Методичне забезпечення обов’язкових освітніх компонент

Робочі програми 2018-2020 рр.

Силабуси 2020-2022 рр.

ОК 01 Історія української державності та культури

ОК 02 Силабус Основи академічного письма

ОК 03 Історія філософії та філософської думки

ОК 04. Фізичне виховання

ОК 05. Ділова іноземна мова

ОК-06-Політологія

ОК-07-Фахова-іноземна-мова

ОК 08 Правознавство

ОК-09-Безпека-життєдіяльності

ОК-10-Вища-математика

ОК 11. Основи біогеохімії

ОК 12 Хімія навколишнього середовища

ОК 13. Інформаційні технології

ОК 14 Інженерна та компютерна графіка

ОК 15. Гідравліка і аеродинаміка

ОК 16 Метеорологія та кліматологія

ОК 17 Топографія з основами картографії ТЗНС

ОК-18-Біологія

ОК 19. Загальна екологія

ОК 20. Основи охорони праці

ОК 21 Раціональне природокористування

ОК 22 Надійність технічних систем та технгенний ризик

ОК 23 Сучасні методи контролю параметрів об’єктів довкілля

ОК-24-Радіаційна-безпека

ОК-25-Інженерна-геологія

ОК 26 Технології збереження природних комплексів

ОК 27 Екологічна безпека технологій виробництва

ОК 28 Утилізація рекуперація та рециклінг відходів

ОК 29 Проектування природоохоронних систем і обладнання

ОК-30-Основи-промислової-екології

ОК 31 Моделювання та прогнозування стану довкілля

ОК 32 Геоінформаційні системи та ДЗЗ

ОК 33 Екологічна експертиза та інспектування

ОК-34-Біотехнології

ОК 35 Фоновий екологічний моніторинг

ОК 36 Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

ОК 37 Урбоекологія

ОК 38 Технології захисту атмосферного повітря

ОК 39 Технології захисту водних ресурсів

ТП. Топографічна практика

НП. Навчальна практика

ВП. Виробнича практика

Науково_виробнича_практика_Методичні_рекомендації

Силабус Еко люд_ЕК (Б)2020

Силабус Гідробіологія_2020

Силабус Біологія_2020ЕК (Б)

Силабус Раціональне природокористування ТЗНС(Б)

Силабус Правознавство ТЗНС(Б)21-22

Силабус дисципліни нормативної підготовки Економіка природокористування 2021_2022 спеціальність_183

Силабус ЕБ технологій виробництва ТЗНС (Б)

Силабус біологія бакалавр

Силабус Хімія з основами біогеохімії
Силабус Основи ОП
Силабус Біологія
Силабус Біотехнологія
Силабус ЕБ технологій виробництва
Силабус Екопогія людини
Силабус Надійність технічних систем та тех. ризик
Силабус Рацiональне природокор. и ресурсозб.
Силабус Технології захисту грунтів і надр
Силабус Технології збереження природних комплексів
Силабус Технологія захисту водних ресурсів
Силабус Фоновий екологічний моніторинг

Робочі програми 2022-2023 н.р.

ОК01. Історія української державності та культури

ОК02. Основи академічного письма

ОК03. Історія філософії та філософської думки

ОК04. Фізичне виховання

ОК05. Ділова іноземна мова

ОК06. Політологія

ОК07. Фахова іноземна мова

ОК08. Правознавство

ОК09. Безпека життєдіяльності

ОК10. Вища математика

ОК11. Інформаційні технології

ОК12. Інженерна та компютерна графіка

ОК13. Гідравліка і аеродинаміка

ОК14. Метеорологія та кліматологія

ОК15. Інженерна геологія

ОК16. Топогрфія з основами картографії

ОК17. Основи охорони праці

ОК18. Основи біогеохімії

ОК19. Хімія навколишнього средовища

ОК20. Біологія

ОК21. Загальна екологія

ОК22. Раціональне природокористування та ресурсозбереження

ОК23. Надійність технічних систем та техногенний ризик

ОК24. Екологічна безпека технологій виробництва та сучасні методи контролю параметрів об’єктів довкілля_2022

ОК25 Радіаційна безпека

ОК26. Технології збереження природних комплексів

ОК27 Утилізація, рекуперація та рециклінг відходів

ОК28. Проектування природоохоронних систем та обладнання

ОК28. Утилізація, рекуперація та рециклінг відходів

ОК29. Основи промислової екології

ОК30 Моделювання та прогнозування стану довкілля

ОК31. Геоінформаційні системи у екології та ДЗЗ

ОК32. Екологічна експертиза та інспектування

ОК33. Біотехнології

ОК34. Фоновий екологічний моніторинг

ОК36. Технології захисту атмосферного повітря

ОК37. Технології захисту водних ресурсів

ОК38. Навчальна практика

ОК39. Топографічна практика

ОК40. Виробнича практика

Силабуси 2022-2023 н.р.

ОК01. Історія української державності та культури Силабус ТЗНС 22-23

ОК02. Основи академічного писька Силабус

ОК03. Історія філософії та ілософської думки Силабус

ОК04. Фізичне виховання Силабус

ОК05. Ділова іноземна мова СИЛАБУС

ОК06. Політологія Силабус

ОК07. Фахова іноземна мова Силабус

ОК08. Правознавство Силабус

ОК09. Безпека життєдіяльності Силабус

ОК10. Вища математика Силабус

ОК11. Інформаційні технології Силабус

ОК11. Інформаційні технології Силабус_183

ОК12. Інженерна та компютерна граіфка Силабус

ОК13. Гідравліка і аеродинаміка Силабус

ОК14. Метеорологія та кліматологія Силабус

ОК15. Інженерна геологія Силабус

ОК16. Топографія з основами карторафії Силабус

ОК17. Основи охорони праці Силабус

ОК18. Біогеохімія Силабус

ОК19. Хімія навколишнього середовища Силабус

ОК20. Біологія Силабус

ОК21. Загальна екологія Силабус

ОК22. Раціональне природокористування та ресурсозбереження Силабус

ОК23. Надійність технічних систем та техногенний ризик Силабус

ОК24. Екологічна безпека технологій виробництва та сучасні методи контролю параметрів об’єктів довкілля Силабус

ОК25. Радіаційна безпека Силабус

ОК26. Технології збереження природних комплексів Силабус

ОК27. Утилізація, рекуперація відходів Силабус

ОК28. Проектування природоохоронних систем та обладнання Силабус

ОК29. Основи промислової екології Силабус

ОК30. Моделювання і прогнозування стану довкілля Силабус

ОК31. Геоінформаційні системи в екології та ДЗЗ Силабус

ОК32. Екологічні експертиза та інспектування Силабус

ОК33. Біотехнології Силабус

ОК34. Фоновий екологічний моніторинг Силабус

ОК35. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище Силабус

ОК36. Технології захисту атмосферного повітря Силабус

ОК37. Технології захисту водних ресурсів Силабус

ОК38. Навчальна практика Силабус

ОК39. Топографічна практика Силабус

ОК40. Виробнича практика Силабус

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram