ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІ-ГО РІВНЯ (Магістр)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітньо-наукова програма

Відомості про гаранта та групу забезпечення

Офіційні документи

Вступ до аспірантури

Навчальний план

Освітні компоненти

Форми документів

Матеріально-технічне забезпечення

Співпраця зі стейкголдерами

Магістри

Інформація про випускників

Анкетування та пропозиції до ОНП

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram