161 “ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ” ОПП “НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН СУЧАСНИХ СТІНОВИХ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ” (бакалаврат)

Кафедра технології будівельних конструкцій і виробів здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на першому (бакалавр) рівні за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньо-професійної програми “Новітні технології та дизайн сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів”.

ОПП «Новітні технології та дизайн сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» (гарант – д.т.н., професор кафедри хімії Козирєв Артем В’ячеславович)

Навчальний план


Офіційні документи:


Силабуси обов’язкових компонент:

 1. ОК 1. Основи академічного письма (Силабус)
 2. ОК 2. Ділова іноземна мова (Силабус)
 3. ОК 3. Фахова іноземна мова (Силабус)
 4. ОК 4. Історія української державності і культури (Силабус)
 5. ОК 5. Історія філософії та філософської думки (Силабус)
 6. ОК 6. Фізичне виховання (Силабус)
 7. ОК 7. Вища математика (Силабус)
 8. ОК 8. Фізика (Силабус)
 9. ОК 9. Загальна неорганічна хімія (Силабус)
 10. ОК 10. Органічна хімія (Силубас)
 11. ОК 11. Обчислювальна математика і програмуваня (Силабус)
 12. ОК 12. Політологія (Силабус)
 13. ОК 13. Інженерна та комп’ютерна графіка (Силабус)
 14. ОК 14. Вступ до спеціальності (Силабус)
 15. ОК 15. Фізична хімія (Силабус)
 16. ОК 16. Аналітична хімія (Силабус)
 17. ОК 17. Поверхневі явища та дисперсні системи (колоїдна хімія) (Силабус)
 18. ОК 18. Кристалохімія, кристалографія та мінералогія (Силабус)
 19. ОК 19. Матеріалознавство (Силабус)
 20. ОК 20. Процеси і апарати хімічних виробництв (Силабус)
 21. ОК 21. Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (Силабус)
 22. ОК 22.Теплові процеси та технологічне обладнання хімічних підприємств (Силабус)
 23. ОК 23. Механічне обладнання хімічних підприємств (Силабус)
 24. ОК 24. Оздоблювальні матеріали в дизайні архітектурного середовища
 25. ОК 25. В’яжучі матеріали, будівельні розчини та бетони (Силабус)
 26. ОК 26. Основи технології хімічних виробництв СОЗМ (Силабус)
 27. ОК 27. Організація та управління хімічними підприємствами (Силабус)
 28. ОК 28. Ресурсо- та енергозбереження в технології СОЗМ (Силабус)
 29. ОК 29. Інформаційні технології сучасних СОЗМ (Силабус)
 30. ОК 30. Реставрація та реконструкція декоративних архітектурних деталей і форм (Силабус)
 31. ОК 31. Основи проектування хімічних підприємств (Силабус)
 32. ОК 32. Економіка хімічних підприємств (Силабус)
 33. ОК 33. Навчальна практика
 34. ОК 34. Виробнича практика (Силабус)
 35. ОК 35. Атестаційна робота (державний іспит) (Силабус)

Каталог вибіркових освітніх компонент КНУБА на 2023 н.р.

Рекомендовані вибіркові компонентит:

 1. ВК1Р-161-1. Основи економічної теорії
 2. ВК1Р-161-2. Прикладна механіка
 3. ВК1Р-161-3. Дизайн як вид проектної діяльності
 4. ВК1Р-161-4. Основи архітектури будівель і споруд
 5. ВК1Р-161-5. Екологія та безпека життєдіяльності
 6. ВК1Р-161-6. Правознавство
 7. ВК1Р-161-7. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
 8. ВК1Р-161-8. Основи системного аналізу
 9. ВК1Р-161-9. Сухі будівельні суміші
 10. ВК1Р-161-10. Стінові матеріали
 11. ВК1Р-161-11. Лакофарбові матеріали
 12. ВК1Р-161-12. Технологія систем сухого виробництва
 13. ВК1Р-161-13. Опоряджувальні матеріали
 14. ВК1Р-161-14. Менеджмент виробництва СОЗМ
 15. ВК1Р-161-15. Енергоефективність хіміко-технологічних процесів
 16. ВК1Р-161-16. Загальна хімічна технологія
 17. ВК1Р-161-17 Основи нанотехнологій
 18. ВК1Р-161-18. Стандартизація, метрологія та сертифікація
 19. ВБ 5. Електротехніка та електропостачання
 20. ВБ 16. Промислова логістика

Каталог вибіркових освітніх компонент 2022 н.р.

Каталог вибіркових освітніх компонент 2021 н.р.


Співпраця з зовнішніми стейкхолдерами (договори, відгуки, рецензії тощо) Договора

Рецензії


Якісний склад кафедри ТБКВ

Якісний склад кафедри будівельних матеріалів

Якісний склад кафедри хімії


Результати анкетування

Студент

Анкета 1. Задоволеність освітньою програмою. Перший рівень навчання (Бакалаври)

Анкета 2. Викладач очима студентів (лектор)

Анкета 3. Викладач очима студентів (викладач практичного навчання)

Роботодавець

Анкета 5. Результати анкетування «Опитування роботодавців»


Проект оновленої ОПП на 2023-2024 рік

Побажання та пропозиції можна надсилати за адресами:

knubatbkv@ukr.net

kozyriev.av@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram