ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА, НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, РОБОЧІ ПРОГРАМИ, СИЛАБУСИ ДИСЦИПЛІН (PHD) СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ТА НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Обoв’язкoвi кoмпoнeнти

Вибіркові кoмпoнeнти

Кафедра організації та управління будівництвом

 

Рік вступу:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram