура.Будівництво. Дизайн» (14-18 березня 2018 р. Національний авіаційний університет, Навчально-науковий інститут аеропортів, Україна, Державна Вища Професійна школа у Холмі, Польща. – Режим доступу: http://nau.edu.ua
    14. Третяк Ю.В. Історія та сучасність київських тюрем // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: “Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів”.- К.: КНУБА, 2018.- С.125-127.- Режим доступу: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_eec0410eb1a74354863d71c4d571219f.pdf (issn 2077-3455, Google Scholar).
    15. Чепенко Н.Г. Руйнування історичного центру Києва у наслідок сучасної забудови та урбанізації // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: “Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів”.- К.: КНУБА, 2018.- С.133-134.- Режим доступу: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_eec0410eb1a74354863d71c4d571219f.pdf (issn 2077-3455, Google Scholar).

    2017 рік

    Наукові фахові видання:

    1. Біленкова С.В. Зарубіжний досвід з управління містобудівними ландшафтами історичних міст у контексті містобудівної політики України // КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: збірник наук. пр. / Український державний інститут культурної спадщини; за ред. О.А.Пламеницької. – Київ, 2017. – Вип. 1 (10). – С.58–64, іл.
    2. Косаревська Р.О. Алегорично-символічні означення архітектурно-пейзажних композицій парку «Олександрія» (м.Біла Церква, Україна) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 47. – Київ: КНУБА, 2017. – С.190-194 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
    3. Пилипчук О.Д. Емоційний вплив колористичного простору при включенні в інтер’єр художньо-декоративних засобів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- Випуск 49.- Київ: КНУБА, 2017.- С.182–188. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
    4. Пилипчук О.Д. Структура взаємозв’язку колористики інтер’єру і художньо-декоративних засобів // Архітектурний вісник КНУБА.- Київ: КНУБА, 2017.- С.258–265 (ISSN 2519-8661) – Режим доступу: https://sites.google.com/site/arhviknuba/
    5. Пилипчук О.Д. Коригування художньо-декоративної форми та простору за допомогою колористичних методів // Містобудування та територіальне планування.- Випуск 65.- Київ: КНУБА, 2017.- С.450–458 (ISSN 2076-815X) – Режим доступу: http://www.mtp.in.ua/home
    6. Полубок А.П. Синтез мистецтв як процес взаємодії архітектури і пластичних мистецтв // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 49. – КНУБА, 2017. – с.189-194 (issn 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
    7. Третяк Ю.В. Основи систематизації і нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 49. – КНУБА, 2017. – с.464-474 (issn 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
    8. Третяк Ю. Шилова М. Особливості формування інтер’єрів житлових лофтів// Теорія і практика дизайну. – Випуск 12. – НАУ, 2017. – с. (ISSN: 2415-8151) – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design
    9. Третяк Ю. Школік А. Принципи систематизації ландшафтних елементів в інтер`єрах промислових будівель// Теорія і практика дизайну. – Випуск 12. – НАУ, 2017. – с. (ISSN: 2415-8151) – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design
    10. Третяк Ю.В., Кузнєцова І.О., Сиводід М. Особливості формування інтер’єрів апартаментів готелів за допомогою колористичних засобів\\ Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 48. – КНУБА, 2017. – с. 457-465 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
    11. Y. Tretyak, I. Kuznetsova, V. Us, I. Ilyk Особливості використання народного текстилю при проектуванні сучасного етнічного житлового інтер’єру України// Теорія і практика дизайну. – Випуск 11. – НАУ, 2017. – с. 204-214 (ISSN: 2415-8151) – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design
    12. Третяк Ю.В. Перспективні напрямки та проблеми розміщення пенітенціарних комплексів в структурі міст України// Регіональна політика: історія, політико-правові засади архітектури, урбаністика [ Зб.наук.праць]. – Київ, Тернопіль: – 2015. – Вип. ІІІ матеріали трет.міжнародної наук-прак конференції (Київ, 22-23 листопада 2017 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ, КНУБА та ін. «Бескиди» – 2017. – в 3 ч. – Ч.2 – 307 с. – с. 25-28 (ISBN 978-966-457-286-3)
    13. Tretyak Yuliya. PRINCIPLES OF FORMATION OF THE SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT FOR PRISONERS// Theory and design of practice: Collection of scientific papers\ Technical aesthetics – K: Komprint, 2017. – Issue 11. – 224 p. – p.193-203 (ISSN: 2415-8151) – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design

    Тези доповідей:

     1. Біленкова С.В. Архітектурний декор історичної забудови Буковини першої третини ХХ століття // ХІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української національної революції. Тези доповідей, Чернівці, 20 – 21 жовтня 2017 р. / Наук. ред. О.В.Добржанський. – Чернівці: Технодрук, 2017. – С.39–41.
     2. Косаревська Р.О. Простір історичного міста та його архітектурно-композиційні акценти // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання».- К.: КНУБА, 2017.- С.59-60.
     3. Пилипчук О.Д. Определение основных критериев восприятия зрителем художественно-декоративной формы в интерьерном пространстве // Тези доповіді у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції науково-викладацького складу і молодих вчених у рамках IX Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2017. Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи».- Харків: ХДАДМ, 2017.- С.278–280.
     4. Пилипчук О.Д. Вплив емоційного стану людини в сприйнятті колористичного простору // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання».- К.: КНУБА, 2017.- С.96–97.
     5. Пилипчук О.Д. Коригування художньо-декоративної форми та простору за допомогою колористичних методів в рекреаційних зонах // Тези доповіді у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)».- Харків: «ХНУМГ ім. Бекетова», 2017.- С.45–46 (ISBN 978-966685-5)
     6. Пилипчук О.Д. Вирішення проблеми взаємозв’язку колористики інтер’єру і художньо-декоративних засобів в творчій роботі художника-дизайнера // Тези доповіді XI всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Еволюція архітектури: образ, естетика, емоційний контекст як інформаційна трансформація».- Київ: КНУБА, 2017 (сертифікат)
     7. Пилипчук О.Д. Питання впливу кольорових і світлових рефлексів оточуючого середовища на сприйняття художньо-декоративних поверхонь // Тези доповіді у збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції науково-практична конференції «Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування. Дизайн та мистецтво як засоби гуманізації архітектурного середовища».- Харків: «ХНУМГ ім. Бекетова», 2017.- С.214–215 (ISBN 978-966-695-449-0)
     8. Полубок А.П. Застосування скульптурної композиції на дитячих майданчиках та її взаємодія з архітектурним середовищем // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання».- К.: КНУБА, 2017.- С.100-101.
     9. Полубок А.П. Синтез мистецтв як процес взаємодії архітектури і пластичних мистецтв у програмі підготовки художників, дизайнерів // ІХ Всеукраїнська наукова конференція. Міністерство освіти і науки України.- Київ: КНУБА, 2017.

     2016 рік

     Наукові фахові видання:

     1. Третяк Ю.В. Передумови і чинники модернізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів в Україні\\ Научные достижения, наработки, предложения за 2015 г.: сборник научных статей. – Варшава: Diamond trading tour, 2016 (ISBN: 978-83-65207-57-9)
     2. Третяк Ю.В. Функціональні й конструктивні особливості формування багатоповерхових автоматизованих автостоянок у надвеликих містах України// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 42. – КНУБА, 2016 – c. 352-356. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
     3. Третяк Ю.В. Основні закономірності формоутворення в органічному дизайні //Теорія і практика дизайну. – Випуск 10. – НАУ, 2016. – с. 177-188 (ISSN: 2415-8151)
     4. Яремчук О.М. Площинні та просторові сітки як первинні засоби організації шрифтових угрупувань // Актуальні проблеми мистецької практики та мистецтвознавчої науки: Зб. наук. пр.(мистецькі обрії).— К, 2016.— Вип.8.— С.159-164.
    •  
    • Конференції:
    • Косаревська Р.О. Літописні річки Києва у формуванні його історико-культурного ландшафту. // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Архітектура історичного Києва. Ландшафт і вода”. Київ, 30 листопада 2016 р.
    • 2015 рікНаукові фахові видання:
     1. Біленкова С., Крачило С., Каспрук О.,Скрипник-Миська Д. Каталог творів образотворчого мистецтва другої всеукраїнської трієнале “Пречиста”.– Чернівці: ЦК “Вернісаж”, 2015. – 38 с., ілл.
     2. Косаревська Р.О. Архітектурно-семіотична змістовність фасаду історичного прибуткового будинку по вул.Гоголівська, 23 м.Києва //Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 39. – Київ: КНУБА, 2015.- С.125-138. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
     3. Третяк Ю.В. Принципи гармонізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів// Містобудування та територіальне планування: / науково-техн збірник. Відп. ред. М.М.Осєтрін. – К.: КНУБА, 2015.- Випуск 58 (ISSN 2076-815X) – Режим доступу: http://www.mtp.in.ua/home
     4. Третяк Ю.В. Історичний досвід формування архітектурного середовища пенітенціарних будівель// Архітектурний вісник КНУБА. Вип. 6. – КНУБА, 2015 – c. 295-305 (ISSN 2519-8661) – Режим доступу: https://sites.google.com/site/arhviknuba/
     5. Третяк Ю.В. Нормативна база проектування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів (початок) //Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 40. – КНУБА, 2015 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
     6. Третяк Ю.В. Сучасний стан і тенденції нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів в Україні// Сучасні проблеми технічного регулювання у будівництві: збірн. наук. праць – К., КНУБА, 2015. – Вип. 1 . – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/11/201501.pdf
     7. Третяк Ю.В. Теоретичні підходи до формування і гармонізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів// Молодий вчений. – Херсон, ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – № 12 (27), частина 4, грудень 2015 (ISSN 2313-2167)
     8. Третяк Ю.В. Основні засади й напрямки модернізації регіональної мережі пенітенціарних комплексів // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2015. – Випуск . – с. УДК 711.4 ББК 85.118 (4 Укр.) Д70
     9. Третяк Ю.В. Типологічні основи формування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів. Автор. дис. .., докт.арх.: 18.00.02. – Київ, КНУБА, 2015
    • Тези доповідей:
     1. Пилипчук О.Д. Проблема асоціативності кольору в дизайні інтер’єру та методи засвоєння практичних прийомів для студентів архітекторів, дизайнерів, художників // Тези доповіді у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції науково-викладацького складу і молодих вчених у рамках IX Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2015. Концепція сучасної освіти України в умовах євроінтеграції».- Харків: ХДАДМ, 2015.- С.92–93.
    • Конференції:
    • Косаревська Р.О. З досвіду залучення студентів до вивчення та збереження архітектурної спадщини Києва // Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва». Київ: КНУБА. 29 жовтня 2015.

    2014 рік

    Наукові фахові видання:

    1. Біленкова С.В. Пригода Леонід Григорович – художник – графік. // Золотий фонд нації. Національні лідери України. Україна. Європа. Світ / упорядник В.В.Болгов. – К.: Українська конфередерація журналістів, 2014. – С.497 (ISBN 978-966-1641-70-8)
    2. Беленкова С.В. Архитектура Черновиц в послевоенное время. Связь времён и эпох. // Послевоенное восстановление памятников. Теория и практика ХХ века: материалы международной научной конференции, 4 – 5 декабря 2014 года в г. Гатчино / Государственный историко–художественный дворцово–парковый музей — заповедник “Гатчино”, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт–Петербурга. – СПб.: ИПК “Береста”, 2014. – С.12 – 29 (рос.м.) (ISBN 978-5-906670-25-0)
    3. Косаревська Р.О. Засади реставраційно-відновних робіт пам‘яток садово-паркового мистецтва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 35. – Київ: КНУБА, 2014.- С.35-45. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
    4. Пилипчук О.Д. Існування живопису в сучасному інтер’єрному просторі одночасно як станкового та утилітарного. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2014. Вип. 35. С. 180 – 184. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
    5. Пилипчук О.Д. Проблема асоціативності кольору в інтер’єрі, художньо-декоративного оздоблення та методи засвоєння практичних прийомів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2014. Вип. 36. С. 220 – 225. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
    6. Третяк Ю.В. Эволюция архитектурной среды пенитенциарных зданий и комплексов//«Технические науки: основа современной инновационной системы», ІІІ Международная научно-практическая конференция, 25 февр. 2014 г. [Текст]; [материалы] / Приволжский научно-исследовательский центр. – Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2014
    7. Третяк Ю.В. Методы, средства и приемы гармонизации архитектурной среды пенитенциарных комплексов//Meždunarodnyj naučno-issledovatel’skij žurnal, № 8 (27), 2014, часть 3 / Сборник по результатам XXХ заочной научной конференции Research Journal of International Studies. – Екатеринбург, 2014
    8. Третяк Ю.В. Типологія функціонально-планувальної структури пенітенціарних комплексів в Україні// Научная и техническая информация в планировании и осуществлении научных исследований и реализации проектов: сборник научных докладов по материалам международной научно-практической конференции 29.09.2014 – 30.09.2014 г. – Варшава: Diamond trading tour, 2014
    9. Третяк Ю.В. Композиційні прийоми удосконалення функціонально-планувальної та об‘ємно-просторової організації ділянок міських пенітенціарних комплексів//Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2014. – Випуск
    10. Третяк Ю.В. Реконструкція і реновація пенітенціарних комплексів у аспекті їх просторово-часової організації// Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2014. – Випуск 26.
    11. Яремчук О.М. Художньо-творчі аспекти проектування аркушевих шрифтових видань. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. праць. №1. 2014. С.39-45.
     2013 рікНаукові фахові видання:
      1. Пилипчук О.Д. Основні засоби вирішення задач фактурності кольору в художній формі, розміщеній у просторовому середовищі сучасного інтер’єру. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2013. Вип. 34. С. 256 – 260. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
      2. Третяк Ю.В. Напрями розвитку середовища пенітенціарних закладів у складі функціонально-планувальної організації території Донбасу//Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2013. – Випуск 25. – с. 169 – 175
      3. Третяк Ю.В. Научные основы систематики архитектурной среды пенитенциарных комплексов в Украине// Архитектурное интерпространство ХХІ века: опыт, проблемы, перспектива: материалы международной научно-методической конференции. – СПб: Изд-во СПбГАСУ, 2013
      4. Третяк Ю.В. Особенности формирования архитектурной среды пенитенциарных комплексов в системе города // «Актуальные проблемы большого города: архитектурная теория и практика», материалы межд. научн. – практ. конференции. – Алматы: КазНТУ, 2013
      5. Третяк Ю.В. Пути формирования территориальной сети пенитенциарных комплексов в Украине//Meždunarodnyj naučno-issledovatel’skij žurnal, №12 (19), 2013, часть 3 / Сборник по результатам XXII заочной научной конференции Research Journal of International Studies. – Екатеринбург
      6. Третяк Ю. В. Проблеми розміщення комплексів слідчих ізоляторів та пенітенціарних закладів в місті Києві / Ю. В. Третяк // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2013. – Випуск 23. – с. 173 – 178
      7. Третяк Ю. В. Пенітенціарний комплекс як соціально-культурологічний і архітектурний тип / Ю. В. Третяк // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2013. – Випуск 24. – с. 97 – 104.
      8. Яремчук О.М. Формотворчі засади дизайну візитівки // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць НАМУ. 2013. №13. С.215-223.
      9. Яремчук О.М. Шрифтовий плакат у системі поліграфічного дизайну. // Українська академія мистецтва : дослідницькі та науково-методичні праці. № 20. 2013. С.114–122.
      10. Яремчук О.М. Існуюча практика і перспектива використання явища зорових ілюзій у графічному дизайні // Технічна естетика і дизайн : науково-технічний зб. – Київ, 2013. – Випуск 12. – С. 215–224.
      11. Яремчук О.М. Стильові риси та пластичні особливості національних шрифтових форм // Вісник Прикарпатського національного університету. – Івано-Франківськ 2012-2013. Випуск 26-27. – С. 277–287.

      Тези доповідей:

      1. Пилипчук О.Д. Фактурні можливості кольору в пам’ятнику архітектури: “Будинок з хімерами” архітектора Владислава Городецького // Тези доповіді VI всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Архітектура: образ, естетика, емоційний контекст. Присвячена 150-річчю від дня народження Владислава Городецького». Київ: КНУБА, 2013 (сертифікат).

    2012 рік

    Наукові фахові видання:

    1. Біленкова С.В. Чернівецький період творчого життя віденського архітектора Губерта Гесснера // Праці Науково-дослідного інституту памяткоохоронних досліджень / Випуск 7. – К.: Фенікс, 2012. – С.92 – 106.
    2. Пилипчук О.Д. Взаємодія кольору і форми як інструмент в сучасному мистецтві та проектуванні (на прикладі аптеки в м. Києві) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2012. Вип. 31. С. 72 – 77. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
    3. Полубок А.П. Застосування скульптурної пластики на дитячих майданчиках та її взаємодія з архітектурним середовищем // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2012. Вип.30. С.214-219. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
    4. Третяк Ю.В. Етно – традиції в архітектурі виправних закладів//Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід – Збірник наукових праць, книга друга, Полтава, 2012. – с.65-68
    5. Третяк Ю.В. Перетворення архітектурного середовища пенітенціарних закладів// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск № 30. – Київ, КНУБА, 2012. – с. 363 – 374. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
    6. Третяк Ю.В. Проблеми формування територіальної мережі пенітенціарних закладів в Україні та їх типологічні особливості// Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2012. – Випуск 22
    7. Третяк Ю. В. Методичні основи і містобудівні методи формування середовища пенітенціарних закладів / Ю. В. Третяк // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2012. – Випуск 22. – с. 206 – 213.
    8. Яремчук О.М. Видавничо-поліграфічні чинники образної виразності шрифтових аркушевих видань // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки . – К. : Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, 2012. – Випуск 4 (14 – 15). – С. 115–120.

    Тези доповідей:

    1. Пилипчук О.Д. Зв’язок суперграфіки та дигітальної архітектури // Тези доповіді у збірнику матеріалів V всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Інформативний простір архітектури».- Київ: КНУБА, 2012.- С.53–54.

    2009 рік

    Монографії:

    1. Біленкова С. В. Архітектура Чернівців XIX – першої половини XX століття / Світлана Вікторівна Біленкова/; монографія.  – Чернівці : Букрек, 2009. – 427 с. : ілюстр. (ISBN 978-966-399-178-8).

    2008 рік

    Монографії:

    1. Третяк Ю.В. Виправні і адаптаційні центри для підлітків (архітектура і функціонування). – Видавець  Надтока О.Ф. – Біла Церква, 2008. – 120 с.

    2002 рік

    Монографії:

    1. Біленкова С.В. Архітектура Чернівців на шляху від стилю "модерн" до стилю "ар
     деко". //Філософія науки, техніки та архітектури: Постмодерний проект: Ф.56. /
     Колективна монографія / За ред. д-ра філос.наук В.А.Рижка. – К.: КНУБА, 2002. –
     С.219 – 229 , іл.

    Підвищення кваліфікації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram