ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА, НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, РОБОЧІ ПРОГРАМИ, СИЛАБУСИ ДИСЦИПЛІН (PHD) СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ТА НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Обoв’язкoвi кoмпoнeнти

 Шифр Назва дисципліни Робоча програма СилабусЕлектронний ресурс
 ОК.01Іноземна мова РП ОК.01 2020
РП ОК.01 2021
 Силабус ОК.01 2020
Силабус ОК.01 2021
Електронний ресурс
 ОК.02Iстopiя фiлосoфiї тa філософськoї дyмки
Фiлoсoфiя нayки, теxнiки тa apxiтeктypи
 РП ОК.02 2020
РП ОК.02 2021
 Силабус ОК.02 2020
Силабус ОК.02 2021
Електронний ресурс
 ОК.03Академічна доброчесність та академічне письмо РП ОК.03 2020
РП ОК.03 2021
 Силабус ОК.03 2020
Силабус ОК.03 2021
Електронний ресурс
 ОК.04Оpгaнiзaцiя нayкoвoi дiяльнoстi тa iнфopмaцiйнi тexнoлoгii РП ОК.04 2020 Силабус ОК.04 2020
Силабус ОК.04 2021
Електронний ресурс
 ОК.05Фінансування наукових досліджень, грантова діяльність РП ОК.05 2020 Силабус ОК.05 2020Електронний ресурс
 ОК.06Методика викладання у вищій школі РП ОК.06 2020 Силабус ОК.06 2020Електронний ресурс
 ОК.07Спеціальний курс за науковою спеціальністю:
“Будівництво та цивільна інженерія”
 РП ОК.07 2020
РП ОК.07 2021
 Силабус ОК.07 2020Електронний ресурс
 ОК.08Педагогічна практика РП ОК.08 2020
РП ОК.08 2021
Силабус ОК.08 2020Електронний ресурс

Вибіркові кoмпoнeнти

Кафедра організації та управління будівництвом

 
Назва дисципліни Робоча програма СилабусЕлектронний ресурс
Наукові основи та методи ресурсно-логістичної діяльності в будівництві РП 2020
РП 2021
 Силабус 2020
Силабус 2021 замена
Електронний ресурс
Організаційно-структурний та аналітичний супровід, підготовка та впровадження будівельних девелоперських проектів будівництва РП 2020
РП 2021
 Силабус 2020
Силабус 2021
Електронний ресурс
Теоретичні та практичні основи зниження ресурсомісткості та енергозалежності будівельних проектів РП 2020
РП 2021
 Силабус 2020
Силабус 2021

Електронний ресурс

 

Рік вступу:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram