Програмне забеспечення кафедри

Силабуси та Програмне забезпечення навчання:

Всі програми та силабуси можна знайти за посиланнями:

Посилання на програмне забезпечення на орг2:
БФ – https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4237
ФАІТ – https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4235
ФІСЕ –https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4238
ФУПП – https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3851
АРХ – https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4236
БТФ – https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4240
ГІСУТ – https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4239

2023-2024

Спеціальність 281 “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”

ОКЗ1 Професійна іноземна мова РП 2023-24

ОКЗ1 Професійна іноземна мова Силабус 2023-2024

2022-2023

Спеціальність 263 “ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА”

РП_Іноземна мова (англійська)_263_PhD

Силабус_Іноземна мова (англійська)_263_PhD

Спеціальність 032 “ІСТОРІЯ І АРХЕОЛОГІЯ”

РНП_Іноземна мова (англійська) 032_Історія_археологія

Силабус_Іноземна мова (англійська)_032_Історія_археологія

Спеціальність 131″ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА”

Силабус_131_Іноземна мова (англійська)_PhD

РНП_131_Іноземна мова (англійська)_PhD

Спеціальність 017 “ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ”

Силабус Ділова ІМ ФВС 2022 

РПН Ділова ін_мова ФВіС 2022

Спеціальність 191 “АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ”

РП з укр.мови як іноземної (факультатив), 7 семестр

Спеціальність 126 “ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ. УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ”

РП 126 ОАП_2022-2023

Спеціальність 101″ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА”

РП 101 Основи Акад Письма 2022-2023

Силабус 101 Основи Акад Письма  2022-2023

Спеціальність 194″ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

Силабус 194 Основи Акад Письма 2022-2023

Спеціальність 183 “ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА”

Силабус Основи Акад Письма 183ТЗНС 2022-23

Спеціальність 192″БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ”

РНП_192_Іноземна мова (англійська)_PhD_2022_2023

Силабус_192_Іноземна мова (англійська) PhD_2022_2023

Академ письм РП Міськ. будівництво 2022.

Силабус Основи академічного письма 192_2022

2020-2021

Спеціальність 131 “ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА”

Силабус Професійна іноземна мова 131 2021

РПНД професійна іноземна мова 131 2021

Спеціальність 133 “ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ”
Силабус Професійна іноземна мова 133 2021
РПНД Професійна іноземна мова 133 2021

Спеціальність 144 “ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА”

00_силабус_Професійна іноземна мова 144  2021
РПНД_Професійна іноземна мова 144  2021

Спеціальність 133 “ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ”

РП_Академiчна_доброчеснiст__та_академiчне_письмо 2020

Силабус Акад. доброчесність 133 (2020)

РП_Академiчна_доброчеснiст__та_академiчне_письмо  2021

Силабус Акад. доброчесність 133 (2021)

Спеціальність 101 “ЕКОЛОГІЯ”

РП Іноземна мова 20

РП Іноземна мова 21

РП_2020_Академічна_доброчесність

РП_2021_Академічна_доброчесність_та_академічне_

Силабус_2020_АКАДЕМІЧНА_ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Силабус_2021_АКАДЕМІЧНА_ДОБРОЧЕСНІСТЬ_ТА_АКАДЕМІЧНЕ_ПИСЬМО

Силабус_Іноземна мова 20

Силабус_Іноземна мова 21

Спеціальність 022 “ДИЗАЙН”

РП Акад. доброч. 2020

РП Академічна доброчесність та академічне письмо

РП іноземних мов

Силабус Дизайн акредитація

Спеціальність 191 “АРХІТЕКТУРА І МІСТОБУДУВАННЯ”

РП Акад_доброч_191АМБ_2021-2022

РП Іноземна мова_арх_2020

Силабус_Іноземна мова_арх_2020

Силабус_Акад_доброч_191АМБ_2021-2022

Спеціальність 192 “БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ”

РП Акад. доброчесність спец. 192 БЦІ (2020)

РП Акад. доброчесність спец. 192 БЦІ (2021)

Спеціальність 263 “ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА”


РП_Академічна_доброчесність_та_академічне_письмо_263_ЦБ_2020


РП_Академічна_доброчесність_та_академічне_письмо_263_ЦБ_2021

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram