Test 2

Бакалавр
Магістр
PhD

АРХ

БТФ

БФ

ГІСУТ

ФАІТ

ФІСЕ

ФУПП

АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

022 «Дизайн»

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

191 «Архітектура та містобудування»

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

075 «Маркетинг»

076 «Підприємництво та торгівля»

161 «Хімічні технології та інженерія»

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

051 «Економіка»

071 «Облік і оподаткування»

073 «Менеджмент»

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ

017 «Фізична культура і спорт»

193 «Геодезія та землеустрій»

242 «Туризм»

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

015 «Професійна освіта»

122 «Комп`ютерні науки»

123 «Комп’ютерна інженерія»

125 «Кібербезпека та захист інформації»

126 «Інформаційні системи та технології»

131 «Прикладна механіка»

133 «Галузеве машинобудування»

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

145 «Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика»

151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології»

174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка"

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА ЕКОЛОГІЇ

101 «Екологія»

144 «Теплоенергетика»

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

185 «Нафтогазова інженерія та технології»

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

ФАКУЛЬТЕТ УРБАНІСТИКИ ТА ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ

052 «Політологія»

081 «Право»

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

281 «Публічне управління та адміністрування»

АРХ

БТФ

БФ

ГІСУТ

ФАІТ

ФІСЕ

ФУПП

АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

022 «Дизайн»

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

191 «Архітектура та містобудування»

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

075 «Маркетинг»

076 «Підприємництво та торгівля»

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

051 «Економіка»

071 «Облік і оподаткування»

073 «Менеджмент»

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ

017 «Фізична культура і спорт»

193 «Геодезія та землеустрій»

242 «Туризм»

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

015 «Професійна освіта»

073 «Менеджмент»

121 «Інженерія програмного забезпечення»

122 «Комп`ютерні науки»

123 «Комп’ютерна інженерія»

125 «Кібербезпека та захист інформації»

126 «Інформаційні системи та технології»

131 «Прикладна механіка»

133 «Галузеве машинобудування»

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології»

174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА ЕКОЛОГІЇ

101 «Екологія»

144 «Теплоенергетика»

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

ФАКУЛЬТЕТ УРБАНІСТИКИ ТА ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ

052 «Політологія»

081 «Право»

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

281 «Публічне управління та адміністрування»

АРХ

БТФ

БФ

ГІСУТ

ФАІТ

ФІСЕ

ФУПП

АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

022 «Дизайн»

033 «Філософія»

191 «Архітектура та містобудування»

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

076 «Підприємництво та торгівля»

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

051 «Економіка»

131 «Прикладна механіка»

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ

193 «Геодезія та землеустрій»

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

073 «Менеджмент»

122 «Комп`ютерні науки»

126 «Інформаційні системи та технології»

133 «Галузеве машинобудування»

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА ЕКОЛОГІЇ

101 «Екологія»

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

263 «Цивільна безпека»

ФАКУЛЬТЕТ УРБАНІСТИКИ ТА ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ

032 «Історія та археологія»

052 «Політологія»

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram