СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

СИЛАБУС 015 Основи електротехніки та електроніки

СИЛАБУС 141 Напівпровідникові перетворювачі в сучасних електроприводах (Ковалишин)

СИЛАБУС 122 Основи електротехніки та електроніки (Ковалишин)

СИЛАБУС 122 Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці (Ковалишин)

СИЛАБУС 125 Електроживлення захищених інформаційно-комунікаційних систем (Городжа)

СИЛАБУС 126 Електротехніка та електроніка (Остапущенко)

СИЛАБУС 141 Автоматизація електромеханічних систем в будіндустрії (Ковалишин)

СИЛАБУС 141 Діагностика електромеханічних систем будівельних машин (Городжа)

СИЛАБУС 141 Екологічні аспекти відновлюваних джерел енергії (Головань)

СИЛАБУС 141 Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів (Ярас)

СИЛАБУС 141 Моделювання в електромеханіці (Головань)

СИЛАБУС 141 Основи фізико-хімічних процесів перетворення енергії (Головань)

СИЛАБУС 144 Електропостачання (Городжа)

СИЛАБУС 144 Комп’ютерні технології в енергетиці (Головань)

СИЛАБУС 151 Автоматизовані електроприводи (Голенков)

СИЛАБУС 151 Автоматизовані системи діагностики і контролю (Городжа)

СИЛАБУС 151 Електропостачання промислових виробництв (Городжа)

СИЛАБУС 151 Електроустаткуваня, виконавчі механізми і регулюючі органи (Ярас)

СИЛАБУС 192 Електротехніка (Бондар)

СИЛАБУС 192 Електротехніка та електропостачання (Остапущенко)

СИЛАБУС 194 Електротехніка та електропостачання (Остапущенко)


СИЛАБУС 151 Автоматизовані електроприводи в будівництві (Голенков)

СИЛАБУС 141 Електричні машини (Мазуренко)

СИЛАБУС 151 Електротехніка та електромеханіка (Мазуренко)

СИЛАБУС 141 Моделювання електромеханічних систем (Подольцев)

СИЛАБУС 141 Теоретичні основи електротехніки (Подольцев)

Бондар-Голенков-РП-141-Спеціальні-електричні-машини-та-електропривод-у-будівництві

Бондар-Голенков-РП-141-Теорія-електроприводу

Бондар-РП-101-Інженерне-забезпечення-будівель-та-споруд

Бондар-РП-141-Електротехнічні-матеріали

Бондар-РП-144-Електротехніка

Бондар-РП-192-Електротехніка

Бондар-РП-192-Електротехніка-та-електропостачання

Голенков-РП-151-Автоматизовані-електроприводи-в-будіндустрії

Головань-РП-141-Екологічні-аспекти-відновлюваних-джерел-енергії

Головань-РП-141-Моделювання-в-електромеханіці

Головань-РП-141-Основи-фізико-хімічних-процесів-перетворення-енергії

Головань-РП-144-Компютерні-технології-в-енергетиці

Городжа-РП-125-Електроживлення-захищених-інформаційно-комунікаційних-систем

Городжа-РП-141-Диагностика-електромеханічних-систем-будівельних-машин

Городжа-РП-141-Електропостачання-промислових-виробництв

Городжа-РП-141-Електропостачання-та-силові-мережі-ЕСМ

Городжа-РП-144-Електропостачання

Городжа-РП-151-Автоматизовані-системи-діагностики-і-контролю

Ковалишин-РП-122-Основи-електротехніки-та-електроніки

Ковалишин-РП-122-Основи-теорії-кіл-сигнали-та-процеси-в-електроніці

Ковалишин-РП-141-151-Основи-цифрового-керування-в-електромеханічних-системах

Ковалишин-РП-141-Автоматизація-електромеханічних-систем-в-будіндустрії

Ковалишин-РП-141-Напівпровідникові-перетворювачі-в-сучасних-електроприводах

Ковалишин-РП-141-Силові-напівпровідникові-перетворювачі-в-ЕМС

Кравченко-РП-131-Електротехніка-електроніка-та-мікропроцесорна-техніка-ІЛС-ІІІ

Кравченко-РП-131-Електротехніка-і електроніка-зБМО-ІІс

Кравченко-РП-131-Електротехніка-і-електроніка-зБМО-ІІ

Кравченко-РП-133-Електротехніка-і-електроніка-БМО-ІІІ

Кравченко-РП-133-Електротехніка-і-електроніка-БМО-ІІс

Мазуренко-РП-141-Електричні-машини

Мазуренко-РП-151-Електротехніка-та-електромеханіка

Остапущенко-РП-015-Основи-електротехніки-та-електроніки

Остапущенко-РП-122-Компютерна-схемотехніка-та-електроніка

Остапущенко-РП-126-Компютерна-схемотехніка-та-електроніка

Остапущенко-РП-192-Електротехніка-та-електропостачання

Подольцев-РП-141-Компютерне-дослідження-електромашиновентильних-систем

Подольцев-РП-141-Моделювання-електромеханічних-систем

Подольцев-РП-141-Теоретичні-основи-електротехніки

Трощинський-РП-141-Вступ-до-електромеханіки

Трощинський-РП-192-Електротехніка-та-електропостачання

Ярас-РП-141-Автоматизовані-електромеханічні-системи-загальнопромислових-механізмів

Ярас-РП-141-Електричні-апарати-ЕСА

Ярас-РП-141-Електричні-апарати-НВДЕ

Ярас-РП-141-Електромеханічні-системи-автоматизації-загальнопромислових-механізмів

Ярас-РП-151-Електроустаткування-виконавчі-механізми-і-регулюючі-органи

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram