KNUBA kITA Bachelor

Силабуси освітніх компонент І рівня (БАКАЛАВРАТ), які реалізує кафедра Інформаційних Технологій в Архітектурі

***

СИЛАБУСИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТ,
які викладає кафедра Інформаційних Технологій в Архітектурі для освітньо-наукових програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Шифр Назва дисципліниКредити, ETSC
1ОК 11.1Композиція3
2ОК 20Комп’ютерне проєктування3
3OK 23.1Основи економіки архітектури і будівництва: Економіка архітектурного проєктування3
4ОК 24.1Учбова обмірна практика3
5ОК 25.1Ознайомча практика3
6ОК 27.1Виробнича практика (проєктна)6

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ,
запропоновані кафедрою Інформаційних Технологій в Архітектурі для освітньо-наукових програм першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Шифр Назва дисципліниКредити, ETSC
1ВККомп’ютерне проектування (ALLPLAN 2D, 3D)6
2ВККомп’ютерне проектування (AUTOCAD 2D, 3D)6
3ВК 08.1Композиція архітектурна3
4Комп’ютерне проектування: практикум №11,5
5ВК 13.1Комп’ютерне проектування: практикум №21,5
6ВК 17.1Регіональна архітектура3

***


Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram