Кваліфікаційна робота

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи перед атестаційною екзаменаційною комісією.

Кваліфікаційна робота виконується на одній з випускових кафедр та передбачає розв’язання комплексної спеціалізованої проєктної задачі в сфері будівництва та/або цивільної інженерії.
Кваліфікаційна робота проходить перевірку на академічний плагіат, фабрикації, фальсифікації.
Кваліфікаційна робота оприлюднюється на офіційному сайті та/або у репозитарії закладу вищої освіти або його підрозділу.
За результатами успішного виконання освітньо-професійної програми «Промислове і цивільне будівництво» Київський національний університет будівництва і архітектури присуджує здобувачу ступінь вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

АТЕСТАЦІЙНА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ №1

Григоровський П. Є.

голова комісії, д.т.н., професор, перший заступник директора ДП “Науково-дослідний інститут будівельного виробництва”

заступник голови, к.т.н., доцент, доцент кафедри будівельної механіки, заступник декана будівельного факультету

Члени комісії:

д.т.н., професор, завідувач кафедри ОУБ

Отрішко О. Ф.

начальник відділу охорони праці ПАТ ХК “Київміськбуд”

к.т.н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва

Секретар:

к.т.н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва

АТЕСТАЦІЙНА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ №2

Бачинський В. В.

голова комісії, головний експерт ТОВ “Проексп”

заступник голови, д.т.н., професор, декан будівельного факультету

Члени комісії:

Кухаренко О. В.

завідувач служби з охорони праці Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

д.т.н., професор, професор кафедри геотехніки

к.т.н., професор, професор кафедри будівельних технологій

Секретар:

Кібук С.В.

фахівець І категорії деканату будівельного факультету

АТЕСТАЦІЙНА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ №3

Ротов О. С.

голова комісії, к.т.н., президент групи компаній “ГЕРЦ”, Голова Ради директорів Конфедерації будівельників України

заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри будівельної механіки, заступник декана будівельного факультету

Члени комісії:

д.т.н., професор, завідувач кафедри МДК

Кафієв К. П.

к.т.н., завідувач проєктним відділенням ДП “Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”

д.т.н., професор, завідувач кафедри ЗБК

Секретар:

Строк О. М.

провідний фахівець деканату будівельного факультету

Накази про створення Атестаційних екзаменаційних комісій

Наказ про затвердження складу АЕК бакалаврів ПЦБ у 2023 році

Наказ про затвердження складу АЕК бакалаврів ПЦБ у 2024 році

Накази про затвердження тем та закріплення керівників кваліфікаційних робіт

Випуск 2023 (очна ф.н., вступ на базі ПЗСО та МБтаМС)
Випуск 2023 (заочна ф.н., вступ на базі ПЗСО)
Випуск 2023 (заочна ф.н., вступ на базі МБтаМС)
Випуск 2022 (очна ф.н., вступ на базі ПЗСО та МБтаМС)
Випуск 2022 (заочна ф.н., вступ на базі ПЗСО)
Випуск 2022 (заочна ф.н., вступ на базі МБтаМС)
Випуск 2021 (очна ф.н., вступ на базі ПЗСО та МБтаМС)
Випуск 2021 (заочна ф.н., вступ на базі ПЗСО)
Випуск 2021 (заочна ф.н., вступ на базі МБтаМС)
Випуск 2020 (очна ф.н., вступ на базі ПЗСО та МБтаМС)
Випуск 2020 (заочна ф.н., вступ на базі ПЗСО)
Випуск 2020 (заочна ф.н., вступ на базі МБтаМС)
Випуск 2020 (заочна ф.н., вступ на базі МБтаМС) 2
Випуск 2019 (очна ф.н., вступ на базі ПЗСО та МБтаМС)
Випуск 2019 (заочна ф.н., вступ на базі ПЗСО)
Випуск 2019 (заочна ф.н., вступ на базі МБтаМС)

Звіти голов атестаційних комісій

Захист кваліфікаційних робіт

Оприлюднення кваліфікаційних робіт

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram